Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України (реферат)

Створення податкової міліції ДПА України нерозривно пов'язано зі становленням державної податкової служби України.

З перших днів незалежності України актуальним постало питання щодо стабільної податкової політики. Запровадження податкової політики було покладено на податкову службу України, утворену 1липня 1990р. згідно зПостановою Ради Міністрів ускладі Міністерства фінансів.

4грудня 1990року було прийнято Закон України "Про державну податкову службу вУкраїні”, що визначив статус державної податкової служби, її функції іправові основи діяльності.

З часом статус державної податкової служби вже не відповідав рівню ринкових відносин україні, узв'язку зчим виникла нагальна потреба упідсиленні ролі податкової служби впитаннях забезпечення стабільного надходження податків іінших платежів до бюджетів всіх рівнів.

У 1994році всистемі Міністерства внутрішніх справ України було створено підрозділи по боротьбі зкримінальним приховуванням прибутків від оподаткування.

Згідно зуказами Президента України від 22серпня та 30жовтня 1996р. ці підрозділи (4700штатних одиниць) передано упідпорядкування Державної податкової адміністрації України іна їх базі створено податкову поліцію.

5лютого 1998року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін ідоповнень до Закону України "Про державну податкову службу вУкраїні”», яким ускладі органів державної податкової служби створено податкову поліцію.

Новим Кримінальним кодексом України розширено підслідність слідчих податкової міліції за основними статтями здвох (801приховування валютної виручки та 1482ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових податків) до семи: ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування зметою збуту підакцизних товарів), ст.207 (ухилення від повернення виручки віноземній валюті), ст. 208 (незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків), ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) ст. 212. (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ст. 216 (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок), ст. 218. (фіктивне банкрутство). Якщо під час розслідування цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені ст. 191, 192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 255, 358, 364, 366, 367Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими податкової міліції.

Цим Законом оперативні підрозділи податкової міліції визнані суб'єктами Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність”.

Підрозділи по боротьбі зкорупцією ворганах державної податкової служби включено до переліку органів, які здійснюють боротьбу зкорупцією івизначено статтею 4Закону України "Про боротьбу зкорупцією”.

Завдання та функції податкової міліції. Закон "Про державну податкову службу вУкраїні” визначає такі завдання податкової міліції:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням усфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження усправах про адміністративні правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

запобігання корупції ворганах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язані звиконанням службових обов'язків.

Згідно зУказом Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби зприховуванням неоподаткованих доходів, атакож відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом” від 22.06.2000р. на податкову міліцію покладено завдання здійснення комплексу заходів щодо боротьби зприховуванням неоподаткованих доходів, незаконним переміщенням за кордон неоподаткованих капіталів і"відмиванням” доходів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно зЗаконом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби знезаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 20квітня 2000р. на податкову міліцію покладено завдання щодо боротьби знезаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Структура податкової міліції та її розвиток. Законом "Про державну податкову службу вУкраїні” визначено структуру податкової міліції:

Головне управління податкової міліції ДПА України;

Слідче управління податкової міліції ДПА України;

Управління по боротьбі зкорупцією ворганах державної податкової служби ДПА України;

управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі зкорупцією ібезпеки ворганах податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій вАвтономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій врайонах, містах, районах умістах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції— Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України.

Податкову міліцію вдержавних податкових адміністраціях вАвтономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції— перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Відділи податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій очолюють начальники, які одночасно єпершими заступниками начальників податкових інспекцій.

З метою забезпечення виконання завдань іфункцій податкової міліції, визначених законодавчо, керівництвом ДПА України постійно вживаються заходи щодо удосконалення її структури та реформування зурахуванням розвитку криміногенних процесів усфері економіки і, зокрема, усфері оподаткування.

Враховуючи особливе значення проблеми боротьби з"відмиванням брудних” коштів, на виконання відповідного Указу Президента України, уподатковій міліції створено підрозділи боротьби зприховуванням неоподаткованих доходів та "відмиванням” доходів, одержаних незаконним шляхом.

Останнім часом значну загрозу для бюджету держави становить діяльність фіктивних підприємств та збільшення кількості намагань порушників податкового законодавства незаконно отримати збюджету відшкодування податку на додану вартість. Зметою запобігання та своєчасного викриття таких протиправних дій ДПА України створила ускладі податкової міліції підрозділи боротьби зфіктивними підприємствами інезаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

Зважаючи на велику кількість підакцизних та інших товарів, що незаконно ввозяться вУкраїну, підробляються, реалізуються зіншими порушеннями, створено підрозділи по боротьбі знезаконним обігом товарів.

Податкова міліція позитивно зарекомендувала себе також уроботі зліквідації недоїмок. Враховуючи можливості її позитивного впливу на боржників, спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.1999р. для створення уструктурі податкової міліції підрозділів оперативного забезпечення примусового стягнення податкової заборгованості було додатково виділено ДПА України 3000посад— начальницького складу податкової міліції.

Слід зазначити, що після отримання зМВС України 4,7тис. штатних одиниць, це був єдиний випадок додаткового збільшення Урядом штатів податкової міліції. Всі інші її підрозділи створювалися ДПА України за рахунок перерозподілу наявної штатної чисельності служби.

На сьогодні уподатковій міліції діють такі структурні підрозділи: оперативні; слідчі; дослідчих перевірок; оперативного документування; оперативних заходів по скороченню податкової заборгованості; боротьби знезаконним обігом товарів; боротьби зприховуванням неоподаткованих доходів та відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом; боротьби зфіктивними підприємствами інезаконним відшкодуванням податку на додану вартість; боротьби зкорупцією та безпеки; фізичного захисту та охорони; оперативно-аналітичні; кадрового ітилового забезпечення.

Всього штат податкової міліції складає понад 14тис. працівників, зяких понад 3тис. єподатковими ревізорами та іншими вільнонайманими працівниками. Чисельність працівників, які безпосередньо не займаються боротьбою зі злочинністю усфері оподаткування, авиконують допоміжні функції, складає лише 5,2% від загальної кількості працівників податкової міліції.

На сьогодні податкова міліція складається зцентрального апарату (Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі зкорупцією ібезпеки ворганах державної податкової служби) і438підрозділів вАР Крим, областях, містах Києві іСевастополі, зяких: обласних— 27; головних відділів— 62; міжрайонних головних відділів— 31; міжрайонних відділів— 33; районних відділів— 113; територіальних відділів— 155; територіальних відділень— 25.

З листопада 2000р. по березень 2001р. внаслідок об'єднання підрозділів податкової міліції іскорочення кількості працівників їх чисельність на місцях зменшилася з513до 411.

Результати діяльності податкової міліції. Створення податкової міліції ускладі державної податкової служби дозволило значно підвищити ефективність боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями усфері оподаткування, що було досягнуто внаслідок поєднання зусиль оперативних працівників, податкових ревізорів іслідчих.

Крім цього, наявність податкової міліції уструктурі ДПС уможливило забезпечення постійної взаємодії працівників податкової міліції зі співробітниками інших структурних підрозділів служби, які контролюють надходження різних видів податків, своєчасне отримання інформації та матеріалів про правопорушення, надання кваліфікованих консультацій.

Керівники податкових адміністрацій та інспекцій спільно зі своїми першими заступниками— начальниками управлінь (відділів) податкової міліції— мають можливість своєчасно здійснювати комплексні контрольно-перевірочні заходи унайбільш криміногенних галузях економіки та на конкретних підприємствах, відносно яких існує інформація про можливі умисні ухилення від сплати податків.

Загальні результати діяльності податкової міліції вже за перший рік її існування уструктурі державної податкової служби та уподальшому підтвердили доцільність іефективність її створення: у1997році було виявлено 8,9тис. кримінальних ухилень від сплати податків, що удвічі більше, ніж у1996р. (4,7тис.), коли фактично по листопад вона ще входила до структури органів внутрішніх справ; стягнуто до Державного бюджету 560млн грн проти 109,6млн у1996р.; у1998р. порушено 10,3тис. кримінальних справ, до бюджету стягнуто 1,1млрд грн; у1999р.— 10,4тис. кримінальних справ, стягнуто— 2,3млрд грн; у2000р.— 10,8тис. кримінальних справ, стягнуто 3,5млрд грн.

Значно було посилено роботу звикриття тяжких злочинів.

У 2000році було викрито 5,7тис. ухилень від сплати податків вособливо великих розмірах, що у5разів більше, ніж у1997р. іна 56% порівняно з1999р., акількість цієї категорії злочинів збільшилась з11,2% у1997р. до 53% у2000р.

У 1кварталі 2001року порушено 2,5тис. кримінальних справ про ухилення від сплати податків вособливо великих розмірах, що на 80% більше аналогічного періоду минулого року іскладає 76% від загальної кількості виявлених умисних ухилень від сплати податків.

У 2000році було виявлено 3,6тис. фіктивних підприємств і74 "конвертаційні центри”, що здійснювали незаконні переведення безготівкових коштів уготівкові, атакож на рахунки узарубіжних банках. Завдяки цій роботі було попереджено відтік до "тіньового” обігу майже 6млрд грн, вилучено знезаконного обігу товарів на суму 233,5млн грн, утому числі: алкогольних напоїв ітютюнових виробів— на суму 23,1млн грн; 2,3млн л спирту; ліквідовано 663підпільні цехи звиробництва товарів, утому числі 269— алкогольної продукції.

Забезпечено надходження до Державного бюджету 153,2млн грн від реалізації конфіскованого та іншого майна, що належить державі.

Завдяки заходам, що здійснено податковою міліцією, було повернуто 54,3млн дол. США, що знаходилися на зарубіжних рахунках внаслідок приховування валютної виручки.

Було знайдено та встановлено місцезнаходження майже 30тис. платників податків, які ухилялись від подання до органів податкової служби звітів про результати фінансово-господарської діяльності, слідства та суду.

Працівниками податкової міліції було виявлено 3,7тис. інших економічних та посадових злочинів.

У середньому одним працівником податкової міліції у2000р. було забезпечено надходження до Державного бюджету понад 251тис. грн, що майже у25разів перевищує витрати щороку на його утримання.

Реалізація діяльності податкової міліції уструктурі податкових органів, спеціалізація її працівників на викритті ірозслідуванні таких складних економічних злочинів, як ухилення від сплати податків та приховування валютної виручки, постійна взаємодія уцих питаннях зфахівцями податкової служби, позитивно впливає на професійну майстерність оперативних працівників іслідчих.

Протягом 2000року розслідувалося понад 12тис. кримінальних справ про злочини, що віднесено до компетенції податкової міліції. За підозрюваних було затримано 686осіб ізаарештовано 306обвинувачених; до суду направлено понад 8тис. протокольних форм ікримінальних справ; при цьому не було допущено незаконних затримань, арештів, порушень процесуальних строків утримання заарештованих під вартою. Поліпшується якість попереднього слідства, значно зменшується кількість закритих кримінальних справ, що повертають прокурори ісуди на додаткове розслідування.

Організація діяльності податкової міліції. За час існування податкової міліції створено ефективну систему управління та організації її діяльності. Упершу чергу, це ізбір інформації про тенденції злочинності усфері оподаткування, іфактори її розповсюдження, іпрогноз подальшого розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних зоподаткуванням, для чого уструктурі податкової міліції було створено оперативно-аналітичні підрозділи.

Ці підрозділи відслідковують та аналізують криміногенні процеси усфері оподаткування, причини та умови, що призводять до поглиблення "тінізації” економіки та поширення умисних ухилень від сплати податків, виявляються їх злочинні схеми, розробляються методичні рекомендації щодо своєчасного викриття цих злочинів, що впроваджуються до практичної діяльності підрозділів податкової міліції. Таких схем на сьогодні виявлено та описано вже понад 50.

Створено бази даних, на основі яких побудовано автоматизовані робочі місця (далі— АРМи). Це, зокрема, АРМ "ФСПД” для обліку виявлених "фіктивних” суб'єктів підприємницької діяльності та фірм, що мали зними кореспондентські стосунки, АРМ "Паспорт” для запобігання реєстрації підприємств за втраченими паспортами, АРМ "Злочин” для обліків виявлених злочинів та злочинців, АРМ "Розшук” для обліку осіб, що розшукуються за постановою слідчого чи суду та ін.

Крім цього, податкова міліція активно та ефективно використовує інтегровані масиви даних ДПА України, асаме: інформацію про облік платників податків— юридичних осіб; Державний реєстр фізичних осіб; інформацію про види та суми сплачених податків суб'єктами підприємництва; інформацію про зовнішньоекономічну діяльність іт.ін.

Завдяки цим базам своєчасно отримується необхідна інформація іздійснюються контрольно-перевірочні, оперативно-розшукові та інші заходи, спрямовані на запобігання та припинення злочинів утаких галузях ісферах економіки: усфері ввезення та обігу підакцизних товарів; упаливно-енергетичному комплексі; вагропромисловому комплексі; усфері зовнішньоекономічної діяльності та обігу валюти; укредитно-фінансовій та банківській системах; вінших базових галузях економіки.

Створена система взаємодії зорганами МВС, СБУ, Митної служби, іншими контролюючими міністерствами івідомствами.

У рамках договорів України збагатьма державами зпитань уникнення подвійного оподаткування, боротьби зекономічною злочинністю, угод про правову допомогу, Європейської конвенції про боротьбу з"відмиванням брудних” коштів податкова міліція взаємодіє звідповідними органами інших держав. Укладено Угоду між ДПА України іФедеральною службою податкової поліції Російської Федерації та Державним комітетом фінансових розслідувань Республіки Білорусь.

Крім цього, упитаннях боротьби з"відмиванням брудних” коштів податкова міліція тісно взаємодіє зторгово-економічними місіями ускладі дипломатичних представництв України за кордоном, що спеціально визначено Указом Президента України "Про торговельно-економічну місію ускладі дипломатичного представництва України за кордоном” від 30.04.1994р. №200/94.

Протидія корупції ворганах державної податкової служби. Основними завданнями підрозділів по боротьбі зкорупцією та безпеки є:

попередження корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних зкорупцією, припинення її проявів та забезпечення адміністративного провадження усправах про корупційні діяння та інші правопорушення, стосовно корупції ворганах державної податкової служби;

попередження посадових та інших злочинів, що пов'язані із службовою діяльністю працівників державної податкової служби, їх виявлення та розкриття;

здійснення оперативно-розшукової діяльності щодо встановлення намірів окремих осіб та злочинних угруповань зпідготовки та скоєння протиправних дій відносно працівників податкової служби, організації заходів щодо забезпечення безпеки діяльності органів державної податкової служби.

У 1999році за матеріалами роботи підрозділів по боротьбі зкорупцією та безпеки ворганах ДПС України судами до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень було притягнуто 229посадових осіб податкової служби. За цей самий період за матеріалами діяльності інших правоохоронних органів судами до відповідальності було притягнуто за скоєння корупційних правопорушень 15податківців, що складає 6,1% від загальної кількості працівників.

У 2000році за матеріалами роботи наших підрозділів судами було притягнуто до відповідальності 164податківців, аза матеріалами інших правоохоронних органів— 20, за 4місяці поточного року, відповідно,— 51проти 6.

Підрозділами по боротьбі зкорупцією та безпеки ворганах державної податкової служби згідно зі ст. 97КПК України до інших правоохоронних органів було направлено матеріали перевірок за роками: у1999р.— 746матеріалів перевірки, за якими порушено 298кримінальних справ, утому числі 89по відношенню до працівників податкової служби; у2000р.— 621, порушено 317кримінальних справ, зяких 95— по відношенню до податківців; за 4місяці 2001р.— 121, порушено 99кримінальних справ, 40 зяких по відношенню до працівників ДПС та 52— стосовно осіб, які вчинили злочини проти податківців.

Спільною вказівкою СБУ, МВС та ДПА України від 8серпня 2000р. встановлено порядок, на основі якого до підрозділів по боротьбі зкорупцією та безпеки передається для перевірки івідповідного реагування вся отримана впроцесі оперативно-розшукової діяльності інформація відносно працівників державної податкової служби. Одночасно повідомлення про це передається прокуророві, який здійснює нагляд. Уразі, коли таку інформацію неможливо передати, до її перевірки обов'язково залучаються оперативні працівники підрозділів по боротьбі зкорупцією та безпеки ворганах державної податкової служби.

Розроблено чіткий механізм взаємодії зіншими правоохоронними органами, що дозволяє виявляти факти протиправної діяльності збоку працівників податкової служби, втому числі упроцесі оперативно-розшукової діяльності, виключати факти дублювання, паралелізму, нераціонального використання сил та засобів різних правових систем при розгляді матеріалів відносно працівників податкової служби.

Кадрове забезпечення діяльності податкової міліції. Для забезпечення податкової міліції висококваліфікованими кадрами, підвищення професійної майстерності її працівників вАкадемії Державної податкової служби України створено факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, що готує фахівців за спеціальностями "Правознавство” та "Облік іаудит”. Частина курсантів факультету спеціалізуються за профілем слідчих податкової міліції. Зараз на цьому факультеті навчається 790курсантів. Перший випуск факультету (160осіб) відбудеться улютому 2002року.

Важливим політичним іорганізаційним фактором на сьогодні єпроцес модернізації та розвитку ДПС України. Реалізація програми модернізації ДПС України, що здійснюється завдяки місії Світового банку, передбачає докорінну зміну іудосконалення організаційної іфункціональної основи податкової служби, утому числі йміліції.

Вже сьогодні визначено стратегічні напрями роботи— організація роботи звеликими платниками податків (ВПП); примусове забезпечення сплати податкових зобов'язань та ін. Саме задля виконання цих завдань створено нові офіси податкової служби (в тому числі міліції) по роботі зВПП, розгорнуто активну роботу звиконання відповідних законів та указів Президента України. Вирішення зазначених проблем можливе за умови комплексного використання всіх можливостей ДПС, втому числі податкової міліції.

Як свідчить практика діяльності ДПС за період з1997р., інтегрування податкової міліції уДПС, її модернізація іпристосування до сучасних умов усфері оподаткування, єобґрунтованим івірним рішенням на сучасному етапі розбудови України.

У Державній податковій службі України створено належні умови для успішного функціонування податкової міліції, удосконалення організації іпостійного підвищення ефективності її діяльності, професійної майстерності її працівників, завдяки чому вона вносить значний вклад усправу боротьби зі злочинністю усфері економіки, відшкодування нанесених правопорушеннями збитків та забезпечення надходжень до Державного бюджету держави.

На жаль, окремі фахівці-правники та вчені вносять пропозиції про виведення податкової міліції зі складу державної податкової служби України. Переконані втому, що це призведе до руйнування вже сталої системи боротьби зі злочинністю усфері оподаткування, що неминуче спричинить значне погіршення результатів роботи податкової міліції та зменшення надходжень до Державного бюджету України.
Реферат на тему: Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.