Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Виховання прикладом. Суспільно корисна праця як метод виховання (реферат)

У шкільній педагогіці питання про виховання через приклад обгрунтоване досить чітко. Педагогічна основа його полягає в тому, що учні схильні до наслідування і прямо чи опосередковано запозичують окремі риси чи дії інших. А чи є підстави вводити цей метод у педагогіку вищої школи? Чи зберігається у студентів здатність наслідування?

Навіть загальні спостереження показують, що і в студентів вищої школи схильність до наслідування і запозичень зберігається. В наших анкетах, присвячених з'ясуванню життєвих ідеалів студентів, були питання про те, хто справив найбільший вплив на формування їхніх життєвих ідеалів. Виявилось, що немає жодного студента, який би не послався на приклади відомих вчених, видатних людей або літературних героїв. Тут імена вчених Ландау, Курчатова та інших, космонавтів і письменників, своїх педагогів-учених і батьків, навіть друзів. З аргументації студентів видно, що ці люди справили на них вплив своїми основними якостями — творчі шукання, сміливість і героїзм, високі моральні ідеали і сміливі вчинки.

Із спостережень видно, що на студентів впливають вчені-педагоги, які працюють з ними на заняттях і в наукових гуртках. Не випадково вихованці вузу в спогадах про навчання з пошаною відзиваються про своїх учителів.

Кілька педагогічних міркувань. Молодому викладачеві слід мати на увазі, що студенти не сліпо запозичують, не механічно сприймають досвід інших. Сприймання прикладу проходить крізь призму власних поглядів і під впливом попереднього досвіду. Часто буває так, що студенти, різні за підготовкою, з однієї групи, по-різному, інколи полярно, оцінюють інших людей. Скільки, наприклад, буває суперечок при обговоренні вистав, кінофільмів чи книг! Отже, сприймання студентом прикладу має вибірковий характер, а в окремих випадках набуває цільового значення — студент, навіть всупереч антипатії, оволодіває прикладом, запозичує потрібні йому якості.

Ставленню студентів до прикладу властива динамічність. Зміна поглядів на конкретні проблеми і перебудова ставлення до людей — явище звичайне для особи, що формується. Якщо й не відбувається докорінної ломки сформованих поглядів (крім виняткових випадків) і якщо моральні ідеали в принципі залишаються незмінними, то їх реалізація у власному досвіді та оцінка цих якостей в інших досить мобільні. І в цьому немає нічого дивного. Кожен день навчання і кожен урок у суспільному житті вносять корективи у формування особи студента. Ідеали залишаються, але окремі аспекти змінюються.

Сучасні студенти наших вузів переважно особи практичного мислення. А тому і ставлення до прикладів набирає реалістичного напряму — цінують поважну людину не по вигляду, а по її діях, по вкладу в науку і культуру. Цим пояснюється вимога студентів давати їм знання, потрібні для практики і життя. З цією вимогою ми зустрілись при анкетному опитуванні й на лекціях і прийшли до висновку, що для піднесення виховного впливу прикладу викладачеві слід враховувати «практицизм» мислення студентів.

У системі студентського виховання праця є провідним фактором впливу на людину, найбільш дійовим методом виховання. Поряд з виробничою працею в учбовому процесі (виробнича і педагогічна практики, робота в майстернях і учбових цехах), студенти вузів широко залучаються до суспільно корисної праці. Додамо тільки, що і суспільно корисна праця має бути виробничою, продуктивною, повинна давати конкретні матеріальні наслідки. Поняття про суспільно корисну працю, в якій важливі не наслідки праці, а лише «охоплення» студентів, масовість, — застаріле. Суспільно корисна праця приносить студентам тільки тоді моральне задоволення, коли вона організовується за принципом: найменше учасників, найкращі наслідки. Педагогіка цієї вимоги давно відома. Гра у працю може розважити хіба дітей молодшого віку. Студенти ж потребують справжньої праці — корисної для суспільства, доцільно організованої.

Корисною є праця студентів на факультеті, але тільки тоді, коли вона проводиться не стихійно і несподівано, а за планом громадських студентських організацій і організовується самими ж студентами.

Суспільно корисна праця буває не тільки фізичною. Ми вже говорили, що студенти залучаються до читання лекцій для населення, працюють керівниками гуртків у школах, вихователями і вожатими тощо.

Використана література:

І.І. Кобиляцький Методи навчально-виховної роботи у вищій школі (Для аспірантів і молодих викладачів вузів) / Видавництво Львівського університету, 1970, 200с.
Реферат на тему: Виховання прикладом. Суспільно корисна праця як метод виховання (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.