Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Промисловість

Керуючі обчислювальні системи у деревообробній промисловості (реферат)

Для того, щоб автоматизувати виробничі процеси необхідно враховувати різноманітні фактори, що впливають на хід процесу. Особливо складні зв'язки між окремими параметрами зустрічаються при автоматизації безперервних процесів таких, наприклад, як процеси гідротермічної обробки деревини. Складність проблеми керування полягає в тому, що в цих процесах багато параметрів взаємопов'язані. Існуючі системи регулювання обмежуються лише стабілізацією окремих параметрів, що не відбиває реальної складності процесу і призводить до недостатньої ефективності системи автоматичного керування.

Як відомо, розвиток автоматичних систем іде по шляху збільшення вимог до швидкості, точності, якості, однорідності ходу процесу, забезпечення більшої економії робочої сили, матеріалів, палива, електроенергії. Внаслідок цього керування стає все складнішим. А чим складніше керування, тим доцільніше застосування обчислювальних пристроїв в автоматичних системах. Тому актуальним постає питання аналізу можливих рішень структури керуючих систем з обчислювальними пристроями.

Величини вхідних і вихідних параметрів надходять в блок підсилювачів і функціональних перетворювачів. Потім ці величини комутуються і по лінії зв'язку подаються на запам'ятовуючі пристрої керуючої машини. За відповідною програмою машина виконує обчислення і дає сигнали керування на регулюючі органи об'єкта керування.

Коротко розглянемо характеристики елементів схеми.

Вимірювальні пристрої. Вимірювальні органи системи керування можуть мати різні характеристики. Для раціоналізації і удосконалення системи керування необхідно уніфікувати вхідні дані системи. Для цього можна застосувати кілька способів:

1. Перетворити дані приладів у сигнали однієї фізичної природи (наприклад, електричні);

2. Підсилити струми і напруги до якогось стандартного рівня, тобто виконати підсилення та масштабування сигналів;

3. Скомутувати дані приладів та перетворити їх в дискретну форму.

При цьому можуть виникати труднощі, зв'язані з перетворенням малих струмів та напруг. Для вирішення цього завдання можна застосувати вимірювальні прилади типу електронних автоматичних потенціометрів, які на виході мають уніфіковані реостатні датчики. При такій конструкції дуже зручно проводити необхідні операції з вихідними сигналами приладів.

Обчислювальний пристрій. Можна застосувати аналоговий або дискретний. Враховуючи, що при керуванні процесом треба виконувати ряд логічних операцій і запам'ятовувати велику кількість даних, доцільно обрати дискретний принцип роботи пристрою.

Вихідні пристрої. Вихідні сигнали обчислювального пристрою можна реалізувати в кількох формах:

а) керуюча машина вмикає комбінації вихідних реле і таким чином керує роботою виконуючих механізмів;

б) для зв'язку між машиною та виконуючими механізмами застосовуються цифрові слідкуючі системи;

в) вихідний код машини можна перетворити у фазу вихідної напруги і здійснити поворот сельсина-датчика в системі регулювання того чи іншого параметра;

г) вихідний код машини можна перетворити в напругу, яку потім використати для керування датчиками регуляторів.

д) для переміщення задаючих пристроїв регуляторів можна використати крокові двигуни. Подаючи серію імпульсів з виходу машини на крокові двигуни, можна

керувати установками регуляторів за відповідною програмою згідно за алгоритмом керування.

Таким чином, на вхід системи керування подаються уніфіковані електричні сигнали від низькоомних датчиків, вмонтованих у вимірні прилади. При цьому забезпечується відповідне масштабування сигналів.

Вихід системи імпульсний, що дуже легко здійснити в цифрових системах. При застосуванні крокових двигунів вони виступають в ролі перетворювачів цифрових кодів у задаючі напруги.

Система автоматичного керування, побудована за таким принципом, має велику універсальність. Варіанти системи при застосуванні в різних процесах відрізнятимуться один від одного тільки кількістю вхідних і вихідних параметрів та типом датчиків вихідних параметрів об'єкта керування.

Якщо на об'єкті встановлено системи регулювання окремих, зв'язаних між собою параметрів, то застосування описаної системи дозволяє перетворити системи залежного регулювання в системи автономного регулювання і тим самим збільшити якість керування процесом.
Реферат на тему: Керуючі обчислювальні системи у деревообробній промисловості (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.