Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Менеджмент

Організація діяльності та операційних систем (лекція)

Організація діяльності

1. Структура організаційного процесу.

2. Організаційне проектування.

3. Побудування операційних систем

ОРГАНІЗАЦІЯ – одна з основних функцій управління, – це процес створення структури підприємства, яка дозволяє працівникам досягнути цілі. Стосовно до реальних об'єктів управління форми організації (що розуміються як упорядковування елементів та їх взаємодія) надзвичайно різноманітні. Кожен з об'єктів менеджменту (персонал, структура, техніко-технологічна база, само виробництво і т.д.) має свої сталі системи, методи та форми організації. Але при всьому їх різноманітті, у своїй основі вони мають одну логіку та закономірність, що об'єднані поняттям "організаційний процес”.

1. Структура організаційного процесу

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС – це набір визначених видів діяльності, логічне послідовне виконання яких дозволяє:

- розчленити виробничі процеси по технологічному признаку;

- обґрунтувати потребу в коштах виробництва (основних, оборотних, допоміжних);

- виділити предметно, функціонально та технологічно відособлені підрозділи (цехи, ділянки, відділи, робочі місця);

- встановити взаємозв'язки між ними, що забезпечує їх взаємодію.

Організаційний процес умовно займає проміжне положення між виконанням функцій планування (стадії 1, 2) та координації (7), мотивації (8), контролю (9). Сам організаційний процес можна розділити на 4 етапи (див. малюнок 12.1).

Такий підхід вимагає управлінської класифікації і культури. Орієнтованість на неї в керівництві персоналом визначається тестом «Який тип організаційної культури вам більш усього підходить?» і вправою «Раціональне використання часу (часовий менеджмент)».

2. Організаційне проектування

Проектування форм управлінського впливу (організаційних структур) має ряд етапів та може здійснюватися різними методами.

ЕТАПИ:

- Аналітичний – розробка моделі організаційної структури.

- Підготовка та підвищення кваліфікації управлінського персоналу у відповідності з вимогами нової структури.

- Впровадження нової структури в практику.

- Освоєння нової організаційної структури управління.

МЕТОДИ:

- Аналітичний метод оснований на розрахунку всіх управлінських операцій на базі нормативів часу та керованості. Це трудомісткий та дорогий метод, доступний спеціальним консультаційним фірмам.

- Метод аналогів полягає в знаходженні прототипу організації, що має ефективну, раціональну структуру управління. Впроваджується відпрацьована структура, однак має бути проведена її адаптація.

- Експертний метод полягає в узагальнені думок, пропозицій та рекомендацій експертів (практиків, вчених, спеціалістів), які потім допрацьовують стосовно до реальних умов.

ВИДИ організаційних структур управління та їх ОСОБЛИВОСТІ докладно описані в спеціальній літературі по менеджменту.

3. Побудова операційної системи

Об'єктом управління є виробництво товарів та послуг. Організації (підприємства, фірми, установи) відрізняються один від одного передусім по характеру діяльності. Зрозумілі продукти діяльності галузі матеріального виробництва, будівництва, сільського господарства – це товари, споруди, продукти харчування. Державні установи, комерційні фірми, лікарні, університети і т.п. виробляють послуги. Але схема їх виробничої, операційної системи одна (див. малюнок 12.2).

Система виробничої діяльності організації називається ОПЕРАЦІЙНОЮ системою. Вона складається з трьох підсистем. Опис кожної з них можна зробити на прикладі державної служби чи університету.

ПЕРЕРОБНА підсистема виконує продуктивну роботу, перетворюючи вхідні величини у вихідні результати. Для університету основними результатами діяльності є підготовка висококваліфікованих фахівців. Використовувані засоби - знання, дидактичні методи, допоміжні матеріали. Капіталовкладення представлені у виді приміщень, навчального устаткування, меблів і ін. Праця - педагогічна і науково-дослідна діяльність викладачів. Інформація надходить із друкованої продукції, обміну знаннями по різних каналах і формам спілкування з зовнішнім середовищем.

Підсистема ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ покликана підтримувати процеси в переробній системі. В університеті в систему забезпечення входять бібліотека, обчислювальний центр, котельня, їдальні, гуртожитки.

Підсистема ПЛАНУВАННЯ і КОНТРОЛЮ переробляє інформацію про стан системи, її внутрішнього і зовнішнього середовища. Результатом є рішення про перспективне й оперативне функціонування організацій. Важливою функцією цієї підсистеми є обґрунтування шляхів самоорганізації і саморегулювання виробничих процесів.

Практичне заняття

Практичне заняття по даній темі бажано побудувати у формі семінару. Розглянувши зазначені нижче питання, можна потім обговорити ситуацію, що склалася на Дніпропетровськом заводі "Електробутприбор”. Аналіз конкретної ситуації рекомендується провести по методу Ішикави, після чого запропонувати шляху організаційної перебудови. Ймовірні варіанти: зміна номенклатури продукції, що випускається, зміна чи технології її окремих процесів, реорганізація чи виробництва системи керування ім.

Другий варіант організації практичного заняття – обговорення умовної (навчальної) ситуації. Умова ситуації формулюється довільно, але її основою служить схема руху оборотних коштів на підприємстві (див. Рис11.3). На ній представлені товарні і фінансові потоки підприємства. Орієнтуючись на потоки, треба вивчити функціональне призначення і виробничу спрямованість ресурсів. Потім планується інженерна інфраструктура виробництва (транспортні маршрути, склади, допоміжні й обслідуючи підрозділи). Рекомендується розподілити учнів по підгрупах у 4-6 чоловік і дати їм різні завдання. Одній – побудувати організаційну структуру, наприклад, дивізионального типу. Іншій лінійно-фукціональну. Третій – на матричній основі й ін. Наприкінці заняття кожна підгрупа представляє свій організаційний проект і захищає його, відзначаючи достоїнства і недоліки.

Корисно провести самооцінку особистої організованості. Для цього можна використовувати тест 11.1 " чи організована ви людина?" і вправа "Раціональне використання часу". 

ТЕСТ 11.1 « Чи організована ви людина?

Організованість — одне з найважливіших якостей ефективного керівника. Вона необхідна і будь-якому співробітнику, тому що дозволяє раціонально використовувати час, зусилля і ресурси, устигати робити головне.

Інструкція

Пропонований тест може служити не тільки для перевірки особистої організованості, але і засобом, що спонукує до вироблення організаційних навичок і звичок.

На кожне з 13 питань виберіть тільки один варіант відповіді.

Запитальник

1. Чи маються у вас головні цілі в житті, до досягнення яких ви прагнете?

а) у мене є такі мети;

б) хіба можна мати якісь мети, адже життя так мінливе;

в) у мене є головні цілі, і я підкоряю своє життя їхньому досягненню;

г) мети в мене є, але моя діяльність мало сприяє їхньому досягненню.

2. Чи складаєте ви план роботи на тиждень, використовуючи для цей щотижневик, спеціальний блокнот і т.д.?

а) так;

б) немає;

в) не можу сказати ні так, ні ні, тому що тримаю головні справи в голові, а план на поточний день — у чи голові на листку папера;

г) пробував складати план, використовуючи для цей щотижневик, але потім зрозумів, що це нічого не дає;

д) складати плани — це гра в організованість.

3. «Вичитуєте» чи ви себе за невиконання наміченого на тиждень, на день?

а) «вичитую» у тих випадках, коли бачу свою провину, чи лінь неповороткість;

б) «вичитую», незважаючи ні на які суб'єктивні чи об'єктивні причини;

в) зараз і так усі лають один одного, навіщо ж ще «вичитувати» самого себе;

г) дотримую такого принципу: що удалося зробити сьогодні — добре, а що не удалося — виконаю, може бути, іншим разом.

4. Як ви ведете свою записну книжку з номерами телефонів ділових людей, знайомих, родичів?

а) я хазяїн (господарка) своєї записної книжки. Як я хочу, так і веду запису телефонів, прізвищ, імен. Якщо знадобиться номер телефону, то я обов'язково знайду його;

б) часто змінюю записну книжку з записами телефонів, тому що нещадно їх «експлуатую». При переписуванні телефонів намагаюся усі зробити «по науці», однак при подальшому користуванні знову збиваюся на довільний запис;

в) запису телефонів, прізвищ, імен веду «почерком настрою». Вважаю, що були б записані номер телефону, прізвище, ім'я, а на якій сторінці записані і як — не має значення;

г) використовуючи загальноприйняту систему відповідно до алфавіту, записую прізвище, ім'я, номер телефону, а якщо потрібно, те і додаткове зведення.

5. Вас оточують речі, якими ви часто користаєтеся. Які ваші принципи розташування речей?

а) кожна річ лежить де потрапило;

б) дотримую принципу: кожної речі — своє місце;

в) періодично наводжу порядок у розташуванні речей, предметів. Потім скарбу їх куди прийдеться. Через якийсь час знову наводжу порядок;

г) вважаю, що це питання не має ніякого відношення до самоорганізації.

6. Чи можете ви після закінчення дня сказати, де, скільки і з яких причин вам довелося дарма гаяти час?

а) можу сказати про загублений час;

б) можу сказати тільки про місце, де був дарма загублений час;

в) якби загублений час звертався в гроші, тоді б я вважав його;

г) не тільки добре представляю, де, скільки і чому було загублено часу, але і вишукую прийоми скорочення втрат у тих же ситуаціях.

7. Як ви дієте, якщо на нараді (зборах) починається переливання з порожнього в порожнє?

а) пропоную звернути увагу на суть питання;

б) на будь-якій чи нараді зборах буває і щось потрібне, і щось порожнє. У чергуванні того й іншого відбувається чи нарада збори. І нічого отут не поробиш — приходиться слухати;

в) занурююся в «небуття»;

г) починаю займатися тими справами, що взяв із собою, знаючи, що буде переливання з порожнього в порожнє.

8. Вам має бути виступити з доповіддю. Чи додаєте ви значення не тільки змісту доповіді, але і його тривалості?

а) додаю саму серйозну увагу змісту доповіді. Думаю, що тривалість потрібно визначати лише приблизно. Якщо доповідь цікава, варто давати час, щоб його закінчити;

б) приділяю в однаковій мірі увага змісту і тривалості доповіді, а також його варіантам у залежності від часу.

9. Чи намагаєтеся ви використовувати щохвилини для виконання задуманого?

а) намагаюся, але в мене не завжди виходить у силу особистих причин (занепад сил, поганий настрій і т.п.);

б) не прагну до цьому, тому що вважаю, що не потрібно бути дріб'язковим у відношенні часу;

в) навіщо прагнути, якщо час усе рівно не обженеш;

г) намагаюся, незважаючи ні на що.

10. Яку систему фіксації доручень, завдань ви використовуєте?

а) записую у своєму щотижневику, що виконати і до якого терміну;

б) фіксацію найбільш важливих справ роблю у своєму щотижневику. «Дріб'язок» намагаюся запам'ятовувати. Якщо забуваю про «дріб'язок», то не вважаю це недоліком;

в) намагаюся запам'ятовувати доручення, завдання і прохання, тому що це тренує пам'ять. Однак повинний зізнатися, що пам'ять часто підводить мене;

г) дотримую принципу «зворотної пам'яті»; нехай пам'ятає про доручення і завдання той, хто їх дає. Якщо справа важливе, про нього не забудуть і викликають мене для термінового виконання.

11. Чи точно ви приходите на ділові зустрічі, збори, наради, засідання?

а) приходжу раніш на 5-7 хвилин;

б) приходжу вчасно, до початку заходу;

в) як правило, спізнююся;

г) завжди спізнююся, хоча намагаюся прийти чи раніш вчасно;

д) мені потрібно допомогти навчитися не спізнюватися.

12. Яке значення ви додаєте своєчасності виконання завдань, прохань, доручень?

а) вважаю, що своєчасність виконання — один з важливих показників уміння працювати. Вона гарна тим, що нікого не підводить, але мені дещо завжди не удається виконати вчасно;

б) вчасно виконати що-небудь — це вірний шанс одержати нове чи завдання доручення. Ретельність завжди своєрідно карається, тому краще небагато затягти виконання завдання;

в) волію поменше міркувати про своєчасність, а виконувати завдання і доручення в термін.

13. Ви пообіцяли щось чи зробити чимось допомогти іншій людині. Але обставини змінилися таким чином, що виконати обіцяне важко. Як ви будете поводитися?

а) повідомлю про зміну обставин і неможливості виконати обіцяне;

б) постараюся сказати, що обставини змінилися і виконати обіцяне важко, але одночасно скажу, що не потрібно втрачати надію на обіцяне;

в) буду намагатися виконати обіцяне. Якщо виконаю — добре, а якщо ні, поясню причини невиконання;

г) нічого не обіцяю людині, але якщо вже пообіцяю, те виконаю обіцяне будь-що-будь.

Підведіть підсумки

По ключі знайдіть кількісні оцінки обраних варіантів відповідей. Далі складете всі оцінки й отриману суму співвіднесіть з оцінками результату, що дані після ключа до тесту.

Ключ до тесту

Варіанти

відповідей

Оцінка відповідей (бали)

Номер питання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

а

4

6

4

0

0

2

3

2

3

6

6

3

2

б

0

0

6

0

6

1

0

6

0

1

6

0

0

в

6

3

0

0

0

0

0

-

0

1

0

6

0

г

2

0

0

6

0

6

6

-

6

0

0

-

6

д

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

72-78 балів. Ви організована людина. Але не зупиняйтеся на досягнутому. Організованість дає найбільший ефект тому, хто вважає її ресурси невичерпними.

63-71 бал. Організованість — невід'ємна частина виконуваної вами роботи. Але самоорганізацію вам належить поліпшити.

Менш 63 балів. Організованість — не постійна ваша якість. Вам необхідно проаналізувати свої дії, витрати часу, техніку роботи. Щоб стати організованою людиною, потрібні воля і завзятість.

ВПРАВА «Раціональне використання часу»

(часовий менеджмент)

Одна з цілей вивчення роздягнула «Керівництво персоналом» — навчання студентів раціональному використанню часу. Настільки потрібна керівнику, та й будь-якому сучасному фахівцю, тимчасова компетентність припускає правильне сприйняття часу («почуття часу»), уміння оптимальне розподіляти його, будувати реалістичну програму реалізації цілей у часі. Пропонована вправа сприяє підвищенню тимчасової компетентності фахівця.

Інструкція

Установите, що вам заважає краще використовувати свій час. З цією метою до кожного з наступних висловлень напишіть не менш п'яти закінчень:

1. У мене занадто мало часу, тому що...

2. У мене було б більше часу, якби...

3. Я витрачаю занадто багато годин дарма, тому що...

4. Я занадто мало можу впливати на планування свого часу, тому що...

Гарненько помізкувавши над цими питаннями, ви з'ясуєте ті перешкоди, що заважають більш оптимальної самоорганізації.

Використана література:

1. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. – Д.: Вид-во ТОВ "Баланс-Куб”, 2006.
Реферат на тему: Організація діяльності та операційних систем (лекція)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.