Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Сільське господарство

Експлуатація машинно-тракторного парку на ПП Агрофірма "Троїцьке" (курсова робота)

1. КОРОТКА ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНОГО

ПІДПРИЄМСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЇЦЬКЕ”

Місце розміщення господарства і грунтово-кліматичні умови.

Господарство ПП ”Агрофірма ”Троїцьке” знаходиться в Павлоградському районі Дніпропетровської області село Троїцьке. Відстань від центральної садиби до районного центру 30 км, до обласного центру 110 км. ПП Агрофірма "Троїцьке” лежить в помірно-засушливій зоні грунтово-кліматичних умов.

До складу машинно-тракторного парку входять: трактори – 31 шт, автомобілі – 20шт.

Показники виробничої діяльності господарства за 2004р: надої молока склали 868 центнери, кількість ВРХ – 354 гол, кількість свиней – 300 гол, приріст свиней – 150г/доб.

Озимою пшеницею господарство зайняло 135 га, урожайність з якої склала 46 ц/га, кукурудзою зайняли 400 га, урожайність 19 ц/га, цукровим буряком 76 га, урожайність – 281 ц/га.

Основний пункт збуту продукції, а також пунктом постачання підприємства є Павлоград, тернівка, Дніпропетровськ.

Обсяг і характеристика механізованих робіт

Для проведення механізованих сільськогосподарських робіт в ПП "Агрофірма "Троїцьке” має дві механізовані бригади. Це дозволяє краще розподіляти робочу техніку та збільшувати раціональність її використання. Бригаді №1 підпорядковується 1463 га ріллі (структура посівних площ наведена в таблиці 1.1).

Таблиця 1.1 Структура посівних площ тракторної бригади №1 ПП ”Агрофірма "Троїцьке”

Найменування с.-г. культур

Площа, га

Озима пшениця

Кукурудза на зерно

Горох

Цукровий буряк

Соняшник

718

200

200

90

400

У поточному році у підприємстві планується збільшити посівні площі під цукровий буряк до 100 га, соняшника до 420 га, а також планується ввести у сівозміну ячмінь.

1.3. Використання і обслуговування машин

В землеробстві технологічними операціями і відповідно сільськогосподарськими роботами є оранка, сівба, збирання та інші, транспортними – доставка насіння, мінеральних, азотних та інших добрив. Для того, щоб технічні засоби працювали і були технічно безпечними проводяться технічні обслуговування.

На жаль в ПП "Троїцьке” використовується застаріла техніка. У зв'язку з тяжким фінансовим положенням, нова техніка застосовується ще не дуже інтенсивно. Перелік сільськогосподарських машин та обладнання закріпленого за ПП "Степове” наведена в таблиці 1.2.

ТО тракторів та комбайнів в господарстві проводиться в планово-запобіжному порядку. СТО та ТО-1 тракторів проводиться в бригадах, останні види ТО та ремонту в центральній ремонтній майстерні або на станціях ТО тракторів. Періодичність проведення ТО-1 = 125 мото-годин.

Таблиця 1.2.

Перелік тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин та обладнання, закріплених за Агорфірма "Троїцьке”

Найменування

Марка

Кількість

Трактори

ЮМЗ-6

9

Т-150

2

Т-150К

11

К-701

8

Т-25

1

Зернозбиральні

комбайни

ДОН-1500

3

СК-5М-1 "Нива”

2

Зернові сівалки

СЗ-3,6

12

Культиватори

КРН-5,6

11

КШП-8

10

Борони

БЗТС-1

16

Жатки

ЖВН-6

8

1.4. Організація роботи нафтогосподарства.

Нафтове господарство знаходиться поряд з машинним двором і використовується на правах співвласності з ТОВ "Костенко”, С(Ф)Г "Галенко” та деякими іншими невеликими підприємствами. Сумарна ємкість нафтового господарства становить 40 м3. Воно обладанане заправними колонками, зручними під'їздами, засобами пожежної безпеки. Заправка тракторів та автомобілів проводиться спеціальним працівником, що обслуговує стаціонарний заправний пост, який включає в себе дві паливо-роздавальні колонки КЭР-40-1 для бензину, КЭР-50 для дизельного пального, 367Н для моторного масла.

1.5. Охорона праці

У Агрофірмі "Троїцьке” велику увагу приділяють організації заходів щодо охорони праці. Усі працівники, перед тим, як розпочати певну роботу, проходять інструктаж з охорони праці та протипожежній безпеці на виробництві. Строго ведуться журнали реєстрацій інструктажів з охорони праці.

При роботі з хімічними препаратами працівникам у обов'язковому порядку видають індивідуальні засоби захисту. Вид та їх кількість залежить від небезпечності засобів, що застосовуються.

Кожний сільськогосподарський підрозділ має протипожежні засоби захисту: ємкості з водою та піском, вогнегасники, лопати, відра. В наявності є також плани евакуації людей у разі виникнення пожежі.

2. РОЗРАХУНОК СТРУКТУРИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО

ПАРКУ

2.1. Технологічні карти виробництва с.-г. культур і лінійні графіки механізованих робіт

Розробку плану механізованих робіт починають із визначення попередників, уточнення стійкості ґрунту проти вітрової та водної ерозії, ступеня забур'яненості та переважних видів бур'янів. Послідовність операцій виконуємо окремо для кожної культури (додаток).

Перелік операцій (графа 2) відповідає технології їх виконання. Агротехнічні вимоги та показники якості розставляються у графі 3, де зазначають глибину обробітку ґрунту чи загортання насіння, норму внесення добрив та висіву насіння, врожайність та інші показники що визначають якість виконання робіт.

У графі 4 вказуємо розмірність виконуваної технологічної операції (лущення, оранка, сівбі, тощо) – га / т; транспортних робіт – т-км; навантаження та розвантаження – т.

Фізичний об'єм робіт (графа5) має відповідати плановому обсягу з урахуванням кратності їх використання. Агротехнічні строки виконання (графа 6) приймають з урахуванням оптимальних строків виконання робіт та досвіду передових господарств.

Технологічні операції використовування с.-г.культур необхідно узгоджувати за часом. Для сумісних операцій календарні строки повинні бути однакові.

Тривалість днів виконання операцій (графа 7) встановлюють на основі агро вимог. Тривалість робочого часу на добу (графа 8) встановлюємо на основі прийнятого у господарстві робочого дня на даний період та з урахуванням операцій, що виконуються.

На добу приймаємо 1; 1,5; 2 та 3 зміни роботи з розрахунковим т годин за зміну.

Склад машинно-тракторного агрегату ( графа9, 10, 11, 12) підбираються із наявних у господарстві.

Виробіток МТА за зміну та погектарну витрату палива встановлюємо за типовими нормами (графа13).

Виробіток агрегату (графа 14) за годину змінного часу дорівнює:

(2.1)

де Wгод – виробіток за годину змінного часу, га/год, т/год, м3/год;

Тзм – затрати зміни, години;

Wзм- виробіток агрегату за зміну га/зм, т/зм

Для лущення стерні при вирощуванні ячменю:

виробіток за добу (графа 15)

Wдоб =Wг од × Тдоб, (2.2)

де Wдоб - виробіток агрегату за добу.

Тдоб – витрата робочого дня за добу (графа 8), год.

Wдоб= 9,9 × 7=69,9 га.

Кількість агрегатів (графа), необхідних для виконання даної роботи:

;

де N – кількість агрегатів;

Q – обсяг робіт (графа 5) га, т, м3

Др – агротехнічна тривалість виконання операції, діб.

,

приймаємо П = 1 год.

Чисельність трактористів-машиністів

(Графа 17, 18) та допоміжних працівників приймають згідно змінності (графа 8)

Витрати пального на одиницю роботи (графа 19) приймають згідно нормам виробітку пального л/га. Для перерахунку витрати пального в кг/га необхідно перемножити л/га на 0,83 тобто

g = g1 × P = 2,5 × 0,83 = 2,075 кг / га,

де g – витрата пального, кг / га;

g1 – витрата пального, л / га;

Р – густина пального, Р = 0,83 кг / л.

Витрату палива на весь обсяг робіт (графа 20) визначають множенням витрати пального (графа 19) на обсяг роботи (графа 5)

G = g1 × P × Q,

де G- витрата пального на весь обсяг роботи (графа 21) визначають:

де Ммех., Ддоп – відповідно чисельність трактористів-машиністів та допоміжних працівників, які обслуговують агрегат при роботі в одну зміну.

Для першої операції (додаток 2, графа 21)

Зп = 1 / 9,9 = 0,101 люд-год / га.

Затрата праці на весь обсяг робіт (графа 22) знаходимо множенням затрат на одиницю роботи (графа 21) на обсяг робіт (графа 5)

Зп = 0,101 × 250 = 25,25 люд-год.

Кількість нормо-змін (графа 23) визначають для кожного виду робіт.

Нзм = нормо-змін, (2.7)

де Нзм – кількість нормо змін;Q – обсяг роботи (графа 5)

- тривалість зміни, год. (7 або 6);

Wгод – виробіток агрегату (графа 13), га/год, т/год

Загальну трудоємність робіт можна знайти також із кількості нормо змін.

Зп = Нзм7 × (Ммех + Мдоп),

де 7 – тривалість змін год.

Зп = 3,57 × 7 × 1 = 25,25 люд-год.

Обсяг тракторних робіт в умовних еталонних гектарах (ум.ет.га) визначаємо (графа 24) множенням кількості виконаних нормо змін (графа 23) на змінний еталонний виробіток.

Qум.ет.га= Нзм × Wум.ет.га.;

де Qум.ет.га – обсяг роботи, ум.ет.га;

Нзм – кількість нормо змін, од;

Wзмен.ет – еталонний змінний виробіток, ум.ет.га/зм.

Еталонний змінний виробіток даного трактора визначають множенням еталонного виробітку на тривалість зміни.

Wзмен.ет = Wгод.ет × 7,

де Wгод.ет еталонний годинний виробіток, ум.ет.га/год;

7 – тривалість зміни год.

Qум.ет.га =3,57 × 1,65 × 7 = 41,23 ум.ет.га.

Після складання технологічної карти будуємо лінійний графік виконання механізованої праці. На листі міліметрового паперу зображуємо операції в технологічній послідовності їх виконання, фактичну тривалість виконання робіт в заданий агро строк. Потім навпроти кожної операції відкладемо відрізок ліній, довжина якої відповідає тривалості її виконання.

Операції які починаються в один строк, розглядаємо для переносу в більш пізній строк, але в межах агростроку. Такий переніс необхідно відображати на графіку завантаження тракторів, якщо він відбувся.

2.2. Побудова графіків завантаження тракторів і визначення складу парку сільськогосподарських машин

Визначення необхідної кількості тракторів та узгодження їх роботи по вирощуванню різних культур, здійснюється за допомогою графіків завантаження. Графіки завантаження тракторів будуються на основі плану механізованих робіт. Графіки будуються у прямокутних вісях координат по кожній марці тракторів. По осі абсцис відкладаються дні календарного року. А по осі ординат – кількість тракторів (додаток 1, 2, 3, 4) на графіку отримується прямокутник, площа якого відповідає кількості тракторо-днів, необхідних для виконання даної операції в розрахунковий агро термін. Будуючи графік порівнюємо їх з технологічною картою для того, щою добитися рівномірного завантаження тракторів кожної марки, керуємо графіки за допомогою збільшення змінності робіт, збільшення терміну виконання робіт, зміною однієї марки іншою при виконанні с.-г. робіт.

По напруженому періоді графіка завантаження знаходимо необхідну кількість тракторів по маркам: Т-150К – 3од., Т-70С – 1од., ЮМЗ-6Л– 4од., Т-150 – 2 од., всього 10 фізичних одиниць тракторів.

Найбільшу кількість сільськогосподарських машин визначаємо в період запланованого часу. Так найбільша потреба в плугах ПЛП-6-35 – 2 шт; навантажувачах ПЕ-0,8.

2.3. Графік добової витрати палива, сумарних кривих витрат палива

Графік добової витрати палива необхідний для знаходження найбільшого розходу палива в період виконання с.г. робіт, щоб на ньому спланувати та організувати роботу механізованих заправочних агрегатів. Добова витрата палива знаходиться з технологічних карт по операціям. Загальне потреба в паливі при використанні операції (графа 20) ділиться на фактичну продовжуваність її виконання (графа 7) днів.

Сумарна масова витрата палива кожної марки тракторів по видам, строкам роботи будують на графіку завантаження тракторів, де на вісі абсцис відкладають час в днях (декадах) календарного року, а по вісі ординат витрату палива.

Початок кривої відповідає початку виконання роботи, стоїть першою в календарному плані роботи тракторів в масштабі додають витрати палива, розплановані на їх виконання.

Для виконання запланованого об'єму робіт потреба в дизельному паливі становить: Т-150К –23,315 т; Т-70С –4,526 т; ЮМЗ-6Л-17,34 т.; Т-150-8,637 т.

З побудованого графіка добової витрати палива видно, що найбільша добова витрата палива припадає на 3 декаду серпня і становить 580 кг. В цей період потреба в механізаторах складає 9 чоловік. Найбільша потреба в допоміжних робітниках становить 8 чоловік.

3. ПРОЕКТУВАННЯ ТО МТП

3.1 Кількість ТО і ремонтів тракторів автомобілів і с.-г. машин

Для визначення видів і кількості ТО і ремонтів тракторів передбачено використання шкал періодичності. Результати планування ТО представляємо у вигляді табличних даних. Періодичність виконання ТО передбачено через 125 мото-годин роботи, або, якщо виробіток ведеться у кількості витраченого пального, то: для тракторів Т-150К через 2100 кг, Т-70с через 1225 кг, ЮМЗ-6Л через 680 кг, Т-150 через 2100 кг.

Крім періодичності ТО необхідні відомості про вид останнього ремонту та наробітку від виду останнього ремонту чи ТО. Видом останнього ремонту та наробітку ми задаємося довільно, в реальних господарствах ці дані беруться з лімітних забірних карточок по витраті палива і журналі використання трактора, проведення ремонтів і ТО. Планований наробіток по витраті палива знаходимо за технологічними картами, номерами тракторів задаємося самостійно.

Сезонні ТО необхідно проводити за планом періодичності ТО, якщо трактор не зайнятий в цей період, ТО проводимо самостійно.

Розробкою план-графіка ТО тракторів представлений в графічній частині на листі 2. Затрата палива, взята з технологічних карт, проставлена по декадам на цьому ж листі. Кількість різних видів ТО по маркам тракторів взяті з цього листа, просумовані і в такому виді представлена в таблиці 3.1.

Для підтримки тракторів в технічно-справному стані необхідно 31 періодичних обслуговувань в такій кількості: 25 – ТО-1; 4 – ТО-2;2 – ТО-3; 10 весняно-літніх і 10 осінньо-зимових сезонних обслуговувань, два поточних ремонти.

Таблиця 3.1.

Кількість видів ТО по маркам тракторів

Трактори

Кількість видів дій, шт.

Марка

Кількість,шт

ТО-1

ТО-2

ТО-3

СТО

ПР

КР

Т-70С

1

3

 

 

2

 

 

Т-150

2

4

 

 

4

 

 

Т-150К

3

11

1

2

6

 

 

ЮМЗ-6Л

4

7

3

 

8

 

 

Всього

10

25

4

2

20

2

 

3.2. Затрати праці на ТО і ремонт тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин

Затрати праці на технічне обслуговування по тракторам кожної марки визначаємо за формулою:

, (3.1)

де ЗТі – затрати праці на технічне обслуговування тракторів одної (і-тої) марки, люд.-год.;

t1, t2, t3, tсто – нормативна трудомісткість одного ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО, люд.-год.;

n1, n2, n3, 2N – кількість ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО, шт., тракторів кожної марки.

Нормативна трудомісткість одиничних видів ТО приведена в табл.3.2.

Таблиця 3.2.

Нормативна трудомісткість

Марка тракторів

Види ТО

ТО-1

ТО-2

ТО-3

СТО

Т-70С

2,3

6,9

14,0

6,8

Т-150

1,9

6,8

42,3

5,3

Т-150К

1,9

6,8

42,3

5,3

ЮМЗ-6Л

2,2

5,9

26,1

14,9

В таблиці 3.3. приведені результати розрахунків трудомісткості технічних обслуговувань по всім тракторам.

Таблиця 3.3.

Трудомісткість ТО по маркам тракторів (люд.-год.)

Марка трактора

Види ТО

Всього за рік

ТО-1

ТО-2

ТО-3

СТО

Т-150К

20,9

6,8

84,6

31,8

144,1

Т-70С

6,9

13,6

 

 

20,5

Т-150

7,6

 

 

21,2

28,8

ЮМЗ-6Л

15,4

17,7

 

119,2

125,3

Всього

50,8

38,1

84,6

172,2

345,7

Загальні витрати на проведення ТО за рік складають – 345,7 люд.-год.

Після закінчення сезону с.-г. робіт кожну сільськогосподарську машину готують до тривалого зберігання, а частина с.-г. машин проходять ремонт.

Затрати праці на сезонне обслуговування, ремонт і консервацію кожного виду машин знаходимо за формулою:

Зс.-г. м = Н (Тс + Тз) + Н × ×Тр, (3.2)

де Н – кількість машин, які розглядаються, шт.;

Тс, Тз, Тр – трудомісткість сезонного обслуговування, зберігання, ремонту с.-г. машин, люд.-год.;

- коефіцієнт захвата ремонтом. Для плугів – 0,80; культиваторів – 0,75; зернових сівалок – 1,5; другі сівалки і лущильники – 0,7; для всіх інших сільськогосподарських машин – 0,65.

Знаходимо затрату праці на сезонне обслуговування, зберігання і ремонт сільськогосподарських машин:

1. Злдг-15 = 1(8,95+0,9+3,52)+0,7×36 = 38,57 люд.-год.

2. Злдг-10 = 1(7,02+0,82+2,52)+0,7×50 = 45,36 люд.-год.

3. Зкпс-4 = 1(3,2+0,45+2,19)+0,75×22 = 22,34 люд-год.

4. Зкрн-5,6 = 1(4,07+0,62+3,55)+0,75×48 = 44,24 люд.-год.

5. З1 рмг-4 = 1(2,92+0,46+2,16) = 5,54 люд.-год.

6. Зскпп = 1(9,53+0,78+5,75)+1,5×23 = 50,56 люд.-год.

7. Зкзк-10 = 1(1,95+0,32+0,98)+14×0,65 = 12,35 люд.-год.

8. Збзсс-1,0 = 21(1,3+0,26+0,45)+21×39×0,65 = 574,56 люд.-год.

9. Зргт-4,2а = 1(3,55+0,78+2,99) = 7,32 люд.-год.

10. Зплп-6-35 =2(3,11+0,55+1,72)+2×50×0,8 = 90,76 люд.-год.

11. Зпє-08 = 2(5,75+0,74+2,4)+2×0,65×30 = 56,78 люд.-год.

12. Зпб-35 = 2(5,75+0,74+2,4)+2×0,65×38 = 67,18 люд.-год.

13. Зсзо-3,6 = 1(3,6+0,69+3,22)+29×1,5×1 =51,01 люд.-год.

14. Зопш-50а = 2(4,82+0,5+3,4)+2×40×0,65 = 69,44 люд.-год.

15. Зпф-05 = 1(5,75+0,74+2,4)+1×0,65×30 = 28,39 люд.-год.

16. Зсз-3,6 = 1(5,27+0,79+5,56)+1×1,5×6,3 = 21,07 люд.-год.

17. Зпрт-10 = 1(5,99+0,82+5,02) = 11,83 люд.-год.

18. Зпня-4-40 = 4(2,00+0,22+1,18)+4×17×0,8 = 68 люд.-год.

19. Звпн-5-6а = 1(1,83+0,32+0,88)+1×0,65×6 = 6,93 люд.-год.

20. Зпом-630 = 1(4,82+0,5+3,4)+1×0,65×40 = 35,7 люд-год.

21. Збзтс-1 = 1(1,3+0,26+0,45)+1×4×0,65 = 4,61 люд.-год.

22. Ззор-0,7 = 1(1,83+0,32+0,88)+1,6×0,65 = 6,93 люд.-год.

23. Зусмк-5,4к = 2(3,62+0,55+3,21)+2×64×0,75 = 110,76 люд.-год.

24. З2птс-4 = 2(5,42+0,87+3,67) = 19,92 люд.-год.

25. Зстт-12 = 2(4,33+0,85+4,75)+2×69×0,7 = 116,46 люд.-год.

26. Здон-1500 = 2(32,4+0,6+18)+0 = 102 люд-год.

люд.-год.

Знаходимо кількісний склад служби машино-тракторного двору:

. (3.4)

де Ф – річний фонд робочого часу, год.

Склад служби машинного двору складається із однієї людини: майстер- наладчик.

3.3. Кількість засобів ТО і склад спеціалізованої ланки.

Склад спеціалізованої ланки для виконання технічного обслуговування визначають за загальною трудомісткістю робіт та дійсним фондом часу одного робітника. Загальна трудомісткість становить 1601,13 люд.-год.

Чисельність ланки знаходимо за формулою:

, (3.6)

де Тзаг – загальна трудомісткість, люд-год;

Фрд – дійсний фонд робочого часу, який визначають за формулою:

Фрд = Фрн × t = 2067× 0,85 = 1757 год, (3.7)

де: t - коефіцієнт використання зміни;

Фрн – номінальний фонд часу робітника, при 6-ти денному робочому тижні, год.

Фрн = Др × tр – с = (Дк – Дв – Дс)× tр – (Дпвпс)×1 =

=(365 – 53 – 8)×7 – (53 + 8) ×1 = 2067 год,

(3.8)

де с – загальний час скорочення робочих змін у передвихідні та передсвяткові дні, год;

Дк, Дв, Дс – кількість днів, відповідно, календарних, вихідних та святкових;

tР – тривалість зміни, яка рівна 7 год;

Дпв, Дпс – кількість передвихідних і передсвяткових днів, у яких тривалість зміни скорочується на одну годину.

Фрд = Фрн × t = 2067 × 0,85 = 1757 год,

Де - t для стаціонарного поста дорівнює 0,75...0,85; для пересувних агрегатів ТО – 0,57...0,75.

Чисельність ланки складає: люд, приймаємо 1 працівника.

4. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ МТП

Для оцінки ефективності використання МТП визначаємо наступні показники:

- витрати палива, затрати праці на один умовний еталонний гектар;

- сезонний наробіток у фізичних гектарах на один комбайн або самохідну машину;

- щільність механізованих робіт в ум.ет.га на один фізичний гектар;

- середній річний наробіток на ум.ет.га.

Всі визначені величини зводимо в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Розрахункові показники використання МТП при вирощуванні

заданих культур

Культура

Витрата

палива, кг/ум.ет.га

Затрати

праці,люд.-год/ум.ет.га

Сезонний наробіток комбайна, га

Щільність механізованих робіт, ум.ет.га/га

Озима пшениця

27,75

2,58

233

2,17

Кукурудза

6,24

0,79

150

7,5

Соняшник

14,12

4,03

92

3,92

Ячмінь

15,68

2,20

125

2,7

Цукровий буряк

17,98

13,9

120

1,92

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Аналіз стану робіт з охорони праці дає можливість зробити висновок про те, що більшість заходів, які проводяться у даному виробничому підрозділі відповідають нормативним вимогам.

Однак, для забезпечення належного нагляду і дотримання правил з охорони праці у процесі впровадження розроблених технологій вирощування с.-г. культур у підприємстві необхідно розробити нові заходи.

Так, по технологічній частині необхідно передбачити огородження небезпечних зон або, як мінімум, наявність знаків попередження.

Організація робочих місць у майстерні повинна передбачати нормативні робочі зони та проходи.

Засоби пожежегасіння – вогнегасники, пісок, відра та ін. – слід розміщувати на пунктах ТО, в майстернях, на кожному енергетичному засобі, що задіяний у рослинництві. Згідно планових робіт необхідно замінювати вогнегасники у встановлений нормами термін та дотримуватися правил їх утримання на пунктах (щитах) пожежної безпеки.

Будинки обов'язково обладнуються запасними виходами та планом евакуації людей.

Всі електроприлади та обладнання, що знаходиться під напругою обладнується заземленням за допомогою розрахованих по методиці металевих шин. Щорічно перевіряють опір в ланцюгу "фаза - нуль” і т.д.

При ТО або ремонтуванні електрообладнання необхідно вимикати струм і обов'зково встановити таблицю: "НЕ ВМИКАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ!”.

За санітарно-гігієнічними вимогами необхідно привести у відповідність з нормами повітрообмін, освітлення на робочих місцях, особливо у зонах підвищеної небезпеки: кузнях, біля станків та верстатів.

Освітлення виробничих, побутових і допоміжних приміщень приводять у відповідність до вимог СниП-11-4-79.
Реферат на тему: Експлуатація машинно-тракторного парку на ПП Агрофірма "Троїцьке" (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.