Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Управління прибутком. Фінансовий менеджмент (шпора)

Тема 5.Управління прибутком.

55.Зміст і задачі управління формуванням прибутку підприємства.

56.Управління прибутком від операційної діяльності.

57.Управління собівартістю продукції і її вплив на формування прибутку від реалізації.

58.Розробка цінової політики та її оптимізація.

59.Управління формуванням прибутку від фінансових операцій.

60.Управління розподілом прибутку підприємства.

61.Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.

62.Управління використанням чистого прибутку підприємства.

63. Управління використанням чистого прибутку підприємства на виплату дивідендів.

55.Зміст і задачі управління формуванням прибутку підприємства.

Прибуток є показ-ком, що форм-ся на мікрорівні. Узагальнюючи в собі фін. рез-ти різних видів діял-ті, прибуток формує одне з джерел сплати податків та поповнює джерела форм-ня фін. рес-сів підпр-ва. Упр-ня прибутком підпр-ва розпад-ся на дві важливі підс-ми: 1) упр-ня форм-ням приб-ку; 2) упр-ня розпад-м пр-ку.

Зміст упр-ня форм-ням прибутку:

-ан-з складу і стр-ри прибутку підпр-ва;

-ан-з тенденції зміни обсягу і стр-ри прибутку;

-розрах-к приб-ку на основі факторного ан-зу (абсолютні та якісні показ-ки прибут-ті);

-прогноз-ня отримання прибутку і визнач-ня резервів його росту;

-здійснення оператив. контролю за форм-ням прибутку.

Завдання упр-ня форм-ням прибутку:

-збіл-ня розміру отриманого прибутку в цілому і по окремих видах діял-ті;

-зниж-ня втрат приб-ку в процесі його форм-ня

-збіл-ня розмірів пр-ку, отрим-ня якого пов'яз-не з основною діял-тю;

-стабільне отрим-ня приб-ку;

-прискор-ня отрим-ня прибутку в часі.

56.Управління прибутком від операційної діяльності.

Опер дія-ть – це основна дія-ть під-ва з метою якого воно було створене. При опер дія-ті формується три види опер-й П: 1)маржинальний опер-й П = валовий операц Доход – непрямі податки – постійні операц витрати; 2)валовий операц приуток = валовий операц доход – сукупна сума операц витрат; 3)чистий операц П = валовий операц П – сума податків, що сплачується за рахун-к П. Механізм управ операц П пов‘язаний з показниками обсягу реал-ї, доходів і витрат під-ва. При управ П визначається обсяг реал-ї продукції, який забезпечує безбиткову операц дія-ть (точка безбитковості). Запас фін міцності = загальний обсяг реаліз прод-ї в вартісному виразі який забезпеч отримання валового операц прб-ку – обсяг реал-ї в вартісному виразі, що забезпеч точку беззбитковості. Фактори, що впливають на розмір операц П: - обсяг реаліз прд-ї; - сума і рівень чистого операц прибутку; - сума і рівень змінних операц витрат; - сума постійних операц витрат; - співвідношення між змінними і постій операц витратами; - сума податків яка сплачується яза рах-к прибутку.

57.Управління собівартістю продукції і її вплив на формування прибутку від реалізації.

Собівартість є узагальнюючим якісним показником діяльності підпр-ва, показником її ефективності. Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі поточні витрати під-ва на виробництво (виконання) та реалізацію. Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість, витрати на виробництво та реалізацію-повну собівартість. У складі витрат, що включаються у собівартість, розмір окремих з них також регулюється державою встановленням нормативів відрахувань (відрахування на соц заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів, витрати на фінансування ремонту і поліпшення основних фондів, інші витрати) Можливість впливу підпр-ва на названі елементи витрат є обмеженою. Однак вона можлива з допомогою належного управління показниками, до яких застосовуються встановлені нормативи відрахувань: витрати на оплату праці, структура і джерела її виплати; вартість основних виробничих фондів, що належать під-ву, їх структура і джерела формування. Взаємозвязок собівартості продукції та прибутку від реалізації продукту прямий: якщо собівартість продукцій збільшується, одночасно прибуток зменшується і навпаки (за умови, що ціна реалізації продукції залишається незмінною під впливом ринкових факторів).

58.Розробка цінової політики та її оптимізація.

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що вкл в Ц виробів. Існує можливість зб прибутку під-ва за рахунок зб частки прибутку в Ц окремих виробів. Цьому сприяє відсутність належної конкуренції, монопольне становище деяких підв-в у вир-ві і реалізації багатьох видів продукції. ЦП є однією із складових системи упр-ня операц доходами та важливим механізмом забезпечення пріоритетів ек розвитку під-ва. Можливість здійснення під-вами власної диференційованої ЦП є одним із досягнень реформ, що здійснюються в Укр. В процесі форм-ня ЦП підпр-ва мають слідувати таким осн принципам: забезпечення взаємодії власної ЦП із загальною політикою упр-ня прибутком і пріоритетними цілями здійснення операц д-ті, забезпечення ув'язки ЦП з кон'юнктурою товарного ринку, забезпечення комплексного підходу до встановлення рівня Ц на товари у поєднанні з рівнем післяпродажного обслуг-ня покупців, здійснення актив ЦП на ринку, забезпечення її динамізму.

На рівень Цвпливають якість і споживчі власт-ті, строки реал-ції прод-ії, попит і проп-ція на ринку. На окремі види прод-ції, робіт і послуг дер-ва встановлює фік­совані чи регульовані Ц. Тоді виручка від реал-ції прод-ції за­лежить від рівня прейскурантних Ц.

За умов ринк економіки існують вільні, фіксовані і регульо­вані Ц. Фіксовані Ц встан-ся адм-но (дер-вою), пе­реважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготов-ся дер-вою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані Ц встан-ся рег-ням рівня рентаб-ті товарів першої необх-ті, напр-д хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому дер-вою встан-ся індикативні Ц — мін. і макс-й рівні цін. У решті випадків кор-ся вільними Ц - склалися на ринку під впливом попиту і проп-ції за домовленістю сто­рін — постач-ків і спож-чів. Устан-чи вільні Ц, за основу беруть с/ть і приб-к (планову рентаб-ть). Потім додають АЗ (для підакциз прод) і ПДВ. Залежно від того, кому реалі-ся прод-ція, встан-ся оптові та роздрібні Ц. Відвантаж-ня пр-ції здійс-ся по­середникам оптом або партіями за оптовими Ц. Посередники реал-ть цю пр-цію роздрібним торговим орг-ціям за Ц, які включають збутові націнки. Безпосер-ньо спож-чам роздрібні торгові орг-ції продають товари за роздрібними Ц, тобто з торговою націнкою. Продаючи товари за фіксованими Ц, торгові орг-ції отримують торгову знижку. За умов ринк.ек-ки Ц стають найважливішим фактором рег-ня процесу вир-ва та спож-ня і безпосер-ньо впливають на попит і проп-цію.

59.Управління формуванням прибутку від фінансових операцій.

Приб-к від фін. оп-цій форм-ся за рахунок: дохід (втрати) від інвестицій в асоційовані і дочірні підп-ва; дохід (втрати) від СП; дивіденди одержані; %, одержані за облігаціями та ін.ЦП; інше.

Процес упр-ня форм-ня приб-ку містить етапи його 1)ан-зу в перед плановий період і 2)прогноз-ня обсягів та оптимального складу його форм-ня у плановому.

1)-ел-ти: ан-з заг. суми приб-ку і пок-ків рентаб-ті в динаміці; визначення складу заг.суми приб-ку за осн. його видами; ан-з осн. напрямів викор-ня приб-ку з метою оцінки достатності приб-ку від фін. дія-ті звіт. періоду у фін.забез-ні розв-ку підп-ва.

При упр-ні форм-ням приб-ку від фін. дія-ті необхідно врах-ти такі її особливості:1)основна форма забезпечення проведення операц. і інв. дія-ті; 2)ця дія-ть здій-ся постійно і пов'язана з поняттям фін. ризику (ризик неплатосп-ті і втрати фін. стійкості); 3)пов'язана з фін. ринком (ринок грошей і капіталу); 4)безпосередньо впливає на форм-ня прибутку під-ва. Мета фін. дія-ті– формування додаткового прибутку в процесі залучення зовн. капіталу. Ця задача виріш-ся різними методами. Осн. механізмом реал-ції виступає фін. леверідж (хар-є викор-ня залучених коштів, які впливають на зміну к-та рентабельності власного капіталу. Одже фін. леверідж вникає із залученням коштів для форм-ня заг. суми капіталу. Показник, що показує рівень отриманого прибутку на власний капітал при різній долі залучених коштів наз-ся ефектом фін. леверіджу. ЕФЛ=2/3(ек. рентабельність - середня відсоткова ставка за залучені кошти)* залучені кошти/ власні кошти. Відношення залучених до власних має назву к-т фін. леверіджу.

60.Управління розподілом прибутку підприємства.

Отриманий підп-вом прибуток м.б. викор-ний для задов-ня різноманітних потреб. Отриманий підп-вом прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі приб-ку можна виділити два етапи. 1 — це розподіл баланс-го прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є дер-ва й підп-во. У рез-ті кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між дер-вою і підп-вами має важливе знач-ня для забезп-ня держ.потреб і потреб підп-в. 2 - це розподіл і викор-ня приб-ку, що зали­шився в розпорядженні підп-в після здійс-ня платежів у бюджет. Тут м. створ-ся за рах-к приб-ку цільові фонди: резервний, розв-ку й удоск-ня в-ва, соц.потреб, заохочення. Кошти цих фондів викор-ся для фін-ня відп-х витрат.

Упр-ня розп-лом приб-ку підп-ва передб. виріш-ня таких з-ч: 1.забезп-ти збільш-ня абс.суми приб-ку після сплати податку на приб-к. 2.--//-- читого приб-ку підп-ва. 3.визнач-ня оптим. співвідн-ня у викор-ні чистого приб-ку на спожив-ня і накопич-ня. 4.визнач-ня оптим. розміру приб-ку, який спрям-ся на виплату див-тів. Дані завд-ня виріш-ся шляхом оптим. зменш-ня оподаткованої суми приб-ку, викор-ня діючих податкових пільг, опт-ції подат.платежів у часі, врахув-ня чинних умов опод-ня дивід-х виплат.

61.Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.

ЧП – частина приб-ку під-ва, отриманя після зменш-ня баланс. приб-ку на суму здійс-х за його рах-к платежів у бюджет.

Об'єктивна основа існ-ня приб-ку пов'язана з необ­хідністю первинного розподілу додаткового продукту. Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорі­єю. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу ва­лового внутрішнього продукту.

Водночас прибуток — це підсумковий пок-к, результат фі­нансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господа­рювання. Тому приб-к відбиває її результати і зазнає впливу бага­тьох чинників.

Отже, на форм-ня абс. суми приб-ку підп-ва впливають: рез-ти, тобто ефек-ть його фін-госп. дія-ті; сфера дія-ті; г-зь госп-ва; уст-ні законодав-м умови обліку фін.рез-тів.

Чистий прибуток = Прибуток у розпорядженні – Штрафи. Для того щоб збільшити чистий прибуток підприємства, необхідно зменшувати штрафи. Штрафи: 1) за порушення господарських договорів; 2) За порушення податкового законодавства: - несвоєчасне подання звітності по оподаткуванню, - несвоєчасне перерахування податків, - приховування об'єктів оподаткування. 3) Сплата % банкам за користування кредитами при несвоєчасному погашенні кредитів, а також підвищення процентних ставок при продовженні терміну користування кредитом, 4) Плата за воду, яку використовує підприємство з господорських водосистем у двох випадках: - при перевищенні лімітів використання води; - при несвоєчасному заключенні договорів на використання води; 5) За несвоєчасне інформування центрів зайнятості про скорочення робочих місць, а також невиконання квоти на створення робочих місць для інвалідів, 6) внесення рентної плати, яка перевищує 5% вартості майна, взятого в аренду при аренді державного майна (сплачується різниця).

62.Управління використанням чистого прибутку підприємства.

Викор-ня ЧП підп-во м.здійс-ти ч/з попереднє форм-ня цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосер-ньо на фін-ня витрат. Мож­ливий також розподіл ЧП частково для форм-ня цільових фондів, а частково на безпосер-нє фін-ня витрат.

За рах-к приб-ку підп-во формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрям-ся на фін-ня певних витрат, задов-ня відп-х потреб.

Принципове знач-ня в розподілі ЧП має досягнен­ня оптим-го співвідн-ня між фондом нагромадж-ня І фон­дом спож-ня. Ці фонди умовні, безпосер-ньо на підп-ві вони не утвор-ся, а їхню величину можна встановити на підставі розрах-ків викор-ня приб-ку на фін-ня певних витрат чи заходів. За адм-ної с-ми упр-ня ек-ікою здій-лось дер-не рег-ня співвідн-ня фондів нагрома­дження і спож-ня.

Чистий прибуток підприємства може бути використаний на споживання чи накопичення. Існує 3 методи розподілу й використання чистого прибутку: 1) Шляхом попереднього формування цільових фондів (резервний – обов'язково для недержавних підприємств, не менше 25% статутного фонду; фонд розвитку вир-ва; фонд фінансування соціальних потреб; фонд матеріального заохочення; фонд для виплати дивідендів та інші); 2) безпосереднє використання чистого прибутку для фінансування певних витрат, пов'язаних з діяльністю підприємства шляхом складання кошторису використання прибутку. 3) комбінований метод: частина прибутку – створюються цільові фонди, частина – безпосередньо використання.

63. Управління використанням чистого прибутку підприємства на виплату дивідендів.

АТ можуть використовувати 3 методи нарахування й сплати дивідендів: 1) розмір дивідендів попередньо встановлюється на одну акцію в розрахунку на рік. Збільшення суми виплачених дивідендів можливе при умові значного збільшення чистого прибутку АТ і рішення про додаткове спрямування його на виплату дивідендів. 2) На виплату дивідендів спрямовується певна фіксована частина (%) від суми чистого прибутку. 3) Встановлення низького, але регулярного розміру доходів, який потім можна збільшувати в залежності від розміру чистого прибутку. Переваги виплати дивідендів акціями: 1) підвищується рівень капіталізації прибутку АТ. 2) створюється можливість розширення виробництва в майбутньому. 3) Зростає ринкова вартість акцій. 4) Власники корпоративних прав звільняються від сплати податків на дивідендів.

Викор-ня ЧП на виплату дивід-в здійс-ся безпосер-ньо. В залежності від потреб підпр-ва, керівництво або фінансовий менеджер, вирішує на який напрямок діял-ті підпр-ва слід розподілити певну частину цього прибутку. В залежності від необхідності розширення виробництва, збільшення власного капіталу за рахунок реінвестованого прибутку, направлення частини прибутку на оновлення устат-ня тощо, акціонери можуть отримувати більший чи менший прибуток. Управління використанням чистого прибутку на виплату дивідендів полягає в тому, щоб ефективніше використовувати прибуток для досягнення оптим-го його розподілення з паралельним досягненням поставленої мети.
Реферат на тему: Управління прибутком. Фінансовий менеджмент (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.