Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Клас автоматизованого контролю та його місце в навчальному процесі вузу (реферат)

Небувалий розквіт науки і розвиток техніки несуть величезний потік наукової інформації, використати яку можуть лише спеціалісти з глибокими знаннями.

Підготовка таких спеціалістів в установлені строки надзвичайно утруднена і викликає потребу в систематичному перегляді діючих навчальних планів і програм окремих дисциплін, що вивчаються у вищій школі. Це призводить до виключення застарілих матеріалів і заміни їх новими, часто більш об'ємними, а також до введення нових предметів, що створює перевантаження студентів, яке в результаті знижує якість навчання.

Суперечливість, що виникла між сумою наукових знань, які треба передати молоді, і можливістю їх засвоєння в установлені строки може бути вирішена тільки введенням нових, більш прогресивних методів навчання.

Існуюча система навчання має великий арсенал методів і прийомів навчання й виховання, який себе виправдав на практиці. Але обсяг знань; яким повинен володіти спеціаліст, безперервно зростає. Змінюється якісний характер знань. В цих умовах треба різко підвищити ефективність навчання, виходячи із завдань підготовки висококваліфікованих спеціалістів з широким науково-технічним кругозором.

Постає питання, як це можна зробити з найменшими затратами сил, коштів і часу, не збільшуючи строків навчання. Очевидно, для цього треба знайти оптимальні способи подачі і контролю засвоєння потрібної інформації. В цьому напрямку інтенсивно працює вища школа.

Сучасні педагоги і психологи проводять велику дослідницьку роботу в напрямку вдосконалення змісту і методів навчання, найбільш ефективного використання пізнавальних можливостей студентів. Удосконалюється методика і розширюється сфера використання в процесі навчання різних технічних засобів, розробці і створенню яких приділяється значна увага.

Пристрої автоматики проникають в усе нові й нові галузі діяльності людини. Життя ставить складні завдання, для розв'язання яких суспільство шукає ефективні методи, створює більш досконалі системи, основані на універсальному принципі керування із зворотним зв'язком.

Поряд з цим наука, зокрема кібернетика, на основі нових методів дослідження відкрила можливість підходу до процесу навчання, як до керованої системи. Схеми і методи дослідження, запропоновані кібернетикою, можуть бути використані в процесі навчання. Це дає можливість створити загальну теорію навчання, яка базується на використанні найновіших наукових досягнень. Використання в навчальному процесі контролюючих машин і комплексів дає змогу інтенсифікувати навчальний процес, підвищити продуктивність праці викладачів і студентів, а також забезпечити в установлені і навіть скорочені строки якісну підготовку спеціалістів різної кваліфікації.

Машинний (автоматизований) контроль за переробкою і засвоєнням інформації студентами можна здійснювати, використовуючи індивідуальні контролюючі машини і групові контролюючі комплекси (автоматизовані класи) різних систем.

Щоб керувати пізнавальною діяльністю студентів, викладач повинен мати інформацію про ступінь засвоєння лекційного матеріалу, що дасть змогу йому будувати модель наступних лекцій.

Підвищити ефективність лекцій можна за допомогою апаратури зворотного зв'язку, яка дає викладачеві інформацію про хід засвоєння навчального матеріалу під час слухання лекції, і на основі цих даних дає змогу керувати процесом навчання за проміжними результатами.

Система зворотного зв'язку підвищує активізацію пізнавальної діяльності студентів: спонукає обдумувати відповіді на поставлені запитання, вимагає від студентів додаткової активності, здійснює деякий «психологічний тиск», нагадуючи студентові, що в будь-який момент лекції його можуть запитати, як він зрозумів і наскільки засвоїв прослуханий матеріал.

Система зворотного зв'язку, крім підвищення ефективності лекції, дає можливість:

а) здійснити поточний контроль протягом навчального року з основних розділів курсу з мінімальними затратами часу;

б) проводити групові заняття з найважчих розділів при безпосередньому зв'язку «студент — викладач»;

в) здійснювати систематичний контроль якості підготовки студентів до виконання лабораторних робіт і практичних занять, а також до заліку або екзамену.

Серед технічних засобів, які дають можливість значно підвищити ефективність навчального процесу, є так звані класи автоматизованого контролю. Навчання в такому класі проходить під безпосереднім керівництвом викладача з максимальним забезпеченням зворотного зв'язку, дає можливість викладачеві активно керувати роботою кожного студента і вдосконалювати методику викладання. Використання класу автоматизованого контролю у вузі для здійснення перевірки знань студентів на різних етапах навчання позбавляє викладача від незручностей, що виникають при застосуванні індивідуальних контрюлюючих машин, розширює його методичні можливості.

Приступаючи до підготовки матеріалу для роботи в класі автоматизованого контролю, слід пам'ятати, що обладнання його виконує в навчальному процесі не основну, а допоміжну функцію, активізує студентів, звільняє викладача від необхідності виконувати ряд чисто технічних операцій, підносить відповідальність студентів у засвоєнні виучуваного матеріалу тощо. Тобто необхідно, насамперед, визначити роль і місце обладнання аудиторії на тому занятті до якого його готують. Від цього залежить характер планування навчального матеріалу і методика викладання його. Високоефективне використання класу автоматизованого контролю можливе при програмуванні всього навчального процесу і конкретного матеріалу даного заняття. Тому перед кожним заняттям викладач аналізує матеріал: виділяє питання перевірки засвоєння попереднього матеріалу або домашнього завдання, виділяє ту частину матеріалу, яка повинна бути викладена у вигляді усних повідомлень біля дошки, карти тощо, і ту, яку він вважає доцільно закодувати в автоматизованому пристрої. Зрозуміло, що обсяг, співвідношення і послідовність цих частин залежить від особливостей дисципліни, конкретної теми і характеру заняття.

Роль викладачів, які проектують процес автоматизованого контролю, залишається провідною. Їхнє завдання — вести різні види занять з використанням техніки під час вивчення найскладніших тем, виконувати висококваліфіковану роботу на складання контролюючих програм з ретельним відбором навчального матеріалу, з суворою, логічною побудовою наукового матеріалу, із забезпеченням консультацій з різних питань виучуваного предмета.

Використана література:

1. Питання дидактики вищої школи Збірник статей / Видавниче об'єднання "Вища школа", Київ, 1976р., 116 с.

2. Малафіїк І. В. Дидактика Навчальний посібник / К.: Кондор, 2009.- 406 c.

3. Автомонов П.П. Дидактика вищої школи: підручник / ВПЦ "Київський університет", Київ, 2008, 368 с.
Реферат на тему: Клас автоматизованого контролю та його місце в навчальному процесі вузу (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.