Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Закарпатській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення.

Основні проблемні питання:

•недостатня матеріально-технічна база закладів охорони здоров'я І та ІІ рівня надання допомоги (зокрема, реанімаційних, родопомічних та приймальних відділень районних і центральних районних лікарень), низька укомплектованість обладнанням ФАПів та АЗПСМ

•недостатнє забезпечення санітарним транспортом установ первинної медико-санітарної ланки •відсутність обласного перинатального закладу та недостатня оснащеність Ужгородського міського перинатального центру, який виконує функції закладу ІІІ рівня рододопомоги;

•висока питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі бюджетів закладів первинної та вторинної медико-санітарної ланки та, відповідно, скорочення витрат на безпосередньо медичну допомогу не дає змогу забезпечити надання послуг у відповідності до стандартів.

Шляхи вирішення:

• забезпечення стабільного та послідовного фінансування лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів;

•зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, насамперед, ланки первинної медико-санітарної допомоги;

•проведення якісних та в повному об'ємі профілактичних медичних оглядів населення з метою раннього виявлення захворювань туберкульозу, онкологічних та серцево-судинних захворювань;
•запровадження інноваційних технологій в діагностиці та лікування хворих з серцево-судинними, нейрохірургічними, онкологічними захворюваннями та захворюванням на СНІД, та поєднаних з ним туберкульозу і наркоманії;

•забезпечення раціонального та ефективного використання отриманого лікувально-діагностичного обладнання для закладів охорони здоров'я всіх рівнів;

•забезпечення відкриття амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в населених пунктах з чисельністю населення 1000 і більше осіб; забезпечення збільшення видатків для пільгового забезпечення медикаментами, зубопротезування та слухопротезування пільгових категорій громадян;

•забезпечення етапності та наступності в лікуванні хворих незалежно від рівня надання медичної допомоги та стандартів лікувально-діагностичного процесу;

•підвищення якості лікування хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів шляхом запровадження стандартів лікувально-діагностичного процесу адаптованих до умов діяльності закладу;

•покращення надання медичної допомоги матерям та дітям шляхом запровадження інноваційних технологій у рододопомозі, вчасного виявлених вроджених вад розвитку, будівництва обласного перинатального центру, зміцнення матеріально-технічної бази відділень реанімації для новонароджених;

•підвищення якості хірургічної допомоги хворим з онкозахворюваннями легень та сечостатевої системи;

•забезпечення подальшого розвитку реанімаційної допомоги новонародженим, хворим на туберкульоз та онкозахворювання;

•взяття на диспансерний облік всіх хворих відповідно до вимог наказів Міністерства охорони здоров'я України;

•забезпечення подальшого розвитку стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
•належний відбір та направлення хворих для лікування у заклади обласного підпорядкування;
•забезпечення збільшення видатків на пацієнта шляхом зменшення та економії видатків на утримання закладів охорони здоров'я.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Закарпатська область посідає 17-тє рейтингове місце (2004 р. – 8, 2005р.– 12, 2006р. – 9, 2007 р. - 9, 2008 – 10).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

В області проживає 1239 773 населення. З них 594 078 чоловіків, що складає 48% ( в Україні - 46,2%) і 645 695 жінок, що складає 52 % ( в Україні-53,8%). У містах проживає 456 295 чоловік – 37 % (Україна-67,8 %), у селах – 783 4783 чоловік – 63 % ( Україна-32,2%).

Із всього працездатного населення, а це 720 059 чол., чоловіки становлять - 373 127 (52%) , а жінки– 346 932 (48 %). Тобто в області переважає сільське населення, тоді як в цілому по Україні більше мешканців міст, кількість жінок переважає над кількістю чоловіків, так як і у всій державі, але слід відмітити дуже позитивну тенденцію, що серед працездатного населення більше чоловіків, тоді як в Україні чоловіків працездатного віку значно менше, ніж жінок. За 5 місяців 2010 року народжуваність становить 5,84, смертність 5,0 тобто зберігається позитивний природній приріст – 0,84. Мали місце 3 материнські смертності – дві в наслідок грипу. Одна – внаслідок екстрагенітальної патології. Показник малюкової смертності становить за 6 місяців 2010 року – орієнтовно - 9, 5/1000 населення. Вікова структура перинатальних втрат та малюкової смертності наступна: рівень мертвонароджуваності – 6,1/1000, рання неонатальна – 3,32/1000, перинатальна – 9,68/1000, неонатальна – 4,42/1000, пстнеонатальна – 5,0/1000 (питома вага ранніх неонатальних втрат становить 35%, пізніх – 11,6%, постнеонатальних 53,4%). У нозологічній структурі перше місце займають причини, що виникли у перинатальному періоді (44,62/1000 або 44%), друге – вроджені аномалії розвитку 31,7/1000 або 31,4%), третє – травми та зовнішні причини 6,9/1000 або 7, 04%).

Захворюваність населення

Впродовж першого півріччя 2010 року зареєстровано 1968330 захворювань серед всього населення області, в тому числі серед дитячого населення 0-14 років 301114 випадків, дитячого населення 15-17 років 64658 та дорослого населення 18 років і старші – 1602558. Відповідно показник поширеності захворювань серед всього населення (на 1000) складає 1587,6, серед дорослого населення 1690,0, дитячого населення 15-17 років 1089,0 та дитячого населення 0-14 років 1297,0. За цей період зареєстровано захворювань з встановленим вперше в житті діагнозом – 481296 або 388,2 на 1000 всього населення області , при цьому в дітей 0-14 років 173542 або 747,5 на 1000 відповідного населення у дітей 15-17 років 28688 (або 483,2 на 1000) та у дорослих 279066, що складає 294,3 на 1000 дорослого населення. У структурі поширеності переважають хвороби системи кровообігу – 591,1 на 1000, органів дихання 240,3, ендокринної системи – 138,3 та органів травлення 39,3.

 

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Медична допомога забезпечується розгалуженою мережею закладів загальною кількістю 611, серед яких: 25 закладів обласного підпорядкування, у т.ч. 7 диспансерів, обласний будинок дитини, 2 дитячі санаторії, ОТМО „Фтизіатрія”, 23 дільничні лікарні, 6 - ЦРЛ, 9 - РЛ, 239 амбулаторних закладів, станція швидкої медичної допомоги, 2 самостійні поліклініки, 1 районний диспансер, 3 районні стоматологічні поліклініки, 10 міських лікарень, міська дитяча лікарня, міський перинатальний центр, 290 ФАПів

При дещо нижчій, ніж загалом в Україні, забезпеченості закладами, яка становить 4,9 на 10 тис (Україна - 5,5 на 10 тис), доступність сільського населення до лікарської допомоги є вищою: забезпеченість лікарськими амбулаторіями (у т.ч. АЗПСМ) становить 1,9 на 10 тис (Україна - 0,6 на 10тис). Ліжковий фонд закладів області всього становить 9785 або 78,9 на 10 тис населення, у т.ч. 9425 ліжок або 76 на 10 тис. – у закладах, підпорядкованих УОЗ, із яких третя частина – у закладах обласного підпорядкування. Розгорнуто 1777 ліжок денного стаціонару. Охоплено обслуговуванням сімейними лікарями 77,8 % населення, питома вага охоплених медичним обслуговуванням на засадах загальної практики сімейної медицини сільських мешканців становить більше 97 %. Функціонує 280 закладів ЗПСМ , у т.ч. 234 амбулаторії ЗПСМ. На території області також функціонують інші заклади: НПО «Реабілітація», Українська алергологічна лікарня, ДЗ «Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна станція», 13 районних та 2міські підрозділи СЕС.

Крім закладів системи МОЗ в області функціонує ряд відомчих медичних установ. Це заклади, підпорядковані Мінтрансу, МВС та МОУ, а саме: військовий госпіталь із стаціонаром на 100 ліжок м.Мукачева, окрема медична рота військової частини А- 1556 м. Ужгорода із стаціонаром на 30 ліжок, дільнична лікарня ст. Ужгород із стаціонаром на 120 ліжок, вузлова лікарня ст. Чоп із стаціонаром на 30ліжок, вузлова лікарня ст. Мукачева із стаціонаром на 30 ліжок, вузлова лікарня ст. Королево із стаціонаром на 30 ліжок, сектор медичного забезпечення ГУ УМВС у Закарпатській області із стаціонаром на 50 ліжок. Суттєвого впливу на стан медичного забезпечення мешканців області, а відповідно на стан їх здоров'я та демографічну ситуацію дані заклади не мають. Проте, у силу їх специфіки, як об'єкт для створення єдиного медичного простору на території регіону можна розглядати тільки заклади системи Мінтрансу, беручи до уваги їх потужний ліжковий потенціал (210 ліжок на 10 тис відповідного контингенту) та дублювання ряду вузько профільної допомоги (гінекологія, урологія, хірургія, неврологія тощо).

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

В області працює 4710 лікарів, у т.ч. 4476 - у закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я (36,1 на 10 тис) та 11028 осіб середнього медичного персоналу, у т.ч. - 10440 (84,2 на 10 тис) у закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я. Забезпеченість населення області штатними та зайнятими посадами медичних працівників, особливо середніх медичних працівників, є нижчою, ніж загалом в Україні. Зокрема, забезпеченість штатними посадами лікарів становить 34,3 на 10 тис (Україна– 57,7), зайнятими – 31,3 (Україна – 49), забезпеченість штатними посадами середнього медичного персоналу становить 64,1 на 10 тис (Україна – 97,5), зайнятими – 63,5 (Україна – 94,5), проте укомплектованість цих посад є значно оптимальнішою: укомплектованість штатних посад лікарів становить 91,9% (Україна 79,1%), медичних сестер – 98,9% ( Україна – 96,2%). Поряд з цим має місце певний дефіцит кадрів первинної мережі ЗПСМ. Укомплектованість штатних посад лікарів становить 88,2% (Україна 85,9%). Дана ситуація наразі спричиняє у переважній більшості районів перевантаженість лікарів ЗПСМ. При середньому нормативі навантаження на лікаря ЗПСМ 1200-1500 осіб, середній показник у районах області становить 1758,8 на одного лікаря із значними коливаннями у різних районах (мінімально– 1492,6, максимально – 2783,1). Атестовано всього 3145 лікарів, тобто 70,3% до всіх лікарів. Із них мають вищу категорію – 1776 – 56,5%, першу категорію – 824 – 26,2%, другу категорію – 545 – 17,3 %. Середнього медперсоналу атестовано всього– 6721 осіб, тобто 64,4 % до всіх середніх медпрацівників, із них мають вищу категорію – 3948 – 58,7%, першу – 1485 – 22,1%, другу– 1288 – 19,2%.

Матеріально-технічна забезпеченість

За 5 місяців 2010 року фінансування заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я не здійснювалося у зв'язку з тим, що не було прийнято Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік».

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

У 2010 році розрахунковий показник обсягів видатків на галузь охорони здоров'я області доведений Міністерством фінансів України становить 838 957,3 тис. грн. Бюджет охорони здоров'я області, затверджений рішенням відповідних рад у 2010 році – 846432,0 тис. грн. що більше доведеного розрахункового показника Мінфіну на 7474,7 тис. грн. Суттєве збільшення видатків на придбання медикаментів дозволило стовідсотково забезпечити потребу у фінансуванні по статті „Медикаменти та перев'язувальні матеріали” для хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у обласних закладах охорони здоров'я. Поставки за рахунок коштів державного бюджету станом на 01.06.10 становить 1193,2тисгрн. при плані 44945,0 тис грн. або 2,7%. У 2010 років в області діють за фінансовою підтримкою 9 регіональних програм, які станом на 01.06.10 профінансовані у сумі 4103,8 тис грн.

Залучення позабюджетних коштів

За 5 місяців 2010 року залучено позабюджетних коштів у сумі 10693,7 ти грн..

Майнова діяльність

Майно закладів охорони здоров'я є комунальною власністю, яке передано їм на правах оперативного керування, упорядковано питання щодо власності землі. Приміщення закладів охорони здоров'я, які не використовуються для потреб установ, надаються в оренду відповідно до чинного законодавства.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації була створена робоча група з реформ соціальної сфери та підвищення якості життя, зокрема і з підвищення стандартів життя «Реформа медичного обслуговування», якою розроблені та подані до обласного комітету з економічних реформ облдержадміністрації пропозиції щодо реформування галузі охорони здоров'я. Основні аспекти поданих пропозицій виражені у Програмі економічних реформ України на 2010-2014 роки. Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.

Основні необхідні кроки для підвищення якості медичних послуг:

- проведення оптимізації і структурної реорганізації галузі;

- чітке розмежування первинного, вторинного рівнів медичної допомоги;

- скорочення 4-рівневої системи фінансування до двох-трьох внаслідок об'єднання фінансових ресурсів: для первинної медико-санітарної допомоги на районному і міському рівнях, для вторинного рівня медичного обслуговування – на обласному рівні;

- підвищення автономності медичних закладів, шляхом зміни їх господарського статусу, перетворення медичних закладів у державні/комунальні некомерційні підприємства;

- створити конкурентоспроможне середовище за обсяг і якість медичних послуг в нових договірних умовах.

З метою своєчасного проведення реформ в період 2010-2014 років потребує внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про засади законодавства про охорону здоров'я» та прийняття Закону України «Про лікувально-профілактичні заклади і медичне обслуговування населення». Управління охорони здоров'я надавало свої пропозиції щодо внесення змін у вищенаведені законодавчі акти та погоджувало такі проекти.

Комітетом з економічних реформ медичного обслуговування проведено обговорення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з представниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадськості, медичними працівниками галузі охорони здоров'я Хустського району та засідання керівників управління охорони здоров'я, науковців, громадськості за «круглим столом», де обговорено питання реформ з підвищення стандартів життя «Реформа медичного обслуговування».Основні пункти реформ повністю підтримані при обговоренні.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Закарпатській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.