Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Міжнародні відносини

Співробітництво України з Світовою організацією торгівлі (реферат)

Україна набула членства у СОТ, реалізуючи прагнення створити економіку, яка завдяки використанню експортного потенціалу могла б успішно інтегруватись у європейські та світові економічні відносини.

Багатосторонню міжнародну торговельну систему, у центрі якої знаходиться СОТ, у широкому розумінні можна визначити як сукупність міжнародних правил, яких мають дотримуватися країни в торговельних відносинах між собою. Правила ці спрямовані на всебічне сприяння відкритій і ліберальній торгівлі. СОТ служить як форумом для переговорів, так і арбітром у врегулюванні торговельних суперечок між країнами-членами.

За понад 60 років існування система ГАТТ/СОТ довела свою ефективність і досягла значного прогресу в лібералізації міжнародної торгівлі шляхом низки міжнародних переговорів, відомих за назвою "раунди багатосторонніх торговельних переговорів". Передостанній восьмий, або Уругвайський раунд переговорів завершився в 1994 році підписанням Марракеської угоди про заснування СОТ. Нині триває дев'ятий, так званий "раунд розвитку".

СОТ сьогодні − це 153 країни світу, понад 95 % обсягу світової торгівлі, понад 90 % світового ВВП і понад 85 % населення світу. Майже тридцять держав мають у СОТ статус спостерігача і знаходяться на різних етапах процесу вступу. З країн СНД до СОТ увійшли Вірменія, Грузія, Киргизія, Молдова і Україна.

Крім того, декілька міжнародних організацій, таких як ООН, МВФ, МБРР та ін. мають статус спостерігачів в окремих структурах СОТ.

Сфера діяльності СОТ визначається угодами та іншими правовими документами. Найважливішими функціями СОТ є:

­ контроль за виконанням угод і домовленостей;

­ проведення багатосторонніх торгових переговорів і консультацій між зацікавленими країнами − членами;

­ урегулювання торговельних суперечок;

­ огляд національної торговельної політики країн − членів;

­ технічне сприяння державам, що розвиваються, з питань, які належать до компетенції СОТ;

­ співробітництво з міжнародними спеціалізованими організаціями.

Процес приєднання України до системи ГАТТ/СОТ почався 30.11.1993, коли до Секретаріату ГАТТ було направлено офіційну заяву Уряду про намір країни приєднатися до ГАТТ.

5 лютого 2008 року на засіданні Генеральної Ради СОТ було підписано Протокол про вступ України до СОТ. Відповідно до типової процедури приєднання до СОТ після засідання Генеральної Ради Протокол про вступ України до СОТ з додатками підлягав ратифікації Верховною Радою України.

10 квітня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі". Таке рішення підтримали 411 народних депутатів.

16 квітня МЗС офіційно нотою повідомив Генерального директора СОТ стосовно завершення внутрішньодержавних процедур набуття членства в СОТ. Таким чином, через 30 днів, 16 травня 2008 року Україна набула членства у Світовій організації торгівлі.

Вступ до СОТ означає для України:

­ інтеграцію до міжнародної ринкової економіки, створення правових засад для стабільного і передбачуваного ведення бізнесу і міжнародної торгівлі;

­ доступ до міжнародного механізму врегулювання торговельних суперечок;

­ створення сприятливого клімату для іноземних інвестицій;

­ більш широкий вибір товарів і послуг;

­ отримання Україною статусу повноправного учасника міжнародної торгівлі, що збільшить її можливості брати участь у регіональних союзах і об'єднаннях.

1. Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства України в СОТ

У рамках реформування торговельного режиму з метою подальшого приведення його у відповідність до норм та принципів СОТ держава спрямовуватиме свої зусилля на:

­ запровадження чіткої, взаємної й ефективної співпраці між урядом України та СОТ;

­ забезпечення співробітництва з відповідними комітетами СОТ, участь в двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках СОТ;

­ забезпечення виконання зобов'язань України, взятих в рамках вступу до СОТ;

­ ефективне застосовування системи моніторингу для забезпечення відповідності правилам СОТ з метою запобігання можливим суперечкам з країнами − членами СОТ;

­ реалізацію заходів, спрямованих на інформування громадськості та підтримку бізнесу у використанні системи переваг від членства в СОТ;

­ сприяння українським експортерам у покращенні інформованості щодо доступу на ринки країн − членів СОТ.

З метою забезпечення виконання зобов'язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, та запровадження чіткого, взаємного та ефективного співробітництва між урядом України та СОТ було створено делегацію України для участі в переговорах у рамках Світової організації торгівлі (Указ Президента України від 26.08.2008 №767/2008).

2. Інформація щодо стану приведення законодавства України у відповідність із зобов'язаннями, узятими при вступі до СОТ

З метою приведення законодавства України у відповідність із зобов'язаннями, узятими державою у рамках вступу до СОТ, і положеннями угод цієї організації Верховною Радою України протягом 2008-2010 рр. було прийнято біля 10 Законів України, розроблених Кабінетом Міністрів України. Крім цього, положення розробленого Урядом законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників", які передбачали збереження дозволеної угодами СОТ непрямої підтримки аграріїв в умовах членства в Світовій організації торгівлі, були повністю враховані у Законі України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 31.10.2008 №639-VI.

Крім того, з метою поступової адаптації торговельно-орієнтованих економічних відносин до правил СОТ за координацією Міністерства економіки розроблено короткострокову програму дій − План першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ, затверджений розпорядженням КМУ від 17.12.2008 № 1570-р, та програму дій на середньострокову перспективу − План заходів щодо адаптації економіки України до вимог СОТ, затверджений розпорядженням КМУ від 30.10.2008 № 1381-р.

Обидва плани складають розгорнуту програму дій української влади у напрямку розвитку економічних відносин на основі зобов'язань, узятих Україною в рамках вступу до СОТ.

3. Інформація щодо стану двосторонніх переговорів з країнами, які вступають до СОТ

Набуття членства в СОТ дало змогу нашій державі не тільки стати повноцінним гравцем на світовому ринку, а й взяти участь у формуванні якісно нових параметрів світової торгівлі на найближчі роки.

Для забезпечення реалізації своїх поточних і стратегічних торговельно-економічних інтересів, формування режиму найбільшого сприяння для товарів і послуг на зовнішніх ринках Україна, у травні 2008 року, приєдналась до робочих груп таких країн: Азербайджан, Алжир, Андорра, Афганістан, Багамські Острови, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Бутан, Ємен, Іран, Ірак, Казахстан, Коморські Острови, Лаос, Ліберія, Ліван, Лівія, Сан-Томе і Принсіпі, Самоа, Сейшельські Острови, Сербія, Судан, Таджикистан, Чорногорія, Російська Федерація, Узбекистан, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія.

Делегацією України сконцентровано зусилля на опрацюванні документів та проведенні двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів і послуг країн, найбільш активних щодо набуття членства в СОТ.

6 травня 2011 року у штаб-квартирі Світової організації торгівлі було підписано перший двосторонній протокол щодо доступу до ринку товарів між Україною та Незалежною Державою Самоа в рамках процесу вступу цієї країни до СОТ. Підписаний протокол стане частиною загального пакету документів та домовленостей між Самоа та країнами-членами СОТ, що має бути схвалений Генеральною радою СОТ.

4. Проведення переговорів у рамках раунду Доха – Розвиток

На Четвертій конференції міністрів у м.Доха (Катар) у листопаді 2001 року уряди країн − членів СОТ вирішили розпочати новий раунд переговорів.

Основними напрямками в рамках переговорів СОТ раунду "Доха – Розвиток" на сьогоднішній день є наступні: сільське господарство, доступ до ринку несільськогосподарської продукції, торгівля послугами, правила торгівлі.

Найбільш проблемними секторами у переговорному процесі залишаються сільське господарство та доступ до ринку несільськогосподарської продукції, останні редакції проектів домовленостей яких було розповсюджено 06 грудня 2008 року.

Україна приєдналась до групи країн, які нещодавно набули членства в СОТ (RAMs), до складу якої входять Албанія, Вірменія, Македонія, Киргизька Республіка, Молдова, Саудівська Аравія, Тонга, В'єтнам. Членство України у групі дозволяє захистити незмінність зобов'язань, що містяться у Протоколі про вступ України до СОТ та додатках до нього.

На сьогоднішній день з метою формування позицій з найважливіших питань порядку денного раунду "Доха – Розвиток", які відповідають зовнішньоекономічним інтересам України, центральні органи виконавчої влади розробляють пропозиції до позиційних документів від України.

Українська сторона бере активну участь у роботі Дохійського раунду переговорів. У рамках переговорної групи з доступу до ринку товарів несільськогосподарської продукції (NAMA) Україною було підтримано спільну ініціативу США та ЄС щодо проекту домовленості до Угоди СОТ про технічні бар'єри у торгівлі в частині, що стосується маркування текстильних виробів, одягу, взуття та дорожніх товарів. Позицію української сторони було відображено у документі TN/MA/W/93/Rev.1/Add.1.

Крім того, Мінекономіки та заінтересованими міністерствами (Держмитслужба, Мінпромполітики та Мінпаливенерго) опрацьовано проект Протоколу щодо підвищення прозорості заходів ліцензування експорту "Protocol on Transparency in Export Licensing to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994”. Відповідно до отриманих відповідей Мінекономіки було підготовлено та направлено листом повідомлення до Секретаріату СОТ стосовно приєднання України до зазначеної ініціативи.

Спільно з Мінагрополітики підготовлено проект поглибленої позиції України на переговорах раунду "Доха-Розвиток" у сфері сільського господарства. Матеріали направлено Представництву України у Женеві для подальших консультацій та переговорів стосовно проекту домовленостей з сільського господарства в рамках раунду "Доха-Розвиток" (TN/AG/W/4/Rev.4 від 06.12.2008).

Позицію України стосовно можливості застосування Україною спеціального захисного механізму (SSM) було офіційно підтримано в рамках групи країн, що нещодавно приєднались до СОТ, що зафіксовано у документі Комітету сільського господарства СОТ JOB/AG/12 та розповсюджено Секретаріатом серед країн-членів СОТ.

З метою захисту національних інтересів Мінекономіки спільно з Мінагрополітики підготовлено позиційний матеріал стосовно необхідності закріплення за Україною права використовувати зазначений захисний механізм, який обговорюється у рамках раунду "Доха-Розвиток". Повідомлення від України було офіційно розповсюджене Секретаріатом СОТ серед країн-членів СОТ.

Крім того, підготовлено ряд нових пропозицій та ініціатив стосовно врахування інтересів України у проекту модальностей з сільського господарства, зокрема, це стосується положень щодо використання поняття "чутливі товари" та запровадження країнами-членами СОТ тарифних квот. Відповідну інформацію було передано в робочому порядку до Представництва України у Женеві.

Україна продовжує роботу щодо забезпечення участі у багатосторонніх переговорах СОТ з метою формування та узгодження з членами СОТ позицій з найважливіших питань порядку денного раунду "Доха – Розвиток", які відповідають зовнішньоекономічним інтересам України та є чинником впливу на формування новітніх правил торгівлі на світовому рівні.
Реферат на тему: Співробітництво України з Світовою організацією торгівлі (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.