Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Туризм

Аналіз інтер'єрних рішень на туристично-оздоровчому комплексі "Камелот" (курсова робота)

Зміст

Стор.

Вступ. 3

 

Розділ І. Основні поняття та вимоги до формування інтер'єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика. 6

 

1.1 Історія розвитку інтер'єру. 6

1.2 Основна характеристика інтер'єру готельних комплексів. 7

1.3 Меблі в оформленні інтер'єру. 8

1.4 Роль кольору в інтер'єрі 13

1.5 Озеленення готельних комплексів. 17

 

Розділ ІІ. Дослідження особливостей інтер'єрного рішення на прикладі готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”. 19

 

2.1. Загальна характеристика комплексу. 19

2.2. Оцінка інтер'єру основних груп приміщень готелю.. 21

 

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу ”Камелот”. 30

 

3.1. Позитивні та негативні тенденції в оформленні інтер'єру готельного комплексу. 30

3.2. Переоснащення номерів готелю.. 34

 

Висновки та пропозиції 36

 

Список використаної літератури. 39


Вступ

Інтер`єр - це організація внутрішнього простору будівлі, яке представляє собою створене середовище, яке забезпечує умови життєдіяльності людини; складне, багатопланове явище, яке здатне справляти величезний естетичний психофізіологічний вплив на людину[1].

Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються завдяки створенню комфорту як у самому готелі, так і на території, що прилягає до нього. Загальний комфорт внутрішнього простору готелів є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готелю.

Сучасний готель покликаний створити комфортабельні умови для проживання гостя і надати йому ряд додаткових послуг.

Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні будівель готелів, наступні:

1. Будівля (або комплекс будівель) повинні органічно вписуватися до навколишнього середовища, не порушуючи особливості міського або сільського ландшафту.

2. Необхідно враховувати природно-кліматичні фактори, температуру та вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрямок вітру тощо.

3. Архітектурне, конструктивне і планувальне вирішення будівлі не повинні бути надмірно дорогими. Планування будівлі повинне забезпечувати економічність її експлуатації.

4. При проектуванні готелю певну роль грають рекламні міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність готелю; встановлення рекордів певного напрямку (будівництво найвищої будівлі, найбільш екзотичної будівлі тощо); розташування вітрин готельних торгових центрів і т. ін.

5. Планування будівлі повинне забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт проживаючим, відповідати функціональним вимогам.

6. Будівля повинна відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам і рекомендаціям. Варто передбачати можливість її реконструкції.

7. Необхідно дотримуватися умови економічності процесу будівництва будинку.

Будівлі готелів призначені для короткочасного проживання людей з метою здійснення різних видів діяльності. Це можуть бути ділові контакти під час відряджень, участь у роботі нарад, конференцій, симпозіумів і ін., туристичні поїздки з метою ознайомлення з природними визначними пам'ятками, історичними та архітектурними пам'ятниками (міста, регіону, країни); поїздки з метою відпочинку, курортного лікування, оздоровлення, а також для здійснення спортивних змагань та ін.

Кращі сучасні готелі являють собою багатофункціональний комплекс, до якого включаються і власне готельний фонд, і зали (виставочні, банкетні, конференц-зали тощо), і численні харчові блоки. У силу цього, з огляду на зростаюче громадське значення готелів, останнім часом розвивається тенденція будувати нові готелі як композиційні центри житлових районів і мікрорайонів. Як приклад можна привести нові готелі в США, Німеччині, Італії, Скандинавії, Росії, Україні та ін.

Метою даної роботи є дослідження інтер'єрних рішень підприємств готельного господарства, зокрема на основі готельно-оздоровчого комплексу «Камелот».

Відповідно до поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:

- висвітлити виникнення і розвиток інтер'єру;

- дати основну характеристику інтер'єру, визначити роль кольорів та озеленення у інтер'єрному рішенні готелів;

- визначити роль меблів для інтер'єру;

- дослідити інтер'єр готельного комплексу „Камелот”;

- проаналізувати основні групи приміщень готелю;

- визначити основні перспективи розвитку інтер'єру.

Предметом роботи є теоретичні, практичні та організаційні питання розвитку інтер'єру готелів.

Об'єктом дослідження є інтер'єрні рішення готельного комплексу „Камелот”.

Джерельною базою роботи слугував Інтернет сайт готельно-оздоровчого комплексу, матеріали періодичних видань „Отель”, „Гостиничный и ресторанный бизнес” та деякі праці вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі туризму, харчування та відпочинку: Мунін Г.Б., Змійов А.О., Роглєв Х.Й. та ін., та словники за тематикою інтер'єру та дизайну.

Структурно курсова робота складається з вступу, основної частині, висновків, списку використаної літератури.


 

 

Розділ І. Основні поняття та вимоги до формування інтер'єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика

 

1.1 Історія розвитку інтер'єру

Первісна людина мало часу і сил віддавала творчості, вся енергія йшла на боротьбу із стихією, голодом, ворожими племенами. Людина - була перш за все мисливцем, її художня творчість навіяна навколишньою природою, багатим тваринним світом. Печерний інтер'єр складали шкури звірів, коріння, камені, на яких грілися біля багаття, приймали їжу.

Первісні люди прикрашали своє житло, тобто, печери, розписами на стінах. Головними мотивами зображень, що часто покривають обширні площини, є наповненні життям і рухами окремі фігури великих тварин, що є об'єктами полювання. Точні, легкі контури лінії починають відігравати важливу роль, на перший план виступають сміливо і точно покладені загально кольорові плями, нанесені охристою фарбою, червоною, коричневою, чорною і жовтою. Зустрічається таке накладання фарб одна на одну, яке створює вигляд об'єму.

З часом у людини з'явилося бажання прикрасити своє житло. Архітектурні пам'ятки свідчать про те, що вже в стародавній Греції будівельники турбувалися про оформлення інтер'єру. При оформленні внутрішніх просторів використовувались штукатурка дерева для стін, мозаїчна підлога. Для суспільних споруд використовується позолота, інкрустація із золота і глазурі на мармурі, пластини із чеканної міді, стрункі вази, амфорні глечики із кераміки, на яких зображені різні сцени із життя людей, прикрашають інтер'єри стародавніх греків.

В Греції створюється архітектурний ордер - строгий художньо осмислений порядок розміщення частин споруди.

Для кожної будівля грецький зодчий вибирав особливе місце і так будував свою споруду, що вона органічно зливалася з природою, доповнювала її, виростала із неї. Природний мармур був основним будівельним матеріалом.

В стародавньому Єгипті стіни будівель покривали малюнками. Особливо інтенсивно і якісно з використанням дорогих матеріалів оформлялись культові споруди. Храми виділялись від зовнішнього світу масивними високими стінами. Величність храмів вражала глядача своїм оздобленням.

У стародавньому Римі будуються купольні покриття, що вражають своєю величчю. Розвивається монументальний живопис, обробка каменем і інкрустація, архітектурні твори прикрашають скульптурою.

Особливо розкішно відзначається інтер'єр Візантії: мармуровий набір, розписана штукатурка, мозаїка.

Унікальне мистецтво Київської Русі. Прекрасна Київська "Софія", Золоті ворота, які донесли до нас прекрасні зразки сакрального мистецтва, яка є синтезом багатьох видів декоративного мистецтва.

Прекрасні приклади оформлення інтер'єру, особливо світського залишили нам Бароко і Класицизм.

Український народ будував своє житло не із дорогих матеріалів, а з каменю, цегли. Та яке б не було просте житло, а українці, із своїм внутрішнім прагненням краси, також намагалися прикрасити своє житло. Це і розписані печі і стіни на Сході, печі кахлю та ліжники в горах, які кожен по своєму створювали затишок.

 

1.2 Основна характеристика інтер'єру готельних комплексів

Специфіка готельних комплексів полягає в різноманітті функцій цих об'єктів. Це одночасно і житлові, і громадські споруди, що зумовлює особливості формування інтер'єрів.

Інтер'єр готельних комплексів – це організація внутрішнього простору споруди, що є зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, яке забезпечує нормальні умови проживання[2].

Загальний комфорт внутрішнього простору готельного комплексу є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готельного комплексу.

Інтер'єр - складова частина архітектури. Під інтер'єром розуміється оформлення внутрішніх приміщень в будові, квартирі.

Мистецтво інтер'єру - це способи створення виразного внутрішнього середовища будови. Організація простору будови залежить від їх призначення (житлові, суспільні, виробничі, навчальні та ін.) і підкоряються загальним вимогам, закономірностям (психофізіологічним, соціальним, будівельним).

Проектування інтер'єру здійснюється за допомогою архітектурних і будівельних креслень, найважливіші з яких наступні: план - горизонтальний розріз будови з показом стін і перегородок, обладнання і меблі, плафон - проекція стін із світильниками, розгортки - фасад кожної стіни, перспектива - умовне зображення загального виду інтер'єру.

Рішення інтер'єру включає в себе функціональні і естетичні завдання. При цьому велику роль відіграє художньо-декоративне мистецтво, яке повинно гармонійно синтезувати масштабність, пропорції, ритм, фактуру, рельєф, колір і світло для створення найбільш естетичного сприймання архітектурно-художньої композиції, задуманої архітектором і художником. Художньо-декоративне мистецтво - це не прикрашування, а розумне використання художніх засобів.

 

1.3 Меблі в оформленні інтер'єру

Специфіка функціонування готельного комплексу і контингент його клієнтури в основному зумовлюють архітектурно-художню композицію його інтер'єру, які вирішуються ще в процесі проектування і будівництва. Навіть побудовані за одними та тими ж проектами не повинні бути схожими. У кожному готельному комплексі має існувати дещо відмінне від іншого, своєрідне, таке, що запам'ятовується, цікаве для відвідувача і несподіване. Досягається ця мета оригінальним рішенням художньої композиції, ефектом штучного освітлення, особливостями інженерного оснащення, несподіваними колірними поєднаннями, декоративними прийомами оздоблення. Широко використовують у декоративному оздобленні інтер'єру національну своєрідність і багатство місцевих художніх традицій.

Побудову композиції починають схемою інтер'єру всієї споруди з виділенням основних великих груп приміщень – громадських і житлових. Значущість і розвиток тієї або іншої групи повинні визначити прийоми колірних рішень і характер оздоблення. Продумується вибір основних декоративних прийомів і засобів, розподіл декоративно-художніх елементів, система освітлення і особливості оздоблення крупних або багатофункціональних приміщень. Перше враження на клієнтуру готельного комплексу справляє вестибюль. Саме тому його оздоблення і устаткування меблями та інвентарем є вирішальним чинником у художній якості всього інтер'єру.

У багатоповерховій споруді готельного комплексу питання побудови схеми світлової і колірної композиції інтер'єру розв'язуються особливим чином. У першу чергу визначаються основні вузлові елементи по поверхах і по вертикалі. Це стосується, як правило, поверхових холів, вестибюлів, віталень, які своїм оздобленням, кольором і устаткуванням визначають композицію поверху по горизонталі. Оскільки номери в готельних комплексах – приміщення ізольовані, їх фарбування може бути різним.

В умовах простих площинних з'єднань сучасних архітектурних конструкцій, коли відсутні пластичні форми декору, меблі є основою, яка вносить у композицію простору світлотінь, об'єм і масу. Правильний розподіл предметів меблів забезпечує рівновагу композиції, її статичність і цілісність.

Головна мета оформлення інтер'єру – забезпечити функціональність меблювання, безпосередньо пов'язаного із зручністю і художньою якістю інтер'єру, комфортабельністю приміщень. Функціональні вимоги визначаються призначенням приміщень і тими процесами, які в них відбуваються. Залежно від цього підбирають тип меблів і прийоми їх розміщення.

Розміри та габарити людського тіла в різних положеннях у спокійному стані та в русі – є основою для встановлення нормативів меблів та їх розміщення. Нормами регламентуються також площа приміщень і розстановка меблів. Вони є підставою для проектування і облаштування коридорів, сходів, вбиралень тощо.

Продумана і зручна розстановка устаткування, меблів, інвентарю – це перш за все скорочення відстаней для проходу від одного предмета до іншого і раціональна послідовність розташування предметів.

У вестибюлях, бюро обслуговування та інших приміщеннях великих готельних комплексів, що виконують не одну, а декілька функцій, меблювання відповідно включає предмети різного призначення, що відповідають по зонах. Така розстановка створює ілюзію розкритого простору і застосовується для всіх приміщень цього типу. Групи меблів можуть бути поставлені біля стін або по центру залів симетрично або довільно, але завжди повинні відповідати певному ритму і рівновазі. Рівновага може бути підтримана кольором, зіставленням вертикальних і горизонтальних об'ємів або зіставленням одного великого об'єму та декількох маленьких, або іншими прийомами, але її треба неодмінно домогтися, інакше композиція сприйматиметься незавершеною і неспокійною. У будь-якому випадку важливо знайти типи меблів, найбільш відповідних конкретному приміщенню.

Таблиця 1[3]

Номенклатура меблевих виробів, що рекомендується для приміщень вестибульної групи

Найменування зони

Склад зони

Функція зони

Меблі і

обладнання

Розміри

меблів, см

1

2

3

4

5

Зона інтенсивного та екстенсивного пішохідного руху

Вхід для відвідувачів

Спеціальний вхід

Розподіл людських потоків і багажу.

Доставка і зберігання багажу

Стелажі

70 см або на

ширину камери

схову

Зона прийому

Приміщення гардероба

Робоче місце портьє

Тимчасове зберігання одягу.

Оформлення, реєстрація, розрахунок

Видача ключів.

Надання послуг

Бар'єр гардеробний

Стіл робочий

Стійка-блок

Крісло робоче

Тумба для картотеки

Шафа для сейфа

Стіл-приставка

Стенд для ключів

Стенд для інформації

Бар'єр-блок

«банк-каса»

45 х 80

(45 х 120)

60 х 150

45 х 154

45 х 45

40 х 80

50 х 70

42 х 110

80 х 10

80 х 10

154 х 157

Торговельна зона

Кіоски періодичної преси, сувенірний, тютюновий, парфумерний, аптечний.

Відділення зв'язку

Продаж товарів

Поштові операції

Прилавок

Вітринна шафа

Бар'єр-блок

Робоче крісло

Тумба для документів

Шафа для сейфа

90 х 90

30 х 90

185 х 154

45 х 45

40 х 80

50 х 70

Рекреаційна зона

Місця відпочинку

Відпочинок, очікування

Диван

Крісло

Банкетка

Журнальний столик

Підставка для квітів

66 х 198

75 х 75

66 х 63

60 х 120

63 х 68

У громадських приміщеннях готельних комплексів меблі розставляють відповідно до їх призначення по-різному. У залах з великим скупченням людей в умовах тривалого їх перебування без руху основні предмети устаткування – меблі для сидіння і столики – розставляють рівномірно за всією площею, організовуючи лише невеликі проходи між місцями або рядами. Тут встановлюють тільки низькі меблі, які, всією масою заповнюючи підлогу, сприяють створенню статичності та врівноваженості композиції.

Завдяки рівномірному розподілу невисоких і невеликих (по відношенню до розмірів площ і висот) предметів – крісел і банкеток для сидіння, столиків із стільцями тощо – вони зорово сприймаються такими, що збільшують площу і підсилюють враження значущості інтер'єру. Цьому повинна сприяти та художня виразність решти елементів – спокійний ритм дрібних однорідних об'ємів, малюнок і силует предметів, їх матеріал і колір, гармонійно вирішений у поєднанні із забарвленням архітектурних поверхонь, кольором стін, підлоги та різних архітектурно-будівельних елементів.

У невеликих концертних, музичних і танцювальних залах ресторанів, що функціонують при готельних комплексах, прийоми розташування меблів інші. У музичному залі виділяються дві асиметрично розташовані групи – інструмент із стільцем і меблі для слухачів. У танцювальному залі меблі для сидіння встановлюють уздовж стін так, що велика частина площі залишається вільною.

Зональність меблювання обумовлена прагненням максимально розкрити простір приміщення. При вільному розміщенні груп меблів на великій площі приймалень, бюро обслуговування та інших аналогічних приміщень для отримання більшої просторовості інтер'єру самі групи меблів (декоративних предметів: ваз, кашпо і т.п.) рекомендується встановлювати компактно.

Принцип меблювання невеликих приміщень полягає у тому, що всі предмети, виключаючи меблі для сидіння, розташовують біля стін. При цьому бажано розставити меблі так, щоб проти високих предметів залишити вільне місце або легкий низький предмет і не ставити однакові за формою і масою предмети симетрично, один проти одного, оскільки це зорово звузить простір і викличе відчуття тісноти. Прийоми розташування меблів у невеликих приміщеннях можна виразити так: нічого не ставити посередині кімнати; композицію вирішувати асиметрично; високі предмети по можливості блокувати один з одним; меблі ставити тісними групами одного призначення; рівновагу будувати на зіставленні мас, а не форм.

Меблювання готельних комплексів за типом і видами меблів можна проводити як набором окремих предметів для номера, холу, вітальні тощо, так і поєднанням стаціонарних і звичайних меблів. При цьому застосовуються найрізноманітніші види та типи меблів.

 

1.4 Роль кольору в інтер'єрі

Колір являється найважливішим фактором формування і сприймання інтер'єру, фізіологічно, психологічно і естетично впливає на людину відповідно з функціональним призначенням інтер'єру. Колір може створюватись штучно: фарбуванням поверхонь і окремих деталей або засобом обробки матеріалів.

В останньому випадку великий вплив на сприймання кольорових площин вказує фактура і характер матеріалів. Дзеркальна або глазурна фактура при падаючому на них світлі відбивають його паралельним пучком світла і дають світлі бліки. Від матових площин дещо шершавих, світло розсіюється в різних напрямах.

Світ, який оточує людину, надзвичайно кольоровий. Колір може сприйматися легким або важким, теплим або холодним, колір може викликати переживання, збудження або стрес, створити гармонію, він може створювати чудеса, але здатний призвести до катастрофи.

Встановлено, що деякі кольори сонячного спектра, так звані теплі тони - червоні, оранжеві, жовті - діють на людину збуджуючи, розширюють зіниці, прискорюють пульс, викликаючи загальну втому. Другі, так звані холодні тони - сині, голубі, зелені - заспокоюють, зменшують втому очей.

Під час підбору наближених кольорових плям необхідно врахувати їх взаємодію один на одного. Так жовтий колір на синьому фоні здається жовтішим, ніж на червоному. Колір фону також впливає на зорове сприймання предметів - на світлому фоні предмет сприймається темнішим, а на темному - світлішим.

В приміщенні можна створити враження простору, використавши світлі холодні тони. Теплими - червоними, коричневими токами - можна, навпаки, створити враження звуження простору.

Приміщення, пофарбовані в голубі, сині, зелені кольори, здаються більш прохолодними, ніж вони насправді, а пофарбовані в оранжеві, жовті, - більш теплими.

Сучасне кольоробачення потребує цілеспрямованого кольорового оформлення інтер'єрів любого призначення. Принципи кольоробачення повинні лежати в основі роботи архітектора і художника по інтер'єру, бо кольорове рішення інтер'єрів надає значну психологічну дію на людину. Наприклад, в заводських приміщеннях колір повинен поліпшувати продуктивність праці, в лікувальних закладах надавати заспокійливий вплив. В громадських закладах кольорову палітру можна вирішувати як з допомогою контрастних співвідношень, так і нюансних зближень кольорів. При співвідношенні декількох кольорів в інтер'єрі повинен переважати який-небудь один колір. На вибір кольору впливає також об'єм приміщень - у великих приміщеннях кольори можуть бути більш насиченими. Домінуючий колір в обробці приміщень звичайно сприймається малонасиченим, а кольори окремих деталей повинні бути йому контрастні. Одноколірність у рішенні інтер'єрів призводить до монотонності, а безпорядкове використання великої кількості кольорів створює враження переживання.

Але оскільки "інтер'єр" це невід'ємна частка архітектури, то роль кольору тут не обмежується створенням комфортних умов, а й багаточисельністю певних факторів. Зокрема це:

Ø структура, форма і величина приміщення;

Ø ступінь освітленості природнім світлом;

Ø характер джерела штучного освітлення;

Ø кольорове оточення;

Ø відстань до стіни де є присутні елементи оформлення (в даному випадку інформаційні стенди);

Ø загальна композиційна ідея;

Ø мікроклімат приміщень;

Ø розмір і матеріал огороджуючих поверхонь;

Ø сторона світу з якого знаходиться приміщення.

Із множини засобів необхідно вміти вибрати більш ефективні для конкретного інтер'єру, бо кожна ідея вимагає власних засобів вираження. Але вибір не можливий без знань закономірностей, які керують цими засобами:

1. Відношення.

2. Пропорції.

3. Ритм.

4. Контраст.

5. Нюанс.

6. Масштабність.

7. Співрозмірність.

8. Співпідлеглість.

і головними принципами: художній образ, тектоніка, гармонія.

При використанні принципу нюансності твір майже не виділяється на фоні, а, значить, не несе в собі сильного емоційного впливу. Така трактовка буває викликана призначенням приміщення. Часто необхідний ефект отримують за рахунок фактур, одинаково замальованих.

Світловий контраст вносить в нюансне вирішення деяку декоративність і ілюзорність. Він часто досягається за рахунок бокового освітлення, що дає тіні, контрастуючи з світлою частиною декору, і підкреслюють рельєф його поверхні. При збереженні загального принципу нюансності вдалми буває введення незначного контрасту.

При складанні кольору необхідно врахувати відбиваючу властивість кольору. В залежності від призначення приміщення, його кубатуру, кількість проникаючого денного світла, характеру вечірнього освітлення, визначається ступінь насиченості того чи іншого кольору. Щоб завчасно розрахувати насиченість і відтінок фарбування по цих ознаках, слід керуватися коефіцієнтами відбивання світла поверхнями пофарбованими у різні кольори.

Таблиця 2

Коефіцієнти відбивання кольорів

Білий

85 %

Світло-коричневий

35 %

Світло-жовтий

75 %

Світло-зелений

65 %

Світло-синій

63 %

Жовтий, середній

65 %

Сірий, середній

55 %

Зелений, середній

52 %

Синій, середній

35 %

Темно-червоний

13 %

Темно-синій

8 %

При зображенні на стендах малюнків і при виконанні самих стендів слід враховувати дані коефіцієнти, щоб приміщення - в даному випадку клас - здавався світлішим чи темнішим, коли це потрібно, в залежності від того, яке ми ставимо перед собою завдання.

Крім наведених основних особливостей кольору в інтер'єрі хотілось би зазначити і його психологічний вплив на людей.

Відомо, що різні кольори і їх співвідношення призводить на людей різні враження, по-різному діє на її свідомість, кожен колір має в собі певний психологічний зміст, вносить певний ідейно-естетичний підтекст у суть зображуваного.

Таблиця 3

Символи кольорів

Кольори

Символи

Геральдичні символи

Білий

чистота, невинність, світло, прохолодний, сліпучий, блискучий.

срібло, правдивість, християнство, Європа.

Жовтий

сонце, світло, радість, ревнощі, свіжий, юний, легкий, світлий, звеселяючий.

золото, сміливість, багатство, Азія, буддизм.

Оранжевий

спека, енергія, радість, злість, сухий, схвильований.

 

Червоний

вогонь, енергія, радість, любов, боротьба, гнів, близький.

сила, революція, Америка.

Фіолетовий

старість, віра, смиренність, похмурий, важкий, задумливий.

сум, лихо.

Синій

космос, сум, холод, вірність, серйозність, свіжий, віддаляючий.

мудрість.

Зелений

природа, спокій, молодість, скромність.

плодючість, розквіт, Австралія, Іслам.

Чорний

темрява, морок, важкість.

смерть, жалоба, Африка.

Блакитний

холод, вода, лід, стомлений.

невинність

Пурпурний

пишність, гідність, влада, держава, зрілість, багатство, урочистість, розжареність.

 

Використовуючи дані таблиці кольорової символіки, можна створити певний настрій, що потрібен для даного інтер'єру.

Встановлено, що деякі кольори сонячного спектру, так звані теплі тони - червоні, оранжеві, жовті - діють на людину збуджуючи, розширюють зіниці і навіть прискорюють пульс, викликають загальну втому.

Інші, так звані холодні тони - сині, голубі, зелені - заспокоюють, зменшують втому очей. Враховуючи цю обставину, що людське око краще сприймає цю гаму, то можна з впевненістю сказати, що стіни учбових закладів краще зафарбовувати (оформлювати) в цій гамі. Загальна кольорова гама в світлих тонах сприяє збільшенню освітлення. Взаємопоєднані холодні і теплі кольори у приміщенні створюють робочий настрій.

Як правило, кількість кольорів робочого місця повинно обмежуватись трьома-чотирьма, бо велика кількість кольорів може призвести до розсіяння уваги. Із всіх кольорів один повинен бути головним і визначати основний колорит.

1.5 Озеленення готельних комплексів

Озеленення в інтер'єрі готельних комплексів – це особливий вид мистецтва, що виконує як естетичні, так і утилітарні функції. Озеленення активно впиває на характер формування інтер'єру і є таким же рівноцінним компонентом оформлення середовища, як оздоблення стін, меблювання тощо. За допомогою озеленення можна підвищити художню виразність внутрішнього простору, удосконалити його функціональну організацію. Утилітарна функція рослин полягає у створенні певного мікроклімату в приміщеннях.

Розрізняють активну і нейтральну системи озеленення. Так, в робочій зоні роботи створюють нейтральну систему озеленення, а в зоні відпочинку – активну. За допомогою озеленення виконують і розділення простору на зони.

Найширше в приміщеннях готельних комплексів використовують озеленення у вестибюлях, холах, коридорах, ресторанах, кафе і в номерах.

У готельних комплексах з високим рівнем комфорту у вестибюлях створюють зимові сади. Для озеленення інтер'єрів застосовують, як правило, наступні види рослин:

- декоративно-листяні;

- декоративно-квіткові;

- в'юнкі та ампельні;

- сукуленти.

Включення озеленення в інтер'єр здійснюється як створенням природних (живих, засушених) композицій, так і штучних.

Найширше використовуються декоративно-квіткові рослини, ампельні, а також застосовуються епіфітні рослини (засохлі дерева), які використовуються для кріплення інших рослин, особливо ампельних.

Для озеленення слід також віднести живі квіти, що стоять у вазах. Вони завжди прикрашають інтер'єр, вносять затишок, створюють приємну атмосферу і підвищують художню якість декоративного оформлення. Квіти рекомендується ставити у вітальнях багатокімнатних номерів-люкс і в загальних вітальнях, холах, на столах адміністраторів і чергових по поверху, на столиках кафе і ресторану. Скрізь доречно і святково виглядатимуть навіть найскромніші букети або гілочки рослин.


 

 

Розділ ІІ. Дослідження особливостей інтер'єрного рішення на прикладі готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”

 

2.1. Загальна характеристика комплексу

В даній курсовій роботі ми розглянемо особливості інтер'єрних рішень підприємств готельного господарства на прикладі готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”. Це сучасний тризірковий готель, який знаходиться в центрі міста.

Місцезнаходження: готельно-оздоровчий комплекс знаходиться в Шевченківському районі, розташований в двох хвилинах від станції метро „Лук'янівська”, 45 км від аеропорту "Бориспіль” й 15 км від аеропорту "Жуляни”.

Розміщення: сам по собі готельний комплекс призначений для розміщення невеликої кількості людей, оскільки в ньому лише 11 номерів (на другому поверсі). Номери: стандарт, напівлюкс, одно-, двокімнатний люкс, оснащені міні-баром (безкоштовним), телефоном, телевізором, затишними меблями, душовими кабінами, джакузі, музичним центром, кондиціонером.

Серед них, 4 стандартних однокімнатних (душові кабіни), 3 номера напівлюкс (душові кабіни), 1 однокімнатний люкс (душова кабіна), 1 двухкомнатный номер люкс (душова кабіна), 2 двокімнатних номера люкс (ванна-джакузі). Всі номери двомісні з одним широким ліжком (можливо додаткове місце на розкладному диван, роздільних ліжок немає). У всіх номерах - кондиціонер, телевізор, телефон, холодильник, міні-бар.

Харчування: сніданок - континентальний, європейський, замовляється в номер або обслуговування поруч із готелем у ресторані "Ланселот”. Сніданок входить у вартість номеру.

Сервіс: на 1 поверсі готелю дві сауни (фінська, турецька), закритий басейн (20 м), кімната відпочинку при басейні з ванною-джакузі. Є охоронювана автостоянка (для гостей готелю безкоштовно у дворі готелю). У готелі можна також скористатися послугами масажу, російського більярда (10-футового). Комфортні кімнати відпочинку з телевізором, караоке, басейном.

Проживаючим клієнтам - безкоштовний басейн (ширина 12х5 м, глибина 2 м), басейн із сучасною системою очищення води й зустрічною хвилею.

Адреса: вул. Мельникова, 4.

Таблиця 4

Тарифи готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” за номер[4]

Період дії тарифів

Вартість за добу за номер

Однокімнатний двомісний номер (стандарт) №№ 6-9

Однокімнатний двомісний номер напівлюкс №№ 1-3

Однокімнатний двомісний номер люкс № 4

Двокімнатний двомісний номер люкс №№ 5, 10, 11

На 21.02.2007

900

1100

1250

1500

Дані тарифи включають: розміщення в номері певної категорії, сніданок, міні-бар, ПДВ. Також є можливість безкоштовного користування басейном з 7.00 до 10.00.

За додаткову плату:

Ø обов'язкова медична страховка: при замовленні тура до 7 днів - 4 грн; при замовленні тура до 12 днів - 6 грн; при замовленні тура до 30 днів - 15 грн;

Ø користування фінською сауною + басейн + кімната відпочинку (комплекс № 1) - 550 грн (до 8 чоловік);

Ø користування фінською й турецькою саунами + гідромасажна ванна + кімната відпочинку + більярд (комплекс № 2) - 550 грн (до 8 чоловік);

Ø користування басейном - 70 грн/година/1 чол. (по 4 особи).

Розрахункова година: 12:00

 

2.2. Оцінка інтер'єру основних груп приміщень готелю

По переказам, Камелотом називався величний замок короля Артура, правителя Британії, сина Утера Пендрагона. Тому готельно-оздоровчий комплекс „Камелот” в своєму інтер'єрі дещо нагадує середньовічний замок. В оформленні всіх куточків готелю відчувається прямий вплив епохи короля Артура, про героїчні походи якого й романтику тих часів кожний з нас читав у дитинстві. Тут на стінах у великій кількості блискають стальні мечі й щити, герби та прапори.

Архітектурне оздоблення головного входу в готель залежить від виду готельного комплексу та від гостей, для яких він передбачений. Готельно-оздоровчий комплекс „Камелот” призначений для оздоровлення та відпочинку своїх гостів. А оскільки готель відвідують 60-70% іноземців, то його оформлення у стилі епохи короля Артура дає йому перевагу серед інших готелів зі звичайним інтер'єром. таке оформлення чудово сполучається зі сучасними вимогами комфорту.

Головний вхід в готель нагадує вхід до середньовічного замку, проте його оформлення є стриманим, без зайвої реклами. Вхід не дуже високий; перед входом є ніша, що доповнюється козирком, який захищає від негоди тих, що висаджуються з автомашин. На стінах висять щити, стоять прапори, мечі. До готелю ведуть сходи зі стальними перилами. На сходах лежить килим. Оскільки готельний комплекс „Камелот” призначений на невелику кількість людей, то в ньому немає іншого входу для прийому багажу, також немає вантажного ліфта.

Приміщення вестибюльної групи є основною сполучною ланкою всіх груп приміщень готельного комплексу. Вони створюють перше враження про готельний комплекс. У цих приміщеннях здійснюються: прийом, оформлення і розміщення проживаючих, розрахунки з ними, видача різних довідок по готельному комплексу, зберігання і транспортування багажу тощо.

Вестибюль готелю розділений на невеликі зони: є зона прийому та оформлення проживаючих та зона відпочинку й очікування.

Зайшовши до готелю, ніби потрапляєш до казкового світу середньовічної епохи. На вході, справа, стоять обладунки лицаря. Зліва – камін, над яким висить велике дзеркало у формі щита та два кресла для відпочинку та очікування клієнтів. Напроти зони відпочинку на стіні знаходиться телевізор. Також у вестибюлі знаходиться стійка оформлення та розміщення проживаючих. Тут розміщується черговий адміністратор, розрахункова частина, паспортист, портьє, тобто всі співробітники, що виконують функції по прийому, оформленню і обслуговуванню гостей. Стійка є відкритим бар'єром, що відокремлює співробітників готельного комплексу від відвідувачів і дозволяє вільно спілкуватися з ними. Стіна за стійкою оформлена малюнком, на якому зображене основне спорядження лицаря: меч, щит, прапор та королівська корона. У вестибюлі слід звернути увагу на підлогу. В центрі кімнати знаходиться підсвітка, виконана у вигляді „вічного вогню” , яка оточена мечами, вгравійованими в підлогу. Також у вестибюлі є декоративний фонтан, оточений штучним озелененням. Взагалі, весь вестибюль оформлений штучними рослинами. На стелі фрески з малюнками мечів, які служать підсвіткою. Навіть люстра зроблена у стилі Середньовіччя. Ці важливі доповнення до інтер'єру готелю мають позитивний вплив на формування загальної думки гостей про вибраний ними готель.

З вестибюлю можна потрапити до саун, басейну та службових кімнат, які знаходяться на першому поверсі. Є також санітарний вузол, який призначений для клієнтів, що тимчасово знаходяться в районі вестибюлю.

До приміщень спортивно-оздоровчого призначення належать закриті і відкриті плавальні, купальні або плескальні басейни, сауни, бані, зали для фізичних вправ. Найчастіше передбачають влаштування басейнів і саун, як у нашому випадку.

На першому поверсі розміщений закритий басейн. Він розміщений у прибудові, що сполучається з готельним комплексом критим переходом. Шлях до басейну дуже зручний, сюди можна потрапити з вестибюлю готелю. Навколо басейну є достатньо місця для обхідних доріжок та є майданчик для відпочинку гостей, приміщення сауни, приміщення для масажу. Глибина басейну 2 м, ширина 12 м.

Приміщення басейну виконане в голубих та синіх тонах, що прекрасно сполучається з декоративними зеленими пальмами. Напроти басейну дзеркальна стеля. На підлозі викладені фрески з малюнком щита на них. На стінах висять факели, які надають приміщенню атмосферу епохи лицарства. Також є велике дзеркало у формі щита. Під самою стелею видніються написи незрозумілою мовою часу короля Артура, що підкреслює виконання інтер'єру готелю у середньовічному стилі.

Допоміжні приміщення басейнів поділяються на обслуговуючі (для відвідувачів), адміністративні, підсобні, технічні. Їх розташовують з однієї, двох або трьох сторін ванного залу.

До складу обслуговуючих приміщень входять: душові, санітарні вузли, роздягальні, кімнати інструкторів, приміщення для масажу, медичні кабінети, ванни з мінеральною водою. У готельному комплексі перед приміщенням басейну знаходиться роздягальня та душові кабіни, належно обладнані та укомплектовані.

Останнім часом у готельних комплексах різного призначення і рівня комфорту все частіше стали влаштовувати лазні сухої пари – сауни, що знімають втому і сприяють інтенсивному кровообігу. До складу сауни входять роздягальня, мийна, кімната сухої пари, басейн (або душі), кімната відпочинку, іноді масажний і тренажерний зал.

Взагалі, готельний комплекс „Камелот” має у своєму складі обслуговуюче приміщення, до складу якого входить роздягальня та душі, та приміщення басейну, на території якої є простір для відпочинку біля басейну та спеціальні кімнати відпочинку, кабінети для масажу. Всі приміщення оформлені належним чином, за всіма вимогами інтер'єру.

Також на першому поверсі, знаходиться кімната, де можна пограти у більярд – більярдна. Вона призначена для користування лише проживаючими у готелі. Окрім більярдного столу тут встановлено стійку для київ і шафу для куль. Над столом розташовані світильники. Також більярдна обладнана телевізором, музичним центром, є місце для відпочинку (крісла зі столиком). Взагалі, сама більярдна, як і весь готель, виконана у стилі стародавнього замку. Тобто, всі стіни та аксесуари підібрані у одному стилі. Наприклад, на стіні зроблений малюнок середньовічної церкви на фоні прекрасної природи. Також на стінах висять прапори, щити з мечами. Світильники виконані у формі факелів.

З більярдної можна потрапити ще в одне приміщення, в якому розміщені два види саун – фінська та турецька.

Напроти головного входу знаходяться сходи, які ведуть на другий поверх, де знаходиться житлова зона готелю.

Піднімаючись сходами, бачимо на стіні вже звичний нам щит з мечем. Справа від сходів, на стіні намальована велика картина, на якій зображено п'ять лицарів на коні. У кожного в руках прапор, меч та щит. Вони зображені на фоні середньовічного замку.

В холі другого поверху є зона відпочинку, яка складається з шкіряного дивану та крісел, біля яких стоїть невеликий столик. Меблі підібрані під кольорову гаму холу. Для оформлення вибрано червоні, сині та золоті кольори.

Коридор холу також витриманий у стилі Середньовіччя. На стінах висять картини, на яких зображено лицарів за круглим столом, лицарів на фоні замку та церкву. Меблі холу відповідають всім вимогам епохи короля Артура, тобто столи, диван, крісла мають точені ніжки. До декору приміщення гарно вписуються обладунки лицаря, що стоїть напроти сходів, та щит з прапорами.

Декоративні рослини повинні складати невід`ємний елемент добре обставленого хола. Гарні квіти можуть бути набагато кращими, ніж вишукана реклама. Кращі місця для розміщення рослин в холі - це добре освітлювальні місця біля вікон. Треба слідкувати за тим, щоб розмір рослин відповідав відведеному для нього простору, оскільки маленький хол з великими рослинами буде виглядати ще менше.

Якщо в цих приміщеннях затемнене освітлення і прохолодно, то можна розмістити недорогі рослини з яскравими квітами.

Хол має затемнене освітлення, тому тут розміщена велика кількість світильників (бра на стінах) та стельове освітлення (невеликі кришталеві люстри під стелею).

Інтер'єр номерів готелю

Структура житлових номерів деякою мірою визначається характером споруди готельного комплексу. Наприклад, готельні комплекси для відпочиваючих повинні містити більше двомісних номерів, а міські готельні комплекси – більше одномісних номерів[5].

Оскільки готель „Камелот” призначений саме для відпочиваючих, то у ньому мають бути саме двомісні номери. Беручи до уваги, що об'єктом нашого дослідження є міні-готель, оскільки в ньому лише 11 номерів, то можна сказати, що вимоги виконано, оскільки у готелі взагалі немає одномісних номерів.
Реферат на тему: Аналіз інтер'єрних рішень на туристично-оздоровчому комплексі "Камелот" (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.