Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Туризм

Індустрія туризму та її складові. Тематичні парки (Діснейленд в Парижі) (курсова робота)

.

План

Вступ.. 3

1. Індустрія туризму та її складові 5

1.2. Тематичні парки в системі паркової культури. 6

1.2. Складові роботи тематичних парків. 7

2. Місце тематичних парків в туристичних подорожах. 15

2.1. Найвідоміші тематичні парки світу. 19

3. Організація роботи "Діснейленда” в Парижі 23

3.1. Місце парку в туристичній індустрії Франції 33

3.2. Перспективи розвитку тематичних парків на Україні 33

Висновки.. 37

Література. 39

Додатки.. 40


Вступ

Зараз у світі йде удосконалювання видової структури туризму. В даний час популярні традиційні форми організації відпочинку, що передбачають набір екскурсій і видовищних заходів. Туризм стає більш активним. Найбільше перспективними видами туризму є конгресовий, бальнеологічний, спортивно-полювальний, дозвілево-розважальний. Великою популярністю користується спеціалізований туризм, що об'єднує людей по однорідних фахових інтересах. Розвивається й індивідуальний туризм, що дозволяє диференціювати підходи до кожного туриста. Саме до дозвілево-розважального відноситься розвиток тематичних парків, які все більше починають приваблювати до себе туристів і стають перспективною складовою туризму.

Актуальність теми. У теперішній час готельне господарство у всьому світі стало на індустріальну основу і являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні валютні надходження за рахунок розвитку іноземного і внутрішнього туризму. Теж саме стосується розвитку підприємств харчування на основі розвитку туризму в країні. Готельне господарство, заклади харчування, транспорт, додаткові послуги, торгівля сувенірами – все це грає провідну роль в організації роботи тематичних парків і приносить неабиякий прибуток, а тому є актуальним для розгляду в кожній державі, яка планує зробити свою туристичну галузь прибутковою.

Тільки цього вже достатньо, щоб зрозуміти, наскільки актуальна тема вивчення роботи в тематичних парках, визначення їх сучасних тенденцій і майбутніх прогнозів та розширення їх географії створення.

Ще за часів своїх перших прототипів, так звані "культурні парки” перш за все створювалися з метою відпочину у пристойних умовах. Поступово почали звертати увагу на настрій і задоволення потреб постояльців. І саме ця риса є особливістю і основою діяльності найбільших тематичних парків світу. Сьогодні в умовах нових тенденцій на ринку індустрії гостинності вони мають унікальну можливість ще більше підняти свій престиж і репутацію за рахунок поліпшення стандартів обслуговування, які б відповідали б самим високим сучасним вимогам.

За основну мету цієї роботи автор ставить дослідження роботи сучасних тематичних парків у межах всього світу, оцінити їх майбутні прогнози і напрямки розвитку.

Для реалізації цієї мети автор ставить перед собою конкретні завдання для роботи:

1) Знайомство з роботою парків взагалі;

2) Надання загальної характеристики вузької спеціалізації сучасних тематичних парків;

3) Визначити основні тенденції розвитку тематичних парків світу;

4) Вивчення перспектив майбутньої паркової справи для України.

У процесі написання курсової роботи було використано не дуже багато джерел літератури через те, що цю вузьку тему майже не висвітлюють вітчизняні і російські автори. Більшість з них являють собою спеціальну літературу останніх років видання (1997 - 2001), яка надає аналіз сучасного стану туризму в світі. Для більш ретельного дослідження тенденцій розвитку тематичних парків у різних країнах, засобів залучення ними клієнтів і впровадження нових технологій було опрацьовано багато матеріалу з Інтернету.

Структурно курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку літератури.


 

1. Індустрія туризму та її складові

Індустрія туризму утворюється з підприємств, що випускають товари і послуги, без яких не може існувати сучасний туризм. Тематичні парки, які є з одного боку складовою індустрії туризму, а з другого вбирають в себе майже всі її складові, відносять до організації своєї роботи майже всю інфраструктуру туризму:

- підприємства, що надають послуги по розміщенню (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, мебльовані кімнати, будинки відпочинку і т.д.), а також підприємства харчування, що є невід'ємною частиною підприємств, що надають послуги по розміщенню - ресторани в готелях, столові в пансіонатах і будинках відпочинку і т.д.;

- туристські фірми, що займаються організацією і продажем туристських поїздок;

- транспортні організації, що займаються туристськими перевезеннями;

- навчальні заклади по підготуванню і підвищенню кваліфікації спеціалістів туристської індустрії;

- інформаційні і рекламні служби;

- органи керування туризмом (державні заснування, у функції яких входить керування розвитком туризму в країні й у регіонах) і науково-дослідні організації, що займаються збором і опрацюванням статистичних даних по туризму, упорядкуванням наукових прогнозів і наукових досліджень в області економіки і соціології туризму;

- підприємства по виробництву товарів туристського попиту;

- підприємства роздрібної торгівлі по продажу товарів туристського попиту.

Крім цих підприємств, обслуговуванням туристів займаються ще і ті, які можуть існувати і без них, але при знаходженні в місцях перебування туристів спектр діяльності їх розширюється. Це:

- таксопарки;

- ресторани;

- кафе;

- підприємства сфери дозвілля (спортклуби, музеї, театри зоопарки, казино, виставочні і конгрессві зали і т.д.).[1]

1.2. Тематичні парки в системі паркової культури

Безладний туризм знищив уже чимало унікальних куточків природи. Тому процесом відпочинку як різновидом природокористування треба управляти і цю роботу треба ретельно організовувати. Зберігання і розвиток природних територій (парків), що охороняються є одним із пріоритетних напрямків державної екологічної, рекреаційної і розважальної політики. Цілком або частково вилучені з господарського використання, вони мають режим особливої охорони, а на прилягаючих до них ділянках землі і водяного простору можуть створюватися охоронні зони, округи з регульованим режимом господарської діяльності, розважальні парки, парки призначені для лікування та ін. Паркові території відносяться до об'єктів загальнонаціонального надбання.

Розрізняють такі основні категорії зазначених територій:

- державні природні заповідники, у тому числі біосферні;

- національні парки;

- природні парки;

- державні природні заказники;

- пам'ятники природи;

- дендрологічні парки і ботанічні сади;

- культурно-розважальні парки;

- історико-архітектурні. [2]

Саме до культурно-розважальних відносяться тематичні парки.

Розважальний - рекреаційний туризм - це пересування людей у вільний час із метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і емоційних сил людини. Для багатьох країн світу цей вид туризму є найбільше поширеним і масовим. Для його розвитку необхідні рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси складають найважливішу частину природного потенціалу регіону. Крім цього, їхня роль у формуванні і розвитку сучасного туризму в регіоні постійно підвищується.

Рекреаційно–розважальний туризм можна умовно розділити на декілька типів:

1. Туристсько-оздоровчий тип

2. Пізнавально-туристський тип

Для кожного типу потрібно свій вид рекреаційних ресурсів. Під рекреаційними ресурсами розуміється складна керована і частково самокерована система, що складається з ряду взаємозалежних підсистем, як: відпочиваючі люди, природні і культурні територіальні комплекси, технічні системи, що обслуговує персонал і органи управління. Оптимальне сполучення цих характеристик створює необхідну основу для розвитку рекреаційного туризму.

Рекреаційні заходи першого виду можна назвати пасивними. До них відносяться сонячні і повітряні ванни. Здійснюються вони на пляжах. Люди при цьому оголені. Цей вид рекреації пред'являє жорсткі вимоги до погоди.

Другий вид - активна рекреація: прогулянки, розваги, спортивні ігри, свята і т.д. До цього виду відносяться тематичні парки.

1.2. Складові роботи тематичних парків

Екскурсія, як складова роботи тематичних парків

Екскурсійна діяльність в тематичних парках передбачає ознайомлення туристів з тими чи іншими туристичними ресурсами в країні, на прикладі яких був побудований тематичний парк.

Класифікація і тематика екскурсій

Класифікація - система розподілу тих або інших предметів, явищ відповідно до їхніх істотних ознак. Класифікація екскурсій в тематичних парках - це розподіл екскурсій по однорідних групах відповідно до властивим цим групам ознаками.[3]

По складу учасників екскурсії діляться на екскурсії для: дітей і школярів; дорослих (студенти, учнівська молодь); міських жителів; сільських жителів; місцевого населення; приїжджих туристів; інвалідів; індивідуалів.

В парках проводяться в загалі тематичні екскурсії, але в деяких і оглядові екскурсії, які торкаються декілька тем.

Хронологічні рамки оглядової екскурсії - від першого згадування в літописі даного міста до сьогоднішнього дня.

Тематичні екскурсії присвячені події або групі подій, об'єднаних однією темою. У свою чергу вони підрозділяються на декілька груп, а кожна з цих груп класифікується на підгрупи. На підставі тієї чи іншої теми і створюється тематичний парк, тобто ця класифікація відповідає також і можливій класифікації тематичних парків:

Природознавчі: географічні (географія - наука про Землю); геологічні (про надра Землі);

Гідрогеологічні (про водні ресурси);

Ландшафтні (сади і парки, мальовничі природні місця).

Екологічні: екологія міста, визначеної місцевості і т.д.; у свою чергу підгрупи діляться на класи: екологія і людина; екологія водного басейну; екологія повітряного басейну; екологія тварин і рослинний світ.

Історичні: історико-краєзнавчі; археологічні; етнографічні.

Археологічні: будівництва древніх поселень, городищ, поховань, зброя, знаряддя праці, посуд, прикраси і т.д.

Етнографічні: побут, культура, народні промисли в їхньому історичному розвитку.

Мистецтвознавчі: живопис; скульптура; декоративно-прикладне мистецтво; театрально-музичні екскурсії.

Літературні: літературно-біографічні (по місцях, пов'язаних із життям і

творчістю поета, письменника); історико-літературні (розкривають визначений історичний етап розвитку літератури); літературно-художні (по місцях подій, що знайшли відбиток у творах).

Архітектурно-містобудівні: освітлення пам'ятників архітектури визначених стилів; творчість окремих архітекторів; історична і сучасна забудови міста.

Виробничі: виробничо-історичні; виробничо-економічні; виробничо-технічні.

За формою проведення екскурсії підрозділяються на: звичайні; навчальні; рекламні; екскурсії-лекції; екскурсії-масовки; екскурсії-спектаклі; екскурсії-прогулянки й ін.

Всі ці форми властиві проведенню екскурсій в тематичних парках, багато з яких пропонують історичну, політичну, архітектурну, економічну інформацію і несуть в собі навчальні екскурсії, як для дітей так і для дорослих.

Рекламні екскурсії – це взагалі частина роботи тематичних парків, які в самих себе об'єднують не одне підприємство туристичної індустрії, якому підсвідомо або не підсвідомо робиться реклама.[4]

Екскурсії-прогулянки є найтиповішими для більшості тематичних парків, так як вони передбачені для відпочинку, розваг, відвідання свят та ін.

В основному туристи пересуваються по парках пішки, для чого архітектори майбутніх парків повинні гарно продумувати розміщення всіх об'єктів, щоб забезпечити маневреність великих груп людей, дати можливість туристам ретельніше оглянути, дослідити об'єкти, уявити себе учасником подій та ін. Пішохідні маршрути в тематичних парках повинні бути логічними та послідовними. Довжина маршрутів не повинна перевищувати 6 км.

Деякі парки застосовують зараз також і транспортне пересування по місцевості, наприклад, на історичних поїздах, в екіпажах, на пароплавах.

Тематика парків дозволяє організаторам поставити організацію екскурсій від епізодичних заходів до організації цілих циклів.

Створення і техніка проведення екскурсій в тематичних парках

Організація майбутньої роботи в парку та проведення екскурсій в них починається з самого планування парку, добору і вивчення майбутніх екскурсійних об'єктів.

Екскурсійний об'єкт - предмет, що дає уявлення про характерні риси (особливості) визначеної епохи розвитку товариства, науки, культури, природи, мистецтва та ін., що викликає інтерес туристів у пізнанні навколишньої дійсності.

У якості об'єктів в тематичних парках можуть виступати:

- місця, пов'язані з історичними подіями;

- природні об'єкти і заповідники;

- будинки і спорудження;

- меморіальні пам'ятники і комплекси;

- твори архітектури і містобудування;

- оригінальні інженерні спорудження;

- об'єкти, пов'язані з життям і діяльністю людей;

- технічні експонати;

- пам'ятники мистецтва;

- археологічні пам'ятники;

- народні обряди, звичаї;

- сучасні чи майбутні досягнення;

- будь – яка тема, що на думку засновників зацікавить туристів.

Зібравши якнайбільше матеріалу про об'єкти в запланованому парку, створюються дошки (таблички та ін.), де буде розміщуватися інформація для туристів.

Ця інформація включає: найменування об'єкта/суб'єкта (початкове; сучасне; "у народі"); події, пов'язані з ним; місцезнаходження об'єкта/суб'єкта; на чиїй території/де розташований (пам'ятка, будинок, істота та ін.); опис об'єкта/суб'єкта (дата спорудження, матеріал виготовлення, стиль, характеристика та ін.); дані про авторів об'єкта; безпека при його відвіданні; та інша інформація, яку вважають корисною для ознайомлення з цим об'єктом /суб'єктом.

Розробка маршрутів на терені парків - складний процес, що потребує визначених умінь і навичок. Саме маршрут є основним елементом організації обслуговування туристів в парку.

Побудова маршруту визначається: темою парку; місцем розташування об'єктів.

До розробки маршруту подаються такі вимоги:

організація показу об'єктів і інформація про них в логічній послідовності; забезпечення зорової основи для розкриття теми; компактність розташування об'єктів; доступність - наявність підхідних шляхів і площадок для показу; урахування естетичної цінності навколишнього ландшафту; наявність закладів відпочинку і харчування .

Більшість маршрутів в тематичних парках будується по тематичному принципу. Але деякі парки будують свої маршрути на основі історичної хронології.

В кожному парку обов'язково складається уточнена схема маршруту. Схема маршруту - шлях проходження туристичних груп, накреслений на окремому листі, де позначаються: початок маршруту, об'єкти показу, припинення для їхнього спостереження, кінець маршруту.[5]

Готелі, як складова роботи тематичних парків

Розвиток міжнародного туризму ґрунтується на ефективній комерціалізації туристських продуктів. Туризм представляє сукупність послуг, що реально можуть бути випробувані тільки в момент їхнього споживання і які на відміну від промислових продуктів не можуть відтворюватися систематично. Успішний продаж туристських продуктів вимагає довірчих взаємин між клієнтами і продавцем. Тому репутація туроператорів, готелів і авіакомпаній тут дуже важлива.

Сьогодні готельне господарство стає все більш прибутковою справою, і будівництво готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей. Це і сприяло розвитку тематичних парків біля готелів чи розвитку готельних ланцюгів біля найвідоміших тематичних парків світу. Готельний бізнес, туристський бізнес та робота тематичних парків нерозривно зв'язані поняття. Розвиток туристської індустрії викликав небачений зріст готельного господарства. У зв'язку з цим багато країн почали вкладати великі кошти у розвиток цієї галузі економіки, орієнтуючись на вигідне розташування готелів або створюючи умови чи послуги, які б більше приваблювали до них клієнтів. Наприклад, найбільший готель світу в Лас - Вегасі "Ем Джи Ем”, який містить в собі грандотель та казино і займає територію, на якій розміщується 50005 номерів, арена на 15200 місць побудував біля себе тематичний парк в 13 гек.[6]

Тобто розвиток туризму викликає розширення готельної справи і взагалі неможливий без цього розвитку, так і використання готельних і туристських комплексів сьогодні сприяє розвитку іноземного туризму у свою чергу, а розвиток тематичних парків сприяє розвитку як готельної справи , так і взагалі туристичної індустрії.

Готельне господарство займає основне місце в роботі тематичних парків. Туристські потоки в парки безпосередньо залежать від розміру цього сектора індустрії туризму їх розміщення та якості пропонованих приміщень.

Наявність готельної індустрії відіграє важливу роль у залученні туристів до дозвілево-розважальних парків. Успіх маленьких островів, наприклад Канарських, що приймають більше туристів, чим країни Західної Африки, разом узяті, заснований на великих можливостях їхньої готельної індустрії. Розвиток загальновідомого тематичного парку "Діснейленд” базувався також на розвитку готельної індустрії, як в Каліфорнії, так і у Франції.

З погляду бізнесу готель є підприємством з виробництва і надання послуг (готельного продукту) комерційної гостинності, що пропонує свої зручності і сервіс споживачу-туристу. Іноземний турист – головний орієнтир паркової роботи.[7]

У цю концепцію роботи готелів біля парків(в тому числі і тематичних) входить кілька факторів :

1. місце розташування, від якого залежить зручність доступу до тематичного парку, привабливість оточення готелю (інфраструктури) для гостя, що залежить від мети відвідування, якою перш за все є відпочинок і розваги;

2. засобу обслуговування (зручності) - спальні, ресторани, бари, рекреаційні зручності, - доступні для клієнтів і диференційовані по типах, розмірам, ціні;

3. рівень сервісу, що включає асортимент послуг, наявність різних видів зручностей, їхній стиль і якість, і сприятливий задоволенню потреб клієнтів;

4. імідж - забезпечення сприятливого сприйняття парку, відомого клієнтам. Імідж парку визначається його місцем розташування, пропонованими послугами і зручностями(готелі, ресторани), зовнішнім сприйняттям і внутрішньою атмосферою, кваліфікацією обслуговуючого персоналу і т.п.

5. ціна - виражає вартість обслуговування.

Існують такі типи туристських готельних підприємств при парках:

• туристсько-екскурсійний готель - забезпечує організацію пізнавального і розважального туризму;

• курортний готель - забезпечує організацію відпочинку в курортних центрах;

• мотокемпінг - сезонне підприємство для автотуристів;

• курортний мотель - створюється в курортних центрах, забезпечує достатньо високий рівень благоустрою.

Заклади харчування

Ресторан - це особливий тип підприємства, у якому організація виробництва різноманітного асортименту кулінарної продукції складного готування сполучаться з організацією високого рівня обслуговування відвідувачів у торгових залах ресторану. [8]

Ресторан - це підприємство, у якому широко практикується виготовлення страв, закусок по індивідуальному замовленню, а також фірмових і національних страв, передбачених у меню.

Особливість організації роботи ресторану - це високий клас обслуговування відвідувачів.

Ресторан є невід'ємною частиною успішної організації роботи в дозвілево-розважальних парках.

Ресторани в тематичних парках розміщають, як правило, при готелях, у місцях масового відпочинку чи за тематикою визначених місць. Наприклад, при тематичному парку "Підводний світ” в Іспанії працює ресторан зі стравами тільки рибного напрямку. При "Діснейленді” існує ковбойський трактир, який пропонує асортимент суто ковбойських страв.

У ресторанах при парках треба забезпечувати особливо високий рівень комфортності за рахунок устаткування зручними і незвичайними меблями, знову ж таки з урахуванням тематики парку, створення належного мікроклімату, зокрема шляхом створення відповідного інтер'єру і т.д. Особливо високий рівень обслуговування – це гарантія створення позитивного іміджу, як для парку, так і для закладів харчування в ньому, що обов'язково буде приволікати клієнтів. Багато з цих закладів є загальновідомими ланцюгами, як наприклад "Макдональдс” чи "Планета Голівуд”, які розуміють, що постійний потік людей в парках створює рекламу їхньому іміджу.

При парках в ресторанах можуть замовляти організацію обслуговування урочистих офіційних прийомів, конференцій, сімейних урочистих подій, особливих свят і т.п.[9]

У вечірній час у ресторанах пропонують концертно-естрадні вистави.

Бар – підприємство для швидкого обслуговування туристів за стійкою бару, разом з обслуговуванням за столиками.

В тематичних парках ці підприємства організовують відпочинок відвідувачів в затишній атмосфері, де можна замовити напої, закуски, коктейлі, послухати музику, подивитися виставу та ін.

В залежності від асортименту напоїв та закусок бари поділяються на пивні, винні, коктейль-бари та ін.

Бари по рівню обслуговування та рівню послуг, які вони пропонують поділяються на три класи – "люкс”, найвищий, перший.

В тематичних парках розповсюдженими є коктейль-бари, в яких пропонують в широкому асортименті фрукти, кондитерські вироби, спеціальні страви та ін. Парки розраховані найчастіше на сім'ю, дітей та молодь, тому в них і створюються найсприятливіші умови для їх відпочинку в коктейль-барах різної тематики, наприклад під тематику самого парку чи окрему його частину.

Також користуються попитом у туристів при відвіданні парку експресс-бари та гріль-бари. Експрес-бари (миттєвого обслуговування) розміщуються найчастіше в готелях, біля естрад та театрів в парках, тобто місць найбільшого накопичення людей.

Гріль-бари відрізняються асортиментом страв, які вони пропонують туристам: курчата на вертелі, риба-гріль, біфштекс, шашлик та ін. [10]

2. Місце тематичних парків в туристичних подорожах

Звичайно завжди вважалося, що «культурно-пізнавальний» туризм - це поїздка, що передбачає обов'язкове відвідання музеїв, огляд пам'ятників архітектури й археологічних розкопок. Але останнім часом розвивається ще одна «розважальна» складова всякої екскурсійної програми, причому відповідно до одного з останніх досліджень італійського центру «Sociometrica», саме «розважальні» екскурсії грають усе більш значну роль у європейській індустрії туризму.

Італійські дослідники проаналізували статистику відвідання резидентами і нерезидентами основних визначних пам'яток у п'ятьох країнах Європи: Італії, Франції, Іспанії, Великобританії і Німеччини. Розрахунки провадилися на основі даних квиткового контролю.

Зрозуміло, цю статистику не можна назвати абсолютно достовірною. По-перше, співставлялись дані не того самого року (хоча це і не настільки істотно: у короткостроковій перспективі статистика відвідання туристських об'єктів змінюється мало). По-друге, і це більш істотно, було практично неможливо визначити чисельність відвідувачів значних соборів і музеїв, де відсутні вхідні квитки. У результаті з обстеження випадають такі визначні пам'ятки, як, наприклад, Британський Музей, Римський Форум, Собор Святого Петра у Ватикані, Кельнський Собор або паризький Нотр-Дам. Але, навіть, не зважаючи на це можна побачити, яке місце сьогодні займають парки в туристичних подорожах.

ІТАЛІЯ (Відвідувачі)

1. Ватиканські музеї, Рим - 3.018.000

1. Парк Gardaland, Верона - 2.750.000

2. Колізей, Рим - 2.300.745

3. Розкопки Помпе - 1.973.550

4. Галерея Уффіцці, Флоренція - 1. 461. 498

5. Океанаріум, Генуя - 1. 400. 000

6. Королевський палац, Казерта - 1. 163. 920

7. Парк Mirabilandia, Рівна - 1. 000. 000

8. Парк «Італія в Мініатюрі», Ріміні - 605. 000

10. Парк Aquafan, Річчоне - 490. 000

ІСПАНІЯ (Відвідувачі)

1. Парк Portaventura, Таррагона - 3.000.000

2. Прадо, Мадрид - 1.760.226

3. Океанаріум, Барселона - 1.557.185

4. Музей Гуггенхайм, Більбао - 1.360.000

5. Парк Montjuic, Барселона - 1. 355. 296

6. Парк Imax, Барселона - 1. 124. 208

7. Собор «Саграда Фаміліа», Барселона - 1. 094. 015

8. Музей Пікассо, Барселона - 1. 000368

9. Музей футбольного клубу «Барселона» - 927. 024 1

10. Музей Тіссен, Мадрид - 650. 000

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (Відвідувачі)

1. Музей «Мадам Тюссо», Лондон - 2.798.801

2. Тауер, Лондон - 2.615.170

3. Alton Towers, Стеффордшайр - 2.702.000

4. Музей Природної Історії, Лондон - 1.793.400

5. Chessington World of Adventures, Саррі - 1. 750. 000

6. Кантерберійський Собор, Кантербері - 1. 613. 000

7. Музей Природознавства, Лондон - 1. 537. 151

8. Legoland, Віндзор - 1. 298. 000

9. Едінбургський Замок, Едінбург - 1. 238. 000

10. Flamingo Land Theme Park, Йоркшайр - 1. 103. 000

НІМЕЧЧИНА(Відвідувачі)

1. Europa Park, Руст/Шварцвальд - 2.800.000

2. Парк Phantasiland, Кельн - 2.100.000

3. Warner Bros. Movie World, Дюссельдорф - 2.100.000

4. Heide Park, Золтау - 2.000.000

5. Парк «Острів Квітів», ос. Костанца - 1.600.000

6. Дрезденська картинна галерея - 1.500.000

7. Замок Нойшвайнштайн, Швангау - 1.265.000

8. Німецький Музей, Мюнхен - 1.000.000

9. Парк Sanssouci, Потсдам - 848.000

10. Замок Ліндергоф, Гарміш-Партенкірхен - 638.000 [11]

По-перше, туристи відвідують ті зпам'ятки, що, загальновизнані в якості «неперевершених культурних визначних пам'яток». Завдяки давно сформованій суспільній думці вони обов'язкові для відвідання, навіть якщо потребують неабияких фізичних і емоційних зусиль і великої витрати часу.

До цієї категорії можна віднести, наприклад, Ватиканські музеї.

По-друге, охоче відвідуються ті місця, що широко відомі, але на відміну від перших не потребують великих «інтелектуальних» зусиль (Колізей, Тауер).

Це місця-символи, подібно, наприклад, до Червоної площі в Москві.

И, нарешті, по-третє, конкуренцію з розважальними парками зможуть витримати такі культурні визначні пам'ятки, як наприклад, Центр Помпіду в Парижі, але і вони набувають полуфункціонального характеру.

Тепер вони повинні притягати не тільки художньою експозицією, виставкою або унікальними архітектурними формами, але і повсякденним, тим, що робить це місце відвідуваним щодня для зустрічі з друзями, для відпочинку і спілкуванню.

Мода на ресторани, кафе і магазини в музеях зародилася в США, але зараз вона достатньо швидко поширюється й у Європі.

У якості прикладів можна призвести ресторан музею Гуггенхайма в Більбао, що вважається одним із кращих у місті, або ресторан музею Пікассо в Барселоні, де страви носять назви творів видатного художника.

Вже чимало таких кафе, ресторанів і музичних салонів у музеях Лондона, Парижа, Амстердама, Берліна.

Але все ж таки з статистики видно, що тематичні парки зараз в Європі починають займати провідні місця і, навіть, конкурувати з всесвітньо відомими пам'ятками. Вище названі музеї і заклади зуміли побачити плюси роботи парків і, скориставшись цим, стати також більш привабливими для відвідання туристами.

Тематичні парки, як і взагалі туризм схильний сезонності. 66 % туристів приїжджають в ту чи іншу країну, в залежності від географічного розташування, у визначенні місяці року. У цей час завантаженість туристських готелів досягає 100 %. Наприклад, у холодний час року завантаженість готелів падає і складає в середньому по країнах 60 %.

Шлях подальшого розвитку тематичних парків в країні й удосконалювання їх роботи залежить від екстенсивних і інтенсивних методів розвитку. Екстенсивний шлях - подальший розвиток матеріально-технічної бази в парках. Якість обслуговування туристів знаходиться в прямої залежності від рівня матеріально-технічної бази. З'являється мережа приватних, сімейних невеличких готельних підприємств. Матеріально-технічна база туризму повинна створюватися з урахуванням можливостей задоволення різноманітних рекреаційних потреб різноманітних груп туристів.

Інтенсивний шлях розвитку тематичних парків в країні передбачає удосконалення його організаційних напрямків.

Своє дозвілля люди бажають провести по-різному - у залежності від своєї індивідуальності, рівня прибутку, мотивації подорожей, навіть від таких чинників, як мода, реклама. Тому знову створювані об'єкти матеріально-технічної бази тематичних парків повинні забезпечувати всю розмаїтість рекреаційно – розважальних потреб туристів.

2.1. Найвідоміші тематичні парки світу

В Іспанії знаходиться найбільший у Європі тематичний парк - це "Світ кіно", що створений недалеко від Мадрида легендарною компанією "Уорнер Бразерс".

Всі віхи кінематографу подані в павільйонах під відкритим небом. Золоте сторіччя Голівуда і вовкуваті декорації з фільмів про "Бетмена", салони Дикого Заходу і герої коміксів. Нові технології і величезні вкладення допомогли створити незабутню атмосферу світу ілюзій. Передбачається, що щодня парк буде приймати до 30-ти тисяч аматорів сінематографу. [12]

Новий тематичний парк, Міні-Ізраїль, розбитий на території киббуца Нахшон, недалеко від Латруна, вважається найбільшим туристичним проектом в Ізраїлі за останнє десятиліття.

Новий ізраїльський парк розташований на території в 60 дунамів (6 гектар) і його будівництво обійшлося в 20 мільйонів доларів. Доріжки парку зроблені у формі Зірки Давида і кожний трикутник подає свою частину країни - Тель-Авів, Хайфа, Єрусалим, Негев, Верхня і Нижня Галілея. Неможливо було планувати парк відповідно до меж країни, адже вони не визначені.

Єрусалим з готелем Царя Давида й унікальним будинком ІМКА навпроти нього. Мініатюрні будинки, у точності відповідають оригіналу, оточені карликовими рослинами і деревами. А між ними "прогулюються” іграшкові люди.

Взагалі у світі існує біля 40 парків мініатюр. Найбільше відомі з них - "Мадуродам” у Голландії, парк мініатюр у Швейцарії, парк "Італія в мініатюрі” і ін. Ініціатори ізраїльського проекту із самого початку обмінюються з цими парками ідеями й інформацією.

Оскільки парк ще недобудований, вхідні квитки коштують порівняно недорого - 25 шекелей (для дорослого і для дитини).

З врахуванням інтересів потенційних відвідувачів, адміністрація розробила ряд розважальних програм. Дітям нададуть можливість саджати карликові дерева. Планується створення й історичного антуражу - тут можна буде зустрітися з відомими ізраїльськими політичними діячами, наприклад із Теодором Герцлем, Давидом Бен Гуріоном або Голдой Меір (в акторському виконанні).

Двісті вже існуючих моделей (усього їх є 350) створені 75-а художниками, 70 із який - вихідці з колишнього Радянського Союзу. У багатьох випадках мініатюрні моделі (зроблені в масштабі 1:25) навіть виграли тому, що були зменшені й ізольовані від свого звичного оточення.

У моделі Хайфи вже готовий Тель-Авівский променад разом із джерелом води (у масштабах парку це - Середземне море), Хайфський порт із кораблями, прекрасні Бахайські сади і дорога, що зв'язує нижню Хайфу з горою Кармель.

У мініатюрному Єрусалимі відтворене Старе Місто з Західною Стіною, музей Ізраїлю і стадіон ім. Тедді Колека. На стадіоні гра завжди в повному розпалі і, крім гравців на полі, можна побачити тисячі болільників на трибунах, половина з який виражає бурхливу радість, у той час, як інша половина виражає розчарування. Окрема ділянка парку відведена під дитячі площадки, ресторан, кафе, інформаційний центр.[13]

Порт Авентура єдиний у своєму роді тематичний парк у Європі розташований неподалік від теплих сонячних пляжів узбережжя Коста Дорада. Парк розбитий на п'ять тематичних зон. Тут подана культура колоніальної Мексики і руїн Майя, екзотика Полінезії - останнього райського кутка світу, китайської імперії, Дикого Заходу. Парк займає площу більш ніж сто гектарів. Можна піднятися на борт китайської джонки, полінезійського катамарана чи середземноморської шхуни та поплавати по великому озеру, яке омиває берега п'яти мирів чи - проїхати по всьому парку на одному з двох паровозів, по залізний дорозі довжиною 10 кілометрів. Вистави на протязі всього дня проходять в 9 театрах і скрізь на вулицях. Можна кинутися у величезне озеро з вершини вулкана Тутуки Сплаш, спуститися по бурному потокові на стовбурі дерева або віддатися на волю тропічної бурі в Тифоні. На території парку є 23 ресторани, що подають національні страви з п'ятьох світів.[14]

Італія в мініатюрі - це тематичний парк розваг на території 85.000 кв. метрів, де фантазія не має меж і часу. Велика виставка під відкритим небом: більш 270 італійських і європейських пам'ятників мистецтва, відтворених у пропорції від 1:25 до 1:50. Вони оточені квітами і мініатюрними деревами. Можна подивитися зверху відразу всю експозицію Італії кишенькового масштабу із спеціального монорельсового поїзду. У парку є множина атракціонів для дітей самого різноманітного віку. Щодня проводиться великий ряд розважальних програм. На театральній сцені Площі Італії, що у свою чергу є реконструкцією флорентійської Площі Святого Хреста в масштабі 1:4, часто проводяться вистави в національних костюмах. Тут можна побачити і Венецію в мініатюрі, прокотитися по Великому Каналі на човнах по справжній воді. Венеція подана 119 палацами, що тільки в 5 разів менше оригіналів. У парку є багато закладів харчування і зони для пікніка.[15]

Літом 2000-ого року поруч із Річчионе відкрився ще один тематичний парк під назвою "Ле Навій". Там можна познайомитися з мешканцями морських глибин, пройшовши по прозорому підводному тунелю або заглянути в самий центр нашої планети. Багато світлових і музичних ефектів та ресторанів.[16]

Новий тематичний парк відкрився на території світового Діснейленда, що знаходиться у Флориді. Він називається "Як стати мільйонером”, і є майже повною копією телепередачі з однойменною назвою.

Новий парк навряд чи допоможе комусь розбагатіти, тут цілком відсутні грошові винагороди. Людина, що виграла 1000 доларів, одержує на пам'ять значок, від 1000 доларів до 32000 бейсбольний кубок, більш 32000 - сорочку для гри в поло, а щасливчик, якому удасться виграти мільйон, одержить шкіряну куртку і поїздку в Нью-Йорк із відвіданням місцевої програми "Як стати мільйонером”.[17]

Історико-тематичний парк "Фараонське село" (Рharaonic village). Фараонське село - унікальний культурно-історичний парк, розташований у Каїрі. Своїм виникненням парк зобов'язаний ентузіасту і досліднику доктору Хассану Рагабу, відомому ще тим, що саме він відновив у наш час утрачений секрет виготовлення паперу з папірусу. Село розташоване на острові, що знаходиться в 4 км вище за течією Нілу від центру Каїра. Острів займає площу 33 акра. Творці села постаралися відтворити образ житлових і господарських будинків древніх єгиптян. Сотні артистів в історичних костюмах зображують повсякденне життя в Древньому Єгипті: сільськогосподарські роботи, процес створення статуй скульпторами, працю виноробів, церемоніальні ходи при дворі правителя. Все це можна спостерігати зі спеціального корабля - "плавучої трибуни" - який робить тур навколо острова. У Селі можна також ознайомитися з "гробницею фараона Тутанхамона" (природно, усього лише точною копією гробниці,
Реферат на тему: Індустрія туризму та її складові. Тематичні парки (Діснейленд в Парижі) (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.