Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

SWOT-аналіз виробничого підприємства "Геліка" (стаття)

Директор Луцюк Олег Анатолійович
44701, м. Володимир-Волинський, вул. Чехова, 35-А
тел./факс: (03342)3-05-41, 3-04-63
e-mail: gelika@svitonline.com

Виробниче підприємство "Геліка" створено у 2000 році і є одним з лідерів серед вітчизняних підприємств харчової галузі, що спеціалізуються на виготовленні хлібобулочних виробів.
Завдяки професійному підходу на підприємстві сформовано колектив висококласних фахівців-технологів, менеджерів і робітників. Загальна ж кількість працівників підприємства 64 особи.
Підприємство постійно працює над вдосконаленням існуючих зразків продукції та освоєнню нових видів і на даний момент асортимент виробів складає більше 50 найменувань. Це дозволяє забезпечувати постачання високоякісних і порівняно недорогих виробів у всі області України. В тому числі більш ніж на 500000 гривень їх щорічно поставляється для Волинської області.
Для працюючих у колективі щорічно покращуються побутові та виробничі умови. Запорукою успішному просуванню товарів підприємства "Геліка" на ринку України є великий асортимент, висока якість та прийнятні ціни.

Компанія займається продажем та випічкою хлібобулочних виробів (хоббі власника, ахоббі розповідають нам про наші не рокриті можливості). Власник створив компанію 10 років назад і встановив гарні робочі відносини з усіма великими покупцями.

Для досягнення поставленої мети застосуємо SWOT аналіз діяльності малих підприємств в умовах економічної кризи.

SWOT аналіз – це визначення сильних та слабих сторін, а також можливостей та погроз (як зовнішній чинник).

Для аналізу діяльності малих підприємств в умовах економічного спаду визначимо:

- Сильні сторони, як переваги малого бізнесу серед інших господарчих суб‘єктів;

- Слабі сторони, як недоліки малого підприємництва серед інших господарчих суб‘єктів;

- Можливості– фактори зовнішньої середи, використання яких доброзичливо сприятиме діяльності малих підприємств;

- Погрози– фактори зовнішньої середи, які можуть погіршити діяльність малих підприємств.

Побудуємо таблицю сильних та слабих сторін малого бізнесу за умов економічного спаду (табл. 1).

Таблиця 1

Сильні та слабі сторони малого бізнесу в період економічної кризи

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Можливість зменшення орендної плати та придбання нерухомого майна за нижчою ціною;

2. Зниження рівня оплати праці;

3. Підвищення якості праці та мотивації персоналу;

4. Спрощена система управління, швидке прийняття рішення;

5. Перерозподіл інвестицій з довгострокових проектів зі строком окупності 5-15 років у малий бізнес з більш швидкими темпами окупності;

6. Досвід ведення бізнесу у кризовій ситуації.

1. Зменшення споживчого кредиту­вання та кредитів на розвиток малого бізнесу;

2. Збільшення позикового відсотку;

3. Зменшення обігових коштів;

4. Складність росту та переходу з малого в середній та великий бізнес;

5. Скорочення персоналу;

6. Відсутність можливості чіткої по­бу­дови стратегії малого підприємства на довгострокову перспективу;

7. Перевиробництво товарів.

Побудуємо таблицю можливостей та погроз малого бізнесу за умов економічного спаду (табл. 2).

Для аналізу діяльності малих підприємств в умовах економічного спаду не достатньо лише визначити сильні та слабі сторони, можливості та погрози. Слід оцінити ймовірність настання кожної з цих подій та силу впливу на мале підприємництво. Отже, побудуємо таблицю, зробимо градацію подій від одного до чотирьох, де чотири – найбільш вагомий й імовірний чинник якості діяльності малого підприємства (табл. 3).

Таблиця 2

Можливості та погрози малого бізнесу в період економічної кризи

Можливості

Погрози

1. Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів;

2. Можлива державна підтримка;

3. Зниження цін постачальників;

4. Пожвавлене залучення інновацій (на­прик­лад, подорожчання енергії може приз­вести до залучення енергозбережних систем та обладнання).

1. Зниження платоспроможного по­питу;

2. Більш жорстка конкуренція;

3. Перевищення пропозиції над попи­том;

4. Вірогідність поглинання компанією з більш вагомою долею ринку.

Таблиця 3

Оцінка сильних та слабих сторін, можливостей та погроз малого бізнесу

Сильні сторони

4

Спрощена система управління, швидке прийняття рішення.

3

Можливість зменшення орендної плати та придбання нерухомого майна за нижчою ціною.

2

Підвищення якості праці та мотивації персоналу.

1

Перерозподіл інвестицій з довгострокових проектів зі строком окупності 5-15 років у малий бізнес з більш швидкими темпами окупності.

Слабі сторони

4

Зменшення споживчого кредитування та кредитів на розвиток малого бізнесу.

3

Скорочення персоналу.

2

Зменшення обігових коштів.

1

Відсутність можливості чіткої побудови стратегії малого підприємства на довгострокову перспективу.

Можливості

4

Зниження цін постачальників.

3

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

2

Можлива державна підтримка.

1

Пожвавлене залучення інновацій.

Погрози

4

Зниження платоспроможного попиту.

3

Більш жорстка конкуренція.

2

Перевищення пропозиції над попитом.

1

Вірогідність поглинання компанією з більш вагомою долею ринку.

Співвідношення сильних та слабих сторін з ринковими можливостями та погрозами малого підприємництва дасть змогу відповісти на запитання:

1. Як скористатися ринковими можливостями, використовуючи сильні сторони малого підприємництва?

2. За рахунок яких сильних сторін можна вилучити існуючі погрози?

3. Які слабі сторони малого підприємництва можуть завадити використанню можливостей?

4. Яких погроз, посилених слабими сторонами малого підприємництва слід стерегтися більш за все (табл. 4).

Шляхом аналізу таблиці можна відокремити основні напрямки розвитку малого підприємництва під час економічного спаду та виявити проблеми, пов‘язані з оперативною, фінансовою, інвестиційною та іншою діяльністю підприємства.

Проаналізувавши таблицю та зіставивши сильні та слабі сторони з можливостями та погрозами ми дійшли висновку, що однією з конкурентних переваг малого підприємництва над середнім та великим з аналогічною сферою діяльності є швидке прийняття рішень. У той час, коли власники великих корпорацій змушені повертатися до оперативного управління компанією та вивчати бізнес-процеси з допомогою менеджерів, які їх створювали, власник малого бізнесу швидко зреагує на зміну кон‘юнктури, фінансових потоків, тощо. Отже одним з вагомих чинників успіху малого підприємництва є швидкий пошук оптимальної стратегії виживання та стрімкого реагування на зміну бізнес-клімату. Наприклад: можна відмовитися від продажу малорентабельних товарів чи товарів, які не мають цінності для споживача; провести ревізію додаткових послуг та позбавитися тих, ціни на які вищі за можливості клієнтів. І навпаки, під час економічної кризи може виникнути потреба у специфічних послугах, чи методах торгівлі, наприклад бартер. Задачу максимального скорочення витрат, не знижуючи норму прибутку та конкурентоздатність, допоможе вирішити тимчасова домовленість з постачальниками та орендодавцями про зниження закупівельної ціни та орендної плати, адже складна економічна ситуація сприяє консолідації вертикальних каналів розподілу. Економічна криза, водночас, є часом для виникнення нових можливостей для залучення кваліфікованих кадрів з конкуруючих підприємств. Мірою заохочення до праці у цей період може бути домовленість про неповну зайнятість, суміжну роботу або оптимізм та активна діяльність підприємця. Корисні можливості для бізнесу можна вилучити з законодавчої бази країни. Під час економічної кризи законотворчі процеси можуть бути спрямовані на підтримку малого підприємництва. Так в силу вступив Закон № 639-VI від 31.10.2008 в якому сільгоспвиробники зможуть вибрати спеціальний режим оподаткування ПДВ.

Висновки. Ґрунтуючись на вищевикладеному досліджені ми навели заходи, які необхідно вживати малому бізнесу для подальшого розвитку та можливі погрози, які слід уникати в оперативній, фінансовій та стратегічній діяльності. Так як наведені бізнес-процеси цілком реальні та всебічно доступні, ми зробили висновок, що розвиток малого підприємництва в період економічної кризи можливий. Приклад Джона Темплтона, власника фонду Templeton Growth Fund, який в кризу 30-х років в Сполучених Штатах Америки започаткував власний бізнес, Уолта Діснея, Акіа Моріто, який започаткував компанію «Токіо Телеком‘юнікейшн Інжирінг Корпорейшн» (нині «Соні») в післявоєнні роки, коли промисловість Японії була фактично знищена мають під собою обґрунтовані пояснення можливості економічного успіху. Стратегія малого підприємництва повинна спрямовуватися не на зниження торгової націнки та витрат, а на збільшення ділової активності та залучення кваліфікованих кадрів.
Реферат на тему: SWOT-аналіз виробничого підприємства "Геліка" (стаття)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.