Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Система менеджменту (лекція)

Система менеджменту

1. Менеджмент як система.

2. Об'єкти менеджменту в організації.

3. Спеціалізація менеджменту по об'єктах.

4. Соціальна відповідальність менеджменту

1. Менеджмент як система

Менеджмент – дуже різнопланове явище у виробничих відносинах. Керування системами (якими є організації) спирається на принципи, одним із яких є «необхідна розмаїтість». Це означає, що суб'єкт (орган, структура) керування повинний відповідати керованому об'єкту, тобто бути настільки ж складним і різноманітним.

Менеджмент являє собою складну систему з усіма її ознаками і принципами. На малюнку 5.1 дане представлення про менеджмент як системи керування, де, по-перше, відправною крапкою є необхідність виконання функцій. А по-друге, не тільки зберігати цілісність об'єкта керування, але і реагувати на стан зовнішнього середовища.

 

Зовнішня середа

Ресурси

1. Персонал

2. Фінанси

3. Технології

4. Структури

5. Керування

Вимоги середовища

1. Ринок праці

2. Споживачі

3. Постачальники

4. Акціонери

5. Держава

6. Суспільство

7. Конкуренти

Система цілей організації

· Планування

Організація, координація

Аналіз, рішення

Мотивація

Контроль

Продуктивні виходи

 

 

Виходи:

1. Товари

2. Послуги

3. Прибуток

4. Загальні цілі

5. Задоволення

Зовнішні фактори:

1. Можливості

2. Погрози

3. Кон'юнктура

 

Зовнішнє середовище

Мал. 5.1. Системний підхід до менеджменту

Зовнішнє середовище

Зовнішнє середовище


 

2. Об'єкти менеджменту в організації

З позицій організації (підприємства) у центрі уваги повинне знаходитися: виробництво (технології, техніка), економіка (фінанси, собівартість), комерційна діяльність (попит, пропозиція, реалізація, постачання, маркетинг), структура керування, персонал. Перераховані елементи виступають ОБ'ЄКТАМИ менеджменту. Схематично для підприємства їх можна представити у взаємозв'язку: (див. мал. 5.2)

Зовнішнє середовище

Ринки

Середовища:

політичне, економічне, соціальне, правове, технчне. Основні конкуренти.

Внутрішнє середовище

Історія компанії, міфи

Бачення ведучої компанії

Важливість потреб усіх учасників бізнесу Мета високого рівня

Обов'язкові взаємовідносини

Політика винагород і стягнень

Стратегічні альтернативи

Завдання ДЛЯ ВИКОНАННЯ

НеформальнА ІЄРАРХІЯ

Структура організації

Органічна, ієрархічна, технологічна

або "трилисник". Кількість рівнів.

Існуючи винагороди і стягнення.

Встановлення завдань. Стиль спілкування і методи роботи. Політика, процедури та практика. Цілі, стратегії, тактики.

Результати.

Групи

(проектні, функціональні чи ієрархічні)

Розподілені цілі

Цінності групи

Правила і сподівання групи

Самовизнання групи

Стиль керівництва

Особливості

Цілі індивіда

Привнесенні цінності

Внутрішній розпорядок

Рівень незалежності

Толерантність до невизначеності

Компетентність

Мотивація. Обов‘язок

Обов'язок


 

Мал. 5.2. Організація та її середовище як об‘єкти управління.

3. Спеціалізація менеджменту по об'єктах

Для більшої наочності об'єкти менеджменту можна представити у виді велосипеда, що їде по дорозі (ринкове середовище). Кермо – структура керування; сідло – персонал, кадри; колеса – виробництво й економіка підприємства; приводний механізм, педалі – попит та пропозиція (див. мал. 5.3) Використовуючи аналогію з велосипедом, можна уявити собі задачі менеджменту стосовно до різних організацій. Ефективність торгової фірми (швидкість руху) буде визначатися інтенсивністю товарообігу, тобто треба швидше «крутити педалі». При постійній інтенсивності «крутіння педалей» велосипед буде їхати швидше, якщо будуть великі колеса – обсяг виробництва, величина реалізації. Але якщо в організації немає можливості нарощувати обсяги виробництва чи інтенсивність товарообігу, то варто подумати про полегшення самого «велосипеда» - скоротити персонал, структуру й апарат керування.

В

Нарешті, подивимося на «велосипед» об'єктів менеджменту з різних точок зору.

Персонал

Організація рухається до споживача, що зі своєї сторони (стрілка А) бачить кермо керування фірмою і її фінансове положення (стабільність, надійність), тобто обличчя фірми, її імідж. З боку суб'єкта ринкового середовища (банки, страхові, торгові компанії) по стрілці Б підприємство становить інтерес своїм фінансовим станом, організацією комерційної діяльності і виробництвом. Вид по стрілці В – це внутрішнє середовище організації. І по стрілці Г ми бачимо керування персоналом організації, як спеціалізовану сферу менеджменту.

Спеціалізація на відносинах зі споживачем – це менеджмент маркетингу. Із суб'єктами ринкових відносин – фінансовий менеджмент. По стрілці В – виробничий, операційний менеджмент. По стрілці Г – менеджмент персоналу (мал. 5.4)

 

 


 

4. Соціальна відповідальність менеджменту

Друга половина XX століття в історії менеджменту означала різкий поворот від орієнтації на виробництво до орієнтації на споживача. У менеджменті крім інтересів індивідуальних споживачів стали враховувати й інтереси різних груп – так називані "контактні аудиторії”. Їх створювали церква, профспілки, творчі об'єднання й інші громадські організації. Прикладом можуть бути суспільства захисту прав споживачів, екологічні (типу "Грінпіс”) і багато інших.

На сучасному етапі керівникам підприємств можна домогтися довгострокового успіху лише на основі нового управлінського мислення. Його обов'язковою частиною повинна бути соціальна орієнтованість виробничої діяльності. На думку одного з найбільш процвітаючих бізнесменів К. Мацусіти, кожна компанія крім одержання прибутку, повинна ставити цілком визначені цілі, що виправдують її існування в суспільстві. Іншими словами, нести соціальну відповідальність перед суспільством, тому що кожне підприємство є елементом природи.

На етапі соціального менеджменту можна визначити значні зміни у відношенні суспільства до утворення, екології, охороні здоров'я, розвитку особистості, у кінцевому рахунку – до самого споживання (див. Табл. 5.1)

Соціальна відповідальність менеджменту

Напрямок соціальної відповідальності

Види соціальної відповідальності

Навколишнє середовище

Контроль за забрудненням, відновлення чи захист середовища; збереження природних багатств; замкнуті цикли переробки; програми енергозабезпечення.

Охорона здоров'я

Психосоматичні знання про єдність людини; турбота про здоров'я і безпеку працівників фірм; фінансування програм лікування алкоголізму і наркоманії.

Розвиток особистості працівників

Загальноосвітні програми; розвиток трудового потенціалу; турбота про якість життя працівників; делегування повноважень; керування посадовим ростом.

Утворення і культура

Фінансування програм утворення і культури; розвиток стратегічного ресурсу фірми; самовдосконалення, прагнення до самоствердження.

Участь у житті суспільства

Висока якість продукції, що випускається; фінансування соціальних проектів; реалізація основних концепцій розвитку гармонічного суспільства; високий рівень управлінської культури керівників вищої, середньої і низової ланок керування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття по темі «Об'єкти менеджменту» доцільно провести у формі семінару. Це дає можливість обговорити різні ознаки і характеристики менеджменту, розкриті в попередніх темах. По суті справи, на семінарському занятті варто показати, що менеджмент багатобічний по формах і багатопланове по змісту. Він виступає і як наука, і як мистецтво керування, і як інструментальна база практичної діяльності. Основою для узагальнень і систематизації може служити схема, представлена на мал. 5.5.

Ïðîäóêòû óñëóãè

 

Ринкове оточення

місія. цілі. стратегія.

Стратегічний менеджмент

МАРКЕТИНГ

Маркетинговий менеджмент

Фінанси

· Фінансовий менеджмент

ПЕРСОНАЛ

Кадровий менеджмент

наука, дослідження, розробки

Інноваційний менеджмент

ОПЕРАЦІЙНА (ВИРОБНИЧА) СИСТЕМА

Операційний (виробничий) менеджмент

Ринкове оточення

Загальний

(генеральний)

менеджмент

Інформація ринкова

Трудові ресурси

Матеріальні ресурси, енергія

Інформація наукова

Доходи

Мал. 5.5. Система менеджменту


 

Отже, малюнок 5.5. дає графічну інтерпретацію положення про те, що загальний (генеральний) менеджмент став основою розвитку спеціалізованих напрямків, менеджментів. Причому, процес цей продовжується. Наприклад, від фінансового відійшов банківський менеджмент. Можна констатувати і формування менеджменту інвестицій. Узагальнюються також особливості менеджменту в зовнішньоекономічних зв'язках. В другій частині заняття можна показати, що стоїть за досить хворою тезою про менеджмент, як єдності науки, мистецтва і практики. Крім навчальної (змістовної), зважується дидактична задача: прагнути до доказовості тверджень. При цьому треба шукати можливості наочного відображення своїх посилок, доводів і аргументів. Досить простою, доступної є схема, що відображає сполучення теорії і практики в управлінській діяльності (див. мал. 5.6.). Умовне "положення” визначає умови для розвитку здатності керівника, перетворення управлінської діяльності у свого роду мистецтво.

ТЕОРІЯ

Закони

Принципи

Концепції

Визначення

Поняття

Методи

Технології

Техніки

Джерело:

Учбова література

Навчання в аудиторії

Виборче

сприйняття інформації

МИСТЕЦТВО

Інтегрування теорії та практики.

Рефлексивний аналіз.

Систематизація.

Прогнозування.

Інваріантний підхід в рішенні.

Досконалість

стиля етики.

Джерело:

Сам менеджер

КОНКРЕТНІ СИТУАЦІЇ

Аналіз, пошук причин

Розуміння

Узагальнення

Рішення

Запам'ятовування вдалих "ходів”

Обмін досвідом

Джерело:

Управлінська діяльність

практика

Мал. 5.6. З'єднування теорії та практики менеджменту, як умова перетворювання його в мистецтво управління


 

У ході семінару бажано лише позначати прямокутники: (Теорія, Мистецтво, Практика). Заповнити їх, конкретизувати треба самостійно. Але викладач повинний для орієнтира назвати слухачам по одній факторі-ознаці.

Як правило, при заповненні виникає неорганізована дискусія. Вона дає багатий матеріал для аналізу і наступного використання на заняттях. Якщо немає можливості вести відеозйомку, то треба обов'язково робити замітки.

Можна визначити орієнтацію на різні види управлінської діяльності і посади за допомогою тесту.

ТЕСТ 5.1 «Орієнтація на різні види діяльності»

Тест може бути корисний як для усвідомленості вибору молодим чи вже досвідченим фахівцем місця роботи, (орієнтує на вибір організацій, тип культури який відповідає індивідуальним схильностям), так і для керівників служб і персоналу в процесі наймання (доцільно приймати в організацію співробітників, ціннісні орієнтації й установки які відповідають організаційній культурі).

Інструкція

Визначите ваше відношення до кожного з запропонованих висловлень, використовуючи наступні оцінки:

«ЦЗ» («цілком згодний»), «З» («згодний»), «Н» («не упевнений»), «НЗ» («не згодний»), «АНЗ» («абсолютно не згодний»).

Твердження

ЦЗ

З

Н

НЗ

АНЗ

1. Мені подобається працювати в команді і розглядати пророблену мною роботу як свій внесок у роботу всього колективу

2. Не слід йти на компроміси, з огляду на особисті нестатки, коли мова йде про цілі усього відділу

3. Мені подобається те почуття емоційного підйому і трепету, що я випробую, йдучи на ризик.

4. Якщо співробітник не досяг поставленої мети, то не має значення те, скільки зусиль він чи вона витратили, щоб виконати цю роботу.

5. Мені подобається, коли усе навколо стабільно і передбачуване.

6. Мені подобається працювати з менеджерами, що завжди розумно пояснюють свої дії і рішення.

7. Мені подобається така робота, при якій на співробітників не виявляється значного тиску і вони самі формують свої відносини на переважно неформальній основі.

 

 

 

 

 

Використовуючи ключ, підрахуйте бали.

Таблиця 5.2

Номер твердження

Оцінки

 

ЦЗ

З

Н

НЗ

АНЗ

1

 

 

 

 

 

2

-2

-1

0

+1

+2

3

-2

-1

0

+1

+2

4

- 2

-1

0

+1

+2

5

+2

+1

0

-1

-2

6

+2

+1

0

-1

-2

7

-2

-1

0

+1

+2

Усього у вас повинно вийти десь між +14 і –14 балами. Оціните свій результат.

Чим більше балів ви набрали, тим комфортно ви будете себе почувати в організації з формальної, механістичної, що орієнтує на сильну структуризацію кадрів культурою. Це характерно для великих корпорацій і державних установ.

Негативна кількість балів (зі знаком «-») указує на вашу схильність до роботи в організації з неформальної, гнучкої й інноваційній по своїй сутності культурою. Зразками в цьому випадку можуть служити науково-дослідні відділи, рекламні агентства, компанії, що працюють у сфері високих технологій, а також малі підприємства.

Використана література:

1. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. – Д.: Вид-во ТОВ "Баланс-Куб”, 2006.
Реферат на тему: Система менеджменту (лекція)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.