Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Кваліфікація окремих видів готування до злочину (реферат)

ПЛАН

ВСТУП

1. Форми готування до злочину

2. Особливості кваліфікації готування до злочину

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


 

ВСТУП

Згідно статті 14 кримінального кодексу України готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь ,підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

В теорії кримінального права незакінчена злочинна діяльність носить також назву «попередня злочинна діяльність». Цей термін визначає ті ж самі види злочинної поведінки і є синонімом.

Готування до злочину — перша стадія розвитку умисної злочинної діяльності. Практично всі і дореволюційні, і радянські вчені-теоретики кримінального права виділяли її в генезисі розвитку злочину. Знало його, як це вже вказувалось вище, і кримінальне законодавство.

Готування, з точки зору аналізу свідомої людської поведінки, являє собою нормальну стадію її розвитку.

При готуванні до злочину дії винного ще безпосередньо не спрямовані на об'єкт і не ставлять його в безпосередню небезпеку. З точки зору характеристики суб'єктивної сторони — готування до злочину характеризується тільки прямим умислом. І це абсолютно зрозуміло — сам зміст діяння передбачає його вчинення умисно. Необережно готуватись до злочину неможливо.


 

1.Види готування до злочину.

Різноманіття умисної злочинної діяльності передбачає і різноманіття діянь, що утворюють готування до злочину, їх перелік у нормі права в зв'язку із цим — неможливий. Тому законодавець, визначаючи цю стадію попередньої злочинної діяльності, застосовує узагальнені її характеристики («підшукування», «пристосування», «змова», «усунення перешкод»), залишаючи простір для визнання такими інших видів поведінки, спрямованої на підготовку до вчинення злочину («також інше умисне створення умов для вчинення злочину»). Такий підхід є абсолютно зрозумілим.

Вказані види поведінки утворюють форми готування до злочину:

· Підшукування засобів чи знарядь вчинення злочину;

· Пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину;

· Підшукування співучасників злочину;

· Змова на вчинення злочину;

· Усунення перешкод вчиненню злочину;

В узагальненій формі готування до злочину визначається як умисне створення умов для вчинення злочину. При цьому вжите в ч.1 ст.14 слово "інше” означає, що кожний із названих вище конкретних різновидів підготовчих діянь є одночасно і окремим проявом умисного створення умов для вчинення злочину.

Склад готування до злочину передбачає:

1. Фактично вчинене особою діяння містить об'єктивні ознаки, передбачені ч.1 ст.14,- воно є конкретним проявом створення умов для вчинення закінченого злочину певного виду

2. Підготовче діяння завжди вчиняється особою з прямим умислом. Зміст такого умислу включає: 1) усвідомлення особою того, що вчинюване нею діяння створює умови для вчинення закінченого злочину певного виду; 2) бажання особи таке діяння вчинити; 3) бажання особи в майбутньому використати створені (створювані) нею умови для вчинення фактичного злочину певного виду.

3. Фактично вчинене особою діяння як конкретний прояв створення умов для вчинення закінченого злочину певного виду не містить жодної ознаки об'єктивної сторони складу такого закінченого злочину; саме цим готування до злочину як стадія незакінченого злочину відрізняється від замаху на злочин

4. Припинення, зупинення або закінчення особою підготовчого діяння не поєднується з добровільною відмовою від доведення злочину до кінця: на момент припинення чи зупинення підготовчого діяння всупереч волі особи у неї зберігаються як бажання довести до кінця створення умов для вчинення закінченого злочину певного виду, так і бажання вчинити такий злочин в майбутньому; з моменту закінчення підготовчого діяння у особи зберігається бажання використати уже створені умови для вчинення закінченого злочину певного виду в майбутньому; якщо ж особа припинила підготовче діяння з власної волі або після його закінчення вирішила відмовитися від подальшого вчинення злочину, причиною такого припинення чи рішення має бути усвідомлення неможливості доведення злочину до кінця;

5. Фактично вчинене особою діяння не є готуванням до злочину невеликої тяжкості або не може розглядатись як діяння, яке через малозначність не становить суспільної небезпеки.

У кожному випадку застосування ч.1 ст.14 мають бути встановлені всі ознаки складу готування до злочину. При цьому правозастосовчі органи повинні конкретно визначити і вказати у відповідному процесуальному документі, яке саме діяння вони вважають умисним створенням умов для вчинення злочину і чому припинення, зупинення або закінчення такого діяння не може розглядатись як добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Створення умов для вчинення закінченого злочину певного виду за своїми об'єктивними ознаками являє собою такий вплив особи на зовнішні для неї обставини, який, зокрема : а) робить вчинення злочину певного виду принципово можливим; б) полегшує вчинення закінченого злочину певного виду; в) підвищує вірогідність настання бажаного для особи злочинного результату; г) сприяє ухиленню особи від кримінальної відповідальності за вчинення закінченого злочину певного виду.

Готування до закінченого злочину певного виду може виразитись як у будь-якому окремому з наведених вище варіантів впливу особи на зовнішні для неї обставини, так і в поєднанні кількох таких варіантів. При цьому за змістом ч.1 ст.14 поняттям "створення умов для вчинення злочину” охоплюється як процес впливу особи на зовнішні для неї обставини, так і результат такого впливу.Тому, за загальним правилом, уже початок вчинення підготовчого діяння за наявності інших необхідних ознак містить склад готування до злочину. Якщо ж конкретний зміст прямо зазначеного в ч.1 ст.14 підготовчого діяння передбачає досягнення певного результату, відсутність такого результату не дозволяє інкримінувати особі даний різновид підготовчого діяння. В цьому випадку особі має бути інкримінований інший різновид підготовчого діяння, який не передбачає обов'язкового досягнення певного результату.

Конкретний зміст прямо зазначених в ч.1 ст.14 підготовчих діянь включає їх специфічні ознаки. Для кожного різновиду таких підготовчих діянь набір цих ознак різний.

Підшукування створюють будь-які дії, спрямовані на придбання засобів чи знарядь вчинення злочину. Ними можуть бути їх купівля, викрадення, обмін та т.ін. дії, внаслідок яких знаряддя та засоби вчинення, злочину потрапляють у розпорядження злочинця. Під засобами розуміють предмети матеріального світу, які застосовуються при вчиненні злочину для його полегшення чи прискорення (підроблені документи для шахрайського заволодіння майном, транспортні засоби для перевезення членів злочинної групи або викраденого майна, відмички або ключі для проникнення у житло з метою вчинення крадіжки тощо). Знаряддя — це предмети, які безпосередньо використовуються для виконання об'єктивної сторони злочину, зокрема для заподіяння суспільне небезпечних наслідків (наприклад, зброя, якою заподіюються смерть чи тілесні ушкодження потерпілому). При так званому посередньому вчиненні злочину своєрідним знаряддям можуть визнаватися особи, які через певні психічні хвороби або недосягнення певного віку кримінальній відповідальності не підлягають.

Поняттям пристосування охоплюється також виготовлення засобів і знарядь вчинення злочину. У разі, коли дії з придбання, виготовлення чи пристосування відповідних предметів самі по собі є злочинними, вони потребують самостійної правової оцінки, а все вчинене — кваліфікації за сукупністю злочинів. Наприклад, купівля пістолета з метою вчинити вбивство утворює готування до вбивства і склад незаконного поводження зі зброєю (ст. 263 ККУ).

Вищевказані форми готування були відомі і Кримінальному Кодексу 1960 р. КК України 2001 року визначив, як це вже зазначалось, і інші види поведінки, які утворюють готування до злочину.

Підшукування співучасників утворюють будь-які дії (вербування, найм, залучення шляхом погроз, підкупу), спрямовані на підбір співучасників злочину, незалежно від того, яку роль вони повинні виконувати. Як видно з тексту закону, в ньому мова йде виключно про підшукування співучасників, однак це положення слід тлумачити розширено: цю форму готування до злочину утворюють також дії, спрямовані на підбір осіб, які можуть бути використані в процесі вчинення злочину або після його закінчення без ознайомлення їх з наміром вчинення злочину (н-д, підбір осіб, які можуть бути використані для приховування злочину і т.ін.).

Особливим видом підшукування співучасників є змова на вчинення злочину, яка полягає в досягненні домовленості про спільне вчинення злочину з однією чи групою осіб.

У випадках, передбачених Особливою частиною КК, такі види готування, як підшукування співучасників та змова на вчинення злочину, можуть утворювати самостійні склади злочину, які передбачені, наприклад, ст. ст. 109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади ”), 255 ("Створення злочинної організації”), 392 ("Дії, що дезорганізують роботу виправних установ”).

Усунення перешкод — це дії чи бездіяльність, які полягають в усуненні перепон, що заважають реалізації злочинного наміру (наприклад, залишення відкритими дверей сховища з метою полегшення вчинення з нього крадіжки, вимкнення охоронної сигналізації, отруєння сторожової собаки).

Під іншим умисним створенням умов для вчинення злочину слід розуміти, зокрема, розробку плану вчинення злочину, влаштування засідки, підготовку місць для зберігання викраденого, створення надлишків ввіреного майна для наступного протиправного заволодіння ним шляхом привласнення або розтрати, вивчення системи охорони банку з метою нападу на нього, підготовка алібі тощо.

Обов'язковою ознакою готування до злочину є те,-що ця стадія має місце тільки у разі припинення дій винного з причин, що не залежать від його волі. У разі припинення вказаних дій за власною волею суб'єкта має місце добровільна відмова при незакінченому злочині


 

2. Особливості кваліфікації готування до злочину.

Історії криміналістики відомо безліч видів поведінки, які охоплюються поняттям готування до злочину. Більшість з них загальновідомі, але зустрічаються й унікальні, як, наприклад, залучення експертів для визначення дійсної ринкової вартості предметів, що становлять історичну та культурну цінність.

При припиненні дій на стадії готування до злочину вчинене кваліфікується за нормою Особливої частини КК з посиланням на статтю 14 КК. Наприклад, готування до вчинення крадіжки шляхом проникнення в житло кваліфікується за ст.14 та ст.185 ч.З КК України.

Діяння, які утворюють готування до злочину, за своїми кримінально-правовими характеристиками можуть бути самостійним закінченим складом злочину (н-д, придбання пістолету з метою подальшого його використання для вчинення вбивства). У цьому випадку вчинене повинно кваліфікуватись за правилами про сукупність злочинів (у наведеному прикладі як закінчений злочин передбачений ст.263 КК та ст.14 та 115 КК України).

Аналіз судової практики, здійснюваний протягом майже 40 років, свідчить про те, що їй абсолютно невідомі випадки притягнення до кримінальної відповідальності за дії, що утворюють готування до злочину у чистому виді. Винятком є лише випадки, коли такі дії утворюють самостійні склади злочину. Таке становище викликано складністю процесу доказування по цій категорії справ і бажанням працівників правоохоронних органів здобути більш вагомі докази вини особи. Як правило відомості про готування до злочинів містяться в оперативних матеріалах органів МВД, СБУ, податкової міліції. Таке становище не може бути визнане як законне. Фактично правоохоронні органи такими діями дають можливість злочинцю «заглибитись» в процес вчинення злочину, закінчити його, допускаючи часто спричинення злочином тяжких наслідків, замість того щоб припинити його на ранній стадії.

Чинне кримінальне законодавство, як вже зазначалось, і вирішуючи питання про покарання за незакінчений злочин, не робить різниці між ним та закінченим злочином

Тим не менш, враховуючи віддаленість цієї стадії від закінчення злочину, суттєво меншу ступінь суспільної небезпеки дій, що її утворюють, чинне кримінальне законодавство встановило, що «Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності» (ст.14 ч.2 КК). Це є новацією в кримінальному законі, яка спрямована на більш ефективне його застосування.


ВИСНОВКИ

Отже, готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь ,підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Готування до злочину — перша стадія розвитку умисної злочинної діяльності.

В цій стадії дії винного ще безпосередньо не спрямовані на об'єкт і не ставлять його в безпосередню небезпеку. З точки зору характеристики суб'єктивної сторони — готування до злочину характеризується тільки прямим умислом.

Формами готування до злочину є: 1) Підшукування засобів чи знарядь вчинення злочину; 2) Пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину; 3) Підшукування співучасників злочину; 4) Змова на вчинення злочину; 5) Усунення перешкод вчиненню злочину

Створення умов для вчинення закінченого злочину певного виду за своїми об'єктивними ознаками являє собою такий вплив особи на зовнішні для неї обставини, який, зокрема : а) робить вчинення злочину певного виду принципово можливим; б) полегшує вчинення закінченого злочину певного виду; в) підвищує вірогідність настання бажаного для особи злочинного результату; г) сприяє ухиленню особи від кримінальної відповідальності за вчинення закінченого злочину певного виду.

Готування до закінченого злочину певного виду може виразитись як у будь-якому окремому з наведених вище варіантів впливу особи на зовнішні для неї обставини, так і в поєднанні кількох таких варіантів.


 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України.

2. Кримінальний кодекс України.— К., 2001.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К., "Форум”, 2001.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.:Каннон, А.С.К., 2002.

5. Юридична енциклопедія.— К., 1993.
Реферат на тему: Кваліфікація окремих видів готування до злочину (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.