Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Організація і методика проведення лабораторних і практичних робіт (реферат)

За останні роки вища школа нашої країни набула великого і багатопланового досвіду проведення лабораторних і практичних занять з студентами. Вони стали невід'ємною складовою частиною навчального процесу і служать підвищенню якості підготовки спеціалістів з вищою освітою. У багатьох вузах країни створені і обладнані чудові лабораторії і кабінети, вони оснащені найновішим обладнанням, установками, апаратами, машинами і приладами.

Наприклад, у Київському політехнічному інституті створена навчальна лабораторія електровакуумних і напівпровідникових приладів, де майбутні інженери-фізики вивчають лабораторні методи дослідження різноманітних електронних ламп, різних приладів, які використовуються в електронній апаратурі. Позитивна якість такої лабораторії перш за все в тому, що в ній лабораторні заняття проводяться фронтальним методом, при якому кожний студент одержує індивідуальне завдання з попередньо прослуханої лекції. Більшість робіт у даній лабораторії можуть бути виконані на спеціальних стендах, прилади і обладнання яких закріплені на вертикальних стендових щитах. При необхідності для виконання окремих вимірювань на стенд виставляється додаткова апаратура, яка зберігається в стінних лабораторних шафах і на спеціальних стелажах для обладнання. Крім цього, в лабораторії знаходяться стіл викладача, стіл лаборанта, шафа з технічною документацією, аудиторна дошка, центральний енергощит, а біля стендів — робочі місця студентів.

Існує чимало вузів країни з добре обладнаними лабораторіями, які відповідають сучасним вимогам для успішного вивчення різних курсів. Але такий стан не скрізь. В окремих вузах, філіалах і навчально-консультативних пунктах, особливо периферійних, лабораторії обладнані не на належному рівні. Іноді через відсутність таких лабораторій лабораторні роботи заміняють розв'язанням задач та іншими розрахунковими завданнями. Така постановка не тільки знижує ефективність навчального процесу, а й заважає останньому.

Для успішного проведення лабораторних робіт колективи кафедр вузів повинні перш за все добиватися удосконалення обладнання лабораторій, їхнього технічного обладнання. Так, лабораторні роботи хімічного циклу дисциплін необхідно забезпечувати витяжними шафами для роботи з речовинами, які виділяють неприємні запахи або отруйні пари і гази, шафами для реактивів і приладів, столами для техніко-хімічних терезів, робочими столами, обладнаними газовими горілками і електронагрівними приладами. Робочі столи в хімічній лабораторії повинні мати ящики для збереження хімічного посуду і приладів, а також полиці для реактивів.

Особливу увагу необхідно приділити освітленню лабораторій. Вдень лабораторні столи слід достатньо освітлювати через великі вікна, а для вечірніх робіт крім загальних ламп в лабораторії необхідні лампи для освітлення кожного робочого місця. Бажано використовувати люмінесцентні лампи.

Більшості вузівських навчальних і науково-дослідних лабораторій для нормальної роботи необхідно мати майстерні, де крім набору слюсарних і столярних інструментів слід мати свердлильний, токарний і фрезерний верстати, зварювальний апарат і т. п. для ремонту приладів і виготовлення додаткових деталей і пристроїв до установок лабораторних і науково-дослідних робіт.

Основними недоліками в проведенні лабораторних і практичних робіт окремих вузів є:

недостатнє забезпечення їх навчально-матеріальною базою, відсутність необхідних установок, машин, приладів і матеріалів;

низький рівень підготовки до них студентів; стандартизація організаційних форм і методів проведення лабораторних і практичних робіт з різних дисциплін;

відсутність при проведенні окремих робіт елементів нового, наукових шукань, творчого експерименту;

неспівпадіння курсу лекцій і лабораторних робіт у часі, що знижує якість їх, та ін.

Труднощі в організації лабораторних і практичних робіт і недоліки в проведенні їх відомі як викладачам, так і студентам. Деякі кафедри, проводячи активну методичну і організаційну роботу, намагаються домогтись підвищення ефективності проведення лабораторних робіт. Про це свідчать статті викладачів багатьох вузів, опубліковані в різних науково-методичних збірниках. Проте завдання підвищення ефективності лабораторних і практичних робіт розв'язуються не всіма і не в повній мірі.

Питання перебудови і розширення лабораторій вирішити іноді не так просто (хоч вони ставляться на порядок денний і розв'язуються багатьма вузами), але удосконалення методики проведення лабораторних робіт — першочергове завдання кожної кафедри, яка має лабораторії.

Якщо мету роботи бачити лише в підтвердженні основних теоретичних положень курсу, який вивчається, то навчальна цінність таких робіт невелика.

Проаналізуємо одну роботу з електротехніки.

Студенту пропонують такий план роботи:

1. Виконати з'єднання згідно зі схемою. Ввімкнути коло під змінну напругу і записати покази приладів.

2. Визначити С1 і С2. Потім визначити Сзаг. двома способами і порівняти результати.

3. Виконати з'єднання за слідуючою схемою, включити коло під змінну напругу і записати покази приладів при трьох-п'яти різних значеннях струму.

4. Перемкнути коло під постійну напругу.

5. Визначити RXC і Z кола при різних значеннях струму.

6. Побудувати в масштабі векторну діаграму кола.

У цій же інструкції-студенту дана вказівка про те, що в межах точності виміру замикаючий вектор на діаграмі в масштабі рисунка повинен дорівнювати фактично виміряній напрузі мережі U.

У даній лабораторній роботі студент вимірює і перевіряє давно відомі закони, вона не вчить студента вирішувати, що і для чого потрібно вимірювати, не ставить перед ним завдань самостійного здійснення експерименту.

Не можна обмежитися простим викладом явищ, процесів і методів, необхідно показати на практиці їхній взаємозв'язок і причинність. Лабораторна робота повинна давати достатній матеріал для роздуму студентам.

Відомо, що процес навчання повинен проходити від незнання до знання, від неповного знання до повного. Показана методика проведення лабораторних робіт порушує логічні цикли навчання. В результаті виконання такої лабораторної роботи студенти не одержують нових знань, не розширюють їх, а в кращому випадку підтверджують їхню достовірність. Такі лабораторні роботи стають ізольованими, відірваними від процесу активного здобуття знань, умінь і навичок.

Використана література:

А.Д. Бондар, Л.А. Ранська Лабораторні і практичні роботи у вищій школі / Головне видавництво виробничого об'єднання "Вища школа", Київ, 1977, 80с.

Меняйлов М. Е. Спеціальний фізичний практикум. К., «Вища школа», 1971.

2. Евграфов Н. Н. Методика проведения лабораторных занятий и приема зачетов на кафедре физики Московского электротехнического института связи.— У зб.: Научно-методические статьи. Физика. М., «Высшая школа», 1973, с. 49.
Реферат на тему: Організація і методика проведення лабораторних і практичних робіт (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.