Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Методи обліку знань (реферат)

Якщо вид обліку знань визначається місцем його в загальній системі навчання (поточна робота, екзаменаційна сесія, випускні екзамени), то методи обліку ми розглянемо як засоби, з допомогою яких здійснюється перевірка і облік. Метод не змінюється від того, коли він застосовується (у поточному обліку чи на екзамені) і в яких учбових умовах його використовують (на лекції, практичних заняттях, в лабораторії чи при перевірці курсової роботи).

Загальні методи перевірки знань, умінь і навиків є такі: методи усної перевірки; методи письмової перевірки; методи графічного обліку; методи комплексної перевірки; методи технічної перевірки. У свою чергу кожен цей метод має велику кількість варіантів — окремих методів і прийомів перевірки знань.

Так, до методів усної перевірки відносяться — перевірна бесіда, аналіз усного виступу на семінарі або на практичному занятті, пояснення студентом виконаного завдання, усний звіт про виробничу чи педагогічну практику, науково-методична доповідь, відповідь на екзамені та ін.

До методів письмової перевірки належать контрольні роботи студентів з мов, з математичних та інших наук, твори, тексти доповідей, реферати, курсові роботи (неграфічного характеру), дипломні роботи, статті тощо.

До методів графічної перевірки відносимо перевірку креслень, малюнків, таблиць, курсових робіт та дипломних проектів (графічних).

Методи комплексної перевірки — це облік лабораторних робіт, роботи в майстерні, на виробництві, у клініці, в школі, на учбових і виробничих практиках.

Методи технічної перевірки — це облік з допомогою засобів програмованого навчання: комп'ютерів, контролюючих машин, окремих пристроїв у спеціальних класах. Тут теж є багато окремих прийомів, зумовлених конструкцією контролюючих машин і пристроїв, а також особливостями матеріалу перевірки.

Таким чином, коли загальних методів нараховується всього п'ять, то окремих методів є багато. І кожен окремий метод використовується в залежності від конкретних умов (залік це чи екзамен, колоквіум чи консультація), характеру предмета (історія права чи насінництво і особливостей студентів, курс, підготовленість і т. п.).

Чим повинен керуватись молодий викладач, обираючи метод обліку знань у вузі? Окрім того, що використовується той метод обліку, котрий більше придатний організаційно і технічно (наявність обладнання, пристосувань), викладачеві особливо доводиться керуватись педагогічними міркуваннями. Що саме потрібно буде перевіряти, які сторони підготовки студента викладача цікавлять, які навики і уміння необхідно оцінити, — все це зумовлює вибір конкретних методів.

Щоб молодому викладачеві зручніше було добирати методи, вкажемо на основні можливості окремих методів. Так, наприклад, з допомогою усної перевірки ми можемо виявити не тільки фактичні знання, звернутися до пам'яті студента, але й з'ясувати самостійність і глибину знань, уміння аргументації та доведень, а також здатності роботи узагальнення. Зрозуміло, гнучка бесіда зі студентом або його виступ на семінарі дають можливість виявити вказані якості. З допомогою письмових методів виявляються ті ж самі знання, але в іншому плані — уміння викласти власні знання, приміром у доповіді, рефераті, у творі, а також застосувати знання у розв'язанні задач, виготовленні розрахунків і т. п. Графічні методи мають свої можливості. З їх допомогою виявляється графічна культура, витонченість рухових навиків, точність розрахунку і вимірювання, розвиненість уяви тощо. Комплексні методи дають можливість перевірити технічну і професійну підготовленість, а також уміння застосовувати знання в конкретних виробничих умовах. З допомогою технічних методів перевіряється передусім фактаж знань, швидкість орієнтації, з'ясовуються індивідуальні особливості сприймання, а при більш досконалих пристроях — ураховується здатність конструювання відповіді, спритність у застосуванні правил і законів.

Використана література:

І.І. Кобиляцький Методи навчально-виховної роботи у вищій школі (Для аспірантів і молодих викладачів вузів) / Видавництво Львівського університету, 1970, 200с.
Реферат на тему: Методи обліку знань (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.