Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Визначення приблизного зросту, статі та віку особи (реферат)

Визначення приблизного зросту, статі та віку особи, яка залишила сліди на місці пригоди, має велике практичне значення, тому що до­зволяє більш цілеспрямовано проводити пошук злочинця, коли він не встановлений.

Відомий криміналіст минулого Е. Локар у своїй роботі «Керівництво по криміналістиці» відзначав, що вже В. Гершель звернув увагу на відмінності в папілярних узорах у чоловіків та жінок. Так, папіляр­ні лінії у жінок більш тонкі і зближені, але, на думку Локара, висно­вок, зроблений з урахуванням такої закономірності, ґрунтується в більшому ступені на інтуїції, ніж на науково розробленій методиці.

Згодом П. С. Семеновський та інші вчені стали вивчати частоту, з якою зустрічаються типи, види та різновиди папілярних узорів у чоло­віків та жінок і прийшли до висновку, що вона не однакова.

Більш детальне дослідження в цьому напрямку провів Г. В. Дашков. Дослідивши 7 тисяч дактилокарток він встановив, що якщо не враховувати розподілення папілярних узорів на пальцях рук, у чоловіків дугові узори від загальної кількості папілярних узорів складають 3%, а у жінок - 8%. Одночасно у чоловіків петльові узори зустрічаються в 62% випадків, а у жінок - у 77%, завиткові узори, відповідно, в 35 та 15% випадків.

Крім того, Г. В. Дашков підрахував розподілення папілярних узо­рів у чоловіків та жінок як на правій, так і на лівій руках. На правій руці у чоловіків петльові ульнарні узори складають 47%, а у жінок -Р,2%; завиткові узори відповідно 44,8 та 15,5%; дугові - 2,4 та 5,3% випадків. На лівій руці у чоловіків і жінок інше розподілення папілярних узорів: дугові узори в чоловіків зустрічаються в 4,6%, а у жі­нок в 11,2%, завиткові відповідно в 25,4 та 14,5% випадків.

Ці дані дозволяють цілком імовірно визначити стать, але, як видно Я. відсоткового співвідношення, різниця між чоловіками та жінками невелика, тому кількість можливих помилок у розпізнанні статі м о/на­бути достатньо велика.

Суттєвим додатком до описаної вище методики визначення ста І і особи може стати методика визначення статі за розмірами сліду кисті руки або пальця. Одержання інформації про стать особи проводиться шляхом виміру слідів руки чи пальців у сантиметрах. Потім за приве­деними в таблиці 1 даними знаходять збіг розмірів і таким чином ви­значають стать особи, яка залишила сліди.

Для визначення віку особи, яка залишила сліди рук, підраховуєть­ся кількість папілярних ліній, яка вміщується на 5 мм відрізку па­пілярного узору (мал. 89).

В залежності від кількості ліній визначається вік особи, яка залишила слід: найменший дитячий вік - 15-18 ліній на 5 мм; у віці 8 років - 13 ліній; у 12 років - 12 ліній; у 20 років - 10 ліній.

У гладких людей на 5 мм папілярного узору вміщується 7 і навіть 6 ліній. Крім того, слід мати на увазі, що у людей похилого віку на руці яскраво виражена велика кількість складок та зморшок, велика кількість «білих» ліній, папілярні лінії на всій руці ніби зношені, з розмитими краями, деталі будови папілярних узорів нечіткі, важко «читаються».

Для визначення орієнтовного зросту особи, яка залишила слід на місці події, визначається декілька розмірів частин кисті руки в сан­тиметрах і за таблицею 2 визначається приблизний зріст (мал. 90). Потрібно мати на увазі, що в таблиці 1 та 2 подані розміри кисті руки, а не слідів, тому що в залежності від сили натискання руки на слідосприймаючу поверхню відбиток може мати відхилення на 2 - 3 мм.


 

Результати попереднього дослідження слідів папілярних узорів до протоколу слідчої дії не вносяться, а оформляються довідкою фахівця-криміналіста або подаються у вигляді усної консультації.


 

Мал.89 Визначення орієнтовного віку Мал..90. Визначення зросту особи

особи за кількістю папілярних ліній, за розміром частин кисті руки,

які вміщуються на 5 мм. відображених у сліді

Орієнтовне визначення статі особи за розмірами частин кисті (см)

Що вимірюється або визначається

Розмір, характерний для жінок

Розмір, характерний для жінок та чоловіків

Розмір, характерний для чоловіків

Довжина кисті

з тильного боку

17, 4 і менше

17,5-18,7

18,8 і більше

Довжина кисті з долоні

17,4 і менше

17,5-19,6

19,7 і більше

Долоня: довжина

10, 2 і менше

10,3-11,1

19,7 і більше

ширина

8, 0 і менше

8,1-8,7

8,8 і більше

Великий палець:

довжина

5,1 і менше

5,2-5,5

5,6 і більше

ширина

1 ,6 і менше

1,7-1,8

1,9 і більше

Вказівний палець:

довжина

6,1 і менше

6,2-7,4

7,5 і більше

ширина

1,4 і менше

1,5

1,6 і більше

Середній палець:

довжина

6,9 і менше

7,0-8,7

8,8 і більше

ширина

1,4 і менше

1,5

1,6 і більше

Підмізинний палець:

довжина

6,3 і менше

6,4-7,6

7,7 і більше

ширина

-

1,4-1,5

1,6 і більше

Мізинець: довжина

5 і менше

5,1-6,0

6,1 і більше

ширина

1,2 і менше

1,3

1,4 і більше

Орієнтовне визначення зросту особи за розмірами частин кисті руки (в см)

Що вимірюється або визначається

Чоловіки, зріст в сантиметрах

148-156

162-168

166-176

176-180

Кисть з долонного боку,

16,0-18,5

16,5-19,0

19,0-20,0

20,0-21,0

довжина

Долоня: довжина

10,3-10,8

10,8-11,0

11,0-11,5

11,5-11,8

ширина

8,1-8,8

8,9-9,0

9,0-9,3

9,3-9,7

Великий палець:

довжина

5,2-5.5

5,5-5.6

5,6-6,0

6,0-6,1

ширина

1,7-1,8

1,8-1,9

1,9-2,0

2,0-

Вказівний палець:

довжина

6,2-6,7

6,7-7.0

7,0-7,5

7,5-7,8

ширина

1,5-1,7

1,6-1,7

1,7-1,8

1,8-

Середній палець:

довжина

7,0-7,6

7,6-8,0

8,0-8,7

9,2-9,7

ширина

1,5-1,7

1,6-1,7

1,7-1,8

1,8-

Підмізинний: довжина

6,4-7,0

7,0-7,4

7,4-7,7

7,7-8,1

ширина

1,4-1,6

1,5-1,6

1,6-1,7

1 ,7-

Мізинець: довжина

5,1-5,6

5,6 5,8

5,9-6,2

6,2-6,4

ширина

1,3-1,4

1,3-1,4

1,4-1,5

1,5-


 

Використана Література

1. Андрианова В. А., Евсиков В. Н., Зуев Е. И., Теткин С. И. Выявление бес­цветных пальцевых следов порошками на различных поверхностях // Сбор­ник работ по криминалистике (дактилоскопические исследования). 1957.- М-С.37-64.

2. Ароцкер Л. Е., Грановский Г. Л. Неточное определение участка папилляр­ного узора ведет к ошибке // Практика криминалистической экспертизы. Сб. 1-2.-М, 1961.-С. 195-198.

3. Баканова Л. П. Дактилоскопические исследования: Учебное пособие -Ташкент, 1980 г. - 52 с.

4. Берзин В. Ф., Фокина А. А. О локализации участков ладонной поверхности рук человека по деталям папиллярных узоров // Криминалистика и судебная експертиза. Вып. 3- Киев, 1966-С. 199-212.

5. Бобырев В. Г., Фильков В. И. Модификация химического способа выявле­ния следов рук // Повышение эффективности криминалистических экспертиз при расследовании преступлений.- Волгоград, 1988.- С. 30-33.

6. Бобырев В. Г., Гаглошвили А. У. Применение магнитного порошка для вы­явления потожировых следов на пористых поверхностях // Экспертная практика и новые методы исследования. Экспресс-информация.- Вып. 17.- М., 1989.-С. 4-8.

7. Выявление отпечатков пальцев с помощью вакуумного напыления // В по­мощь экспертам.-М., 1976.

8. Гардаускас Ю. Ю. О некоторых недостатках подготовки материалов для экспертизы следов рук // Экспертиза при расследовании преступлений (инфор­мационные материалы). Вып. 7.- Вильнюс, 1969.- С. 18-23.

9. Герасимов В. Дактилоскопия // Наука и жизнь. № 1.- С. 79-83.
Реферат на тему: Визначення приблизного зросту, статі та віку особи (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.