Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Сумській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

· Низький рівень фінансування галузі.

· Забезпечення в закладах охорони здоров'я, особливо в сільській місцевості (укомплектованість лікарських посад: 56,8%; середніх медпрацівників ФАП і ФП: 83,9%).

· Незадовільна матеріально-технічна база лікувальних закладів (близько 70% діагностичної апаратури вичерпали свій ресурс).

· Дмографічні показники - високий рівень загальної смертності та природного скорочення населення.

· Зростання захворюваності серед всього населення, в тому числі на на соціальні хвороби: туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Шляхи вирішення проблемних питань

На державному рівні

· Привести основи законодавства у відповідність до Конституційних вимог шляхом визначення гарантованого рівня надання медичної допомоги.

· Законодавчо врегулювати обсяги надання медичної допомоги на первинному, вторинному, третинному рівнях.

· Затвердити положення про лікувально-профілактичні заклади усіх рівнів.

· Врегулювати питання фінансування міжрайонних центрів та альтернативних джерел фінансування медичної галузі.

· Розробити та затвердити порядок надання та ціноутворення на платні послуги, передбачений пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.02 №989 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 №1138", який на теперішній час відсутній.

· Передати заклади сільської мережі на фінансування за рахунок районних бюджетів та оснащення їх відповідно до табелю.

· Збільшити квоту державного замовлення для вступу у вищі медичні заклади.

На регіональному рівні

· З метою вирішення кадрової проблеми (забезпеченість лікарями по області 34,7 на 10 тис.нас., Україна 2008 р. – 42,7) ініціювати збільшення квоти цільового прийому сільської молоді у вищі медичні навчальні заклади.

· Розвиток 6 міжрайцентрів з відповідним оснащенням та фінансуванням, в яких буде сконцентрована спеціалізована допомога та обслуговуватись населення прикріплених районів.

· Для закріплення кадрів на селі – забезпечення належних соціально-побутових умов, оснащення робочих місць згідно встановлених нормативів.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Сумська область посідає 8-ме рейтингове місце (2004 р. – 13, 2005р.– 15, 2006р. – 8, 2007 р. - 10, 2008 – 13).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

За попередніми даними, у І півріччі 2010 року в цілому демографічна ситуація в області дещо покращилась. Природний приріст залишається від'ємним і становить (-4,8), проти (-5,0) в І півр. 2009 р. Народжуваність за І півріччя 2010 року дещо зменшилась і складає 4,2 на 1000 населення (І півріччя 2009 року – 4,4). Смертність має тенденцію до зниження – 9,0 проти 9,4 за І півр. 2009р.. Смертність від туберкульозу за оперативними даними складає 6,2 на 100 тис. нас. проти 12,1 (2009р. – 20,4 на 100 тис. нас.). Малюкова смертність за 5 міс. 2010 року підвищилась до 10,3 проти 8,4 на 1 тис. живонароджених за аналогічний період минулого року.

Захворюваність населення

Загальна захворюваність населення області має тенденцію до підвищення. У 2009 році зареєстровано 1832014 хвороб або 155013,5 на 100 тис. нас. проти 152613,9 у 2008р. (3 міс. 2010 р. - 60957,9 на 100тис.нас.). Первинна захворюваність складає – 596029 хвороб або 50432,2 на 100 тис. нас. проти 49103,9 у 2008 р. (3 міс. 2010 р. - 14213,5 на 100 тис. нас.). За попередніми даними, за І півріччя 2010 року захворюваність на злоякісні новоутворення складає 177,8 на 100 тис. нас. проти 180,0 за аналогічний період минулого року. Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІVст., залишилась на рівні І півріччя 2009 року - 10,5%. Рівень захворюваності на туберкульоз органів дихання за попередніми даними складає 21,1 на 100 тис. нас. (І півр. 2009р. - 22,8).

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

В області функціонує 836 закладів охорони здоров'я системи МОЗ України (з них: 30 обласних закладів, 18 центральних районних лікарень, 1 районна лікарня, 17 сільських дільничних лікарень, 131міських та сільських лікарських амбулаторій, 550 ФАП/ФП та 4 лікарські і 36 фельдшерських здоровпункти на підприємствах та в учбових закладах.

У І півріччі 2010 року обласний центр акушерства, гінекології та репродуктології реорганізовано в обласний перинатальний центр, для капітального ремонту якого рішенням сесії від 23.06.2010 додатково виділено 2,2 млн.грн. Радянський та Павленківський ФП Лебединського району з метою раціонального використання бюджетних коштів та покращення обслуговування населення реорганізовано в Павленківський ФАП. Мережу закладів швидкої медичної допомоги складають 2 станції, 18 відділень та 38 пунктів невідкладної медичної допомоги в сільській місцевості.

Крім цього, медичну допомогу надають 17 закладів відомчого підпорядкування (Укрзалізниці, УМВС України, Департаменту з питань виконання покарань, Нацбанку України, МСЧ підприємств Мінпромполітики) та 337 приватних підприємців з медичної практики - 290 фізичних осіб і 47 юридичних суб'єктів.

В області зареєстровано 332 аптеки різних форм власності, в т.ч. 90 - комунальної форми власності, що складає 27% від загальної кількості аптек області (Україна - 23%). У сільській місцевості - 84 аптеки усіх форм власності, або 27% від загальної кількості (Україна – 19%), з них 44 - комунальні.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

В області працюють 4096 лікарів та 12089 середніх медичних працівників. Особи пенсійного віку складають 20,8% та 8,3% відповідно. Забезпеченість лікарями дещо зросла до 34,7 на 10 тис.нас. (2008 – 34,3). За період І півр. 2010 року із 16 лікарів, які закінчили інтернатуру, в райони області направлено 9 (56%); в минулому році - 54 лікаря (61%).

За попередніми даними, за підсумками І півріччя 2010 року в області не укомплектовані лікарями 14сільських лікарських амбулаторій. У 17 лікарських амбулаторіях та 1 СДЛ посади лікарів зайняті сумісниками (на початок року – 15 та 12 відповідно). Без медичних працівників 17 ФАП/ФП. На 36ФАП/ФП посади середніх медпрацівників зайняті сумісниками (на початок року – 22 та 56 відповідно). Укомплектованість лікарських посад дільничних лікарень і лікарських амбулаторій фізособами складає 56,8%. Укомплектованість фізособами посад середніх медпрацівників ФАП і ФП - 83,9%.

Зріс професійний рівень кадрів, у 2009 році атестовано 64,1% лікарів (2008 р. – 63,6%). В області працює 36 заслужених лікарів України, 15 кандидатів медичних наук.

Матеріально-технічна забезпеченість

Матеріально-технічна база лікувальних закладів сільської місцевості - на рівні 2009 року. У типових приміщеннях розташовано 55,8% лікарських закладів та 42% фельдшерсько-акушерських пунктів. В аварійному стані знаходиться 1 ФП. Значна кількість закладів залишається на пічному опаленні – 19, або 13% від загальної кількості (на газовому опаленні функціонують 67 закладів або 45,6%, централізованому – 42 (28,6%), водяному місцевому – 11 (7,5%), електричному – 8, або 5,4%).

Без санітарного автотранспорту залишається 11 сільських лікарських амбулаторій. В 2009 році придбано транспорт для 6 амбулаторій.

Електрокардіографи відсутні в 14 лікарських закладах 10 районів області. Тонометри Маклакова для вимірювання очного тиску відсутні в 13 лікарських закладах 8 районів.

У червні–липні проведена інвентаризація наявного обладнаня з метою визначення потреби, формування заявки.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність На охорону здоров'я області затверджено на 2010 рік 834,6 млн. грн., що становить 35% від реальної потреби галузі (2009 рік - 696,9 млн. грн., 41%). За січень-травень галузь профінансована на 291,4млн. грн.- 94,6 % від плану (2009 рік –254,2 млн.грн., 94,2%).

У структурі витрат галузі основну питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями – 75% (2009р.- 72,7 %) та енергоносії – 12,5 % (2009 р. – 12,9%). На придбання медикаментів витрачається 5,4% (2009р.- 6,9 %), харчування – 2,9% (2009р. – 3 %), придбання обладнання – 0,1% (2009р.- 0,2%), капремонти не проводились (2009р. – 0,2%).

Збільшилось фінансування в розрахунку на одного мешканця, в цілому по області профінансовано 252,97 грн., з них по містах та районах 165,36 грн. (2009 рік – відповідно 218,49 грн. та 141,4 грн.). Разом з позабюджетними надходженнями витрати на одного мешканця склали 268,76 грн. (2009 рік - 232,97грн.). На виконання національних програм в державному та місцевих бюджетах затверджено 126,8млн. грн., що складає 21 % від річної потреби (2009р. –105,1 млн. грн. – 21% від потреби). Профінансовано за січень - травень 45,5 млн. грн., або 36 % від річного плану (2009 р – 41,2 млн. грн., або 41 % від річного плану). З державного бюджету при плані 31 млн. 508,9 тис. грн. (2009р.- 23,7 млн.грн.) отримано 16,7млн.грн. або 53 % (2009 рік – 13,3 млн. грн., 56 %).

З метою покращення надання медичної допомоги дітям з обласного бюджету районам області виділена додаткова дотація в сумі 8,5 млн. грн. (2009р. – 5,9 млн. грн.) для надання невідкладної допомоги у стаціонарах та забезпечення пільгового лікування в амбулаторних умовах. В обласному бюджеті затверджено 600 тис. грн. на створення резерву медикаментів для надання невідкладної допомоги дітям та матерям у обласних закладах та при виїзді у райони області.

Зросла вартість ліжко–дня у стаціонарах області і склала 121,66 грн., в тому числі медикаменти –12,72 грн., харчування – 8,01 грн. (2009 р. відповідно 100,34 грн., 9,24 грн., 6,19 грн.) , значно вище вона в обласних спеціалізованих закладах – 119,78 грн., медикаменти –20,42 грн., харчування –13,69 грн. (2009 р. відповідно –119,78 грн., 14,65 грн., 10,11 грн.).

Залучення позабюджетних коштів

Позабюджетні надходження лікувальних закладів та медичних училищ і склали 16,2 млн. грн. або 6,0% від загального бюджетного фінансування (2009 р. – 16,9 млн. грн., або 6,5%) в розрахунку на одного мешканця - 15,79 грн. (2009 р.- 14,48 грн.). Членами діючих в кожному районі області (крім Конотопського та Шосткинського) 17 лікарняних кас стали 40,5 тис. чоловік, або 3,5% населення області, медичну допомогу отримали 5639 чоловік на суму 1430 тис. грн. (2009 р. - 5622 чоловік на 1227,7тис.грн.).

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я

Перспективні плани розвитку та оптимізації мережі обговорені в Міністерстві охорони здоров'я і при внесенні змін до законодавства будуть впроваджені:

- на первинному рівні: скорочення лікувальних закладів в малочисельних селах, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги з розвитком мережі пунктів ШМД та сімейної медицини;

- на вторинному рівні: скорочення ліжкового фонду в районах, де критична демографічна ситуацій призвела до неможливості його використання в повному обсязі (на рік кількість пологів – менше 400, хірургічних втручань – менше 3000);

- на третинному рівні: подальший розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги, для чого необхідне будівництво: нового корпусу обласного онкодиспансера та обласного психоневрологічного диспансеру.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Сумській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.