Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Волинській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Першочергове укомплектування медичними кадрами закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу сільському населенню, зокрема амбулаторій сімейної медицини, ФАПів.

2. Спільно з місцевими органами виконавчої та представницької влади вирішення питання забезпечення житлом медичних працівників, надання їм комунальних послуг відповідно до чинного законодавства України, та сприяти забезпеченню житлом молодих спеціалістів, що прибувають на працевлаштування в сільську місцевість.

3. Дооснащення сільських лікарських амбулаторій та ФАПів необхідним обладнанням та інструментарієм згідно з табелем оснащення.

4. Забезпечення установ охорони здоров'я області сучасним санітарним автотранспортом, відповідно обладнаним медичною апаратурою, особливо в сільській місцевості.

5. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу дітям і матерям.

6. Розширення надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню області, зокрема кардіохірургічної, ортопедичної, а також населенню, яке постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи.

7. Подальше реформування мережі дільничних лікарень, які найчастіше надають не тільки медичну, а і медико-соціальну допомогу.

8. Реорганізація дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини.

9. Оптимізація роботи ФАПів: в області нараховується 800 ФАПів, з них 31 обслуговує населені пункти з населенням менше 100 жителів і 6 – менше 60 жителів.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Волинська область посідає 27-ме рейтингове місце (2004 р. – 195, 2005р.– 22, 2006р. – 25, 2007 р. - 20, 2008 – 26).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області Характеристика демографічної ситуації

Чисельність постійного населення області станом на 01.01.2010 р. становила 1033,9 тис. чоловік. Чисельність сільського населення - 504,6 тис. чоловік ( 48,8%) і міського - 529,3 тис. чоловік (51,2%). За 2009 рік зросла кількість дітей віком від 0 до 14 років включно до 191,6 тис. проти 190,6 тис. в 2008 році.

В області продовжується позитивна динаміка щодо демографічних процесів: кількість народжених перевищила загальну кількість померлих. Показник народжуваності за 6 міс. 2010 року в перерахунку на річний показник становить 14,3 на 1000 населення (область 2009 рік – 14,8; Україна 2009р. – 11,2). Показник смертності за аналогічний період становить 14,1 ( 2009 рік – 14,1; Україна 2009р. – 15,4) на 1000 населення. Природній приріст населення за 6 міс. 2010 року становить +0,2(2009 рік - +0,64; Україна 2009р. –4,2).

Нагальною проблемою в області, як загалом і в державі, залишається надсмертність чоловіків працездатного віку, яка значно переважає смертність жінок і становить відповідно 720 та 189 на 100 тис. відповідного населення працездатного віку. У структурі причин смертності перші місця займають: хвороби системи кровообігу – 65,3%, новоутворення – 9,6%, в т.ч. злоякісні – 9,5%, нещасні випадки, травми та отруєння – 7,2%, хвороби органів дихання – 7,3%.У населення працездатного віку на друге місце виходять нещасні випадки, травми та отруєння.

Малюкова смертність 7,5 на 1000 народжених живими.

Материнська смертність ( 1 випадок ) – 13,6 на 100 тис. народжених живими.

Захворюваність населення

Рівень поширеності захворювань серед населення області за 6 місяців 2010 року зріс проти аналогічного періоду минуло року і становить 111930 на 100 тис. населення (область 2009р. – 188712; Україна 2009р. – 184630). Ріст відбувся за рахунок зростання захворюваності на хвороби органів дихання. Дещо вищі показники поширеності серед дитячого населення 0-17 років включно - 121223 (область 2009р.– 195234; Україна 2009р. – 193887). Поширеність захворювань формують хвороби системи кровообігу – 28,9%, органів дихання – 26,0%, органів травлення – 8,5%, ендокринної системи – 6,7%, кістково-м'язової системи та сполучної тканини – 6,0%, сечостатевої системи – 4,6%, ока та придаткового апарату – 4,4%, нервової системи – 4,0%. Сумарна частка цих хвороб у структурі поширеності становить 89,1%.

Кількість захворювань, зареєстрованих вперше в житті, в порівнянні з 6 міс. 2009р. і становить 39867 за 6 міс. 2010 р. на 100 тис. населення ( область 2009 р. – 78571;Україна 2009 р. – 71865). Захворюваність дитячого населення – 70193 у 2,3 разу перевищує захворюваність дорослого населення – 30879 на 100 тис. відповідного населення. У структурі захворюваності населення області перші місця займають: хвороби органів дихання – 53,1%, травмами і отруєнням – 5,8%, хвороби системи кровообігу та сечостатевої системи по 5,6%, шкіри та підшкірної клітковини – 5,5%, кістково-м'язової – 5,1%, ока та придаткового апарату – 4,8%, інфекційним та паразитарним хворобам – 3,8%. Сумарна частка цих хвороб у структурі захворюваності становить 83,7%.

Захворюваність на всі форми активного туберкульозу по області за 6 місяців 2010р. становить 31,8 на 100 тис. населення ( область 2009р. – 63,1; Україна 2009р. – 72,7). Спостерігається деяке зниження захворюваності населення області на злоякісні новоутворення 119,1 на 100 тис. населення за 6 міс. 2010р. (область 2009 р. – 270,0; Україна 2009р. – 331,5).

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Станом на 01.01.2010 року в системі охорони здоров'я Волинської області функціонує 56 лікарняних закладів, що надають стаціонарну допомогу населенню: 16 центральних районних лікарень, 6 районних лікарень, 13 дільничних лікарень, 4 міські лікарні, 2 пологові будинки, 2 психіатричні лікарні, 3туберкульозні лікарні для дорослих, інфекційна лікарня для дорослих, обласна клінічна лікарня для дорослих, обласна клінічна дитяча лікарня, дитяча міська лікарня, госпіталь для ІВ, лікарня "Хоспіс”, 4диспансери: обласні протитуберкульозний, онкологічний, наркологічний, міський шкірно-венерологічний. В них розгорнуто 8368 ліжок або 80,93 на 10 тис. населення ( Україна 2009р. – 86,75). Додатково функціонує будинок дитини для дітей з ураженням нервової системи на 100 ліжок та 3санаторії на 500 ліжок: для дорослих, хворих на туберкульоз – 100 ліжок, для дітей, хворих на туберкульоз – 300 ліжок, санаторій для батьків з дітьми на 100 ліжок. Амбулаторно-поліклінічну населенню області забезпечують 965 закладів: 45 поліклінік ( амбулаторій, жіночих консультацій, які входять до складу лікарняних закладів), 5 диспансерів, 3 поліклініки для дорослих, 3 гозпрозрахункові поліклініки, 6 стоматологічних поліклінік для дорослих, дитяча поліклініка, 87 амбулаторій, в т.ч. 79 сільських (81 амбулаторія загальної практики/сімейної медицини, в т.ч. 73 з них сільські), центр по профілактиці та боротьбі зі СНІД, 2 лікарських здоровпункти, 14 фельдшерських здоровпунктів, 798 ФАПів. Планова потужність всіх амбулаторно-поліклінічних закладів ( самостійних та об'єднаних) – 17718 відвідувань в зміну.

Крім того в області є самостійна станція швидкої медичної допомоги та 26 відділень ШМД при лікпрофзакладах, 2 станції переливання крові, 3 бюро: судово-медичної експертизи, патологоанатомічне, медико-соціальної експертизи, обласний центр здоров'я, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, 18 санітарно-епідеміологічних станції і 1 дезінфекційна станція.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Станом на 01.01.2010 року у закладах охорони здоров'я області працює 24521 працівник, з них: 3 792 лікарі, 10 984 молодших спеціалістів з медичною освітою та 9761 чоловік обслуговуючого і технічного персоналу. З метою підвищення кваліфікаційного рівня лікарів у І півріччі 2010 року проведено виїзні курси спеціалізації зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина», передатестаційні цикли зі спеціальностей: організація і управління охороною здоров'я, терапія, загальна практика-сімейна медицина, неврологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, неонатологія, акушерство і гінекологія. Тільки у м.Луцьку підвищили кваліфікацію 282 лікарі, з них на курсах інформації і стажування на місцевих базах - 55 лікарів. В цілому протягом першого півріччя поточного року 386 лікарів підвищили свій кваліфікаційний рівень при плані на 2010 рік 650 чоловік.

На базі постійно-діючих курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою при обласній клінічній лікарні курсову перепідготовку пройшло 1265 молодших спеціалістів з медичною освітою при плані 1078 чоловік, що становить 117,3%, з них: удосконалення – 1202, спеціалізацію – 47, курси інформації і стажування – 16. Підготовлено 32 молодших медичних сестри по догляду за хворими.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Фінансування галузі охорони здоров'я по оперативних даних за І півріччя 2010 року виконано на 47,5%, при плані 644996,2 тис. грн., профінансовано 306373,2 тис. грн. Залучено позабюджетних надходжень по очікуваних даних в сумі 36769,2 тис. грн., що становить 12% до загальних касових видатків.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі по фактично зайнятих посадах складає 1400 грн., в т.ч. лікарів 2100 грн., середнього медичного персоналу 1533 грн.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

Напрями реформування охорони здоров'я області будуть здійснюватись відповідно до Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», зокрема:

1. Реорганізація дільничних лікарень у лікарські амбулаторії з денними стаціонарами та пунктами швидкої допомоги.

Реорганізація дільничних лікарень та ФАПів, що обслуговують менше 100 жителів, дасть можливість зекономити бюджетних коштів до 2,5 млн. грн. в рік, а також значно покращить якість надання медичної допомоги.

2. Переведення фінансування фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарських амбулаторій на районний рівень

Фінансування закладів первинної медико-санітарної допомоги, зокрема лікарських амбулаторій, з районного бюджету надасть можливість рівномірного розподілу коштів на одного сільського жителя, що забезпечить якісну, кваліфіковану і в повному об'ємі медичну допомогу кожному жителю села.

3. Реструктуризація мережі лікувально-профілактичних закладів області з метою покращення якості надання медичної допомоги.;

Вивчено питання реструктуризації ліжкового фонду обласної клінічної лікарні та обласного онкологічного диспансеру. Для покращення надання висококваліфікованої медичної допомоги, в обласній клінічній лікарні переєстрували 50 ліжок для лікування хворих з онкологічною патологією.

4. Зміцнення матеріально-технічної бази існуючих лікувально-профілактичних закладів.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Волинській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.