Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Організація комунікацій (лекція)

Організація комунікацій

1. Функції і типи комунікаційних процесів.

2. Модель комунікаційного процесу.

3. Бар'єри комунікацій.

4. Комунікаційні мережі.

1. Функції і типи комунікаційних процесів

КОМУНІКАЦІЯ – це обмін інформацією між людьми.

Здійснення комунікацій – це СПОЛУЧНИЙ ПРОЦЕС, необхідний для будь-яких управлінських впливів.

Приміром, у 1982 р. і ще раз у 1985 р., коли фірма «Джонсон енд Джонсон» установила, що деякі капсули «Тиленола» отрутні, вищому керівництву фірми довелося налагодити ефективні комунікації з такими контактними групами, як засобу масової інформації і споживачі, керування санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів і дистриб'ютори. Довелося також налагодити зв'язок з керівниками середньої ланки, що стояли на чолі лабораторій і заводів у різних країнах світу. Ці керівники, в свою чергу, встановили зв'язок з керівниками більш низьких рівнів і контролерами, підзвітними ім. Нарешті, керівництво фірми «Джонсон енд Джонсон», імовірно, сповістило про свої проблеми всіх співробітників фірми. Сполучення таких засобів комунікації, як наради, службові записки, телефонні переговори, формальні звіти, відеострічки і бесіди віч-на-віч, дозволили, у кінцевому рахунку, охопити багатьох працівників фірми.[5,165].

На цьому прикладі ми бачимо, наскільки важливо налагодити комунікації, щоб обійти ті «вибої», що з'являються на шляху кожної великої компанії чи дрібної фірми.

Види комунікацій

Передача інформації здійснюється з використанням знакових систем. Існує кілька знакових систем, що використовуються у комунікаційних процесах. При класифікації комунікативних процесів умовно можна виділити вербальну комунікацію, де як знакову систему використовується мова, і невербальну комунікацію, коли використовуються різні немовні знакові системи, наприклад, перестукування ув'язнених через стіни.

Вербальна комунікація як знакову систему використовує систему фонетичних знаків, що включає два принципи: лексичний і синтаксичний. Мова є найуніверсальнішим засобом комунікації, тому що при передачі інформації за допомогою мови менш всього губиться зміст повідомлення. За допомогою мови здійснюється кодування і декодування інформації.

У структуру мовного спілкування входять значення і зміст слів, фраз. Важливу роль грає точність уживання слова, його виразність і приступність, правильність побудови фрази і її дохідливість, правильність вимови звуків, слів, виразність і зміст інтонації.

В основі невербальних комунікацій лежить інформація, послана відправником без використання слів, замість яких застосовуються будь-які символи, знаки, малюнки, а також окремі жести, звуки, пози. Основні функції невербальних засобів - це доповнення і заміщення мови, відображення емоційних станів партнерів по комунікативному процесі.

Хоча мова є універсальним засобом спілкування, вона здобуває значення тільки в сукупності з використанням невербальних символів для трансляції повідомлень. Проведені дослідження показали, що 55% повідомлень сприймається через вираження обличчя, пози, жести, а 38%- через інтонацію і модуляції голосу. Це говорить про важливість і необхідність вивчення невербальних сигналів.

ФУНКЦІЇ комунікацій:

· забезпечення інформацією про стан навколишнього середовища;

· передача сигналів про відхилення;

· створення інформаційної бази для прийняття рішень;

· інтеграція окремих елементів і ланок у єдину систему;

· формування синергетичного ефекту в організації.

ТИПИ комунікацій:

· вертикальні (міжрівневі);

· горизонтальні (одноурівневі);

· організація – навколишнє середовище;

· керівник – група;

· неформальні.

Наступний приклад показує, як обмін інформацією підвищив конкурентноздатність організації за рахунок підвищення якості і зменшення витрат на виробництво.

Концерн «BMW», почавши виробництво перших авто спортивного виду на базі класу «3», використовував металеві бампери. Звичайний робітник, що працює на конвеєрі, помітив на вулиці як авто такого ж типу погнуло бампер. Йому прийшла думка, що якщо бампер підняти, те авто утратить свій спортивний вид, значить, краще було б змінити бампер, тобто виготовляти його з більш дешевого матеріалу, щоб заміна «не била по кишені» споживача і таким матеріалом виявилася пластмаса. Прийшовши на робоче місце, він відразу «виклав» ідею, що прийшла йому на розум. Як не дивно, ця ідея простого робітника одержала схвалення серед начальства. Сьогодні ми можемо захоплюватися «мафіозними» і спортивними бамперами не тільки автомобілів «BMW», але й інших автомобільних концернів.

У цьому прикладі яскраво виражений вертикальний (міжрівневий) тип комунікацій між робітниками і керівництвом.[5, 165].

Одна з класифікацій комунікацій схематично представлена на Мал. 7.1.

2. Модель комунікаційного процесу

Процес комунікації – це передача інформації одним суб'єктом і сприйняття її іншим. Простота такого визначення ховає досить складний механізм, у якому можна виділити як елементи, так і етапи їхньої взаємодії.

Елементи процесу – відправник, повідомлення, канал одержувач.

Етапи процесу – підготовка повідомлення, вибір каналу, кодування, передача, декодування (розшифровка).

Факторами (умовами), що впливають на ефективність комунікаційних процесів, є зворотний зв'язок і перешкоди.

Комунікаційний процес схематично представлений на мал. 7.2.

Зворотний зв'язок – форма організації (умова), у якій відправник і одержувач міняються комунікативними ролями. Про значення зворотного зв'язку пише фахівець з обміну інформацією в бізнесі професор Ф.Льюіс: «Зворотний зв'язок – це опорна реакція на те, що почуто, прочитане чи побачене; інформація (у вербальному чи невербальному оформленні) відсилається назад відправнику, свідчачи про мерю розуміння, довіри до повідомлення, засвоєння і згоди з повідомленням... Керівник, що не налагодить зворотний зв'язок для одержувача інформації, знайде, що ефективність його управлінських дій різко знижена. Аналогічним образом, якщо зворотний зв'язок із працівниками заблокований, керівник зрештою виявиться ізольованим чи що обманюється.» [1,174].

Повернемося до моделі процесу комунікації зображеної на мал. 7.2. Узагалі процес комунікації, не дивлячись на свою таку велику модель, може, закінчитись за кілька секунд. І тоді складно помітити всі етапи й елементи комунікаційного процесу. Для цього виділимо деякі моменти:

зародження ідеї;

кодування і вибір каналу;

передача;

декодування;

зворотний зв'язок;

шум і перешкоди.

У пункт зародження ідеї можна об'єднати відправника і формулювання. У відправника зароджується ідея, як і яку інформацію потрібно донести до одержувача. Часто обмін інформації закінчується на цьому етапі, тому що відправник не може правильно сформулювати свою ідею. Рекомендація говорить: «Невдале повідомлення не стане краще на глянсовому чи папері від збільшення потужності гучномовця. Лейтмотив етапу - не починайте говорити, не почавши думати». Більш наглядно це буде показано на прикладі:

Начальнику цеху повідомило керівництво, що його цех повинний збільшити приріст продукції без збільшення понаднормових виплат. Начальник цеху повинний продумати усі до дріб'язків - як він піднесе цю інформацію, у якій формі. Якщо він піднесе цю інформацію як піднесло йому його керівництво, то робітники подумають, що компанія нещадно їх експлуатує. І якщо начальник дійсно продумає все, то прийде до висновку, що робітники повинні зрозуміти:

які саме потрібні зміни - приріст обсягу виробництва без додаткових понаднормових;

чому потрібні ці зміни, інакше вони подумають, що компанія хоче вичавити побільше, а заплатити поменше;

яким чином варто здійснити зміну - якість продукції і рівень браку не повинні змінитися внаслідок приросту обсягу виробництва, інакше ефективність може знизитися, а не зрости, як того вимагає вище керівництво.

Кодування, складання тексту передує вибору каналу, але повинна вестися відповідно до представлень про можливості каналу, про наявні обмеження. Якщо повідомлення буде передаватися листом, то воно буде більш великим, чим при передачі телеграфом. Знову ж, ми маємо початкові представлення про можливості каналу і підбирають відповідний тип чи спосіб кодування. Так, на флоті широко використовувалися прапорці в руках сигнальників, у яких була абетка. У темний час доби і на великих відстанях використовувалися ратьєри - спеціальні ліхтарі зі шторками типу жалюзі, що підіймались у режимі «крапка-тире» за абеткою Морзе. Таким чином, умови визначають можливий канал передачі інформації, а потім і спосіб її кодування. Це й умовні знаки в спортивній «полюванні на лисиць», і «танцюючі чоловічки» А. Конан-Дойля, і багато чого іншого.

Кодування і вибір каналу також має дуже велике значення в обміні інформації, тому що неясно викладена інформація веде до поганого чи розуміння перекручування думки. Багато фахівців рекомендують викладати інформацію, використовуючи кілька каналів передачі. Наприклад, під час передвиборної кампанії багато хто з кандидатів у депутати організують зустрічі з виборцями, на яких роздають листівки зі своєю програмою, а також потім в усній формі розповідають про неї. З цього приклада видно, що кандидат у депутати хоче домогтися як можна кращого розуміння його ідеї виборцями, використовуючи два канали передачі інформації, а саме письмове повідомлення й усне. Професор Терренс Митчел указує: «Усне плюс письмове повідомлення, швидше за все, роблять обмін інформації більш ефективним у більшій частині випадків» [5, 174]. На письмових й усних повідомлення не потрібно зупинятися, наприклад, у Європі й Америці широко використовуються відеофільми.

Передача являє собою фізичну передачу повідомлення, що багато людей помилково і приймають за сам процес комунікацій. У той же час передача є лише одним з етапів, через які необхідно пройти, щоб донести ідею до іншого обличчя.

3. Бар'єри комунікацій

ПЕРЕШКОДИ є бар'єрами комунікацій. Укрупнено їх поділяють на:

Міжособистісні бар'єри сприйняття, семантичні і невербальні бар'єри, поганий зворотний зв'язок, невміння слухати;

Організаційніперекручування інформації, інформаційне перевантаження, незадовільна структура.

Дамо представлення про деякі бар'єри комунікацій. Наприклад, на сприйняття впливають такі фактори (Мал. 7.3).

Кожний з факторів впливу має свої складові. Це вік і положення (соціальний статус), знання і самооцінка й ін. Кожна зі складових має свою природу, але в цілому вони є елементами структури особистості, тобто вони далеко не випадкові по своїх проявах і взаємопов'язані.

Прикладом того, як змінюється самооцінка одержувача в залежності від уявлень його про положення (статус) відправника, є матриця самооцінки. В ній по горизонталі представлена самооцінка одержувача Я, який вважає себе або успішним (+), або невдатником (-). По вертикалі аналогічні варіанти оцінки іншого учасника (суб'єкта) комунікації (див. мал. 7.4.).

Я

 

 

+

-

Ви

+

Успіх

Депресивність

-

Перевага

Безнадійність

Мал. 7.4 Матриця самооцінки

Так, якщо я вважаю себе успішним (+), а таким же свого партнера (+), то сприймаю його як рівного, що робить спілкування продуктивним.

Якщо з позиції свого успіху положення партнера здається поганим (-), то у спілкуванні я відчуваю перевагу, що є перешкодою адекватному сприйняттю.

Можливо, потребується роз'яснення такого виду перешкод, як НЕВЕРБАЛЬНІ бар'єри. До них відносяться:

1. Візуальне сприйняття поведінки – рухи, пози, вираз очей, обличчя, тобто що називають "мова жестів”.

2. Зовнішність людини – побудова тілу (ріст, вага), шкіра, волосся, одежа, аксесуари, косметика.

3. Голос – гучний (тихий, різкий), приємний, модуляції, логічні паузи, оклики, крик, (шепіт).

4. Використання часу – інтервали, акуратність, точність, пріоритети, оцінка, час доби, тривалість спілкування.

1. Оточення – розстановка меблів, особистих речей, особиста, інтимна та соціальні зони.

ВМІННЯ СЛУХАТИ можна віднести до вирішальних факторів впливу на сприймання. Тут важливо виконувати усі рекомендації Дейла Карнегі. Ми ж обмежимось такими: СЛУХАЙ УВАЖНО, ВИЯВЛЯЙ ІНТЕРЕС ДО ПЕРТНЕРА.

СЛУХАЙ: ЩО людина ХОЧЕ сказати, НЕ МОЖЕ сказати, НЕ ХОЧЕ казати.

4. Комунікаційні мережі

Комунікаційна мережа – це форма організації інформаційних потоків. Є сталі форми комунікаційних мереж. При чому, вони відрізняються не тільки у груп різної чисельності, але й в рівних за кількістю учасників комунікації групах. Зразки комунікаційних мереж у різних за чисельністю групах представлені на мал.7.4.

А. Група з трьох чоловік

· "Колесо”

"Всеканальна ”

"Вертушка”

 

 

 

 


А. Група з чотирьох чоловік

"Ланцюжок ”

"Колесо ”

"Всеканальна ”

 

 

 

 

 


В. Група з п'яти чоловік

"Колесо”

"Всеканальна ”

"Коло”

"Ланцюжок ”

"Альфа ”

Ланцюжок "Х”

"Ігрек ”


 

Мал. 7.5. Три комунікаційних мережі в групах

Характер робіт, організація процесів взаємодії визначає тип найбільш пригожої комунікаційної мережі. Проста взаємодія припускає мережі централізованого типу. Їм віддають перевагу керівники авторитарного типу, яким властиво замикати "на себе” рішення усіх питань. Ці мережі типу "колесо”, де комунікації йдуть тільки через члена групи, що знаходиться у центрі. Аналогічна картинка в мережі "Ігрек”.

Ще один тип владної ієрархії представляють собою "ланцюжки”. У них з'являється така ознака децентралізації, як горизонтальні зв'язки. Проте великою є ймовірність викривлення інформації. Це можна продемонструвати на практичному занятті, проводячи ролеву гру "Зіпсований телефон”.

Варіант тексту, який послідовно переказуються одним граком іншому, міститься у Додатку.

В мережах типу "коло” можна спілкуватись тільки з тими, хто розташований поряд. Результативність комунікаційних мереж тут найменша, проте досить важливі міжособистісні зв'язки. "Всеканальні” мережі – модель децентралізованих груп. Це так звані відкриті комунікації, що застосовуються для залучення усіх в рішення складних проблем.

Таблиця 7.1.

Характеристика комунікаційних мереж

Результат або характеристики, що вимірюються

Типи комунікаційних мереж

 

"коло”

"ланцюжок”

"колесо”

Швидкість

Повільно

Швидко

Швидко

Точність

Погана

Добра

Добра

Організованість

Слабка

Середня

Сильна

Лідерство

Відсутня

Виявляється

Чітко виражена

Мораль

Дуже висока

Низька

Дуже низька

Порівняльна ефективність різних типів інформаційних мереж наведена в табл. 7.1.

Знання типів комунікаційних мереж важливе для розуміння відносин влади та контролю в організації. Їх організаційні форми проектуються, забезпечуються ресурсами та закріплюються посадовими інструкціями, регламентом взаємовідносин.

Телекомунікації. Останнім часом у число інструментальних технологій ринкової економіки активно впроваджуються комп'ютерні системи суспільного доступу: комерційні бази даних тематичного характеру, системи електронних бірж і рекламних дощок, оголошень, системи вилученої обробки інформації, засобу представлення інформаційних, фінансових і інших видів послуг.

Як ми знаємо, уже дуже давно підручним засобом для обробки інформації став комп'ютер. Однак масове використання окремих, не взаємозалежних комп'ютерів породжує ряд серйозних проблем: як зберігати інформацію, що використовується, як зробити її загальнодоступною, як обмінюватися цією інформацією з іншими користувачами, як спільно використовувати дорогі ресурси (диски, принтери, сканери, модеми) декільком користувачам. Рішенням цих проблем є об'єднання комп'ютерів у єдину комунікаційну систему — комп'ютерну мережу. Комп'ютерна мережа - являє собою систему розподіленої обробки інформації, що складає як мінімум із двох комп'ютерів, взаємодіючих між собою за допомогою спеціальних засобів зв'язку.

Чи іншими словами мережа являє собою сукупність з'єднаних один з одним персональних комп'ютерів і інших обчислювальних пристроїв, таких як принтери, факсимільні апарати і модеми. Мережа дає можливість окремим співробітникам організації взаємодіяти один з одним і звертатися до спільно використовуваних ресурсів; дозволяє їм одержувати доступ до даних, що зберігається на персональних комп'ютерах у вилучених офісах, і встановлювати зв'язок з постачальниками.

Комп'ютери , що входять у мережу виконують наступні функції:

§ Організація доступу до мережі

§ Керування передачею інформації

§ Надання обчислювальних ресурсів і послуг абонентам мережі.

Класифікація комп'ютерних мереж

У світі існують тисячі різноманітних комп'ютерних мереж, що визначають тип мережі, є ступінь територіального розосередження, топологія і застосовувані методи комунікації. Класифікація комп'ютерних мереж відповідно до цих ознак приведена на мал.7.6:

· Комп'ютерні мережі

Територіальне розосередження

Глобальні

Регіональні

Локальні

· Топологія

Шинна

· Кільцева

Зіркоподібна

Древовидний

· Повнозв'язна

Метод

комутації

· Комутація каналів

Ком-ція повідомлень

Комутація пакетів

Мал. 7.6 «Класифікація комп'ютерних мереж»


 

По ступені територіального розосередження комп'ютерні мережі поділяються на локальні, регіональні і глобальні.

Глобальна обчислювальна мережа поєднує абонентів, розташованих у різних країнах, на різних континентах. Взаємодія між абонентами такої мережі може здійснюватися на базі телефонних ліній зв'язку, радіозв'язку і систем супутникового зв'язку. Глобальні обчислювальні мережі дозволять вирішити проблему об'єднання інформаційних ресурсів усього людства й організації доступу до цих ресурсів. Прикладом глобальної мережі є Інтернет.

Регіональна обчислювальна мережа зв'язує абонентів, розташованих на значній відстані один від одного. Вона може включати абонентів усередині великого міста, економічного регіону, окремої країни. Звичайна відстань між абонентами регіональної обчислювальної мережі складає десятки — сотні кілометрів.

Локальна обчислювальна мережа поєднує абонентів, розташованих у межах невеликої території. У даний час не існує чітких обмежень на територіальний розкид абонентів локальної обчислювальної мережі. Звичайно така мережа прив'язана до конкретного місця. До класу локальних обчислювальних мереж відносяться мережі окремих підприємств, фірм, банків, офісів і т.д. Довжина такої мережі можна обмежити межами 2 - 2,5 км.

Останнім часом для характеристики ІВС усі частіше стали використовувати поняття корпоративні мережі. Ці мережі поєднують ряд підприємств однієї фірми, у залежності від взаєморозташування підприємств вони можуть бути регіональними чи глобальними.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема "Організація комунікацій” може розкриватись не в лекційному, а в тренувальному режимі на практичних заняттях. Можлива наступна методична схема:

- проблематизація шляхом психотехнічних та ролевих вправ. Серед їх – "зіпсований телефон”, "мова жестів”, "передача емоцій”;

- міні-лекції з основних питань тими;

- демонстраційні вправи після кожної міні-лекції. Наприклад, передача повідомлення "мовою жестів”, аналогічним телепередачі "Показуха”;

- загальногрупова дискусія, обмін думками у вільному, неорганізованому режимі (припущені помилки в комунікаціях, спілкуванні фіксуються викладачем);

- аналіз обміну думками з акцентом не на зміст (смисл), а на форму спілкування (перешкоди, збої, викривлення, що виникали);

- завершальна міні-лекція з технік розуміння. При цьому спеціальні прийоми, методи та техніки відразу відтворюються слухачами ("техніки розуміння”, "методи аргументації”).

Психотехнічна вправа «СІРНИКИ»

Двоє комунікантів викликаються до дошки. Один з них коштує обличчям до дошки, на якій буде відтворювати графічно той малюнок, що вербально, на словах розповідає йому другий комунікант. Останній тримає в руках листок із зображення довільного геометричного малюнка. Це 6-8 однакових по довжині відрізків прямих ліній (звідси назва «СІРНИКИ»), що складають довільно той чи інший візерунок, розташовуючи в різних композиціях, під кутом друг до друга і т.п. (див. Мал. 7.6).

Таким чином, моделюється простий комунікаційний вербальний процес. Сприйнятий візуально малюнок (предмет) сприймається одним з комунікантів, кодується і передається у виді тексту іншому комуніканту. Той, у свою чергу, сприймає текст, декодує, представляє його у своїх образах і відтворює своє представлення у виді малюнка на дошці. Потім отримане зображення зіставляється з вихідним.

ТЕХНІКИ ВЕДЕННЯ БЕСІДИ

І. ТЕХНІКИ, ЩО НЕ СПРИЯЮТЬ РОЗУМІННЮ ПАРТНЕРА

1. Негативна оцінка:

· у бесіді робляться висловлювання, що принижують особистість партнера. Наприклад: "Дурниці ти балакаєш...” або "Ти, я бачу, нічого не розумієш...”.

2. Ігнорування:

· співрозмовник не приймає в увагу того, що говорить партнер, нехтує його висловлюваннями.

3. Егоцентризм:

· співрозмовник намагається знайти у партнера розуміння тільки тих проблем, що хвилюють його самого.

ІІ. ПРОМІЖНІ ТЕХНІКИ

4. Випитування:

· співрозмовник задає партнеру питання за питанням, явно намагаючись дізнатися щось, але не пояснюючи йому своїх цілей.

5. Примітки про хід бесіди:

· у ході бесіди співрозмовник вставляє висловлення типу: "Настав час приступити до предмета розмови...”, "Ми трохи відвернулися від теми...” чи "Давайте повернемося до мети нашої розмови...” і т.п.

6. Підтакування:

· співрозмовник супроводжує висловлення партнера реакціями типу "Да-да...”, "Угу...”.

ІІІ. ТЕХНІКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗУМІННЮ ПАРТНЕРА

7. Вербалізація, ступінь А – промовляння:

· співрозмовник точно, дослівно повторює висловлення партнера. При цьому він може почати з вступної фрази: "Як я зрозумів Вас...”, "На Вашу думку...”, "Якщо я Вас правильно зрозумів...”, "Ви думаєте, що...”.

8. Вербалізація, ступінь Б – перефразування:

· співрозмовник відтворює висловлення партнера в скороченому, узагальненому виді, коротко формулює саме істотне в його словах, випереджаючи свої узагальнення наступними фразами: "Вашими основними ідеями, як я зрозумів, є...”, "Іншими словами, ти вважаєш, що...”, "Отже...”.

9. Вербалізація, ступінь В – розвиток ідеї:

· співрозмовник намагається вивести логічний наслідок з висловлення партнера чи висунути припущення щодо причин висловлення партнера, супроводжуючи це фразами: "Якщо виходити з того, що Ви сказали, то виходить, що...”, "Ви так вважаєте, видимо, тому що...”.

ЗАДАЧІ ОРГАНІЗАТОРА ДИСКУСІЇ

1. Мати і постійно утримувати мету своєї роботи – організація дискусії (виявлення точок зору комунікантів).

2. Сформувати тему та слідкувати, щоб комуніканти не відхилялись від неї.

3. Утримувати нейтралітет:

- не давати оцінок сказаному одним із учасників;

- не вносити свого змісту при уточненні точок зору;

- не маніпулювати учасниками (не "продавлювати” свою точку зору).

4. Постійно утримувати усіх учасників в полі дискусії:

- перевіряти розуміння кожним думок інших;

- питати думку кожного з приводу рішень, що пропонуються;

- не припускати відхилення від теми;

- після кожного висловлювання учасників коротко (вголос) виділити основні думки того, хто казав (якщо вони є);

- не дозволяти диспутантам "стирати” сказане іншим.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЙОМИ АРГУМЕНТАЦІЇ ТОЧКИ ЗОРУ

1. МЕТОД ПЕРЕЛІЦОВКИ:

· поступове підведення співрозмовника до протилежних висновків шляхом поетапного простежування проблеми разом з ним.

2. МЕТОД "САЛЯМІ”:

· поступове підведення співрозмовника до повної згоди з вами шляхом одержання його згоди спочатку в головному, а потім у необхідних для повної згоди подробицях.

3. МЕТОД ПОЗИТИВНИХ ВІДПОВІДЕЙ:

· побудова розмови таким чином, щоб співрозмовник на ваші перші питання відповідав "Так...так...так” і потім погоджувався з вами вже по більш істотним для дискусії питанням.

4. МЕТОД РОЗЧЛЕНУВАННЯ:

· поділ аргументів партнера на вірні, сумнівні і помилкові з наступним доказом неспроможності його загальної позиції.

5. МЕТОД КЛАСИЧНОЇ РИТОРИКИ:

· угода з висловленнями партнера з наступним раптовим спростуванням усіх його побудов за допомогою одного сильного аргументу (застосовується у випадках зайвої агресивності партнера).

6. МЕТОД УПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПУ:

· навмисне повільне проказування слабких місць в аргументації партнера.

7. МЕТОД ДВОБІЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ:

· вказівка як переваг, так і слабких сторін пропонованого вами рішення (цей метод розрахований на інтелектуального співрозмовника).

РОЛЕВА ГРА "Зіпсований телефон”

Із групи тих, хто вивчається, обирається (добровільно або механічно – кожний третій, наприклад) декілька чоловік. Оптимально – 5 учасників цієї демонстраційної групи. Викладач поясняє, що одному з них буде зачитаний будь-який текст, в той час як інші гравці будуть знаходитись на дверима аудиторії.

Відібравши гравців, залишивши одного в аудиторії та відправивши інших за двері, викладач зачитує текст (один раз!), не відповідаючи на уточнюючі питання першого гравця. Після цього запрошує з-за дверей другого гравця, якому перший по пам'яті відтворює почутий текст та сідає на своє місце. Другий гравець передає те, що запам'ятав третьому, запрошеному в аудиторію, і т.д. останній учасник гри переказує почуте вже всьому составу групи, після чого викладач знов зачитує вихідний текст.

Відмінності між первісними та кінцевими варіантами, безумовно, будуть. Викривлення інформації різноманітні – від втрати смислу, повної його зміни і до текстуальних помилок, як правило кумедних. Демонстрація моделі викривлення інформації досить ефективна, оскільки відбувається на очах у групи та "виконується” самими вивчаючими. Викладач дає необхідні коментарі, робить узагальнення, які доброзичливо сприймаються.

У цій ролевій грі можна використовувати різні тексти, які містять 9-12 одиниць інформації (смислових або кількісних).

І. Варіант тексту до ролевої гри

"Зіпсований телефон”

Пояснювальна записка

Начальнику цеха №3

Алексєєву Миколаю Петровичу

від фрезерувальника IV розряду Куйко Анатолія Івановича

В п'ятницю 28 липня у мене був конфлікт з начальником дільниці Білошейко В.С., який назвав мене нехлюєм. Я образився та пішов додому у 1220, не обробивши 9 деталей. В суботу дома я підрахував, що моя недоробка приведе до того, що дільниця виконає місячний план тільки на 90%. Цех тому не виконає план і у всіх не буде премії.

Я вирішив виправити положення і вийти на роботу у неділю. На прохідній мене не пропустили. Я переліз через огорожу, впав та зламав ногу.

Прошу вважати мою травму виробничою, щоб сплатити лікарняний листок

Підпис, дата

ІІ. Варіант тексту до ролевої гри

"Зіпсований телефон”

Начальнику цеху Куликову В.Н.

начальника зміни Белошапки В.И.

Рапорт

Учора, 8 квітня 2000 року в другу зміну в цеху був простій, у результаті якого змінне завдання не виконане на 30%.

Майстер ділянки механозбірки Кривий І.А. у 1830 пішов з цеху, щоб відвезти додому машиністку крана Кутькіну Ірину, у якої температура підвищилася до 380 С. Під час його відсутності ніхто не забезпечив заміну на крані і не простежив за робітниками. У цех Кривий І.А. не повернувся.

Прошу розібратися з винними.

Використана література:

1. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. – Д.: Вид-во ТОВ "Баланс-Куб”, 2006.
Реферат на тему: Організація комунікацій (лекція)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.