Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Міжнародні відносини

Стан справ щодо співпраці України з Європейським банком реконструкції та розвитку (реферат)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЄБРР

Створення ЄБРР

Ідея створення європейського банку для фінансування економічних реформ у країнах Східної Європи з метою їх переходу до ринкової економіки вперше була висловлена у жовтні 1989 року президентом Франції Франсуа Міттераном та знайшла широку підтримку серед європейських країн та інших держав світу.

Засновниками нового міжнародного кредитного інституту - Європейського банку реконструкції та розвитку (the European Bank for Reconstruction and Development) стали країни Європи, а також США, Мексика, Венесуела, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, Австралія, Нова Зеландія разом з двома інституціональними членами - Європейським співтовариством (ЄС) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). На даний час членами Банку є 61 країна, ЄС та ЄІБ.

Угоду про створення ЄБРР було підписано 29 травня 1990 року, яка набула чинності 28 березня 1991 року. Угодою передбачається встановлення тісних контактів банку з Всесвітнім банком та Міжнародним валютним фондом.

ЄБРР має статус міжнародної фінансової організації з найвищим кредитним рейтингом (ААА). В штаб квартирі ЄБРР (знаходиться у м.Лондон) працюють близько 900 працівників, 240 у представництвах банку.

ЄБРР є міжнародною фінансовою організацією, яка фінансує проекти в 29 країнах в Центральній та Східній Європі, Центральної Азії та СНД. Основні інвестиції направлені на приватний сектор, Банк сприяє розвитку підприємництва та переходу до відкритої ринкової економіки.

ЄБРР є найбільшим інвестором у регіоні своєї діяльності, а також залучає значні обсяги прямих іноземних інвестицій в країни своєї діяльності. Банк головним чином інвестує приватні підприємства, як правило разом зі своїми комерційними партнерами. ЄБРР здійснює проектне фінансування для фінансового сектору і реальної економіки, підтримує створення нових підприємств та інвестує в діючі. Банк також працює з державними організаціями з метою підтримки процесів приватизації та їхньої структурної реорганізації, а також розвиток комунального господарства.

У всіх своїх інвестиційних операціях ЄБРР повинен:

- сприяти встановленню в країні повноцінної ринкової економіки;

- брати на себе ризики з метою надання підтримки приватним інвесторам;

- застосовувати раціональні принципи при здійсненні банківської діяльності.

При здійсненні своєї діяльності ЄБРР має сприяти:

- проведенню структурних та галузевих реформ;

- розвитку конкуренції, приватизації та підприємництву;

- зміцненню фінансових організацій та правових систем;

- розвитку інфраструктури для підтримки приватного сектора;

- запровадженню системи корпоративного управління, в тому числі з метою вирішення природоохоронних проблем.

також ЄБРР:

- стимулює співфінансування та залучення прямих іноземних інвестицій;

- залучає вітчизняний капітал;

- надає технічну підтримку.

Цілі та функції ЄБРР

Відповідно до установчих документів банк має такі цілі та функції:

- підтримка економічного розвитку і реконструкції країн Центральної та Східної Європи з метою сприяння переходу їх до відкритої ринкової економіки і приватного підприємництва;

- підтримка країн – одержувачів допомоги в проведенні структурних економічних реформ, включаючи усунення монополізму, децентралізацію і приватизацію з метою інтеграції їхніх економік у світову економіку;

- сприяння інвестиціям у виробництво, а також у сферу послуг і фінансових сектор та пов'язану з ним інфраструктуру;

- стимулювання ключових і економічно обґрунтованих проектів, надання технічної допомоги для підготовки, фінансування і реалізації проектів;

- фінансування приватних підприємств, а також підприємств, що приватизуються і роблять внесок у розвиток приватного сектору;

- сприяння екологічному розвиткові без негативних наслідків у довгостроковій перспективі.

Організаційна структура та органи управління ЄБРР

Керівництво діяльністю ЄБРР здійснюється Правлінням - Радою керуючих (Board of Governors), в якому представлені всі країни-члени Банку. Правління збирається один раз на рік для прийняття рішень щодо стратегічних питань розвитку ЄБРР, обрання Директорів, призначення Президента тощо.

Виконавчий орган ЄБРР представлений Директоратом - Радою директорів (Board of Directors), та складається з 23 членів. Рада керує операційною діяльністю Банку, виконує повноваження, делеговані їй Радою керуючих, приймає рішення щодо розгляду та затвердження проектів, ухвалює бюджет.

Президент Банку (з 2008 року - представник Німеччини Томас Міров) призначається Радою керуючих. Головує на засіданнях Ради директорів. Здійснює загальне керівництво діяльністю Банку. Призначає та звільняє посадових осіб. За рекомендацією Президента Рада директорів призначає Генерального секретаря та 4 віце-президентів.

Статутний капітал ЄБРР

З моменту заснування у 1991 році початковий капітал ЄБРР складав 10 млрд. ЕКЮ, проте у 1996 році його було збільшено до 20 млрд. євро. Країни-члени відповідно до встановлених квот передплачують акції Банку, причому обов'язковій сплаті готівкою підлягають 40% акцій, решта 60% являють собою частину гарантійного капіталу та сплачуються погашенням простого векселя.

Квоти в капіталі ЄБРР розподіляються в таких пропорціях: 51% для країн-членів ЄС та його двох інститутів; 13,5% для країн Центральної та Східної Європи; 11,3% для інших європейських країн; 24,2% для неєвропейських країн.

Найбільші частки в капіталі Банку мають США - 10%; Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Японія - по 8,5 %, Росії – 4%. Частка України в статутному капіталі ЄБРР складає 0,8 % (16000 акцій або 160 млн. Євро). З метою погашення 60% внеску Україна випустила сім простих векселів на суму 12млн. дол. США. Станом на березень 2010 року заборгованість України перед Банком за підпискою складає менше 2 млн. дол. США. У проекті Державного бюджету України на 2010 рік необхідні кошти передбачені.

Листом від 24 вересня 2009 року ЄБРР повідомив про друге збільшення статутного капіталу Банку на суму 10 млрд. євро за рахунок випуску 1 млн. додаткових акцій. В результаті такого збільшення Україна має право отримати 8000 акцій на суму 80 млн. євро. На ХІХ Щорічних зборах у Загребі у травні 2010 року було прийнято рішення щодо другого збільшення статутного капіталу ЄБРР.

Внесення додаткового сплаченого капіталу у розмірі 1 млрд. євро надасть змогу збільшити об'єм фінансування з боку ЄБРР у 2010-2015 роках на 20 млрд. євро.

 

Умови, види, напрями фінансування з боку ЄБРР

ЄБРР працює як з державним, так і з приватним секторами (без державних гарантій) – надає кредити і гарантії, інвестує в акціонерний капітал, застосовуючи різноманітні інструменти з управління ризиками під час реалізації проектів.

Банк, як правило інвестує в проекти суми в діапазоні 5 – 230 млн. євро.

Співробітництво з ЄБРР передбачає залучення інших інвесторів до реалізації проектів на умовах спільного фінансування, сприяючи надходженню прямих іноземних інвестицій в країну, де здійснюються операції.

Банк фінансує різні галузі, окрім оборонної та тютюнової промисловості, а також проектів ігорного бізнесу.

ЄБРР здійснює такі види фінансування:

- кредити для комерційних підприємств;

- кредити для проектів у галузі розвитку інфраструктури;

- інвестиції в статутні фонди підприємств, гарантії.

Процентна ставка по кредитах ЄБРР встановлюється з певною маржею над базовою ринковою ставкою (LIBOR). Для кредитів, які надаються під гарантію уряду країни-позичальника, ця ставка дорівнює LIBOR +1% (маржа Банку). Кредити надаються під плаваючу або фіксовану ставку, а також із застосуванням цілого ряду інструментів хеджування, якщо операції здійснюються на ринку цінних паперів. Для кредитів у приватній сфері розмір маржі відображає як політичні ризики, що притаманні даній країні, так і комерційні ризики та відповідає кон`юнктурі ринку синдикованих кредитів.

Термін повернення кредиту становить 5-10 років в залежності від умов проекту.

При наданні кредитів на реалізацію крупних проектів розвитку інфраструктури строк погашення позики може становити до 15 років.

Розмір пільгового періоду, коли сплачується лише процентна ставка та плата за резервування коштів позики (так званий grace period), підлягає узгодженню, для крупних проектів він досягає до 4 років.

Одноразова комісія за відкриття кредиту становить 1% від суми позики.

Країни, в яких ЄБРР здійснює свою діяльність:

Албанія, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Монголія, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Чорногорія, Словацька Республіка, Словенія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан, Україна, Хорватія.

Країни – донори ЄБРР:

Австрія, Бельгія, Великобританія, Голландія, Греція, Єгипет, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Норвегія, Південна Корея, Португалія, США, Тайвань (КНР), Туреччина, Фінляндія, Франція, ФРН, Швейцарія, Швеція, Японія.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЄБРР В УКРАЇНІ

З метою забезпечення правового поля для вступу України в ЄБРР, Президентом України підписано відповідний Указ „Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку” від 14 липня 1992 року №379/92, завдяки чому, вже 13 серпня 1992 року Україна набула статусу країни-члена ЄБРР.

Крім цього зазначеним Указом визначено представництво України в керівних органах ЄБРР. Міністр фінансів України призначається Керуючим від України - членом Ради Керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку, а Голова Правління Національного банку України ‑ заступником Керуючого від України - членом Ради Керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку.

В групу Країн ЄБРР до якої входить Україна також входять Вірменія, Грузія, Молдова та Румунія. Виконавчим директором у Раді директорів від України, а також від групи Країн є ПодолєвІ.В.

У 1993 році відкрилось Постійне представництво ЄБРР в м. Києві. З 2008 р. головою цього представництва є Андре Куусвек.

З метою врегулювати на законодавчому рівні питання статусу та діяльності Постійного Представництва ЄБРР в Україні, в рамках діяльності Банку в Україні 4 червня 2008 року Законом України № 319 було ратифіковано Договір між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні (далі – Договір).

Після набуття чинності цього Договору ЄБРР відкрив своє представництво у м. Дніпропетровську, однак у зв'язку із фінансово-економічною кризою 2008 року, у березні 2009 року Банк закрив своє представництво у м. Дніпропетровськ.

Цей Договір сприятиме розвитку ефективного співробітництва України з Європейським банком реконструкції та розвитку та покращенню процедур закупівель товарів і послуг шляхом надання можливості застосовувати правила та принципи закупівель ЄБРР в рамках впровадження спільних проектів соціально-економічного розвитку під муніципальні гарантії, що стимулюватиме залучення регіонами кредитних ресурсів ЄБРР. Відповідно до положень Договору Уряд України та Банк призначають Міністерство економіки та постійне представництво Банку в Києві координувати діяльність з ініціювання, підготовки та реалізації програм і проектів Банку в державному секторі.

ЄБРР також є адміністратором коштів Чорнобильського фонду "Укриття” (ЧФУ), заснованого у грудні 1997 року для надання допомоги Україні в реконструкції саркофага, який повинен стати екологічно безпечною системою, а також адміністратором коштів Рахунку ядерної безпеки.

Ключовим інструментом організації співпраці між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку є Стратегія ЄБРР в Україні, схвалена Радою Директорів Банку 18 вересня 2007 року. Стратегія направлена на вирішення ключових проблем перехідного періоду України, зокрема, стосовно диверсифікації виробничої бази та загального покращення конкурентоспроможності країни, розвитку місцевих ринків капіталу, продовження реформи енергетичного сектору та покращення корпоративного управління та прозорості.

У зв'язку зі світовою фінансовою кризою ЄБРР, Група Європейського інвестиційного банку та Група Світового банку оприлюднили заяву про виконання Спільного плану дій міжнародних фінансових організацій, метою якого є підтримка банківського сектора в Центральній та Східній Європі і кредитування реального сектора економіки. В рамках зазначеного Плану дій очікується, що протягом 2009 - 2010 років МФО буде виділено фінансових ресурсів на суму до 24,5 млрд. євро.

Зокрема ЄБРР має намір направити 500 млн. євро. на рекапіталізацію українських банків та підтримку фінансової системи України в цілому. Так, на даний час ЄБРР вже виділено кредитні кошти дочірним компаніям групи UniCredit, а саме: Укрсоцбанку та "UniCredit Лізинг Україна" на загальну суму 125 млн. євро.

Сьогодні вже розроблено проект нової стратегії ЄБРР для України на 2011-2013 роки, яка спрямована на: розвиток і розкриття потенціалу України сільськогосподарському та промисловому секторах; подолання наслідків кризи у фінансовому секторі; підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки; створення якісної та надійної інфраструктури.

ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЄБРР В УКРАЇНІ 

Проектний портфель ЄБРР в Україні

 

Україна є другою за розміром країною діяльності ЄБРР. Ключовим інструментом організації співпраці між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку є Стратегія ЄБРР в Україні, схвалена Радою Директорів Банку 18 вересня 2007 року. Стратегія направлена на вирішення ключових проблем перехідного періоду України, зокрема, стосовно диверсифікації виробничої бази та загального покращення конкурентоспроможності країни, розвитку місцевих ринків капіталу, продовження реформи енергетичного сектору та покращення корпоративного управління та прозорості.

За всі роки співробітництва Банк підписав понад 200 проектів, за якими загальний обсяг наданих ЄБРР ресурсів складає 5,32млрд.євро.

Станом на сьогодні проектний портфель ЄБРР в Україні складає 3 326,2 млн. євро.

РЕАЛІЗАЦІЯ

На стадії реалізації знаходиться 6 інвестиційних проектів під державні гарантії, сума позик за якими складає 504,1 млн. євро.  

 

Транспортний сектор :

 

1. "Третій Проект "Ремонт автомобільної дороги М06 Київ – Чоп"200 млн. євро ЄБРР (співфінансування ЄІБ 200 млн. євро).

2. Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту26млн.євро.

3. "Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України"120 млн. дол. США (83 млн. євро); співфінансування української сторони – 80 млн. дол. США.

 

Енергетика та енергозбереження

 

4. Модернізація після завершення будівництва енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС та енергоблоку № 4 Рівненської АЕС42 млн. дол. США. (31,81 млн. євро)

5. Фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії УкрЕСКО (ІІ фаза) – 20.0 млн. дол. США. (13,3 млн. євро)

6. Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська150 млн. євро (співфінансування ЄІБ 150 млн. євро).

 

СТАДІЯПІДГОТОВКИ

На стадії підготовки знаходиться 8 проектів, сума позик ЄБРР за якими складає 2785,6 млн. євро.

Транспортний сектор: на стадії підготовки знаходиться 4 проекти, сума позик ЄБРР за якими складає 1280 млн. євро.

1. Модернізація залізничного напрямку Полтава – Кременчук – Бурти – Користівка з метою забезпечення енергозбереження90 млн. євро.

2. Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"200 млн. євро.

3. Проект "Будівництво першої черги Пролетарсько-Київської лінії метрополітену у м. Донецьку"540 млн. євро.

4. Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва" - 450 млн. євро (співфінансування ЄІБ – 450 млн. євро).

 

Енергетика та енергозбереження: на стадії підготовки знаходиться 4 проекти, сума позик ЄБРР за якими складає 1505,6 млн. євро.

1. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" - 175 млн. євро (співфінансування ЄІБ – 175 млн. євро)

2. Проект реабілітації гідрогенеруючих потужностей ВАТ «Укргідроенерго» 200 млн. євро (Співфінансування ЄІБ – 200 млн. євро).

3. Проект "Реалізація зведеної програми підвищення безпека АЕС України" (орієнтовна сума позики ЄБРР та ЕВРАТОМ -1 014 млн. євро)

4. Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой Помари Ужгород” 1 405 млн. дол. США (1025 млн. євро) (І черга сума позик ЄБРР та ЄІБ по 154 млн. дол. США (116,6 млн. євро)).

 

СТАДІЯІНІЦІЮВАННЯ

На стадії ініціювання знаходиться 1 проекти, сума позик ЄБРР за якими складає 36,5 млн. євро.

 

Транспортний сектор

 

1. Проект "Оновлення рухомого складу та модернізація громадського транспорту м. Одеса" - 36,5 млн. євро (Співфінансування ЄІБ -36,5 млн. євро)

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄБРР

Таким чином, у 2011 – 2012 роках планується розпочати ряд нових проектів та продовжити підготовку проектів у напрямах:

- енергетики та енергозбереження;

- розвитку траснспортної та муніципальної інфраструкури.

ВИСНОВКИ:

Спільні з ЄБРР проекти відповідають проголошеній Президентом України "Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки", якою зокрема передбачено створення базових передумов для економічного росту, забезпечення сприятливих умов для модернізації державної інфраструктури.
Реферат на тему: Стан справ щодо співпраці України з Європейським банком реконструкції та розвитку (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.