Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Тернопільській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я області та шляхи їх вирішення

1. Завершити добудову легеневого відділу в облтубдиспансері.

2. Переведення на газове опалення Яблунівського дитячого протитуберкульозного санаторію, протитуберкульозного диспансеру с. Фещуки, Кременецького району, Буданівської психлікарні.

3. Реконструкція покрівлі та приміщення протитуберкульозної лікарні с. Плотича Тернопільського району.

4. Оптимізація мережі та ліжкового фонду згідно з нормативними актами.

5. Створення на базі міських, центральних районних лікарень відділень екстреної медичної допомоги.

6. Продовження реорганізації первинної ланки на засадах сімейної медицини шляхом реорганізації ФАПів, які обслуговують більше 1000 населення, в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, створення відповідної матеріально-технічної бази (забезпечення транспортом, обладнанням).

7. Першочергове укомплектування кадрами лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості та центральних районних лікарень.

8. Структурна реорганізація служби крові.

9. Впровадження в практику охорони здоров'я медичних стандартів та протоколів лікування, дієвого контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу.

10.Запровадження інтервенційної хірургії в обласній клінічній лікарні.

11.Інформаційно-аналітичне забезпечення медичних установ.

12.Підвищення якості та результативність роботи установ первинної ланки з питань профоглядів, диспансеризації, профілактичної роботи.

13.Залучення додаткових джерел фінансування закладів охорони здоров'я. Ефективне використання бюджетних коштів.

14.Забезпечити приведення електроспоживачів пологових, хірургічних та реанімаційних відділів до Ікатегорії надійності енергоживлення.

15.Виконання загальнодержавних, національних, міжгалузевих, регіональних та обласних програм щодо забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя населення.

16.Удосконалення функції державного санітарно-епідеміологічного нагляду за підконтрольними об'єктами, насамперед - об'єктами підвищеного епідемічного ризику.

17.Вжиття заходів для впорядкування зон санітарної охорони водогонів, проведення суцільного весняного знезараження питної води.

18.Остаточне вирішення проблеми ліквідації непридатних отрутохімікатів на території області.

19.Для забезпечення епідемічного благополуччя населення тримати на особливому контролі:

повноту та якість охоплення населення профілактичними щепленнями;

покращення якості профілактичної роботи щодо туберкульозу, своєчасність та якість проведення туберкулінодіагностики;

профілактичні медичні огляди контингентів, що їм підлягають.

20. Освоєння нових методик та впровадження лабораторного обладнання відповідно до змін технологій на виробництві та в сфері обслуговування.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Тернопільська область посідає 19-те рейтингове місце (2004 р. – 17, 2005р.– 17, 2006р. – 16, 2007 р. - 16, 2008 – 21).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Демографічна ситуація у І півріччі 2010 року залишилася на рівні аналогічного періоду минулого року. За 6 місяців 2010 року народилось 5769 (2009 р. - 5956), народжуваність зменшилась порівняно з минулим роком і становить 5,3 на 1000 населення (5,4 - 2009 р.), померло 7941 (2009 р. - 8192), загальна смертність зменшилась і становить 7,3 на 1000 населення (2009 р - 7,5). Природній приріст (убуток) залишився на рівні показника аналогічного періоду минулого року і становить - 2,0 (2172 особи). Позитивний природній приріст залишається тільки у м. Тернополі і становить +2,1, протягом двох останніх років намітилось покращення у Бучацькому районі, де показник природного приросту складає +0,03 проти -0,05, за аналогічний період минулого року. Показник дитячої смертності за 6місяців 2010 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 7,2%о (2009 р. - 6,75%о). Високий показник дитячої смертності зареєстрований у: Шумському, Гусятинському та Заліщицькому районах. У структурі смертності немовлят за причинами смерті на першому місці стани, які виникають в перинатальному періоді - 40,9% (2009 р -50,0%), на другому - вроджені аномалії - на 10 тис. дитячого населення - 25,0% (2009 р. - 30,9%), на третьому - нещасні випадки - 15,9% ( 2009 р. - 2,4%).

Захворюваність населення

За І півріччя 2010 року зареєстровано 1274710 випадків хвороб, у т.ч. 363139 виявлених вперше серед всього населення. Поширеність хвороб становить 117418,3 на 100 тис. населення (2009 р-33631,2). Зменшення поширеності в абсолютних числах становить 19413 (1,5%). Поряд із зменшенням поширеності відмічається зменшення захворюваності, яка становить 33136,2 на 100 тис. населення (2009р - 33631,2, 2008р.- 35498,4). Серед районів високий рівень захворюваності і поширеності реєструється у: Чортківському, Зборівському, Теребовлянському, Бережанському районах. Найнижчі показники захворюваності спостерігаються у: Заліщицькому, Козівському, Гусятинському, Шумському районах. У структурі поширеності захворювань серед всього населення стабільно на першому місці - хвороби системи кровообігу - 37,6%, на другому - хвороби органів дихання-17,9%, на третьому - хвороби органів травлення - 10,6%. У структурі захворюваності на першому місці хвороби органів дихання - 48,6%, на другому - хвороби шкіри і підшкірної клітковини - 6,9%, на третьому - хвороби системи кровообігу — 6,4%. При розподілі показників поширеності та захворюваності за віковими групами (діти 0-17 років, дорослі) питома вага окремих класів захворювань дещо відмінна і має свої стабільні значення. Так, серед дітей 0-17 років найбільше реєструється захворювань органів дихання -93169(43,7%), що становить 4?3,1 на 1 тис. населення, у тому числі вперше в житті - 92791 (43,0%), 384,8 на 1 тис. населення, друге місце посідають хвороби органів травлення - 20043 (9,0%), 93,2 на 1 тис. населення, третє - хвороби ендокринної системи та розладів харчування 15789 (6,5%) або 73,4 на 1 тис. населення. Серед дорослих (18 років і старше) за поширеністю перше місце посідають хвороби системи кровообігу - 42,6% -50475,1 на 100 тис. населення, друге - хвороби органів дихання - 11,9% - 13726,3 на 100 тис. населення, третє - хвороби органів травлення - 11,4% - 13341,2 на 100 тис. населення. Високі показники поширеності реєструються серед хвороб ендокринної системи, розладів харчування- 6503,4 на 100 тис. населення, у тому числі: цукровий діабет - 3876,2 хвороби ока та придаткового апарату - 5141,2, гіпертонічна хвороба (всі форми) - 23120,3, ішемічна хвороба серця - 19612,3, цереброваскулярні хвороби - 4981,3, хвороби кістково-м'язової системи - 6211,4і хвороби сечостатевої системи - 5319,2.

Однією з найважливіших і найскладніших для вирішення проблем, що виникли перед людством, є ВІЛ - інфекція/ СНІД. За І півріччя 2010 року, за даними центру профілактики і боротьби зі СНІДом, в області зареєстровано 40 випадків ВІЛ - інфекції і 21 випадок СНІДу. Відповідно за аналогічний період минулого року 54 і 14. Захворюваність становить 3,68 на 100 тис. населення ВІЛ - інфекції і 1,93 - СНІД порівняно з аналогічним періодом минулого року - 4,95 і 1,28.

Показник захворюваності на туберкульоз за 6 місяців 2010 року становить 27,1 на 100 тис. населення проти 30,9 за аналогічний період 2009 року. За І півріччя 2010 року зареєстровано активного туберкульозу на 44випадки менше, ніж за аналогічний період минулого року. Поряд із зменшенням захворюваності зросла і питома вага деструктивних форм - з 45,3% у І півріччі 2009 до 47,2% у І півріччі 2010 року. За Іквартал 2010 року захворюваність серед дітей залишається на рівні минулого року і складає 1,7 на 100 тис. населення ( 2009р.- 3,4 ). Захворюваність серед підлітків зменшилась і становить 4,4 на 100 тис. населення проти 25,2 у 2009 році. У сучасних умовах надзвичайно важливою є проблема новоутворень. За 6 місяців 2010 року захворюваність склала 138,5 на 100 тис. населення проти 131,0 за аналогічний період минулого року. Зменшилась питома вага виявлення хворих в запущених формах серед вперше виявлених і вона становить 18,5% проти 20,0 за аналогічний період минулого року. Зменшився показник запущеності візуальних локалізацій і становить 15,3% (2009 р. - 18,2%). За І півріччя 2010 року в області відмічається покращення показника морфологічної верифікації діагнозу порівняно з аналогічним періодом 2009 року і складає 80,6% (2009 р. - 77,3%). Відмічається зростання питомої ваги хворих, які отримали спеціальне лікування. За 6 місяців 2010 року спеціальне лікування отримало 67,9% первинних онкологічних хворих ( 2009 р. - 66,3% ). За 6 місяців 2010 року зареєстровано вперше виявленого сифілісу 70 випадки, що на 6 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Захворюваність на сифіліс за 6 місяців 2010 року становить 0,64 на 10тис. населення (2009 р. - 0,58). Захворюваність на гонорею залишилась на рівні минулого року і становить 0,97 на 10 тис населення проти 0,96 в 2009 році.

IV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Лікувально-профілактичну допомогу населенню області надає широка мережа закладів охорони здоров'я. Упорядкування мережі та ліжкових потужностей лікарень в області відбувалося за рахунок реорганізації малопотужних, економічно нерентабельних закладів ((районні та дільничні лікарні).

 

2005

2006

2007

2008

2009

І кв. 2010

Всього лікарняних закладів

68

67

67

65

64

64

Загальне число ліжок

9860

9846

9836

9801

9725

9705

Забезпеченість на 10 тис. населення

88,92

89,34

89,79

89,91

89,21

89,0

Заклади, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу

200

210

214

216

217

219

з них сільські амбулаторії сімейної медицини

125

136

140

143

146

148

Число амбулаторно-поліклінічних закладів, які мають денні стаціонари

172

189

192

193

195

195

Число ліжок в денних стаціонарах

1442

1511

1530

1579

1599

1602

на 10 тис. населення

13,0

13,7

14,0

14,5

14,7

14,7

Фельдшерсько-акушерські пункти

774

762

759

757

756

754

В області функціонує 1029 закладів охорони здоров'я системи МОЗ України (з них 19 обласних закладів, 17 ЦРЛ, 12 РЛ, 12 сільських дільничних лікарень, 2 міські лікарні, 148 АМП/СМ, 756 ФАП/ФП, 15 фельдшерських здоровпунктів на підприємствах та учбових закладах). З 2001 р. функціонує спеціалізоване територіально-медичне об'єднання «Фтизіатрія», до складу якого входять: обласний протитуберкульозний диспансер, 2 спеціалізовані лікарні, 3 міжрайонних диспансери та 2 протитуберкульозні санаторії. За останні п'ять років у системі охорони здоров'я області йде реорганізація з раціонального використання її інфраструктури, ліквідується диспропорція амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ланок, що спрямовано на підвищення доступності, якості та ефективності медичного обслуговування населення.

Кількість лікарняних ліжок становить 9705, що на 90 ліжок менше, ніж у 2009р. (9795). Щодо числа ліжок на 10 тис. населення - показник дещо зменшився з 89,4 у 2009 р. до 89,0 у 2010 р. Число лікарень скорочується за рахунок їх перепрофілювання у АЗПСМ.

В області продовжують широко впроваджуватися в закладах охорони здоров'я денні стаціонари. Так, у 2009 р. у ЛПЗ функціонувало 195 денних стаціонарів. Зросло число ліжок у денних стаціонарах (усього) з 1579 у 2009 р. до 1602 у 2010 р. в абсолютних цифрах. Показники забезпеченості ліжками на 10 тис. населення також збільшилися з 14,4- у 2009 р. до 14,7 у 2010 р.

Кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я області проходить певну трансформацію. Так, у 2005- 2009 роках чисельність лікарів (усього) збільшилась з 5123 у 2005 р. до 5314 у 2009 р. за рахунок кількості лікарів у закладах підготовки кадрів (78 осіб) та збільшення числа інтернів на контрактній основі. Аналогічна картина спостерігається щодо чисельності середнього медичного персоналу: зафіксовано їх збільшення з 11702 у 2005 р. до 11911 у 2009 р. Укомплектованість фізичними особами лікарських посад у 2009 р. становила 93,92% (у 2005 р. - 93,44%), середнього медичного персоналу - 110,98% (у 2005 р. 110,57%), як видно без суттєвих змін. Атестовано на кваліфікаційну категорію у 2009 р. 66,13% лікарів (у 2005 р. - 66,87%) та 61,98% середніх медичних працівників ( у 2005 р. 56,88%). В області у 2009 р. вакантними є: 263,75 лікарських посад та 162,5середнього медичного персоналу. Переважно це посади у закладах охорони здоров'я сільської місцевості (ЦРЛ, РЛ, СЛА, ФАПи).

Матеріально-технічна забезпеченість

У першому півріччі 2010 року, незважаючи на недостатнє фінансування галузі охорони здоров'я, закладами покращувалась матеріально-технічна база. Для амбулаторій загальної практики - сімейної медицини в область поступило 45 автомобілів марки Опель, придбаних за кошти державного бюджету на суму 6 млн. 260тис. грн., що дало можливість покращити медичне обслуговування сільського населення. Для закладів охорони здоров'я отримано по централізованих програмах 8 дефібриляторів, 6 апаратів штучної вентиляції легень, 15 електрокардіографів та 32 глюкометри для центральних, районних лікарень та амбулаторій загальної практики - сімейної медицини. Для економії бюджетних коштів на енергоносії Буданівською обласною психіатричною лікарнею розроблено проект на капітальний ремонт з модернізацією котельного обладнання. На даний час придбано та змонтовано опалювальні котли. Чортківським обласним протитуберкульозним диспансером у с. Білобожниця розроблено проект реконструкції котельні на паливну. Даний проект запропонований до Державної цільової програми енергоефективності та енергозбереження.

Розроблено проектно-кошторисні документації на реконструкцію обласної комунальної протитуберкульозної лікарню с. Плотича Тернопільського району для розміщення в ньому хоспісу, на реконструкцію диспансерного корпусу під відділення хіміорезистентного туберкульозу Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру, та на капітальний ремонт реанімації новонароджених Тернопільської обласної дитячої лікарні. В даний час КЗ ТОР „Університетська лікарня" виготовляється проектні документації на реконструкцію лабораторно-діагностичного корпусу та на реконструкцію поліклініки Тернопільського обласного онкологічного диспансеру.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

На утримання закладів охорони здоров'я області у січні-червні 2010 року кошторисами передбачено кошти в сумі - 370,0 млн. гривень, які профінансовано в сумі -365,0 млн. гривень, що становить 98,6 %. Для зміцнення матеріально-технічної бази лікувальними закладами залучалися позабюджетні кошти. За шість місяців поточного року таких коштів надійшло - 15,0 млн. гривень. З них: надходження коштів, отриманих як плата за послуги - 5,0 млн. гривень або 33,3%; надходження від господарської та виробничої діяльності - 2,8 млн. гривень або 18,7%; надходження від плати за оренду майна - 1,0 млн. гривень або 6,7 %; надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків - 6,2 млн. гривень або 41,3%.

Витрати на охорону здоров'я з розрахунку на 1 жителя за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів становлять 335,2 гривень, що дозволило забезпечити: виплату заробітної плати медичному персоналу; вартість 1 ліжко-дня по харчуванню - 6,62 гривень; вартість 1 ліжко-дня по медикаментах - 13,0 гривень; пільгове зубне протезування - 350,0 тис. гривень; видачу з аптек медикаментів пільговим категоріям населення - 860,0 тис. гривень; інсулінами хворих на цукровий діабет - 3,4 млн. гривень; 100 % діалізом хворих з нирковою недостатністю - 5,0 млн. гривень; імунодепресантами хворих з пересадженими органами - 224,1 тис. гривень; виконання державних та регіональних програм за кошти місцевих бюджетів - 9,0 млн. гривень. Протягом Іпівріччя лікувальні заклади області за кошти Державного бюджету отримали лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму - 6,0 млн. гривень, що дозволило забезпечити медикаментами хворих на онкологію, туберкульоз, серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання.

VI. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

Основною структурою Центрів медико-санітарної допомоги є амбулаторії сімейних лікарів, які обслуговують планово закріплене за ними населення за нормативом 1200 чол. у селах, селищах.

- Для упорядкування роботи закладів ПМСД у сільській місцевості доцільно: - Перепрофілювати ФАПи, що обслуговують населення до 300 осіб в медичні пункти, в яких буде працювати один із помічників сімейного лікаря, також згідно графіку будуть проводитись планові огляди та відповідне лікування пацієнтів сімейним лікарем, який обслуговує на цій території закріплене за ним населення (219);

- Реорганізувати ФАПи, які обслуговують 1200 і більше населення в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (76);

- Реорганізувати дільничні лікарні в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з денними стаціонарами та пунктами швидкої допомоги (12);

- Створити центри первинної медико-санітарної допомоги в районах області та М.Тернополі з перетворенням в самостійні одиниці та відокремленням їх від районних та міських лікарень;

- Продовжити підготовку та укомплектування посад сімейних лікарів та їх помічників (605 лікарів в районах області, 105 у м. Тернополі);

- Оптимізація ліжкового фонду;

- Ліквідація малопотужних пологових, хірургічних стаціонарів при Вишнівецькій, Мельнице-Подільській, Почаївській районній лікарнях;

- Реорганізація Максимівської ДЛ Збаразького району, Урманської ДЛ Бережанського району, Малашівецької ДЛ Зборівського району, Озерянської ДЛ Зборівського району, Ридомильської ДЛ Кременецького району, Струсівської ДЛ Теребовлянського району в амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з денними стаціонарами та пунктами швидкої медичної допомоги. ДЛ с. Баворів Тернопільського району в геронтологічний відділ;

- Реорганізація міських лікарень селищ міського типу Хоростків, Гримайлів, Коропець в центри первинної медико-санітарної допомоги з пунктами швидкої медичної допомоги та денними стаціонарами;

Створення госпітальних округів.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Тернопільській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.