Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Туризм

Основні поняття та визначення в туризмі (реферат)

Деякі визначення пропонують вважати туристом особу, яка перебуває в країні "на підставі придбаного нею туру", тобто трактують цей термін більш вузько - як особу, яка подорожує, користуючись послугами туристичної фірми або організації.

Поняття туристичної організації є більш широким за смислом, ніж туристична фірма. Це підприємницька або суспільна одиниця чи їх сукупність, що працює у сфері туризму. Туристична фірма - це організація, що є суб'єктом підприємництва і займається створенням, реалізацією туристичного продукту й організує його споживання.

Існують суто туристичні фірми, організації, компанії, що займаються виключно туристичною діяльністю. Крім того, туризм може бути визначений як один з напрямів діяльності фірми, що має інший профіль - транспортна, торговельна, виробнича або є широкопрофільною.

За територіальним принципом можна виділити національні (що діють у межах своєї держави), регіональні (що діють у межах регіону) або міжрегіональні (міжнародні) туристичні організації. Серед них є як державні (міждержавні) організації, так і організації з іншими формами власності, що діють у формах асоціацій, корпорацій, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, приватних фірм тощо.

За економіко-господарським принципом діяльності можна виділити комерційні туристичні організації, що займаються туризмом з метою одержання прибутку (турфірми), та некомерційні. Останні мають за мету своєї діяльності сприяння розвитку туризму в межах своєї компетенції або захист інтересів суб'єктів туристичної діяльності шляхом координації та об'єднання зусиль зацікавлених установ та організацій, розробки певних нормативів і рекомендацій, інформаційного та рекламного забезпечення, зміцнення матеріально-технічної та кадрової бази туризму тощо. Найчастіше це - асоціації. Серед них окреме місце займають державні органи та установи (міністерства, державні комітети, департаменти), що створені в ряді країн з метою здійснення державної політики в галузі туризму. У деяких країнах право здійснення державної політики в туризмі делеговано урядом неурядовим органам та асоціаціям турагентств і туристичних підприємств (у Скандинавських країнах, Австрії, Швеції, Японії).

Широко відомі на туристичному ринку такі турфірми як "Америкен Експрес", "Томас Кук", "Караван Туре (США)"; "Канадієн Пацифик" і "Тур Монтроял" (Канада); "Томсон Холідейз" (Великобританія); "Турінгклуб де Франс", "Ваканс - 2000", "Клаб Медітерране", "Нувель Фронтьєр" (Франція); ТУІ, НУР і ІТС (Німеччина), ЧІТ (Італія); "Джепен Тревел Борт", "Тайпен Криейтив Туре" і "Ніпон Експрес" (Японія); національні асоціації-гіганти: Спілка туристичних агентств Франції, Італійська федерація агентств з туризму та подорожей, Асоціація британських туристичних агентств, Японська національна туристична організація та ін.

Серед національних українських туристичних організацій можна визначити передусім Державну службу туризму і курортів України у складі Міністерства культури та туризму України (державна некомерційна організація - центральний орган виконавчої влади в туризмі), Державну акціонерну холдингову компанію "Україна туристична", Державне підприємство "Національна туристична організація", акціонерні товариства "Укрпрофтур", "Супутник", приватні фірми "САМ", "Червона рута", "Гамалія", "Яна", "Олімп-тревел" та ін.

Серед регіональних туристичних організацій некомерційного характеру можна назвати Туристичну Асоціацію країн Азії та Тихого океану (ПАТА), Європейську туристичну комісію (ЄТК), Конфедерацію туристичних організацій Латинської Америки (КОТАП) та ін. Між тим, наприклад, Всесвітня федерація туристичних агентств (ВАТА), крім захисту інтересів своїх членів, сприяння створенню ділових контактів, проведенню рекламної політики, здійснює також власну комерційну діяльність (туристичні послуги по "ВАТА-ваучерах").

Серед значних міжнародних організацій можна виділити організації загальнотуристичного характеру як, наприклад, Всесвітня федерація асоціацій туристичних агентств (ФУААВ-УФТАА); організації, що спеціалізуються на окремих видах туризму, наприклад, Міжнародне бюро з соціального туризму (БІТС) і Міжнародне бюро з молодіжного туризму і обмінів (БІТЕЖ); або організації, що мають більш вузький профіль діяльності в туризмі (транспорт, реклама, готельні послуги тощо) - такі, як Міжнародна федерація журналістів і письменників, які пишуть про туризм (ФІЖЕТ), Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародна готельна асоціація (МГА) та ін.

Найвпливовішою та представницькою туристичною організацією є Всесвітня туристична організація (ВТО), створена на основі Міжнародного союзу офіційних туристичних організацій (МСОТО) як міжурядова організація, що діє під патронажем ООН. Нині її дійсними членами є 143 держави, 7 територій - постійних та асоційованих членів і понад 350 членів, що приєдналися, які представляють підприємства приватного сектора, навчальні заклади, туристичні асоціації та місцеві туристичні адміністрації. Основною метою діяльності ВТО згідно з її статутом є "сприяння розвитку туризму як внеску в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу та дотримання прав людини і основних свобод для всіх людей незалежно від раси, статі, мови та релігії"" (Статут ВТО, п. 1, ст. 3).

У грудні 2003 р. на 50-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй прийнято резолюцію, якою ВТО перетворено на повноправну спеціалізовану установу ООН, що надає їй право участі у роботі Адміністративного кабінету з координації і розробки стратегії в галузі економічного співробітництва та розвитку в масштабах усієї системи ООН.

Штаб-квартира ВТО знаходиться в Мадриді. Статут ВТО був прийнятий 27 вересня 1975 р. - з 1980 р. цей день святкується як Всесвітній день туризму. Офіційні мови ВТО - англійська, французька, іспанська, російська та арабська. Кожні два роки відбуваються сесії Генеральної асамблеї - вищого органу ВТО, у перервах між ними працює Виконавча рада на чолі з Генеральним секретарем ВТО - їх повноваження тривають 4 роки. У складі ВТО - шість регіональних комісій: для Європи, Америки, Південної Азії, Південно-Східної Азії та Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, відповідно до виділених ВТО туристичних регіонів. ВТО вирішує питання міжнародного співробітництва та технічних обмінів, експертних досліджень у сфері туризму, стимулювання та розширення партнерства в туризмі, реалізації положень основних міжнародних документів з туризму.

З жовтня 1997 р. Україна є дійсним членом ВТО. Згідно Указу Президента України від 21 вересня 1998 р. "Про День туризму" цей день відзначається в Україні щороку 27 вересня на державному рівні. Визнанням значущості туристичного потенціалу України стало її обрання до керівного органу ВТО - Виконавчої ради, що відбулося на XIII сесії Генеральної асамблеї ВТО в Сант- Яго де Чілі у 1999 р. У цей же час вищий навчальний заклад КУТЕП і готель "Дніпро", а згодом - Головне управління комунального та готельного господарства і туризму Київської міської державної адміністрації увійшли до Ділової Ради ВТО.

За характером (змістом) діяльності всі комерційні туристичні організації та підприємства можна поділити на фірми-туроператори та фірми-турагенти.

Фірми-туроператори розробляють і пропонують власний туристичний продукт. Як правило, це великі фірми, що мають власну матеріальну базу або укладають договори з готелями, транспортними та іншими організаціями на обслуговування туристів і реалізують свій продукт самостійно або через фірми-турагенти.

Фірми-турагенти самі не виробляють туристичного продукту, а виступають на туристичному ринку як посередники, отримуючи прибуток у вигляді комісійних від продажу або користуючись пільговими умовами контракту з туроператором.

Під туристичним продуктом розуміють сукупність речових (предметів споживання) та неречових (у формі послуг) споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб туриста, що виникають у період туристичної подорожі та викликані саме цією подорожжю. Таким чином, вирізняють туристичні товари та туристичні послуги, що можуть бути запропоновані на туристичному ринку окремо або в комплексі, у вигляді туру.

Туристичний товар - це продукт праці, виготовлений у виробничій сфері для продажу та призначений для загальних потреб (неспецифічний туристичний товар) або для суто туристичного споживання (специфічний туристичний товар). До останнього можуть бути віднесені туристсько-спортивне спорядження та обладнання, сувенірна продукція. До неспецифічних туристичних товарів можуть бути віднесені товари широкого вжитку, які користуються туристичним попитом з різних причин, наприклад, популярність марки товару (паризькі парфуми) або значно менша його ціна, ніж у місці постійного перебування туриста (автомобілі) тощо.

Туристична послуга частіше за все виступає у формі корисного ефекту праці, а не матеріального продукту (послуги розміщення, харчування, транспортне й екскурсійне обслуговування, спортивно-оздоровче, культурно-видовищне, побутове обслуговування тощо). Це свого роду "невидимий товар", що не можна накопичувати та зберігати, але значна його частина не вимагає великих затрат на виготовлення і в той же час широко використовується та оплачується туристами.

Тур - комплексний туристичний продукт, що являє собою поїздку за визначеним маршрутом у визначений термін з визначеним комплексом послуг. Згідно цього головними складовими туру є маршрут, окреслений визначеним терміном перебування у подорожі, та комплекс туристичних послуг. Для зручності обліку та розрахунків у туристичній галузі прийнято одиницю виміру комплексу обслуговування на одного туриста за один день - "туродень".

Можливість створення якісного та повноцінного туристичного продукту (туру) визначається двома моментами - наявністю та станом туристичних ресурсів і наявністю та рівнем розвитку туристичної інфраструктури.

Головний зміст туристичної подорожі, безперечно, визначається його метою, спонукальним мотивом. Туристів, які подорожують з метою відпочинку, лікування, найбільше приваблюють регіони із сприятливим кліматом, лікувальними ресурсами, сприятливими природно-екологічними умовами. Туристів, які бажають розширити свій світогляд, цікавлять історико-архітектурні та культурні пам'ятки. Паломницький туризм має за мету відвідання релігійних святинь. Туристів можуть цікавити також економічна доступність і комфортність умов відпочинку в країні перебування. В усіх випадках чинниками задоволення туристичного попиту виступають природні, історико-культурні, соціально-економічні явища або їх сукупність.

Сукупність природних і створених людиною предметів та явищ довкілля, що використовуються у сфері туризму як об'єкти туристичного зацікавлення та похідні компоненти для створення туристичного продукту, складає поняття туристичних ресурсів або туристично-рекреаційних ресурсів.

Весь комплекс туристично-рекреаційних ресурсів можна поділити на три групи:

- природно-кліматичні - природні та кліматичні умови території (клімат, водні ресурси, ліси, парки, унікальні природні пам'ятки тощо);

- історико-культурні - пам'ятки матеріальної та духовної культури, створені у процесі історичного розвитку країни та народу (музеї, театри, археологічні, історичні, архітектурні, мистецькі та етнографічні пам'ятки, фольклор тощо);

- соціально-економічні - економіко-географічне положення країни, транспортна доступність, рівень економічного розвитку, організація туристичного господарства, стандарти обслуговування, рівень добробуту суспільства тощо.

Останні дві групи охоплюються поняттям "антропогенних ресурсів", тобто таких, що створені людиною. Якщо туристичні ресурси служать своєрідною сировиною для розробки туристичного продукту, якість туристичного обслуговування залежить від стану наявної туристичної інфраструктури. Під туристичною інфраструктурою слід розуміти сукупність спеціалізованих підприємств туристичного обслуговування (готелі, ресторани, об'єкти культурно-побутового обслуговування тощо) та інших об'єктів, пов'язаних з туризмом або необхідних для обслуговування туристичних підприємств: шляхів сполучення (дороги, під'їзні шляхи, аеродроми та пристані тощо), комунікацій (водогінна та електрична мережа, каналізація, газ, телефон тощо), місцевих установ (поштові відділення, поліклініки, лікарні, перукарні, магазини тощо).

Туристичний попит викликає споживання різноманітних товарів і послуг, виробництвом яких зайняті різні підприємства і навіть галузі. Їх виробництво, як і організація збуту і споживання, набрали таких масштабів, що до туристичного словника вже у 1960-70-і pp. увійшов термін "туристична індустрія".

Деякі спеціалісти обмежують індустрію туризму підприємствами, що виробляють товари та послуги, необхідні тільки для туризму. Це:

- підприємства розміщення;

- туристичні та транспортні фірми;

- навчальні заклади з туризму;

- інформаційні та рекламні туристичні організації та видання;

- органи управління туризмом;

- підприємства-виробники товарів туристичного попиту;

- підприємства роздрібної туристичної торгівлі.

Якщо підійти ширше, сюди можна включити підприємства автотранспорту, масового харчування, сфери дозвілля. Розширюючи рамки, сюди також можна віднести підприємства харчової промисловості (туристичні набори), побутові, будівельні (будівництво туркомплексів) та деякі інші. Таким чином, туристична індустрія - це сукупність виробництв різних галузей господарства, закладів культури, освіти та науки, що забезпечують створення матеріальної бази туризму, підготовку кадрів, виробництво, збут і споживання туристичного продукту.

Використана література:

1. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства: Навчальний посібник. - К., 2006. - 76 с.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення пам'яті народу засобами туризму" (м. Косів, вересень 1994 p.): Тези доповідей та повідомлень: У 2 ч. - Ч. II. - К. - Косів, 1994. - 270 с.

3. Туризм в Україні - 2004: Статистичний бюлетень. - К.: Держтурадміністрація, 2005. - 49 с.

4. Туристична діяльність: Нормативна база / Роїна О. М. - К.: КНТ, 2005. - 448 с.
Реферат на тему: Основні поняття та визначення в туризмі (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.