Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Промисловість

Виробництво тари з деревини (реферат)

В народному господарстві тара має виключно важливе значення. Від неї у великій мірі залежить якість продукції, її портативність і транспортабельність. Правильно підібрана тара для окремих виробів відіграє значну роль у підвищенні продуктивності і механізації пакувально-розфасувальних робіт, поліпшенні і використанні транспорту і складських приміщень на підприємствах і базах. Від тари у великій мірі залежить також культура торгівлі.

Тара виробляється в основному з деревини. Між тим, дерев'яна тара громіздка, важка, матеріаломістка, дорога і не в повній мірі забезпечує збереження високої якості продукції. Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що більше 80% дерев'яної тари можна замінити ліпшою, виготовленою з картону, зокрема гофрованого. Собівартість картонної тари в 2—3 рази нижча, ніж дерев'яної. Вага картонної тари, що припадає на одиницю ваги продукції, менша порівняно з дерев'яною в 3—4 рази; вологість нижча на 6—8%; витрати деревини на виготовлення картонної тари в 4 рази менші. Крім того, для виробництва тарного картону можна використати дров'яну деревину низької якості, відходи деревообробки, одубину, макулатуру, очерет і солому однорічних рослин, в той час як на виготовлення дерев'яної тари потрібна високоякісна деревина. Заміна дерев'яної тари на картонну зменшує витрати на постачання деревини у безлісні та малолісні райони країни.

За формою організації виробництво дерев'яної і картонної тари в західних областях України можна розділити на три групи. До першої групи належить виробництво тари в підсобних цехах і на ділянках підприємств-споживачів тари, до другої — потужне виробництво тарних комплектів на лісопильних та деревообробних підприємствах і виробництво картонної тари на целюлозно-паперових підприємствах, які виготовляють картон і папір для тари. До третьої групи належать частково спеціалізовані підприємства та лісотарні заводи.

Слід відзначити, що виробництво тари розпорошене по дрібних підприємствах і носить підсобний характер. Так, із 350 підприємств, які виготовляють дерев'яну тару майже для 310 підприємств, це виробництво є побічним. Тарні цехи і ділянки підприємств-споживачів тари, як правило, характеризуються малим обсягом виробництва (до 500 куб. м тари в пиломатеріалах за рік). Низький рівень концентрації характерний і для виробництва картонної тари. Це пояснюється низьким організаційно-технічним рівнем виробництва тари. Багато операцій, особливо такі трудомісткі, як складання і збивання дерев'яної тари, виконуються виключно вручну, внаслідок чого затрати праці дуже великі. Як правило, транспортування, навантаження і розвантаження сировини, матеріалів і готової тари мало або зовсім не механізоване. Велика розпорошеність і підсобний характер виробництва дерев'яної та картонної тари гальмує впровадження передової технології, комплексної автоматизації виробництва тари та її уніфікацію і стандартизацію.

Низький рівень організації тарного господарства негативно впливає на такі якісні техніко-економічні показники, як використання сировини і матеріалів, продуктивність праці, собівартість і якість тари, використання виробничих потужностей тощо. Так, витрати деревини на 1 куб. м тарних комплектів на підприємствах, що споживають тару, вищі, ніж на деревообробних підприємствах: на 30,4% — по струганій тарі, на 4,3% — по неструганій і на 5% — по звичайній. Відповідно і собівартість кубометра тарних комплектів вища по струганій тарі в 1,7 раза і по неструганій — в 1,38 раза.

Існуюча система організації тарного виробництва не дозволяє налагодити планування, облік та економічний аналіз діяльності тарного господарства, а це не дає можливості реалізувати резерви, які є у виробництві й використанні дерев'яної і картонної тари.

З метою ліквідації недоліків у цій сфері передбачено забезпечити протягом наступних років основні напрямки розвитку тарного господарства:

- впровадження більш економічних видів і конструкцій зовнішної тари та її уніфікацію;

- спеціалізацію тарних підприємств;

- будівництво спеціалізованих нових і реконструкцію діючих тарних підприємств на базі автоматизації виробництва;

- розвиток виробництва і впровадження багатооборотної тари;

- максимальне збільшення повторного використання тари;

- скорочення й повна ліквідація нераціональних перевезень круглого лісу і пиломатеріалів для виробництва тари в безлісні та малолісні райони, організувавши в зв'язку з цим постачання комплектів деталей ящикової тари і клепки в ці райони.

З дальшим розвитком народного господарства потреба в тарі різко зростає. З метою своєчасного забезпечення зростаючих потреб народного господарства в тарі, в західних областях України також доцільно створити спеціалізоване тарне об'єднання міжгалузевого призначення, яке б постачало тарою всі галузі народного господарства. Якнайшвидше здійснення концентрації і спеціалізації, раціонального розміщення виробництва тари на Україні сприятиме прискоренню темпів економічного розвитку.
Реферат на тему: Виробництво тари з деревини (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.