Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Реформування сфери охорони здоров’я України (реферат)

Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони здоров'я не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг. Це виявляється в наступному:

– Очікувана тривалість життя населення України складає 68,2 року, що в середньому на 10 років нижче, ніж у країнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 разу вищий, ніж у «старих» країнах ЄС. Рівень передчасної смертності втричі перевищує аналогічний у країнах ЄС рівень смертності від туберкульозу – в 20 разів вищий;

– Бідні верстви населення страждають через відсутність можливості одержання необхідної медичної допомоги. Відомча медицина (з обмеженим доступом) ускладнює досягнення мети рівного доступу.

– Існують диспропорції з доступу до медичних послуг на рівні міських і сільських територій. Високим є тягар особистих витрат населення на послуги охорони здоров'я. Згідно з даними офіційної статистики витрат населення перевищують третину від загального обсягу фінансування галузі (40 % у 2008 р.) і здійснюються безпосередньо під час одержання медичних послуг.

Причинами виникнення зазначених проблем є:

– відсутність зв'язку між якістю отриманих медичних послуг й видатками на її фінансування, а також відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці;

– низький рівень профілактики й частки первинної медико-санітарної допомоги у структурі медичних послуг;

– неефективне використання бюджетних коштів на охорону здоров'я. На 100 тис.

населення в Україні припадає 5,6 лікарень, тоді як у ЄС-10 цей показник – 2,6; кількість ліжкомісць в Україні – 868 на 100 тис. населення, а в ЄС-10 – 644; кількість лікарів на 100 тис. населення в Україні – 302, у ЄС-10 – 261. 86 % бюджетних коштів, що виділяється на охорону здоров'я, йде на утримання медичних закладів та оплату лікарів;

– дублювання медичних послуг на різних рівнях надання медичної допомоги, відсутність механізму управління потоками пацієнтів на різних рівнях надання медичних послуг;

– низька самостійність медичних закладів при використанні фінансових ресурсів.

Мета та завдання

Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.

Для досягнення цього поставлено такі завдання:

– підвищити якість медичних послуг;

– підвищити доступність медичних послуг;

– поліпшити ефективність державного фінансування;

– створити стимули для здорового способу життя населення й здорових умов праці.

Здійснення реформ у бюджетній моделі фінансування охорони здоров'я України дозволить підготувати умови для переходу до страхової моделі (соціального медичного страхування).

Реалізація Програми економічних реформ у сфері охорони здоров'я буде спрямована на:

1. Впровадження системи дієвої профілактики захворюваності населення.

2. Визначення обсягу державних гарантій надання медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

3. Законодавче забезпечення права надання платних послуг у сфері охорони здоров‘я відповідно до встановленого переліку.

4. Підвищення ефективності системи фінансування та використання бюджетних коштів.

5. Впровадження договірних відносин між надавачами медичних послуг та розпорядниками ресурсів у галузі.

6. Оптимізація мережі закладів охорони здоров'я.

7. Поетапне збільшення фінансування охорони здоров'я до 10 відсотків від ВВП.

8. Підвищення рівня господарсько-фінансової самостійності закладів охорони здоров'я.

9. Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та державного контролю за цінами на них.

10. Формування єдиного медичного простору.


 

У кадровій політиці передбачається:

- запровадити прогнозування на довгострокову перспективу за категоріями медичного персоналу відповідно до потреб охорони здоров'я з урахуванням стратегії та темпів системних перетворень у галузі, зовнішніх та внутрішніх міграційних процесів та природного вибуття кадрів;

- забезпечити підготовку і перепідготовку випереджаючими темпами лікарів загальної практики/сімейної медицини, сімейних медичних сестер, середнього медичного персоналу з вищою освітою;

- підвищити роль середнього медичного персоналу системи охорони здоров'я, передавши йому ряд функцій, що не виходять за межі його компетенції, зокрема медичне обслуговування у лікарнях сестринського догляду, хоспісах, надання швидкої допомоги фельдшерськими бригадами, виділення самостійних розділів роботи для працівників ФАПів;

- посилити заходи соціального захисту працівників системи охорони здоров'я, передусім на рівні первинної ланки (забезпечення житлом, надання пільгових кредитів тощо).

У системі оплати праці медичного персоналу:

ü підвищення рівня винагородження лікарів та іншого медичного персоналу для підняття престижу медичної професії, зменшення відпливу кадрів з галузі;

ü створення стимулів підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони здоров'я.

Для цього планується внести зміни до Умов оплати праці медичних працівників шляхом виділення двох складових в оплаті праці: постійної, яка буде визначатися традиційно на основі єдиної тарифної сітки розрядів, та змінної, що базуватиметься на чітких і прозорих критеріях обсягу та якості виконаної роботи.

Етапи реформи

До кінця 2010 р.

— об'єднання коштів для надання первинної медико-санітарної допомоги на рівні району/міста, вторинної (спеціалізованої) і швидкої медичної допомоги на обласному рівні, для надання третинної допомоги - на обласному й державному рівнях

— перерозподіл фінансування на користь первинної медичної допомоги та профілактичної медицини

— перехід від бюджетного фінансування комунальних і державних закладів на кошторисній основі до контрактної форми

— перегляд умов ліцензування медичної практики, акредитації медичних закладів і атестації медичного персоналу. Створення незалежних центрів (агенцій) з оцінювання відповідності медичних установ ліцензійним і акредитаційним вимогам

До кінця 2012 р.:

— проведення з 2011 року апробації змін на 2-х пілотних регіонах

— створення умов для формування раціональної територіальної мережі медичних закладів, створення госпітальних округів

— модернізація системи оплати праці медичного персоналу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи

— розроблення та прийняття комплексної програми «Здорова нація»

До кінця 2014 р.:

— переведення усіх медичних закладів на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг

— впровадження єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг, які оплачуються державою

— підготовка до впровадження обов'язкового соціального медичного страхування

У результаті впровадження реформ очікується:

– зниження загального коефіцієнта дитячої смертності до 6,5 %;

– зниження коефіцієнта материнської смертності до 13 %;

– зниження передчасної смертності на 25 %;

– зниження смертності від туберкульозу на 30 %;

– підвищення в загальній чисельності лікарів частки лікарів загальної практики з

– 4 % до 8-10 %;

– скорочення частки домогосподарств, у яких протягом року хто-небудь з членів при потребі не зміг одержати медичну допомогу, придбати ліки й медичне приладдя (з 20 % в 2009 р. до 3 %);

– скорочення частки тіньових платежів у системі медичного обслуговування з 10-15 % до 5-7 %..

Готуються основи законодавчої бази реформування. Для прискорення проведення системних реформ необхідно прийняття базових законів України:

Ú ”Основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я” (нова редакція "Основ законодавства України про охорону здоров‘я”).

Ú "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування”. Міністерству встановлено термін подання до Кабінету Міністрів ─ 1червня 2010 року.

Ú "Про заклади охорони здоров‘я».

Ú "Про внесення змін до Бюджетного кодексу» щодо об'єднання фінансових ресурсів для надання первинної медичної допомоги на районному/міському рівнях, вторинної допомоги – на обласному рівні.

Ú „Про внесення змін до Закону України „Про рекламу” в частині заборони реклами лікарських засобів;

Ú «Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення» з метою підвищення відповідальності суб‘єктів господарювання за порушення законодавства щодо якості лікарських засобів, реалізацію незареєстрованих лікарських засобів, та тих, що заборонені приписами Держлікінспекції МОЗ;

Крім цього, Урядом планується прийняття низки нормативно-правових актів, що випливають з цих законів.

МОЗ розроблено та затверджено Міністром охорони здоров'я України З.М. Митником План-графік за напрямом "Реформа медичного обслуговування населення" .

Проведено низку нарад, на яких визначено основні напрями реформування галузі охорони здоров'я, а саме:

розширене засідання Колегії МОЗ України «Сучасний стан, реформування та подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров'я. Розвиток хоспісної та паліативної медицини» (29.04.2010);

Всеукраїнська нарада з питань реформування та подальшого розвитку галузі охорони здоров'я під головуванням Віце-прем'єр-міністра України (27.05.2010, Житомир);

нарада Кабінету Міністрів України з питань забезпечення закладів охорони здоров'я України медичним обладнанням під головуванням Віце-прем'єр-міністра України (31.05.2010);

засідання робочої групи Комітету економічних реформ з підготовки концепції реформування системи медичного обслуговування під головуванням заступника Міністра охорони здоров'я України Бідного В.Г. (16.06.2010);

нарада Міністра охорони здоров'я України Митника З.М. «Реформування галузі охорони здоров'я України в контексті Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (01.07.2010).

Проведено інвентаризацію мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров'я України.

Список використаної літератури:

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України Про підсумки діяльності у сфері охорони здоров'я України за перше півріччя 2010 року
Реферат на тему: Реформування сфери охорони здоров’я України (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.