Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Педагогіка

Єдність довіри, поваги і вимогливості до студента (реферат)

У сучасній школі добре відомий принцип поваги до особи учня і вимогливості до нього. Це ставлення до людини у досвіді А. С. Макаренка знайшло втілення в одному з його педагогічних принципів — якомога більше вимог до людини, і якнайбільше поваги до неї. Людина дістала необмежені можливості для свого розвитку і застосування своїх сил і здібностей. Ці суспільні принципи знаходять свій відбиток у педагогіці. Повага до людини прищеплюється з дитинства і юнацьких років, у час навчання і на виробництві.

Для виховного процесу повага до особи студента має, як говорилося вище, виключно важливе педагогічне значення. Тільки на основі поваги до особи студента, із властивими їй особливостями, можлива довіра до нього і віра в його особу. А за таких умов, коли є не тільки довіра, але й віра в студента, виникає впевненість у своїх можливостях. У нашому досвіді були випадки, коли недовіра до особи студента сприймалась як свідчення відсутності віри в його сили й можливості.

Ми провели такий дослід. На IV курсі біологічного факультету студенти мали підготувати два письмові реферати з курсу педагогіки — один на семестр. Протягом кожного семестру студенти збирали матеріал у школах, вивчали літературу, а потім писали реферати. Теми були такими: «Досвід вчителя... по формуванню переконань учнів через викладання біології»; «Про досвід класного керівника... по вихованню дитячого колективу в п'ятому класі» тощо. Мета досліду була такою: прослідкувати, як віра викладача у можливості студента вплине на якість рефератів. Студенти нічого не знали про наші наміри. На курсі було 52 чол. Ми про себе поділили курс на дві частини, рівноцінні за успішністю з усіх дисциплін. Перша група була дослідною, а друга — контрольною. З студентами дослідної групи проводились поточні консультації для з'ясування ідеї реферату, оцінки добутих відомостей, виявлення позиції студента до конкретних фактів. У цих консультаціях, непомітно для студента, давалось йому відчути, що ми сподіваємось на хороший реферат, що в студента є можливості такий реферат написати, і що його висновки й пропозиції будуть цікавими для школи. Ми не звертались до банальних оцінок, наприклад, — у вас усе добре. Упевненість навіювалась опосередковано, але відчувалось, що студенти розуміли віру викладача у їх сили.

В контрольній групі ми діяли в інший спосіб. Консультації проводились теж регулярно. Але ми не аналізували попередньої роботи студентів, а лише відповідали на їх запитання. Вимогу, що реферат потрібно здати в термін, ми ставили і в цій групі чітко і більш суворо, ніж у дослідній. Та ніякого натяку на можливості студентів не було.

Читач скаже, що врахувати наслідки цього досліду важко. Адже на студентів впливали й інші фактори (школа, де збирався матеріал, ставлення студента до педагогічної професії і т. п.). Ми це мали на увазі, але бачили, що обидві групи перебувають приблизно в однакових умовах, а окремі особливості в самих групах вирівнювались у загальній оцінці наслідків (у %) (табл. 1).

Таблиця 1

 

Перший семестр

Другий семестр

Групи

Подали

роботи

в термін

Дістали

відмінні

оцінки

Написали

слабкі

роботи

Подали

роботи

в термін

Дістали

відмінні

оцінки

Написали

слабкі

роботи

 

Дослідна

100

75

 

100

85

 

Контрольна

65

40

3

55

35

10

Цей невеличкий дослід показує, що впевненість у користі реферату і можливості успішного виконання значно підвищує зацікавленість завданням і створює умови для більш свідомого і творчого виконання роботи. Але питання це потребує дослідження з інших наук і в різних умовах.

Проблема поваги до особи не вирішується автоматично. Відбувається ще процес боротьби, інколи досить гострої, між пануючим досвідом поваги до людини і окремими проявами мізантропії. Незалежно від походження, зневажливе ставлення до людини стало нестерпним і рішуче засуджується нашим суспільством. Для педагогіки важливим аспектом цієї проблеми є попередження проявів у молодих людей неповаги до людей будь-якого віку.

Розглянемо педагогіку цього питання. Досвід педагогічного виховання показує, що повага до особи проявляється не взагалі, а як підтримка у особи позитивних якостей і рис, особливо як заохочення високих ідейно-політичних і моральних якостей, що виявляються у праці та в громадській діяльності. Опора на позитивне стала дійовим принципом виховання у практиці виховної роботи у вищих учбових закладах. Педагогіка вищої школи не може не взяти цей принцип на своє озброєння.

Вища школа нагромадила багатий досвід у цьому питанні. Тільки, на жаль, поряд з позитивним досвідом є й негативний. Наші анкетні опитування і поточні спостереження за стосунками викладачів із студентами показують, що більшість викладачів, особливо висококваліфікованих вчених-педагогів, будують свої відносини з студентами на грунті поваги і вміють знаходити в них позитивні якості та перспективні риси. Проте є й такі дані, що насторожують. В одній групі третього курсу факультету романо-германської філології в анкетах були висловлені глибокі невдоволення ставленням окремих викладачів до студентів. Справді, зневажливе ставлення до студентів на цьому факультеті було. Студенти ж не прощають несправедливості й образи: на неповагу до них відповідають тим же. А неповага до викладача приводить не тільки до втрати інтересу до його предмета, а й до ігнорування всіх настанов і вимог викладача, хоч об'єктивно вони й будуть справедливими.

Повага до особи — це одночасно й турбота про неї. А турбота про студента не є панібратство. Турбота, що зумовлюється почуттям поваги і відповідальності, — це передусім вимогливість до студента. Наші численні матеріали підтверджують педагогічну тезу, що справедлива вимогливість, а не формальна причепливість, сприймаються студентами схвально і з повагою. Взяти хоч би такий приклад. В Чернівецькому університеті працюють професори Д. і М. Зовні вони справляють враження досить суворих, а перший з них здається особливо сердитим. Проте обидва професори є улюбленими вихователями студентів, що легко пояснити. Обидва вони турботливо і уважно ставляться до студентів, а їх суворі вимоги сприймаються студентами як гарантія того, що в них будуть справжні знання. А найголовніше те, що Д. і М., ніби непомітно й мимоволі, справляють на студентів глибокий виховний вплив. Робиться це тільки без декларативної метушні. Педагогічна майстерність обох професорів досягла високої якості.

Педагогічна вимогливість має виховну силу тоді, коли вона зрозуміла студентові й обов'язково вмотивована. Ми зустрічались у практиці з фактами, коли викладач в принципі діяв правильно — його вимога була справедливою, але поставлена вона була в такій формі, що студенти сприймали як образу. Збуджений викладач лише обурюється, втрачає міру пристойності, але чого він бажає — цього студенти не сприймають. Ми усували конфлікт викладача з групою студентів. Математик І. був фахівцем високої кваліфікації, з великим досвідом, за що його цінували і любили студенти, але був неприпустимо запальний. Будь-яка дрібниця виводила його з рівноваги. І на одному екзамені йому здалося, що у когось з студентів є шпаргалки. Тоді він наодріз відмовився приймати екзамен, і, обурений, залишив аудиторію. Хоч цей приклад і є винятковим, але щось схоже зустрічається ще в практиці.

І не повинно здаватися, що на відміну від цього математика потрібно бути завжди ласкавим і ходити із запобігливою посмішкою. Ні, викладач має право на емоції, на суворі емоції, на обурення, але, коли ці емоції об'єктивно відповідають обставинам, що обурюють викладача, і теж є виявом відповідальності й турботи за виховання студента.

Отже, довіра до студента, повага до його особи і чітка вимогливість до його діяльності є одними із найважливіших принципів виховання.

Використана література:

1. І.І. Кобиляцький Методи навчально-виховної роботи у вищій школі (Для аспірантів і молодих викладачів вузів) / Видавництво Львівського університету, 1970, 200с.

2. С. И. Зиновьев, Учебный процесс в советской высшей школе, «Высшая школа», М., 1968.
Реферат на тему: Єдність довіри, поваги і вимогливості до студента (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.