Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Законотворча діяльність та медична допомога. Результати діяльності у сфері охорони здоров’я (реферат)

Зміст

1.

Законотворча діяльність

 

2.

Екстрена медична допомога

 

3.

Первинна медико-санітарна допомога

 

4.

Спеціалізована медична допомога

 

5.

Охорона здоров'я матерів та дітей

 

1. Законотворча діяльність

Вирішення завдань, які стоять перед галуззю, неможливе без подальшого вдосконалення правової бази охорони здоров'я, яка має бути приведена у відповідність до норм і принципів міжнародного права, чіткої і скоординованої взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади.

Створення нормативно-правової бази – це складний процес, розрахований на тривалий термін та постійне оновлення, який передбачає спільну копітку роботу представників органів законодавчої та виконавчої влади, науковців у сфері медицини, держави і права.

Ця співпраця базується на усвідомленні нагальної потреби вдосконалення законодавчої бази та розширення правового простору галузі і спрямована на опрацювання проектів законів України, які стосуються пріоритетних проблем охорони здоров'я, забезпечення санітарноепідемічного благополуччя населення, забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, боротьби з онкологічними захворюваннями, розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, удосконалення законодавства стосовно контролю за рекламою лікарських засобів, удосконалення законодавства у основних засад діяльності у сфері охорони здоров'я, надання медичних послуг, в тому числі і за рахунок позабюджетних надходжень та медичного страхування.

МОЗ України постійно здійснюється моніторинг законопроектів, які вносяться народними депутатами України на розгляд Верховної Ради України.

Для громадського обговорення законопроекти, розробником яких є МОЗ України, розміщуються на офіційному веб-сайті МОЗ України.

Міністерством охорони здоров'я України у І півріччі 2010 року опрацьовано та проведено експертизу 57 проектів законів України, які знаходяться на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Узагальнена інформація про позицію МОЗ України щодо 49 законопроектів направлена до Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та до профільних комітетів Верховної Ради України.

Фахівці МОЗ України взяли участь у підготовці та проведенні двох парламентських слухань: 12 травня 2010 р. «Про Реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад» та 09 червня 2010 р. «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання».

Із 19 законопроектів, розробником яких є Міністерство охорони здоров'я України та внесених до Верховної Ради України впродовж роботи VI скликання: 8 законів прийнято в цілому, 2 законопроект відхилено та знято з розгляду, один – відкликано, 6 - знято з розгляду зв'язку зі зміною Уряду, 2 - подано на розгляд до Верховної Ради України у липні 2010 р. після перепогодження.

Інформаційно: Станом на 08.07.2010 впродовж VI скликання Верховної Ради України:

прийнято Закони України, розроблені безпосередньо МОЗ України:

1. «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» від 19.02.2009 №1026-VI;

2. «Про внесення змін до статті 325 Кримінального кодексу України (щодо порушення вимог санітарних і протиепідемічних норм)» від 17.03.2009 №1125-VI;

3. «Про доповнення статті 1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (щодо сфери дії цього закону)» від 09.06.2009 №1484-VI;

4. «Про затвердження загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015р.» від 21.10.2009 №1658-VI;

5. «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» від 23.12.2009 №1794-VI;

6. «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» від 22.01.2010 №1841-VI;

7. «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 1985 року про служби гігієни праці» від 10.03.2010 № 1954-VI;

8. «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики» від 10.03.2010 № 1956-VI.

Законопроекти повернуті із ВРУ для їх повторного розгляду Кабінетом Міністрів України у зв'язку із зміною Уряду:

1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров'я» (реєстраційний №35823 від 0.12.08);

2. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу» (щодо удосконалення законодавства стосовно контролю за рекламою лікарських засобів)» (реєстраційний №4772 від 06.07.09);

3. Проект Закону України «Про основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я» (реєстраційний №5054 від 20.08.09);

4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони реклами лікарських засобів» (реєстраційний № 5339 від 12.11.09);

5. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (реєстраційний №5392 від 02.12.09);

6. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів)» (реєстраційний №5410 від 04.12.09).

Законопроекти, які подані Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України після перепогодження:

1. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (щодо визначення терміна "стандарт")» (реєстраційний № 6616 від 01.07.10);

2. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (реєстраційний № 6617 від 01.07.10)

Законопроекти, які будуть подані до Кабінету Міністрів України у 2010 році:

1. Проект Закону України «Основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я», який погоджено із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, Федерацією профспілок України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

Станом на 10.06.2010 проект Закону України знаходиться на правовій експертизі в Міністерстві юстиції України.

16 червня 2010 р. законопроект обговорено на засіданні підгрупи з питань реформування системи медичного обслуговування робочої групи «Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя» Комітету економічних реформ.

2. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів)», який погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством економіки України - із зауваженнями.

Листом від 16.06.2010 №1.8-17/484/АК направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи. Листом від 17.06.2010 №1.8-17/491/АК МОЗ направило законопроект до КМУ.

3. Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу» (щодо удосконалення законодавства стосовно контролю за рекламою лікарських засобів)».

Станом на 10.07.2010 законопроект погоджено без зауважень Держспоживстандартом України, Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством економіки України.

Повторно направлено на погодження до Міністерства фінансів (лист МОЗ від 21.06.2010 № 18.3122/1004) та до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (лист МОЗ від 21.06.2010 №18.3123/1104).

4. Проект Закону України «Про загальнообов'язкове державне медичне страхування».

Листом МОЗ України від 04.06.2010 №19.02-05-264 проект Закону України «Про загальнообов'язкове державне медичне страхування» внесено до КМУ.

Окрім того, підходи щодо запровадження системи загальнообов'язкового державного медичного страхування 14 квітня 2010 р. обговорено на засіданні підгрупи з питань реформування системи медичного обслуговування робочої групи «Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя» Комітету економічних реформ (Положення про Комітет з економічних реформ затверджено Указом Президента України від 17 березня 2010 року №355/2010).

5. Проект Закону України «Про лікарські засоби» (нова редакція) Створено робочу групу по розробці зазначеного законопроекту (накази МОЗ України від 21.5.2010 №179-Адм та від 08.06.2010 №211-Адм).

6. Проект Закону України «Про заклади охорони здоров'я та медичну допомогу населенню», який направлено на погодження до зацікавлених міністерств та відомств та розміщено на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення. 16 червня 2010 р. законопроект обговорено на засіданні підгрупи з питань реформування системи медичного обслуговування робочої групи «Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя» Комітету економічних реформ.

2. Екстрена медична допомога

За статистичними даними в Україні станом на 01.01.2010 р. існує 998 закладів ШМД (у 2001 році було 1039), з них самостійних 96 (у 2001 -118), та 902, що входять до складу інших закладів районного та міського рівнів, ((у 2001 році було 921).

Загальна кількість бригад швидкої медичної допомоги – 3347 (у 2001 році було 3393). З них;

- лікарських 1452 бригади, питома вага 43% (у 2001 році 46,5%);

- фельдшерських 1894 бригади питома вага майже 57% (у 2001 році 53,5%).

З набуттям чинності наказу МОЗ України від 29.08.08 № 500 з'явилась тенденція заміни лікарських бригад на фельдшерські. Так протягом 2009 року кількість лікарських бригад скоротилась на 56 одиниць, натомість кількість фельдшерських бригад збільшилась на 40 одиниць.

Серед загальної кількості лікарських бригад 10,5 % складають спеціалізовані бригади.

Чисельність бригад відповідає вимогам наказу МОЗ № 33 щодо нормативу забезпечення населення бригадами швидкої медичної допомоги 0,7 бригади на 10 тис. населення. Проте у деяких регіонах цей показник складає 0,6.

Важливим моментом у наданні екстреної медичної допомоги є її своєчасність. За статистичними даними 89,0 % виїздів бригад ШМД здійснюються у термін до 15 хвилин. Наказом МОЗ України від 01.06.09 №370 унормовано 10 та 20-хвилинний доїзд бригад.

Розроблено проект Закону України "Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги" (на розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 №1426-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги").

Створення системи, відповідно до проекту, повинно відбуватися шляхом реорганізації існуючих підрозділів служби швидкої медичної допомоги (станцій, підстанцій, відділень) та закладів Державної служби медицини катастроф шляхом утворення відокремленого структурного підрозділу обласного підпорядкування (центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф). Створення таких центрів цілком відповідає сучасним тенденціям, що визначені проектом Закону України "Про заклади охорони здоров'я ".

Проведено навчальні семінари, на яких обговорені питання подальшого розвитку служби екстреної медичної допомоги.

3. Первинна медико-санітарна допомога

Затверджено «Загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року" (Законом України від 22 січня 2010 року № 1841-VI).

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Загальна вартість Програми: 259,3 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету та коштів місцевих бюджетів (обсяг фінансування визначається у межах відповідних видатків).

Заходами Програми передбачається протягом 2010-2011 років оснастити за рахунок коштів державного бюджету заклади первинної медико-санітарної допомоги (лікарські амбулаторії – амбулаторії загальної практики-сімейної медицини) спеціалізованим транспортом та медичним обладнанням відповідно до рекомендованого табелю оснащення.

Реалізація зазначеної Програми сприятиме створенню системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги; координації лікарем сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги; збільшенню питомої ваги медичних послуг на первинному рівні, покращенню роботи з профілактики захворювань, покращення доступності медичної допомоги у сільській місцевості (планується охопити до 80% населення).

Розроблено модель первинної медико-санітарної допомоги, яку презентовано на розширеному засіданні Колегії МОЗ України (29.04.2010), апаратній нараді МОЗ України (21.05.2010), Всеукраїнській нараді під головуванням Віце-прем'єр-міністра України Семиноженка В.П. (27.05.2010, Житомир).

Підготовлено низку проектів наказів МОЗ України, що регламентують надання первинної медико-санітарної допомоги в Україні (табелі оснащення, положення про заклади охорони здоров'я, моделі первинної медико-санітарної допомоги тощо).

4. Спеціалізована медична допомога

Онкологія

Аналіз стану організації протиракової боротьби в Україні свідчить про те, що ця проблема залишається актуальною для охорони здоров'я України і вирішення її залежить як від поліпшення стану оснащення лікувально-профілактичних закладів сучасними апаратурою та обладнанням, так і підвищення рівня професійної підготовки з питань онкології медичних працівників закладів охорони здоров'я всіх рівнів. В значній мірі подолання цих проблем залежить від реалізації Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.», затвердженої Президентом України 23.12.2009 р. № 1794-VI.

Наказом МОЗ та НАМН України від 14.05.2010 № 409/36 «Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» затверджено заходи щодо виконання вказаного Закону України.

Опрацьовано зміни до протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія», затверджених наказом МОЗ України від 17.09.2007 №554, які проходять узгодження із заінтересованими структурними підрозділами МОЗ України.

Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання 

Здійснюється робота щодо впровадження у закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим із серцево-судинною патологією, Реєстру інтервенційних втручань та Реєстру тромболітичної терапії при гострому інфаркті міокарда.

У зв'язку із завершенням строку дії програми робочими групами МОЗ та НАМН України опрацьовується проект Концепції Загальнодержавної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011-2015 роки.

Цукровий діабет

Поновлено склад Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення для профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень», яким, зокрема, передбачено централізацію закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення, створення реєстру хворих на цукровий діабет, встановлення граничних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

Йоддефіцит

Підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми запобігання виникнення захворювань, спричинених йодною недостатністю, на 2010-2014 роки» та проект відповідної Концепції, які погоджено заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми запобігання виникнення захворювань, спричинених йодною недостатністю, на 2010-2014 роки».

Донорство крові

Прийнято наказ МОЗ України від 09.03.2010 №211 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів».

Розроблено:

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо розвитку та безпеки донорської крові та її компонентів»;

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів обов'язкового забезпечення потреб охорони здоров'я населення донорською кров'ю, її компонентами і препаратами на 2010 рік»;

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Державної цільової програми розвитку служби крові на 2011-2014 роки».

Реабілітація хворих

Розроблено проект Концепції Державної цільової програми «Медична реабілітація» на 2011-2015 роки (погоджується заінтересованими центральними органами виконавчої влади).

Затверджено Заходи МОЗ України по виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» (Наказом МОЗ від 26.03.2010 №263)

Лабораторна служба

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку лабораторної служби» та проект відповідної Програми, та розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення її Концепції.

Проведено низку нарад з питань подальшого розвитку лабораторної служби з урахуванням основних напрямів реформування галузі охорони здоров'я.

5. Охорона здоров'я матерів та дітей

Важливою складовою державної політики, зважаючи на значимість питання народження здорових дітей – майбутнього потенціалу будь-якої держави, є охорона материнства та дитинства.

Визначальними показниками цієї складової є народжуваність, здоров'я новонароджених дітей, безпечність пологів, материнська та малюкова смертність та безперечно – здоров'я дитячого населення країни, зниження рівня їх захворюваності та інвалідності.

У 2009 році народилося 518351 дитини - 11,2 на 1000 народжених живими (2008 р. 510 588 дітей; 11,0%0).

За період січень-квітень 2010 року народилося 160 101 дитина, що на 7 449 дітей менше ніж за аналогічний період 2009 року. Кількість дітей до 1 року, які померли за цей період складає 1498 (2009 – 1 600).

За період з 01.01. по 29.06.2010 року в України стався 71 випадок материнської смерті, з них 32 (45%) пов'язані з ускладненнями грипу, що складає 29,6 на 100000 живонароджених (редукований показник –16,2).

За перше півріччя немає випадків материнської смерті у Сумській та Хмельницькій області.

Перевищує загальнодержавний показник( 29,6%%) за півріччя 2010 року показник материнської смертності в: Кіровоградській (77,9), Миколаївській (64,6), м. Севастополь (50,8), Донецькій (65,8),Чернігівській (60,7) Черкаській (56,7), Харківській(38,7), Київська (41,4), Закарпатській (34,3), Тернопільська(34,7), Херсонська (33,4) областях.

Показник смертності дітей першого року життя протягом 4-х місяців 2010 року склав 8,86 (в абсолютних цифрах 1498) на 1000 народжених живими проти 9,37 (в абсолютних цифрах 1600) за аналогічний період 2009 року.

Зниження показника смертності дітей першого року життя за 4 місяці 2010 року порівняно з 2009 роком становить 3,55 %, що в абсолютних цифрах складає 102 дитини.

При позитивній тенденції рівня смертності дітей першого року життя в цілому в Україні в 8 регіонах цей показник залишається значно вищим ніж середній по Україні.

4 місяці 2009 року

4 місяці 2010 року

Україна

9,37

8,86

Івано-Франківська

9,36

12,05

Донецька

11,91

11,53

Запорізька

10,27

10,40

Сумська

8,28

10,26

Кіровоградська

9,52

10,03

Закарпатська

14,59

9,93

Чернівецька

7,56

9,83

Житомирська

8,52

9,42

Структура малюкової смертності протягом останніх років залишається однаковою: перше місце посідають окремі стани, які виникли в перинатальному періоді 51,33% , друге місце – уроджені вади розвитку – 22,42%; третє місце зовнішні причини смерті – 5,47%.

Завдяки впровадженню сучасних перинатальних технологій (партнерські пологи), впровадження клінічних протоколів надання медичної допомоги як матерям так і дітям, розроблених на основі доказової медицини; реалізації заходів Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації” на період до 2015 року” (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року № 1849), в тому числі закупівля сурфактанту для попередження розвитку синдрому дихальних порушень у новонароджених; подальше впровадження заходів галузевої програми «Підтримка грудного вигодовування в Україні на 2006-2010 роки» вдалось протягом останніх п'яти років стабілізувати смертність дітей віком до 1 року.

До сучасних перинатальних технологій також відносяться заходи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

Серед ВІЛ-інфікованих осіб, 40% - це жінки, більшість яких репродуктивного віку, які народжують дітей. Спільними зусиллями служб у співпраці з громадськістю вдалося знизити ризик передачі ВІЛ від матері до дитини з 40% у 2001 р. до 6,2% - у 2007 році.

За оперативними даними щодо дітей, які народилися в 2009 році і їм виповнилося 6 місяців і які обстежені методом ПЛР, показник складає близько 4,2%. Недосконалість лабораторної діагностики уповільнює перехід на міжнародні стандарти верифікації ВІЛ-статусу таких дітей. І це проблема не лише суто медична.

Актуальним залишається питання щодо розробки нормативів фізичного навантаження на уроках фізкультури, які повинні ґрунтуватись перш за все на показниках здоров'я дітей та можливостях дитячого організму їх виконати, враховуючи результати обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей.

У 2010 році Міністерством вже розроблено новий порядок проведення обов'язкових медичних оглядів дітей, що ґрунтується на вимогах доказової медицини та орієнтований на участь сім'ї в збереженні здоров'я дитини.

Вагомим показником успішності суспільства є рівень інвалідності, як показник соціальної захищеності, передусім дитячого населення.

Щорічно вперше набувають інвалідність 18 тисяч дітей, це потребує створення єдиної комплексної системи медико-соціальної реабілітації дітей у всіх вікових періодах, особливо виходжування дітей, які народились з низькою та критично низькою вагою при народженні.

З лютого 2010 року розпочато запровадження нової організаційно-структурної моделі будинку дитини – закладу медико-соціального захисту для дітей із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із обмеженими можливостями здоров'я та дітей з сімей, які потрапили в складні життєві обставини з врахування особливостей та потреб регіонів.

До складу будинку дитини входитиме Центр медико-соціальної реабілітації, в якому надаватиметься медична, психологічна допомога, комплексні соціально-педагогічні послуги дітям, а також їх батькам, особам, що їх заміняють, батькам – вихователям.

Розпочато у 2010 році впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в пілотних районах Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської та Волинської областей, що є особливо актуальним в системі подання первинної медико-санітарної допомоги дітям лікарями загальної практики/сімейної медицини.

Суттєво допомагає покращити надання кваліфікованої медичної допомоги дітям та матерям в регіонах виконання державних програм та централізованих заходів. Це дозволяє частково забезпечити заклади охорони здоров'я в областях, у тому числі НДСЛ "ОХМАТДИТ", необхідними лікарськими засобами для лікування дітей хворих на онкологічні, онкогематологічні захворювання, цукровий діабет, гемофілію, хворобу Гоше, хронічну та гостру ниркову недостатність, фенілкетонурію, дихальні розлади у недоношених дітей тощо.

Суттєвим здобутком стало затвердження Законом України від 05.03.09 №1065-УІ Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” до 2016 року. На виконання зазначеного закону затверджено заходи з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", якими передбачено низку заходів по забезпеченню прав дітей-інвалідів з глухотою, імунодефіцитними станами, гемофілією, вірусними гепатитами, аутизмом тощо, необхідними лікарськими засобами, безоплатним гарантованим державою обсягом реабілітаційних послуг, щорічним санаторно-курортним лікуванням, обладнанням лікувально-профілактичних закладів (кошти в бюджет 2010 року не закладено). У разі виділення коштів буде досягнуто значного зрушення у забезпеченні дітей якісною кваліфікованою медичною допомогою.

МОЗ України підтримало проведення 5-ої всеукраїнської акції «Почуйте всі!» (17-23 травня 2010 року), за результатами якої збиралися кошти для закупівлі обладнання Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» для обласних дитячих лікарень та неонатальних центрів для своєчасної діагностики вроджених вад розвитку у новонароджених.

На Національній прес-конференції у лютому 2010 року було передано новітнє діагностичне медичне обладнання (понад як на 1 млн. 760 тис. гривень) в обласні дитячі лікарні, що до цього часу в них було відсутнє, для своєчасної діагностики, попередження захворювань очей та надання кваліфікованої медичної допомоги дітям з вадами зору.

У НДСЛ «Охматдит» на базі Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку створено Референс-лабораторію з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань з відділом тканинного типування для проведення автоматизованих цитогенетичних, молекулярно-генетичних досліджень злоякісних клітин та проведення гістотипування пацієнтів і донорів.

Спеціалісти Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань з відділом тканинного типування Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит» пройшли у США стажування та розпочали гістотипування пацієнтів і донорів для проведення сучасної діагностики та лікування дітей з онкологічними захворюваннями, а також для запровадження найближчим часом трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів в Україні, яка до цього в Україні взагалі не проводилася.

Відкриття такої Референс-лабораторії виведе стан надання спеціалізованої допомоги дітям з онкогематологічними захворюваннями на новий, сучасний, світовий рівень, що дозволить проводити повний цикл лікування дітям України із застосуванням пересадки кісткового мозку та уникнути необхідності їх направлення за кордон.

Завершується капітальна реконструкція корпусу для відкриття Центру дитячої токсикології та еферентних методів лікування в НДСЛ "Охматдит".

Адаптовуються протоколи ВООЗ з інтегрованого ведення дитячих хвороб. Планується пілотне впровадження цієї стратегії у 3 районах Житомирської, Вінницької, Волинської та Івано-Франківської областей з метою відпрацювання моделі надання медичної допомоги дітям на первинному рівні.

Реалізація галузевої програми "Підтримка грудного вигодовування" забезпечила у 2009 році дозволяє можливість народження дітей України в акушерських стаціонарах, що мають статус «Лікарня доброзичлива до дитини».

Всього станом на 30.06.10 сертифіковано 292 дитячих та родопомічних заклади охорони здоров'я на статус «Лікарня доброзичлива до дитини» (за підсумками 2009 року - 245).

Найбільша кількість сертифікованих закладів охорони здоров'я в наступних областях : Дніпропетровській – 53 (2009 р. - 44), Донецькій – 22 (у 2010 не сертифіковано жодного закладу), Львівській – 19 (2009 -18), Полтавськкій – 17, АР Крим - 18 (2009 -17).

Продовжує залишатися невтішною ситуація в регіонах з найменшою кількістю сертифікованих закладів: Одеська – сертифіковано 1 перинатальний центр у 2002 році; Хмельницька – 4 (у 2оо9 та 2010 роках не сертифіковано жодного закладу); Тернопільська – 4; Вінницька; Рівненська, Харківська, Закарпатська та Кіровоградська по 5 закладів.

Суттєвим віком, який впливає на процес формування ставлення до власного здоров'я, є підлітковий вік. Підлітки складають значну потенційно активну групу населення. У структурі дитячого населення підліткова група (15-17 років) складає 20%.

Міністерством здійснюються заходи щодо подальшого створення мережі «Клінік дружніх до молоді», яких на сьогодні вже створено 76 в різних областях, діяльність яких спрямована на формування у підлітків та молоді відповідального відношення до свого здоров'я та попередження ризикової поведінки.

На жаль, звертає на себе увагу прикрий факт, що з 2005 року так і не створено жодної "Клініки, дружньої до молоді" в Кіровоградській, Волинській, Київській та Закарпатській областях.

Надзвичайно гостро сьогодні постають питання імунізації. Недостатня інформаційна політика, невміння організувати якісну пропаганду користі та безпечності імунізації призводять до поширення синдрому страху у населення перед щепленнями і як наслідок - відмов. Це не може не вплинути на поширення в країні загрозливих інфекційних захворювань - дифтерії, поліомієліту, гепатитів тощо.

Для запровадження системної якісної інформаційної роботи як серед лікарів, так і серед населення, підвищення рівня доступності та безпечності імунопрепаратів, безперервного навчання фахівців, задіяних у програмах імунізації населення та формування у суспільства позитивного ставлення Міністерство проводить цикли навчального семінару «Актуальні питання імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб серед населення України». До кінця 2010 року такими семінарами планується охопити всі області України.

Список використаної літератури:

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України Про підсумки діяльності у сфері охорони здоров'я України за перше півріччя 2010 року
Реферат на тему: Законотворча діяльність та медична допомога. Результати діяльності у сфері охорони здоров’я (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.