Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Забезпечення зв’язків з громадськістю (реферат)

Зміст

1.

Підготовка до проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2.

Забезпечення зв'язків з громадськістю

1. Підготовка до проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357 затверджено нову редакцію Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

Основне завдання МОЗ з підготовки України до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 році - медичне забезпечення учасників, глядачів і гостей та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя під час проведення чемпіонату Євро 2012.

Міністерством здійснено комплекс заходів щодо зміни системи надання екстреної та невідкладної медичної допомоги, у т.ч. в частині переоснащення закладів в рамках підготовки до ЄВРО-2012. Відповідно до Концепції проекту Закону України "Про загальнодержавну Систему надання екстреної медичної допомоги" готуються основи для впровадження нової системи (кадри, матеріально-технічна база та ін.).

Згідно з Планом залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ на I півріччя 2010 року, у м. Києві проведено 30.03.2010 міжнародний семінар для запровадження єдиного європейського екстреного телефонного номеру "112" за участю представників закладів та установ органі охорони здоров'я усіх 27 регіонів.

Проведено (27-28 квітня, Львів) міжнародний семінар „Готовність систем охорони здоров'я України та Польщі до надзвичайних ситуацій" за участю експертів Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) з участю представників МОЗ України, МНС, обласних та міських управлінь охорони здоров'я приймаючих міст ЄВРО - 2012 (Київ, Львів, Харків, Донецьк).

Експерти ВООЗ представили висновки за результатами оцінки готовності систем охорони здоров'я України і Польщі до кризових ситуацій. Були висвітлені проблеми та стратегічні напрямки планування у сфері охорони здоров'я у зв'язку із масовими заходами. Результатом проведеного семінару стали спільно вироблені рекомендації у сфері охорони здоров'я з питань зниження ризиків катастроф, готовності до реагування на надзвичайні ситуації, медичного забезпечення масових заходів чемпіонату УЄФА ЄВРО-2012, з врахуванням таких заходів в інших кранах, можливих ризиків та особливостей їх проведення на сучасному етапі суспільних відносин.

Проведено (в м. Харкові) дводенний навчально-тренувальний семінар з питань медичного забезпечення на стадіонах та прилеглих територіях під час проведення в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, з участю представників усіх українських міст, що прийматимуть чемпіонат. Були розглянуті питання щодо готовності системи охорони здоров'я Харківщини до роботи в надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, взаємодія з іншими службами та відомствами з питань забезпечення безпеки та правопорядку.

У рамках виїзної наради, на стадіоні "Металіст" вперше було організовано показове навчання медичного та немедичного персоналу з надання медичної допомоги і евакуації людей під час футбольних матчів. У ході навчання продемонстровано алгоритм дій при виникненні травм, отруєнь та інших надзвичайних ситуацій.

Проведення практичних навчань, тренувань - важлива частина підготовки охорони здоров'я до медичного забезпечення ЄВРО-2012.

1. Теоретичне тренування – розгляд етапів надання медичної допомоги постраждалим в умовах аудиторії з присутністю всіх зацікавлених служб та обговоренням необхідних заходів, що передбачені при НС з масовим враженням постраждалих. Обговорення відбувається у формі дискусії.

2. Функціональне (командно - штабне навчання) проводиться з залученням функціональних підрозділів, які входять в штаб оперативного реагування. Теоретично розігрується визначений сценарій в «реальному» часі.

3. Повномасштабне тренування – беруть участь всі служби, розігрується сценарій з використанням волонтерів, медичного персоналу закладів охорони здоров'я (лікарень, бригад швидкої медичної допомоги). Під час цього виду тренувань іде практичне відпрацювання дій та маніпуляцій служб в реальному часі, застосовуються справжнє обладнання, та інше

Згідно з наказом МОЗ України від 11.02.2010 №35-Адм 01.06.2010 в м. Харкові відбувся навчально-тренувальний семінар з питань медичного забезпечення на стадіонах та прилеглих територіях під час проведення в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

 

2. Забезпечення зв'язків з громадськістю

Забезпечення відкритості та прозорості державної політики є одним з пріоритетних напрямків діяльності МОЗ України. Відповідно до діючих нормативно-правових актів з питань комунікацій з громадськістю, сприяння розвитку громадянського суспільства Міністерством протягом I півріччя проведено наступну роботу.

Реалізація Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку

громадянського суспільства

З метою здійснення заходів з подальшої реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства видано наказ МОЗ від 11.02.2010 № 102 "Про затвердження планів заходів МОЗ України щодо сприяння розвитку громадянського суспільства у 2010 році", яким затверджено план заходів МОЗ щодо реалізації у 2010 р. цієї Концепції.

Майже у всіх регіонах було затверджено власні плани заходів з реалізації у 2010 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.

На виконання даного наказу:

· Розроблено та впроваджено механізм налагодження комунікацій з інститутами громадянського суспільства, забезпечено доступ громадян до інформації шляхом дії офіційного веб-сайту Міністерства www.moz.gov.ua та веб-сайтів: Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України – http://www.diklz.gov.ua; Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу МОЗ України – http://www.stop-aids.gov.ua; Державного Комітету з контролю за наркотиками – http://www.narko.gov.ua; веб-сторінках ДП "Державного фармакологічного центру" МОЗ України www/pharma-center.kiev.ua; ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" http://www.uiph.kiev.ua/.

На сьогодні майже в усіх місцевих органах охорони здоров'я (МОЗ АР Крим, УОЗ Вінницької, Волинської, Закарпатської, Житомирської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, ГУОЗ Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької ОДА, Київської міської держадміністрації) створено та
забезпечується функціонування власних веб-сайтів або відповідних сторінок на веб-сайтах обласних державних адміністрацій.

З метою удосконалення надання інформаційних державних послуг представник МОЗ України 28 квітня прийняв участь у роботі виставки "Електронна демократія: досягнення та перспективи" та 29 квітня – круглого столу „Роль механізмів електронної демократії у взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю”.

Також, Міністерство спільно з ЦК профспілки працівників охорони здоров'я видає часопис "Медична газета України: Ваше здоров'я”. Доступна електронна версія газети www:vz.kiev.ua.

Щомісячно (з березня 2004 р.) видається "Збірник нормативно-правових документів Міністерства охорони здоров‘я України”.

З 2005 року Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України раз у два місяці видається журнал "Санітарний лікар України",

З червня 2010 р. за участі Міністерства видається – медична газета "Медичний світ",

ДП "Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" щокварталу видається науково-практичний часопис "Фітотерапія".

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" щоквартально видається науково-практичне видання "Україна. Здоров'я нації"

· Продовжується вивчення громадської думки стосовно діяльності Міністерства та урядових органів державного управління у складі МОЗ України шляхом:

1) інтернет-опитування громадськості через офіційний веб-сайт Міністерства.

У I півріччі 2010 р. було проведено 3 таких опитування.

Результати опитування доводились до відома профільним структурним підрозділам Міністерства для врахування громадської думки у своїй подальшій діяльності.

2) щоденного моніторингу публікацій у засобах масової інформації (телебаченні, у друкованих змі та інтенет-виданнях), що стосуються охорони здоров'я. Забезпечено оперативне реагування та проведення відповідних заходів на критичні зауваження.

Проведення консультацій з громадськістю

З останній час було проведено низку заходів, які забезпечують участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров‘я .

Забезпечено розміщення проектів нормативно-правових актів для громадського обговорення, організовано проведення електронних консультацій з громадськістю на офіційному веб-сайті МОЗ України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".

За І півріччя 2010 р. на веб-сайті МОЗ у рубриці "Громадське обговорення проектів законодавчих актів" було розміщено 30 проектів нормативно-правових актів (з них: 25 проектів наказів МОЗ України, 1 проект розпорядження КМУ, 18 проектів постанов КМУ, 9 проектів законів України, проект Етичного кодексу фармацевтичних працівників України).

Впродовж I півріччя 2010 р. до Міністерства надійшло 2777 звернень від інститутів громадянського суспільства. У кожному окремому випадку було надано відповідь заявнику.

На веб-сайті МОЗ у розділі "Звернення громадян/коментарі фахівців" постійно розміщуються відповіді на актуальні запитання у галузі охорони здоров'я.

МОЗ України спільно з Профспілкою працівників охорони здоров'я України підготовлено та висвітлено у ЗМІ роз'яснення з приводу численних запитання, які надходять від органів та закладів охорони здоров'я, у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я".

У Міністерстві за участі фахівців було проведено засідання Круглого столу на тему "Управління якістю лабораторної діагностики в Україні", ініційованого Всеукраїнською Радою захисту прав та безпеки пацієнтів.

20 квітня Міністр взяв участь у Пленумі ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України.

24 квітня у рамках робочої поїздки до Сумської області Міністр відвідував обласний клінічний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спілкувався з ветеранами, що знаходяться на лікуванні та медичним персоналом госпіталю.

03 березня відбулася підсумкова колегія Міністерства охорони здоров'я щодо результатів діяльності медичної галузі у 2009 р.

МОЗ України щорічно організовуються та проводяться з‘їзди, конгреси, симпозіуми, науково-практичні конференції, семінари. У І півріччі 2010 р. з метою розгляду актуальних питань у галузі охорони здоров‘я було проведено 7 з‘їздів, 3 конгреси, 12 симпозіуми (усі з міжнародною участю), 103 конференції (з них – 62 з міжнародною участю) на яких відбувся активний діалог з медичною та науковою громадськістю.

щодо установлення прозорих зв'язків зі ЗМІ

Для встановлення прозорих зв'язків зі ЗМІ, які виступають представниками інтересів громадськості та мають безпосередній вихід на широкі кола населення, Міністерством у I півріччі 2010 р. за участі представників Міністерства:

· було проведено 14 прес-конференцій на теми:

- "Медичні, соціальні, психологічні, духовні аспекти штучного переривання вагітності";

- "Позитивні зрушення в подоланні туберкульозу в Україні: проблеми та перспективи";

- "Підсумки роботи медичної галузі в 2009 р. ";

- "Створення Всеукраїнського реєстру донорів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) МОЗ України";

- "Підбиття підсумків акції фонду "Серце до серця" 2009 року";

- "Національний конкурс для журналістів "Змінити себе – змінити світ";

- присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом та Всеукраїнському дню боротьби з туберкульозом;

· проведено 4 брифінги та засідань круглих столів;

· взято учать у підготовці 82 сюжетів та телевізійних програм на загальнонаціональних та приватних телевізійних каналах;

· відбулось 4 радіо ефірів;

· забезпечено відповідь на 69 інформаційних запити від друкованих ЗМІ (надання інтерв'ю, усні та письмові роз'яснення);

· забезпечено відповідь на 25 інформаційних запити від інформаційних агенцій (надання інтерв'ю, усні та письмові роз'яснення);

· здійснено електронну розсилку 226 інформаційних повідомлень електронною поштою за списком, який містить більш ніж 150 електронних адрес різних ЗМІ.

З метою підвищення серед населення та медичних працівників знань про реформу вторинної медичної допомоги в Україні 18 січня відбулося нагородження переможців національного конкурсу для журналістів "Змінити себе – змінити світ", що проходив за підтримки МОЗ України у рамках проекту Європейського Союзу "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні", який тривав з 1 серпня по 31 листопада 2009 року.

Взаємодія з консультативно-дорадчими органами – громадськими радами

З метою створення сприятливих умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, утвердження в Україні народовладдя і громадянського суспільства, на сьогодні при МОЗ створено та діють:

· Громадська Рада при МОЗ України

· Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій.

Представники Міністерства постійно приймають участь у засіданнях громадських рад.

Члени громадських рад регулярно беруть участь у засіданнях колегій МОЗ України, багатьох заходах та у роботі робочих груп Міністерства за різними напрямками тощо.

Для висвітлення діяльності та прозорості у роботі Громадської Ради при МОЗ України їй виділено окрему сторінку на сайті Міністерства охорони здоров'я України. (http://www.moz.gov.ua/ua/main/?docID=12115). У приміщенні МОЗ виділено кабінет для роботи Громадської Ради. Проводиться організаційна робота щодо створення інтернет-сторінки для Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій.

Сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міністерства

- забезпечено дію механізму зворотнього зв'язку з громадськістю:

1) на період епідемії сезонного та пандемічного грипу в МОЗ було забезпечено цілодобову роботу "гарячої" телефонної лінії (тел. 200-07-80) на якій у три зміни чергували спеціалісти Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, ДП "Державний фармакологічний центр" в кількості 7 спеціалістів, а також консультанти за напрямами звернень під керівництвом відповідального представника МОЗ України та "гарячі” телефонні лінії у регіонах;

2) 27 квітня Міністр охорони здоров'я України Зіновій Митник взяв участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України, під час якої він відповів на 24 телефонні дзвінки з майже усіх регіонів України;

3) відповідно до наказу МОЗ від 03.09.2009 р. № 659 «Про організацію виконання постанови КМУ від 12 серпня 2009 р. № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Соціальний контактний центр" Міністерством здійснено значний обсяг роботи щодо забезпечення функціонування створеної системи оперативного реагування на телефонні звернення;

4) відповідно до наказу МОЗ від 21.07.05 № 369 "Про запровадження прямих телефонних ліній в органах управління галуззю охорони здоров'я" прямі телефонні лінії працюють в усіх місцевих органах охорони здоров'я.

Продовжено роботу із залучення представників громадськості до робочих груп:

- з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації (наказ МОЗ від 20.11.2009 № 849);

- для розробки та запровадження в Україні єдиної стратегії протидії абортам, внесення змін до нормативно-правових актів з попередження та організації проведення штучного переривання вагітності (від 08.05.2009 №168-Адм);

- з питань управління закупівлі та постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення у сфері протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та туберкульозу (наказ МОЗ від 13.04.2010 р. № 124-Адм);

- з опрацювання проектів законів України "Основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я" та "Про заклади охорони здоров'я" (наказ МОЗ від 26.04.2010 р. № 148-Адм) тощо.

Список використаної літератури:

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України Про підсумки діяльності у сфері охорони здоров'я України за перше півріччя 2010 року
Реферат на тему: Підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Забезпечення зв’язків з громадськістю (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.