Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Мовознавство

Вживання великої літери в українській мові (реферат)

Слово Партія, Уряд, Батьківщина, пишуться з великої літери, якщо вони виступають на місці офіційних і повних назв.

Завжди з великої літери пишеться слово Рада, якщо воно вживається для позначення органів державного управління в країні (сільська Рада, Рада Міністрів, Ради народних депутатів).

Якщо виникає потреба передавати цифри в назвах словами, то слід пам'ятати про цифрові словосполучення передаються словами за правилом: у складених числових назвах, що розпочинають собою словосполучення – власні назви, з великої літери пишеться перше слово. Коли слово на позначення числа починає собою власну назву "революційного свята” або знаменної дати, воно пишеться з великої літери (Перше травня, Восьме березня); якщо ж день знаменної дати пишеться назва місяця (1 Травня, 8 Березня).

На плакатах, транспарантах, в урочистих наказах і статтях з великої літери пишуть слова: Мир, Братерство, Воля, Свобода, Рівність, Щастя та ін.

З великої літери пишуться усі слова у таких почесних званнях: Герой Соціалістичної праці, військовий – Маршал, Адмірал флоту; адміністративних посадах; голова Ради Міністрів, Голова Ради Національностей, Голова Верховного Суду.

Назва посад керівників партійних і центральних установ пишуться з великої літери; назви усіх інших посад – з малої: Міністр освіти, Начальник Головного архівного управління. Але заступник міністра, член колегії міністерства освіти.

У документах державного значення слово Закон (коли йдеться про один конкретний закон) пишеться з великої літери. Коли це слово вживається безвідносно до якогось певного закону або виступає у множині, закон (закони) пишеться з малої літери.

З великої літери пишуться всі слова в назвах центральних і республіканських вищих державних профспілкових і молодіжних установ: Верховна Рада, Президія Верховної Ради, Рада Міністрів, Верховний Суд, Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок та інше.

В офіційних назвах робочих органів (комісій, комітетів) вищих державних установ з великої літери пишеться лише перше слово: Комісія в закордонних справах Ради Національностей, Конституційна комісія та інше.

У назвах міністерств, головних управлінь з великої літери пишеться перше слово: Міністерство загального машинобудування, Міністерство освіти, Комітет народного контролю та інше.

У назвах обласних і сільських органів, місцевих органів Державіної ради, добровільних товариств та інше, з великої літери пишеться перше слово, а також усі слова, що виступають, як власні назви й поза цим сполученням.

У назвах установ і підприємств з великої літери пишеться перше слово: Виставка передового досвіду в народному господарстві України, Центральний будинок культури залізничників.

У назвах крайових, обласних, міських і районних профспілкових і господарських органів з великої літери пишеться географічна назва місцевості в якій вони перебувають: Івано-франківський обл. виконком, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка та інше.

Назви структурних підрозділів, підприємств і установ, органів керівництва, як уже згадувалось пишуться звичайно з малої літери: відділ словників Інституту мовознавства АНУР, вчена рада історичного факультету, карамельний цех Київської кондитерської фабрики ім. Карла Маркса та інше. Проте в офіційних документах перше слово цих назв може писатися із великої літери.

Назва організацій, підприємств, конференцій, які починаються словами Державний, Всесоюзний, Надзвичайний та ін., а також порядковим числівником написаним словами, а не цифрами пишуться з великої літери: Державний підшипниковий завод, Центральний музей, Третій з'їзд письменників.

Неоднаково пишуться офіційні й скорочені назви установ, підприємств та ін. Порівняйте: Київська швейна фабрика "Жовтень” і фабрика "Жовтень”, Київська державна трикотажна фабрика ім. Рози Люксембург, або трикотажна фабрика; Київська середня школа № 92 ім. І.Франка – середня школа № 92 та ін. Загальне правило: у скорочених найменуваннях загальна назва пишеться з малої літери, в офіційних назвах – перше слово пишеться з великої літери.

Слід запам'ятати такий виняток з попереднього правила: Київський палац культури – офіційна назва: Палац культури – скорочена форма цієї назви;

палац культури – загальна назва будівлі певного призначення (наприклад у реченні: Було збудовано палац культури, будинок культури, два кінотеатри, Клуб і три дитячих садка).

Символічна (умовна) назва завжди береться в лапки; перше слово в ній пишеться з малої літери: колгосп "Правда України”; завод "Червоний гумовик”; фірма "Світанок” та ін.

Перше слово рубрик тексту пишеться з великої літери, якщо кожна рубрика закінчується крапкою. Рубрики відокремлені одна від одної крапкою з комою, починається звичайно з малої літери, проте в окремих випадках може починатися великою літерою (якщо такі рубрики граматично самостійні великі за обсягом).

З великої літери пишеться початкове слово: постанова, протокол, резолюції після вступної частини, наприклад:

Загальні збори сільськогосподарського кооперативу "Колос” постановляють:

Скликати правління кооперативу ...
Реферат на тему: Вживання великої літери в українській мові (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.