Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Мовознавство

Взаємодія стилів у сучасній українській мові (варіант 2) (реферат)

Взаємовплив стилів

Соціальні діалекти мови поділяються на 3 великі групи: арго, жаргони й умовно-професійні мови

Комп'ютерні технології, що бурхливо розвиваються з другої половини нашого століття, і, особливо, масове вторгнення в середині 80-х на наш ринок персональних комп'ютерів, внесло в мову величезну кількість спеціальних слів і висловів, багату розгалужену термінологію, приміром: мережна карта, мікропроцесор, операційна система, форматування, інсталяція, вінчестер, піксели, діалогове вікно і т.д. Багато цих термінів – англіцизми, але є і чимало слів «вітчизняного» походження.

Разом з наукою і виробництвом, зв'язаними з комп'ютерами, на ринок проникнули і віртуальні розваги: комп'ютерні ігри. Добре зроблена гра – складний організм, що вимагає від граючого певного професіоналізму. Ігри розбиваються за типами, що одержують специфічні назви, часто вимагають багато спеціальних термінів і правил для позначення різних ігрових процесів: Квест, Стратегічна гра, Авіасимулятор, мультиплеєр, дезматч, фраг і т.д.

Як і в будь-якій професійній «мові» у середовищі людей, так чи інакше зв'язаних з комп'ютерами, існують і неофіційні позначення тих чи інших понять, то, що можна назвати професійним «арго» (чи жаргоном).

Способи утворення жаргонізмів: трансформація якого-небудь терміна, як правило, великого за обсягом чи важко вимовного. Для цього в мовній практиці використовуються скорочення, наприклад, комп'ютер – комп, вінчестер – вінт, макінтош – мак; і асоціація, наприклад, материнська плата – мати, стратегічна гра – стратегія, рольова гра – рольовик, струминний принтер – струминник і ін. Як і в професійній мові комп'ютерників, у жаргоні багато англійських запозичень. Часто це запозичення з англійського комп'ютерного жаргону: слово Геймер - від англ. жаргонізму Gamer (професійний гравець у комп'ютерні ігри), смайли - смішна пичка, що становить собою послідовність розділових знаків (: - |), від анг. жарг. Smily, думер – Doomer (шанувальник гри Doom).

Іншими способами утворення жаргонізмів може бути штучне синтезування ключових «слів – основ» з українськими морфемами (чи словами). Ключові слова є, як правило, професійними термінами англійського походження із синонімічним еквівалентом у нашій мові: хард драйв, хард диск, важкий драйв – hard drive (твердий диск), коннектитися – to connect (приєднуватися), programmer – программер (програміст), user – юзер (користувач), to click – кликати, клацати. Цікаво, що тут є присутнім ефект мовного взаємообміну. З'являється синонімічний терміну жаргонізм, утворений від слова, яке вже що давно закріпилося в мові, наприклад, «кватирки» – презирлива назва операційної системи Windows. Крім запозичення, виявлені й інші джерела поповнення лексики, наприклад: спосіб метонімії і метафори, що є новими стилістичними фігурами. Спосіб метонімії означає переміщення властивостей одного предмета на іншій – «Слухавка сказала: «Алло», в утворенні жаргонізмів на прикладі слова «залізо» використовується в значенні «комп'ютера, чи його складових», кнопки – «клавіатура». Спосіб використання дієслівної метафори можна знайти в синонімічному ряді слів, мотивація змісту в яких зрозуміла тільки присвяченому: комп'ютер завис – упав – здох – відключився і т.д. Здійснені перетворення слів не тільки набули іншого змісту, але і стали стійкими лексичними структурами, тобто набули статус фразеологізмів: синій екран смерті (текст повідомлення про помилку Windows на синім тлі перед зависанням), комбінація з трьох пальців або послати на три пальці (Ctrl-alt-delete – екстрене зняття будь-якої запущеної програми), топтати батони (працювати на клавіатурі button - кнопки). Багато слів комп'ютерного жаргону утворюється за словотворчими моделями, прийнятими у нашій мові. Наприклад, суфіксальним способом утворені: літалка, стрілялка, блукавка (згодом ці слова були витиснуті термінами симулятор, квест, 3D action). У словах «сидюк» (компакт диск чи пристрій читання компакт дисків) або писюк – (PC) зустрічається суфікс – юк, характерний для просторіччя і діалектної мови. Цікавий також і своєрідний фольклор комп'ютерників, у якому термінологічна лексика вживається в широкому переносному значенні: Cant' open – відмовлення від виконання якого-небудь прохання. (Повідомлення комп'ютера про неможливість витягу якого-небудь файлу), «перезавантаження» - скаже комп'ютерник, коли він через утому виявляється не в змозі сприймати інформацію, що надходить. Часто можна зустрітися зі специфічними жартами, анекдотами, каламбурами комп'ютерників (приклади з відомої гри): корпорація Macrohard (померфемний антонім слова Microsoft), Гелл Бейтс – (інверсія імені і прізвища глави фірми Microprose Білла Гейтса), «Гаррі спав, але він знав, що по першому щиглику миші він прокинеться».

Іншим видом жаргонів, які активно втручаються у розмовну мову, є аргон - жаргон криміналу. Наприклад, такі висловлення, як "капуста крапає на рахунок” (йдуть гроші), "забезпечити дах” (забезпечити захист з боку бандитської зграї), "малина” (кубло), "забити стрілку” (призначити зустріч), "розвести лоха” (обманути людину), "шістка” (підлеглий), "авторитет” (ватажок банди), "мокруха” (вбивство), "розвести на бабки” (обікрасти), "немає базару” (все зрозуміло), "малява” (послання у тюрмі), "жити за поняттями” (за злодійськими законами), "включити лічильник” (поставити сувору умову розрахуватися за певний термін), "завалити” (вбити), давно вже стали звичними і вільно використовуються у художніх творах чи кінострічках поруч із класичним текстом. Їх поширенню сприяють ЗМІ, теле- і радіопередачі, кінофільми, виступи пародистів. Тут маємо приклад, коли вживаються вже відомі слова та їх словосполучення, але в іншому, незвичному для них змісті, внаслідок чого текст набуває іншого семантичного та смислового звучання.

Певного поширення набуває і молодіжний сленг: "закваситись”, "надрючитись” (напитись), "запасти на когось” (закохатись),

Взаємовплив стилів у сучасній мові часто відбувається з іронічним підтекстом, у межах так званого "стьобу”.

І це не дивно. Якщо друга половина 80-х рр. виявилася часом "докторської" публіцистики - авторами, що найбільше читалися тоді, були доктори історичних, економічних, філософських наук (відповідно о цю добу зустрічається часте поєднання наукового і публіцистичного стилів, їх взаємовплив), то на початку 90-х рр. науку різко потіснила релігія (пасторські послання, богословські трактати, проповіді, церковний календар й окультизм, змови, гороскопи, пророцтва магів і екстрасенсів - масова свідомість немов позадкувала назад, до більш архаїчних форм (відповідно, о цю добу спостерігається взаємопроникнення конфесійного і публіцистичного стилів), а вже надалі у журналістику заюшила збаламучена общинна свідомість, де змішувалися, пристосовуючись до можливостей і потреб вулиці, древні марновірства, життєві подробиці, плітки, чутки, обривки міського фольклору. Видання протягом двох-трьох років віддавали перевагу тому хаотичному, пронизаному іронією стилю оповіді, що називається "стьобом", в якому поєднуються різні високі стилі з жаргоном в іронічному та глузливому змісті.

Наведемо такий типовий приклад цього випадку:

"Доки вчені сперечаються про можливість існування великих масивів напівгіпотетичної антиматерії, тобто матерії, елементарні частинки якої несуть "неправильний” заряд: електрони – позитивний, а позитрони – негативний, доводиться константувати наявність на поверхні нашої майже круглої планети цілої антидержави, в якій нам з вами випало щастя замешкати” [5, с.1].

Суто наукові поняття "масив напівгіпотетичної антиматерії, елементарні частинки, електрони і позитрони)” вплетені у текстову тканину соціологічного дослідження і приводять до появи нового слова (неологізму), яке поєдную наукову теорію і політику – антидержава і похідні від цього слова "антиуряд”, "антиеліта, антипрезидент, антипарламентарі, антибізнесмени, тощо. Далі у цій статті автор збивається на розмовний стиль зниженої лексики:

"Підвищувати зарплати, хай не сумніваються волкови з медведчуками, справедливо лише після повернення боргів, що накопичували роками уряди кучм з лазаренками і марчуків з пустовойтенками. А це вам, "гаспада”, не ґуральні з пивзаводами за "енергетичні” кошти скуповувати, що б ви там не гавкали у своїх "вергінскіх ведомостях” [5, с.3].

І у висновку – знов наукова лексика стикається із соціальною: "Як би там не було, та науковці стверджують, що у нашому матеріальному світі антиматерія існує нетривалий час і то в лабораторних умовах – руйнується при контакті з матерією. Так і наш державний антисвіт вже зіткнувся зі світом реальним, як би не намагався тримати його в ізоляції” [5, с.3].

У сучасну епоху відзначається також високий ступінь вживаності в розмовній мові знижених слів, відтінків зневажливості, брутальності (дівчиська, хлопчиська, бабця, злягання й ін.).

Висновки

Якщо узагальнити все вищенаведене, то можна зробити висновок, що у сучасній українській мові набуває поширення процес денормалізації. Нормованість, притаманна літературній мові як вищій (зразковій) формі національної мови, все більш порушується, втрачає стійкість. Це знаходить вираження і у змішанні стилів, кожному з яких також властива своя норма. У мові починає вживатися багато слів, які не є нормою взагалі. (Норма літературної мови – це сукупність правил використання слів певної, офіційно затвердженої для вживання лексики у даній мові на даному етапі). Вони запозичуються з іноземної мови, з комп'ютерної термінології, з жаргонів, пристосовуючись до сучасних реалій. Сприяє цьому і культура "стьобу”, і мовні діалекти (суржик, діаспора), і розширення сфери використання різних жанрів, і поява нових реалій та технологій (приміром, Інтернету).

Деформація мовної культури найбільше відчувається у молодіжному середовищі, оскільки її мовне середовище є найбільш еластичним і лексикомістким.

Комп'ютерна жаргонна лексика – динамічна система, обумовлена прогресом комп'ютерних технологій і їхнім освоєнням насамперед молоддю. Вона активно розвивається і поширюється. Це один із шляхів проникнення в мову запозичених слів, що поступово переходять в офіційну термінологію [2]. З часом, думається, вона перейде у розряд стійких професіоналізмів, притаманних мові комп'ютерників (як інші словосполучення та скорочення притаманні мові моряків, військовослужбовців, працівників банківсько-фінансовій та торговельної сфер тощо. Жаргонізми існують не тільки в усному мовленні, але й у численних електронних документах листів і віртуальних конференцій, їх можна зустріти й у друку, нерідко вони потрапляють в солідні комп'ютерні видання. У такий спосіб відбувається мовна взаємодія і взаємовплив стилів мови, при якій мовна культура впливає на зміст писемності.

В нашій роботі ми розглянули аспект впливу жаргону (та його видів) на інші стилі, а також особливостей взаємовпливу наукового, розмовного і публіцистичного стилю у сучасну епоху.

Література

1. Антисуржик / За ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1991.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. – К., 1995.

4. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Харків: Фоліо, Майдан, 2001.

5. Патриляк Б. Антидержава Forever? // Смолоскип України. – 2001. - №4(69), с.1.

6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

7. Полякова А. Спочатку було слово // Крила. – 2003. - №1(21). - С.132-134.

8. Речевая культура современной молодежи // Чтения им. В.И. Вернадского. – 2001.Реферат на тему: Взаємодія стилів у сучасній українській мові (варіант 2) (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.