Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Право

Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України (реферат)

Розвиток податкової служби вимагав внесення певних уточнень до діючого законодавства. 5 жовтня 1992 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Питання державної податкової служби в Україні”, в якій вказувалося на утворення управління податкових розслідувань у складі Головної державної податкової інспекції та відповідні підрозділи у державних податкових інспекція на місцях [11].

Після 1992 року Державна податкова адміністрація, яка раніше називалася Державною податковою інспекцією, була реорганізована із управляння в системі Міністерства фінансів в окреме відомство, в якому нараховувалося приблизно 70 тис. співробітників, а в загально-державну структуру входило 27 обласних і 654 міських і районних підрозділів.

Перед ДПА було поставлено два основних завдання: забезпечення податкових надходжень у бюджет економічно ефективним способом і контроль за порядком дотримання платниками податків положень податкового законодавства [6, 1].

Входячи до Міністерства фінансів України, Головною державною податковою інспекцією від 21.01. 1994 р. було підготовлено Положення № 294 „Про підрозділи податкових розслідувань державної податкової служби України”, в якому говорилося, що „підрозділи податкових розслідувань – це структурні підрозділи Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю, містах і районах у містах” [13].

Цим Положенням були визначені такі завдання для підрозділів податкових розслідувань:

– розробка і здійснення заходів щодо виявлення, попередження і припинення порушень податкового законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність;

– передача правоохоронним органам матеріалів перевірок підприємств і організацій, у яких виявлено порушення податкового законодавства з ознаками злочину;

– забезпечення в державних податкових інспекціях необхідних режимних заходів, запобігання використанню працівниками інспекцій свого службового становища в корисливих цілях.

Інші завдання на підрозділи податкових розслідувань можуть бути покладені лише внесенням змін до цього Положення [13].

Для реалізації поставлених завдань органи податкових розслідувань наділялися такими функціями:

– розробляє і здійснює організаційні та практичні заходи щодо виявлення, попередження та припинення порушень податкового законодавства, що містять ознаки злочину;

– створює інформаційно-аналітичну систему з пошуку інформації з ознаками порушень податкового законодавства, що потребує податкового розслідування;

– організовує і забезпечує збирання, аналіз та оцінку інформації про платників податків, отримані ними доходи (прибутки) з метою виявлення фактів приховування (заниження) прибутку (доходу) або приховування (необчислення) інших об'єктів оподаткування, ухилення від сплати податків, зборів і інших платежів до бюджетів;

– бере участь у перевірках суб'єктів оподаткування, в яких виявлені порушення податкового законодавства з ознаками злочину;

– розглядає матеріали перевірок підприємств і організацій, якими виявлено факти необчислення податків у великих або особливо великих розмірах, із метою виявлення тих порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

– забезпечує організацію виконання податковими інспекціями Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, в частині, яка стосується податкової служби;

– здійснює організацію взаємодії з підрозділами МВС України, що ведуть боротьбу з кримінальними порушеннями податкового законодавства;

– під час здійснення контрольних функцій у межах своєї компетенції з'ясовує неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, й передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

– на основі інформації з правоохоронних органів організовує проведення перевірок суб'єктів оподаткування з конкретних питань дотримання податкового законодавства;

– бере участь у перевірці заяв, повідомлень, іншої інформації, що вказує на навмисне ухилення від сплати податків та інших платежів;

– розробляє і здійснює заходи зі збереження в податковій службі державної та відомчих таємниць, конфіденціальної інформації та інформації обмеженого користування;

– організовує проведення попереджувально-профілактичної роботи серед працівників податкової служби в напрямі недопущення скоєння ними злочинів з використання службового становища;

– розробляє проекти інструкцій та методичні вказівки, готує інформативні та оглядові матеріали, рекомендації з питань проведення податкових розслідувань, впроваджує методику податкових розслідувань з виявлення і усунення порушень податкового законодавства;

– здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу підрозділам податкових розслідувань в областях, містах, районах;

– узагальнює результати роботи підрозділів податкових розслідувань по областях, містах Києву і Севастополю, виробляє і впроваджує заходи з підвищення ефективності їхньої діяльності;

– відповідно до укладених міжнародних угод здійснює зв'язки з аналогічними підрозділами податкових служб зарубіжних держав, вивчає досвід організації їхньої роботи і вносить пропозиції про його практичне використання підрозділами податкових розслідувань державної податкової служби України [13].

Відділи податкових розслідувань по районах, містах, районах у містах і без районного поділу були наділені такими функціями:

– збирають, обробляють, накопичують і видають інформацію, необхідну для виконання завдань, поставлених перед відділами податкових розслідувань;

– виявляють порушення податкового законодавства шляхом аналізу зібраної інформації, видають пропозиції щодо проведення податкового розслідування;

– за наявності інформації, яка свідчить про приховування доходів або інших об'єктів оподаткування, здійснюють перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з цих питань. У разі встановлення порушень податкового законодавства самостійно або разом з підрозділами аудиту донараховують податки та застосовують фінансові санкції;

– готують і передають правоохоронним органам матеріали перевірок по фактах порушення податкового законодавства, за які передбачена кримінальна відповідальність;

– здійснюють взаємодію з правоохоронними органами з питань організації проведення податкових розслідувань, обміну інформацією про суб'єкти господарювання, забезпечення захисту працівників податкової служби;

– розробляють і здійснюють заходи з охорони службових приміщень, збереження інформації, документів, майна;

– запобігають розголошенню державної, відомчої та комерційної таємниці працівниками податкових інспекцій;

– забезпечують виявлення, попередження і припинення фактів зловживання службовим становищем працівниками податкових інспекцій [13].

Створення податкової міліції ДПА України нерозривно пов'язане із створенням державної податкової служби України.

У 1994 році в системі МВС України були створені підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування.

Подальшому розвитку боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування сприяли прийняті укази Президента України від 22 серпня 1996 року № 760 „Про утворення державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” [21] та від 30 жовтня 1996 року № 1013 „Питання державних податкових адміністрацій” [20].

На виконання цих Указів була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 року № 1385 „Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України” [12], якою підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, що входили до складу МВС України, передавались у підпорядкування ДПА України, у кількості 4700 одиниць і на їхній базі було створено податкову поліцію [1, с. 230].

Разом з тим МВС України зобов'язувалося передати в розпорядження ДПА України майно, відокремлені приміщення, технічні засоби, озброєння, оргтехніку, засоби зв'язку та транспорту, які були закріплені за ними.

Крім того, згідно з цією постановою була встановлена гранична чисельність працівників ДПА та місцевих державних податкових адміністрацій у кількості 71 350 одиниць.

На перших порах діяльності податкової поліції, яка пізніше, з прийняттям Закону України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 року податкову поліцію було перейменовано в податкову міліцію [2], в системі органів ДПС вона була позбавлена відповідного нормативного забезпечення, яке б давало підстави повною мірою реалізовувати право на заняття оперативною діяльністю та здійснювати в той же час досудове розслідування податкових злочинів.

Разом з тим, керуючись законами України „Про державну податкову службу в Україні” [3], „Про міліцію” [5], „Про оперативно розшукову діяльність” [4] працівники податкової міліції сумлінно виконували покладені на них функції.

Проте у засобах масової інформації всі дії працівників податкової міліції висвітлювались, як протиправні, незаконні тощо. Про це свідчать численні публікації того часу [9, 16, 17, 18].

Про те, що податкова міліція була позбавлена відповідного нормативно-правового забезпечення, неодноразово підтверджували й її безпосередні керівники [7].

Податкова міліція (походить від латинського слова militia – військо, військова служба) – спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями, які діють у складі відповідних органів державної податкової служби.

До складу податкової міліції входять: Головне управління податкової міліції; слідче управління податкової міліції; управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України; управління податкової міліції; слідчі відділи податкової міліції та відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях і містах Києві та Севастополі; відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції, який одночасно обіймає посаду першого заступника Голови державної податкової адміністрації України. Податкову міліцію у державних податкових адміністраціях АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції, які за посадою є першими заступниками голів відповідних Державних податкових адміністрацій.

Податкова міліція наділена такими повноваженнями:

– приймає та реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, перевіряє їх і приймає щодо них рішення;

– проводить оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, проводить дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

– виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходи щодо їх усунення;

– забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їхній захист від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними посадових обов'язків;

– запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників податкової служби;

– збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням [22, с. 598–599].

Водночас із метою реформування податкової системи слушно ставилося питання про створення:

– спеціальних підрозділів для роботи з великими платниками податків (розробка інструктивної та методичної бази контролю за великими платниками податків; спеціалізація працівників за галузями фінансово-господарської діяльності; створення оперативної системи контролю за окремими платниками);

– системи обліку платників, яка б включала єдиний реєстр платників податків фізичних осіб; систему постановки платників на податковий облік і зняття з обліку; систему обліку платників за видами податків (земля, транспортні засоби, нерухомість тощо);

– систему виявлення неплатників податків (ведення інформаційної бази обліку товарно-грошових оборотів суб'єктів господарювання; опрацювання даних оперативних підрозділів податкової поліції та аудиту, інформації ЗМІ, даних банків про відкриті рахунки, органів державної влади про реєстрацію суб'єктів господарювання тощо);

– аналітичного центру ДПА України для опрацювання способів ухилення від сплати податків та розробки пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства [10, с. 29–30].

Основні завдання боротьби з податковою злочинністю були закріплені в Положенні про Головне управління податкової міліції ДПА України, що конкретизувалися в листі ДПА України від 3 серпня 1998 року № 9356/10/26-14. До них належали:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття та розслідування, провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників державної податкової служби, їхнього захисту від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків;

– безперервне стеження за станом криміногенної ситуації у сфері оподаткування України, розробка організаційних і практичних заходів реагування на її зміни;

– своєчасне прийняття та реалізація управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності податкової міліції;

– визначення основних напрямів удосконалення роботи підрозділів податкової міліції, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги у боротьбі зі злочинністю.

Для виконання цих завдань Головне управління податкової міліції було наділене такими функціями:

– здійснює безперервне цілодобове стеження за станом в Україні криміногенної ситуації у сфері оподаткування, інформує керівництво ДПА України про її зміни та вносить пропозиції щодо реагування на них;

– вивчає та аналізує тенденції злочинності у сфері оподаткування, фактори її розповсюдження, прогнозує подальший розвиток негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням. На їхній основі розробляє пропозиції правового, соціального, економічного та організаційного характеру, спрямовані на запобігання та припинення злочинів, для подання їх на розгляд керівництву ДПА України та органів державної влади;

– визначає стратегію та пріоритетні напрями в організації роботи податкової міліції, форми і методи її діяльності;

– організує, координує та контролює діяльність управлінь податкової міліції відповідних державних податкових адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх підрозділів на місцях;

– надає практичну та методичну допомогу підрозділам податкової міліції усіх рівнів в організації роботи на конкретних напрямах, а також у відкритті та попередженні найбільш небезпечних злочинних ухилень від сплати податків і пов'язаних з ними інших економічних злочинів, віднесених законодавством до компетенції податкової міліції;

– розробляє методичні рекомендації щодо форм і методів проведення роботи з виявлення злочинів у сфері оподаткування, здійснення перевірок щодо виявлених правопорушень і підготовки матеріалу для порушення кримінальних справ;

– безпосередньо здійснює заходи щодо виявлення та розкриття тяжких злочинів у сфері оподаткування і тих, що мають міжрегіональний чи міжнародний характер, організації розшуку платників податків, які ухиляються від сплати податків, забезпечення безпеки діяльності працівників державної податкової служби, їхнього захисту від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків;

– здійснює в установленому законом порядку оперативно-розшукову діяльність. Контролює стан і законність здійснення цієї роботи підрозділами податкової міліції на місцях, обґрунтованість використання виділених на такі цілі коштів;

– проводить у необхідних випадках перевірки заяв і повідомлень про злочини, дізнання по них, а також виконує офіційні доручення слідчих, органів прокуратури і судів у кримінальних справах;

– безпосередньо здійснює перевірки дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, щодо яких є повідомлення та інші дані про ухилення від сплати податків;

– організує та забезпечує проведення загальнодержавних комплексних оперативно-профілактичних операцій щодо запобігання та виявлення адміністративних і кримінальних порушень податкового законодавства;

– здійснює цільові, комплексні та контрольні перевірки оперативно-службової діяльності підпорядкованих підрозділів податкової міліції всіх рівнів;

– забезпечує організацію контролю за повнотою обліку в підпорядкованих підрозділах заяв і повідомлень про злочини та дотриманням законності при прийнятті щодо них рішень;

– в установлені терміни та за затвердженими формами здійснює збір, узагальнення та обробку статистичних даних про результати роботи підрозділів податкової міліції, готує інформаційно-аналітичні документи;

– створює загальнореспубліканські, довідково-інформаційні та інші бази даних, необхідні для забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції;

– організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення державної таємниці та використання даних за документами обмеженого користування;

– організовує та забезпечує взаємодію структурних підрозділів Головного управління з іншими службами ДПА України в роботі щодо виявлення кримінальних порушень податкового законодавства, їхню перевірку та прийняття рішень по них;

– здійснює взаємодію у питаннях виявлення та розкриття економічних злочинів із відповідними службами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Митної служби, іншими правоохоронними та контролюючими органами;

– організовує і координує провадження в практику позитивного досвіду, наукових і технічних досягнень у боротьбі з економічною злочинністю;

– бере участь у проведенні наукових, кримінологічних і економічних дослідженнях з питань боротьби із злочинністю у сфері оподаткування, розробках на її основі державних програм, інших заходів щодо її подолання;

– розробляє проекти відомчих нормативних актів із питань діяльності податкової міліції. Надає в установленому порядку пропозиції, в межах своєї компетенції, щодо удосконалення податкового, кримінального та адміністративного законодавства. За дорученням керівництва ДПА України бере участь в роботі груп і комісій, що створюються ДПА України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України для розробки проектів нормативно-правових актів з питань боротьби з економічною злочинністю та удосконалення податкового законодавства;

– виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів у сфері оподаткування. Через керівництво ДПА України вносить до міністерств і відомств подання про необхідність усунення недоліків;

– здійснює серед населення та ЗМІ роз'яснювальну роботу з питань боротьби з кримінальними ухиленнями від оподаткування [15].

На підставі цього Положення та інших нормативних актів було розроблено „Типове положення про відділ податкової міліції державної податкової інспекції в районі, місті, районі у місті, міжрайонної та об'єднаної державної податкової інспекції” [19].

На податкову міліцію нижчої ланки були покладені такі завдання:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їхнього від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.

Для виконання покладених завдань відділ податкової міліції був наділений такими функціями:

– запобігає злочинам й іншим правопорушенням у сфері оподаткування, виявляє їх, припиняє та розкриває, вживає з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

– приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення віднесені до її компетенції, здійснює їхню перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

– здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадить дізнання та вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

– виявляє причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає у межах своєї компетенції заходів щодо їхнього усунення;

– розшукує платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів, а також осіб, які вчинили злочини та інші правопорушення у сфері оподаткування і переховуються від органів дізнання і слідства податкової міліції, прокуратури, суду;

– виконує доручення органів слідства, прокуратури, суду про проведення у кримінальних справах обшуків, вилучень, допитів та інших кримінально-процесуальних дій у межах своєї компетенції;

– забезпечує безпеку працівників державної податкової служби, їхній захист від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням посадових обов'язків;

– здійснює перевірки дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, щодо яких є повідомлення та інші дані про ухилення від сплати податків;

– охороняє, конвоює та утримує затриманих і взятих під варту осіб;

– забезпечує збереження знайдених, вилучених і зданих у відділ документів, речей, цінностей та іншого майна до прийняття в установленому законодавством порядку рішення щодо них;

– здійснює взаємодію у питаннях виявлення та розкриття економічних злочинів із відповідними службами органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Митної служби іншими правоохоронними та контролюючими органами;

– розглядає та перевіряє звернення громадян, посадових осіб підприємств, установ і організацій, публікації в засобах масової інформації з питань, що стосуються діяльності податкової міліції, приймає щодо них рішення;

– проводить серед населення та в засобах масової інформації роз'яснювальну роботу з питань боротьби з кримінальними ухиленнями від оподаткування;

– вживає заходів щодо попередження і припинення правопорушень у разі звернення громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці, або в разі безпосереднього виявлення такої загрози, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомляє про це в найближчий орган внутрішніх справ.

У цей же період 30 липня 1998 року наказом ДПА України № 374 було затверджено „Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби”, в розділі другому якого визначено такі завдання:

– всебічне, повне та об'єктивне дослідження обставин справи у передбачені законодавством строки, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону для того, щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний;

– у межах компетенції, передбаченої законом, вжиття відповідних заходів для припинення посягань на економічну систему України, порушень прав громадян і інтересів суспільства;

– забезпечення відшкодування нанесених злочином збитків;

– виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, вжиття заходів щодо їхнього усунення;

– прийняття обґрунтованого і законного рішення за результатами розслідування по кожній кримінальній справі [15].

Пізніше наказом ДПА України від 25 січня 2000 року № 29 „Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів ДПА України” [8] були внесені доповнення та зміни до Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів ДПС, але основні завдання, що стояли перед ними редакційних змін не зазнали.

Законом України „Про державну податкову службу в Україні” [3] в статті 19 розділу V визначено наступні завдання податкової міліції:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, їхнього захисту від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Таким чином, у період з 1990 року по 2000 рік боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування сприяли такі нормативні та відомчі акти:

– 1990 рік – Закон України від 4 грудня 1990 р. „Про державну податкову службу в Україні”;

– 1992 рік – постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1992 року „Питання державної податкової служби в Україні”;

– 1994 рік – Положення про підрозділи податкових розслідувань державної податкової служби України від 21.01. 1994 р. № 294;

– 1996 рік – Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96 „Про утворення Державної податкової адміністрації України”; Указ Президента України від 30 жовтня 1996 року № 1013 „Питання державних податкових адміністрацій”; постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. № 1385 „Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України”;

– 1998 рік – Закон України від 5 лютого 1998 року „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”; Положення про Головне управління податкової міліції державної податкової адміністрації України від 3 серпня 1998 р.; Типове положення про відділ податкової міліції державної податкової інспекції в районі, місті, районі у місті, міжрайонної та об'єднаної державної податкової інспекції від 14.09.98 р.; Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби, затверджене наказом ДПА України від 30 липня 1998 р. № 374;

– 2000 рік – Наказ ДПА України від 25 січня 2000 року № 29 „Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів ДПА України”.


 

Література:

1. Василькевич Я.І. Основні напрямки реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – Київ, 2001. – № 4. – С. 230–238.

2. Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”: Закон України від 5 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 190.

3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної ради УРСР. – 1991. – № 6. – Ст. 375.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

5. Про міліцію: Закон України від 20 грудня // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

6. Конрад ван дер Хедер, Джон Д. Брондоло и Эдмунд Байбер. Украина: дальнейшее совершенствование налоговой администрации. – Киев, 1997. – 61 с.

7. Інститутська вулиця „фірмова” // Голос України. – 27 лютого. – 1997. – № 36. – С. 4.

8. Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів ДПА України: Наказ ДПА України від 25 січня 2000 року № 29.

9. Операція „Акциз” // Посередник. – 11.08.1997. – № 32. – С. 64.

10. Недашківський М.М. Реформа податкової системи України: перші кроки і перспекти-ви // Збірник наукових праць УФЕЇ. – № 1. – 1998. – С. 27–30.

11. Питання державної податкової служби в Україні: Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 05 жовтня 1992 року // Збірник постанов Кабінету Міністрів України. – 1992. – № 12.

12. Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. № 1385.

13. Положення про підрозділи податкових розслідувань державної податкової служби України від 21.01.1994 р. № 294.

14. Положення про Головне управління податкової міліції державної податкової адміністрації України: Лист ДПА України від 3 серпня 1998 р. № 9356/10/26-14.

15. Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби, затверджене наказом ДПА України від 30 липня 1998 р. № 374.

16. Поліція даремно хліб не їсть // Голос України. – 1997. – № 141. – С. 6.

17. Психіатри-банкрути // Хрещатик. – 1997. – С. 2.

18. Підслуховування: законне і незаконне // Бізнес – Ріо. – 1997. – № 30. – С. 4.

19. Типове положення про відділ податкової міліції державної податкової інспекції в районі, місті, районі у місті, міжрайонної та об'єднаної державної податкової інспекції // Лист ДПА України від 14.09.98 р. № 10653/10/26-14.

20. Питання державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 30 жовтня 1996 року № 1013.

21. Про утворення Державної податкової адміністрації України: Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96 // Урядовий кур'єр. – 1996. – № 161-162.

22. Юридична енциклопедія: Т. 4. – К.: В-во „Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2002. – 720 с.
Реферат на тему: Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.