Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні (реферат)

Сьогодні не єсекретом, що вживання наркотичних речовин отруює ігубить наших співвітчизників, спотворює їх свідомість, спустошує душі та позбавляє життя.

Особливо небезпечним єта обставина, що до наркотичної залежності втягується молодь, яка навчається, працює, проходить службу вармії або єбезробітною. Сьогодні не існує такої суспільної групи, яка б не була уражена наркотичним божевіллям, співпричетною до супроводжуючих його негативних явищ, утому числі кримінального характеру [1].

Наша країна зіткнулася зпроблемою незаконного обігу наркотиків івідчула її гостроту тільки останніми роками завдяки транзиту наркотичних речовин та дій наркоділків на своїй території. Усвіті до цього часу вживання наркотиків досягло таких масштабів, що почало становити загрозу для існування людства, узв'язку зчим Організація Об'єднаних Націй 1991— 2000роки оголосила Десятиліттям боротьби зі зловживанням наркотиків та покликала світове співтовариство до рішучої, конструктивної боротьби зцим соціальним лихом.

Матеріали дослідження, проведені співробітниками МНДЦ у2000р., показали, що наркоманія претендує на повну ібеззастережну владу не тільки над особистістю, але йнад суспільством. Встановлено, що саме наркотики надають капітал івладу тим, хто контролює їх виробництво іпродаж, ане тільки владу над жертвами наркоманії, але разом із грошима івладу над усім суспільством вцілому. Мільярдні доходи наркобізнесу отримують саме завдяки виробництву, постачанню та вживанню наркотичного дурману.

Як свідчить практика роботи правоохоронних органів, злочинні формування досягли особливого успіху внаркобізнесі, оскільки ринок наркотиків найбільш прибутковий зусіх можливих сфер бізнесу.

Сьогодні як ніколи для країни, так ідля її населення існує небезпека глобального втягнення України до сфери наркобізнесу, завдяки тому, що наркоділки використовують нашу державу не тільки як транзитну територію, але іяк ринок збуту наркотиків, попит на які зкожним роком зростає.

Встановлено також, що наша країна стає об'єктом експансії міжнародного наркобізнесу, що пояснюється такими факторами:

геополітичним положенням України, що виконує функцію "мосту” між Азією іЗахідною Європою;

недосконалістю українського законодавства вгалузі контролю над наркотиками;

складностями ворганізації митного іприкордонного контролю на ново утвопрених кордонах;

тривалою економічною кризою іпов'язаним знею зниженням рівня життя населення;

недостатньо ефективною протидією правоохоронних органів наркобізнесу.

Дані роботи практичних підрозділів свідчать про помітну активізацію злочинних угруповань, що спеціалізуються на незаконному обігу наркотиків, як зкраїн ближнього ідалекого зарубіжжя, так івласне українських.

Матеріали слідчої та судової практики фіксують конкретні кроки представників українських злочинних угруповань, які на 90% спрямовано на встановлення контактів із зарубіжними наркоділками [2].

Це підтверджують дані МВС України, які свідчать про те, що число злочинів, пов'язаних знаркотичними ісильнодіючими речовинами, за останні п'ять років зросло з38258до 45748, тобто— на 19,5%, серед яких 67% припадає на такі, що мають ознаки організованих. Про поширеність злочинів, пов'язаних знаркотиками, свідчать узагальнені дані за десять років, що наведено утабл. 1.

Таблиця 1

Узагальнення матеріалів уможливлює констатацію того факту, що щорічно наркоманами та особами, які знаходилися устані наркотичного збудження, здійснюється понад 14тис. інших злочинів: вбивств, розбійних нападів, грабежів, крадіжок державного та особистого майна тощо[3]. Це пояснюється специфічністю зазначеного контингенту. Заради здобуття чергової дози наркотиків вони здатні вчинити будь-які злочини. Переважна кількість цих злочинів вчинена особами увіці від 18до 30років; особливо непокоїть підліткова наркозлочинність, питома вага якої у2000році становила понад 3%.

Необхідно відмітити, що органами внутрішніх справ проводиться певна робота звиявлення та ліквідація підпільних нарколабораторій. Так, у2000році ліквідовані 93пункти виготовлення наркосировини, припинена діяльність 965осередків їх нелегального виготовлення, аза шість місяців поточного року 24осередків, де виготовлялися наркотики або здійснювалася робота щодо створення нових [4].

Необхідно також зазначити, що не змінилася на краще ситуація івцьому році стосовно незаконного обігу та розповсюдження наркотичних засобів. Аналіз наявних матеріалів дозволяє обґрунтовано стверджувати, що відбувається поширення контрабанди наркотиків та психотропних речовин, втягування до цієї справи все нових осіб, яким притаманна спритність, замаскованість злочинної діяльності.

Надзвичайну небезпеку становлять дії організованих злочинних угруповань зконтрабанди наркотиків, які на сьогодні характеризуються спеціалізацією наркобізнесу зорганізованими зв'язками, мають транснаціональний характер та чітку монополізацію. Матеріали справ свідчать про спроби втягування до протиправної діяльності впливових посадових осіб та співробітників правоохоронних органів.

Особливо міжнародні зв'язки простежуються серед злочинних угруповань, що мають транснаціональний характер— контрабанда наркотиків, зброї та торгівля людьми [5].

Результати оперативно-службової діяльності військ Держкомкордону та наявна оперативна інформація дозволяють дійти до висновку, що триває перетворення державного кордону на один зголовних об'єктів спрямувань міжнародної наркозлочинності та розглядається як найвигідніше місце для здійснення протизаконних діянь зметою отримання надприбутків.

Головним фактором, що впливає на оперативну обстановку, євикористання території України вихідцями зАзії зметою нелегальної міграції до країн Західної Європи, доставки уці країни різноманітних наркотичних речовин.

Матеріали дослідження, слідча та судова практика уможливлює відстежувати основні маршрути надходження наркотиків вУкраїну та шляхи їх реалізації. Приваблює торговців наркотиками за двома основними причинами: величезний, практично неосвоєний, внутрішній ринок ірозташування країни як ключової усхемі транзиту наркотичної сировини зі Сходу на Захід.

Необхідно зазначити, що для внутрішнього ринку основний потік наркотиків спрямовано зсередньоазіатського напряму: Афганістану, Пакистану іколишніх республік Радянського Союзу— Таджикистану, Узбекистану, Киргизії, Казахстану іТуркменії. Іце, насамперед, героїн іопіум, що відносяться до категорії важких наркотиків.

Аналіз наявних матеріалів відповідних служб свідчить, що понад 95% вилученого героїну, що потрапив вУкраїну "Шовковим шляхом” через країни Центральної Азії та Росію— афганського походження. Вказаний маршрут євідносно новим іпротягом останніх років дедалі активніше використовується наркоділками для транспортування героїну зкраїн-виробників героїну до наркоринків Центральної та Західної Європи. Постійне збільшення ліквідованих наркоканалів ізазначеного напряму обумовлено щорічним нарощуванням виробництва героїну вАфганістані та налагодженою мережею його транспортування через країни вищезгаданого "Шовкового шляху”.

Відомо, що перша хвиля наркотиків зАфганістану цим шляхом на територію колишнього Радянського Союзу покотилася ще за часів афганської війни. Сьогодні існує потужна, добре налагоджена мережа надходжень наркотиків зтериторії цієї країни, де до виробництва наркотиків залучено десятки тисяч чоловік. За даними Організації Об'єднаних Націй, Афганістан на рік постачає на "чорний” ринок понад 300т опію.

Крім того, почастішали випадки перевезення вУкраїну чистого героїну, виробленого влабораторіях на території сусіднього Пакистану, аосновний його потік спрямовано до нас вже через Таджикистан. Викликано це тим, що Іран запровадив страту для будь-якого наркоторговця, тому маршрути, які раніше використовувалися, стали занадто небезпечними, через що Таджикистан практично перетворився на ключовий плацдарм наркотичної інтервенції вСНД не тільки для власних наркоділків, а йдля виробників зАфганістану та Пакистану. Уцій країні сформовано низку перевалочних пунктів, кожен зяких контролюється самостійним організованим злочинним кланом.

Організовані злочинні угруповання, що вчиняють злочини усфері обігу наркотичних засобів, мають своїх фінансистів, банкірів, юристів, фахівців зпитань торгівлі. Інші члени організації виконують спеціалізовані функції. Це вербувальники, фінансові радники, фахівці зконтрактів (особи, які укладають угоди злоцманами, моряками, вантажниками, водіями вантажівок іт. п.), покупці (які купують або орендують літаки, судна, автомобілі), збувальники, перевізники.

Зростання обсягів контрабанди героїну із Таджикистану, Узбекистану та Афганістану до України викликає глибоку стурбованість управоохоронних органів. Одним із наслідків цієї тенденції стало стрімке падіння роздрібної ціни на героїн. Це робить його більш доступним для населення України ітим самим погрожує національній безпеці нашої держави.

Протягом лише минулого року співробітниками СБУ знезаконного обігу вилучено більш ніж 9кг героїну, причому вся ця речовина потрапила вУкраїну саме "Шовковим шляхом”.

Разом зтим, органами внутрішніх справ України щорічно викриваються непоодинокі канали надходження героїну невеликими партіями зкраїн Західної та Центральної Європи (Німеччина, Польща, Латвія, Литва), що не мають систематичного та організованого характеру.

Так, із затриманого на кордоні героїну 95% надходить вУкраїну зі східного напряму (переважно через територію Росії), звідти налагоджено канали його транспортування звикористанням потягів. Другу групу складає західний напрям, звідки залізничне сполучення до нашої країни хоч і єменш значним, але завдяки автотранспорту єтакож інтенсивним ішироко використовується організованими злочинними угрупованнями.

Так, у2000році викрито канал надходження великої партії героїну зЦентральної Азії (понад 3,5кг), організованого пакистанськими наркоділками (наркотик переховувався під виглядом пресованого картону устінках валіз). Удвох випадках наркотики (героїн імарихуана) вцьому ж році надходили авіаційним транспортом та авіапоштою. Тричі наркотичні засоби, опій та наркотики промислового виробництва увеликих партіях транспортувалися наркокур'єрами через державний кордон особисто. Про зростання кількості вилучених наркотиків свідчить табл. 2.

Таблиця 2

Аналіз також свідчить, що головними напрямами незаконного переміщення наркотичних засобів через державний кордон залишаються:

а) українсько-російська ділянка, на якій підрозділами Прикордонних військ України затримується до 70% загальної кількості наркотичних засобів. Так, у1998р. на кордоні зРосійською Федерацією вилучено 62,347кг (з них 54,661кг— на вивіз зУкраїни), у1999р.— 148, 905кг (з них 113,392кг— на вивіз), у2000р.— 394,945кг наркосировини (з них 181,376кг— на вивіз). Найбільшу кількість затримань здійснено на ростовському (Донецьк— Амвросіївка— Ростов-на-Дону) та брянському (Конотоп— Середина— Буда— Брянськ) напрямах;

б) українсько-молдавська ділянка, де вилучається 10% наркосировини. Так, у1998р. на кордоні зРеспублікою Молдовою вилучено 15,713кг (з них 13,139кг— на ввіз вУкраїну), у1999р.— 23,263кг (зних 20,169кг— на ввіз вУкраїну), у2000р.— 31,291кг наркотичних засобів (з них 28,934кг— на ввіз вУкраїну). Найбільша кількість затримань відмічена на роздільнянському напрямку.

У той самий час суттєво зменшилася кількість переміщень наркосировини на українсько-білоруській ділянці, на якій раніше вилучалося до 20% від загальної кількості. Так, протягом 1998— 2000рр. на кордоні зБілорусією вилучено 29,981кг сильних наркотичних засобів (з них 26,741кг— на вивіз зУкраїни). Найбільше затримань було здійснено упасажирських поїздах санкт-петербурзького напрямку.

Основна кількість наркосировини вивозиться зУкраїни (за виключенням молдавської ділянки), проте відмічається тенденція до збільшення обсягів її ввезення. Так, у1998році при спробах незаконного вивезення зУкраїни підрозділами Прикордонними військами України вилучено 6226,984кг наркотичних засобів (97% від загальної кількості), у1999р.— 131,23кг (71% від загальної кількості), у2000р.— 187,255кг (43%).

Аналіз результатів затримань Прикордонними військами наркотичних засобів за їх видами свідчить, що найбільш поширеною наркотичною сировиною ємакова соломка (436,997кг), конопля (216,956кг), марихуана (50,9кг). Крім того, у1998р. одного разу було затримано 6141,44кг гашишу.

Одним зосновних предметів контрабанди, що вивозиться зУкраїни, залишається наркотична сировина рослинного походження (макова соломка та продукти переробки коноплі), що переважно вона вивозиться употягах міжнародного сполучення, що прямують до Російської Федерації (ростовського, бєлгородського ібрянського напрямків), утому числі транзитом через Республіку Білорусь (санкт-петербурзького та мінського напрямків), шляхом укриття увагонах за допомогою обслуговуючого персоналу потягів.

Так, уминулому році Прикордонними військами України затримано 431,931кг наркотичної речовини, що у2,4рази більше, ніж у1999р. (183,284кг), утому числі на російсько-українській ділянці державного кордону— 394,945кг (91%).

Матеріали дослідження свідчать, що розташування України вЄвропі, недосконалість нормативно-правової бази, відсутність технічних засобів на кордонах сприяють використанню її як зони транзиту наркотиків зкраїн— традиційних виробників ("Золотий півмісяць”, "Золотий трикутник”) до місць традиційного вживання (Західна, Північна та Південна Європа). Ескалація військового конфлікту на терені колишньої Югославії протягом останніх років призвела до зміщення традиційного "Балканського маршруту” контрабанди наркотиків на його "північну гілку”, що проходить через територію України.

Організовані злочинні наркоугрупування Туреччини, що фактично контролюють цей шлях протягом десятиріч, почали активно використовувати морські порти нашої держави як зони транзиту, залучати до контрабандних акцій українських громадян. У1995— 2000роках Службою безпеки України було виявлено та ліквідовано десятки каналів контрабанди героїну, що проходили через цю "гілку”, конфісковано тільки 72кг важких наркотиків, десятки українських наркоділків було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Наркомафія все більше використовує Україну для транспортування та збуту "важких” наркотиків, про що свідчать затримання останніми роками понад 1т кокаїну та героїну імайже 10т гашишу та пресованої марихуани, що призначалися для країн Західної Європи іперевозилися контрабандно. У2000році зберігалася тенденція до збільшення надходження "важких” наркотиків вУкраїну— з45викритих наркоканалів у28випадках (63%) предметом нелегального переміщення виступали саме "важкі” наркотики. Як івминулі роки, основним видом контрабандних наркотичних засобів залишається героїн. У1998році викрито 8каналів його надходження (вилучено 2,8кг героїну, у1999році— 19каналів (вилучено 4,2кг) та у2000році— 25каналів (вилучено 8,3кг).

Служба безпеки України констатує подальшу активізацію використання латиноамериканськими наркокартелями території нашої держави для транзиту кокаїну та марихуани до Західної Європи. При цьому вони вживають всіх можливих заходів для забезпечення безпеки переміщення: створюються фіктивні фірми, здійснюється підкуп співробітників митниці та правоохоронних органів іт. ін.

Кількісні показники діяльності Служби безпеки України по лінії боротьби зміжнародним наркобізнесом відповідно до запропонованого переліку питань наведено утаблиці 3.

Таблиця 3

Р ік

1998

1999

2000

Кількість виявлених злочинів усфері

ст. 701

12

17

24

наркобізнесу (ст. 701, ст. ст.2291— 22920)

ст. ст.2291—22920

232

469

308

Кількість осіб, затриманих за ці злочини

129

511

349

Кількість порушених кримінальних

ст. 701

12

17

24

Справ (безпосередньо підрозділами СБУ та іншими правоохоронними органами)

ст. ст. 2291—22920

221

458

299

Кількість знешкоджених каналів контрабанди наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів

11

11

14

Кількість спільних операцій зіншими

МВСУ

155

226

211

правоохоронними органами

ДМСУ

42

56

49

Держкомкордон

11

19

17

Переважна кількість затриманих за злочини усфері наркобізнесу (85%) єчоловіки віком від 25до 45років. Близько 80% зних— безробітні, 8%— студенти та учні, 5%— пенсіонери, 7%— інші категорії громадян.

Наявні дані свідчать іпро те, що причиною відмови багатьох наркосиндикатів від використання України зони транзиту на "Балканському маршруті” стали ефективні дії правоохоронних органів нашої держави, атакож передбачене законом суворе покарання за контрабанду наркотиків (до 15років позбавлення волі), хоча матеріали судової практики свідчать, що суди усвоїй основі застосовують санкцію від 5до 8років, у90% розглянутих справ.

Офіційні дані МВС України дають підстави стверджувати, що громадяни України єне тільки виробниками та споживачами макової соломки, але йпостачальниками її вРосію. При цьому особливо слід зазначити те, що основними виробниками іпостачальниками єжителі шести областей Західної України.

Статистика Російської Федерації свідчить, що з1995до 2001року кількість вилученої росіянами макової соломки зросла з6тис. кг до 22тис. кг, тобто майже учотири рази.

Представники правоохоронних підрозділів Росії вважають Україну основним постачальником наркотиків до їх країни. На їх думку, частина наркотиків, насамперед макова соломка, надходить зтериторії України, причому масштаби постачань зкожним роком зростають іфакти затримки партій удесятки кілограмів на кордоні зУкраїною вже не єсенсацією (за п'ять років їх поставки до Росії зросли в5разів).

Вважаємо, що кількість наркоманів почала зростати особливо швидко останніми роками завдяки прозорості кордонів, росту транзиту наркотиків через Україну, яка розташована уцентрі Європи.

Необхідно відмітити, що сьогодні маємо широкомасштабні ввезення зПрибалтики, Росії медичних препаратів (клофеліну, ефедрину, бензодіазепанів, нозепаму). Переміщення проходить практично безконтрольно. Транквілізатори даної категорії користуються великим попитом серед молоді.

Необхідно також констатувати, що міжнародний наркобізнес, організовані злочинні угруповання активізували діяльність щодо включення українського ринку до своєї сфери впливу (з перспективою реального контролю над ним) для забезпечення регулярних прямих постачань наркотиків (насамперед героїну ікокаїну), "відмивання наркодоларів”, іосвоєння зметою безпеки нових маршрутів транзиту наркотиків зЛатинської Америки до Європу [6].

Фактори, що впливають на можливість "відмивання” грошей, набутих за рахунок наркобізнесу злочинними угрупованнями, такі: недосконалість законодавства, що регламентує діяльність нових господарських структур; непідготовленість правоохоронних органів до вирішення проблеми, яка розглядається; різке збільшення недержавних підприємств іорганізацій.

Хочеться звернути увагу на одну обставину— як іраніше, незважаючи на виявлені великі партії, основна маса наркотиків вУкраїну здалекого зарубіжжя (насамперед кокаїн ігероїн) доставляється за допомогою одиночних наркокур'єрів. Затримка великих партій героїну вже не єчим-небудь надзвичайним. Характерно, що для ролі наркокур'єрів на південному напрямку використовуються, насамперед, жителі середньоазіатських республік, що, зокрема, пов'язано звисоким рівнем безробіття, що існує, наприклад, уТаджикистані. Однак, почастішали випадки перевезення наркотиків зцього регіону українськими громадянами, спеціально найманими наркомафією. Із-за кордону, зокрема зЛатинської Америки, наркокур'єрами є, насамперед, громадяни Нігерії йАфганістану. Однак останнім часом зросла кількість громадян України, зокрема завербованих зчисла "човників”.

Тільки за 2000рік було вчинено 45,7тис. злочинів, пов'язаних знаркотичними ісильнодіючими засобами, до адміністративної відповідальності притягнуто 20,5тис. осіб.

Минулого року на розгляді усудах знаходилося 32694кримінальні справи, порушені за вчинення злочинів, пов'язаних знаркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами відносно 36283осіб, утому числі відносно 162осіб— за вчинення злочинів організованою групою (1999р.— 31296справ відносно 34680осіб, утому числі відносно 133осіб за вчинення злочинів організованою групою; 1998р.— 29483справи відносно 32889осіб, утому числі відносно 89осіб ворганізованій групі).

Сьогодні вчені відмічають, що вУкраїні триває процес формування наркомафії— багатогалузевої структури, що буквально містить усобі організацію виробництва, переробку, транспортування ірозповсюдження наркотичних засобів узагальнонаціональних масштабах.

За своєю структурою наркомафія вУкраїні складається зтрьох частин, що єкласичною мафіозною пірамідою.

Перша складова— роздрібні торговці, яких тільки вКиєві кілька тисяч чоловік.

Друга— середні оптовики іперевізники з"групами охорони” товару на шляху іторговці на місцях.

Третя складова— верхній ешелон, що сам не має безпосередньої справи знаркотиками. Її завдання— планування операцій зпроведення як "відмивання” отриманих грошей, так ізїх розподілом.

Особливість її структури втому, що через цілком зрозумілі обставини— вона не може бути лише "українською мафією” ветнічному розумінні цього поняття.

Асоціації наркоділків різноманітних національностей мають свої особливості та методи; удеяких випадках це кримінальні багатонаціональні угруповання, що визначають ситуацію на наркотичному ринку. Злочинні угруповання, що діють урізних регіонах України, рідко єбагатонаціональними за своїм складом. Усвоїй діяльності вони змушені співпрацювати зтими структурами, що діяли дуже активно на території колишнього СРСР, насамперед зі злочинцями зРосії, Таджикистану, Казахстану, Грузії, Азербайджану. Саме останні єголовною діючою силою на ринку наркотичних речовин вряді регіонів. Ситуація ускладнюється тим, що громадяни цих країн, придбавши вУкраїні житло, стали її громадянами, але більшість зних єнаркокур'єрами або резидентами, вони знають наші традиції, слабкі місця іцим користуються усвоїх цілях [7].

Дослідженнями встановлено, що характерною ознакою організованих злочинних угруповань осіб, що збувають наркотики, на сучасному етапі єїх функціонування за земляцькою (національною) ознакою, що створює додаткові труднощі для розкриття ірозслідування їх злочинної діяльності.

До характерних ознак організованих злочинних угруповань, що займаються наркобізнесом, відносять:

високий ступінь організованості, що містить керівне ядро (лідера), диференціацію функцій виконавців усередині угруповання;

жорстку дисципліну, дотримання конспірації, безперечне підпорядкування чітко регламентованим правилам ієрархічних стосунків угрупі;

прагнення мати зв'язки або їх наявність зкорумпованими представниками державних, правоохоронних органів, атакож держпідприємствами ікомерційними структурами, що використовуються для прикриття злочинної діяльності, "відмивання” (легалізації) отриманих прибутків;

тісний зв'язок керівників груп із кримінальним середовищем; така консолідація євигідною: особи зкримінального середовища виконують функції забезпечення діяльності групи (захист від рекету, розправа зконкурентами ічленами групи, які намагаються припинити злочинну діяльність іт. п.), аділки наркобізнесу відраховують їм певний відсоток прибутку від незаконних операцій знаркотиками;

використання засобів, отриманих за збут наркотиків, для організації протидії роботі правоохоронних органів (підкуп, шантаж, дезінформація), здійснення розвідувальних заходів, атакож контрзаходів, що перешкоджають проникненню вугруповання негласних співробітників;

ретельне планування злочинів іпідготовка до їх вчинення;

залучення до злочинних угруповань представників нетрадиційних для злочинного середовища прошарків суспільства— вчених, інженерів, лікарів, викладачів іт. п.

1. Див.: Музика А. Відповідальність за злочини усфері обігу наркотичних засобів.— К.: "Логос”, 1998.— С. 323; ПоступнаА. Молодежь и наркотики.— Х, 2000.— С. 237—240; БандуркаС., СлинькоС.— Наркомафия. (Уголовно-правовые средства борьбы).— Х.: РИФ. "АРСИС, ЛТД”.— 2001.— С.42—57.

2. Див.:Валерко В. На ринку наркотиків України— нові надходження: (Боротьба знаркоманією вУкраїні) // Галицькі контракти.— 1996.— №21.— С.58— 59; ГасановЭ. Схватка с наркомафией: настало время объединить усилия Содружества (СНГ) // Президент. Парламент. Правительство.— 1997.— №12.— С. 41—48.

3. Див.: Женунтій В., ДадеркоЛ. До питання повторності однорідних злочинів при незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів. // Право України.— 1996.— №12.— С. 76— 77.

4. Тут ідалі використані матеріали Управління оперативної інформації МВС України за 2000рік та 6місяців 2001року.

5. Див.: Гасанов Э. Антинаркотизм: международные тенденции и проблемы // Законность.— 1996.— №8.— С. 2—6.

6. Див.: Гасанов Э. Наркотическая преступность как вид организованной преступности // Законность.— 1997.— №11.— С. 27—30.

7. Див.: Европейский Союз: таможня без границ (Борьба с контрабандой наркотиков) // Зеркало недели.— 1995. 14—20октября.— С. 10.
Реферат на тему: Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.