Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Рівненській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Поліпшення кадрової ситуації у районах, що потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС: укомплектування штатних посад лікарів закладів охорони здоров'я сільської місцевості фізичними особами, забезпечення їх житлом.

2. Забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня медичним обладнанням згідно із затвердженими табелями оснащення, санітарним транспортом підвищеної прохідності.

3. Недостатність фінансового забезпечення лікувально-діагностичної допомоги населенню відповідно до державних соціальних нормативів та нових медичних стандартів.

4. Відсутність медичного обладнання для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією.

5. Добудова центральної районної лікарні у смт.Рокитне, поліклініки № 2 м. Рівне.

6. Будівництво обласної інфекційної лікарні у м. Рівне.

7. Укомплектування комунального закладу "Рівненський обласний перинатальний центр" медичним обладнанням, згідно табелю оснащення.

Реальний шлях поліпшення стану галузі охорони здоров'я:

- запровадження гарантованого державою безоплатного рівня та обсягу медичної допомоги;

- внесення змін до Бюджетного кодексу, Закону України « Про засади законодавства про охорону здоров'я», прийняття законів « Про лікувально-профілактичні заклади й медичне обслуговування населення», «Про загальнообов'язкове державне медичне страхування»;

- багатоканальність фінансування медичної сфери, у т.ч. розвиток і легалізація платних медичних послуг, ефективне використання бюджетних коштів при одночасному зростанні державного фінансування;

- подальше реформування галузі охорони здоров'я, розширення мережі закладів (підрозділів) загальної практики/сімейної медицини, відповідно до потреб населення;

- активізація санітарно-освітньої роботи щодо запобігання захворювань, пропагування здорового способу життя;

- створення єдиного медичного простору з передачею на комунальний рівень відомчих медичних закладів;

- реалізація заходів загальнодержавних та регіональних галузевих цільових програм.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Рівненська область посідає 15-те рейтингове місце (2004 р. – 11, 2005р.– 16, 2006р. – 17, 2007 р. - 12, 2008 – 7).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

У структурі населення Рівненської області 53,3% складають сільські жителі. Частка осіб старше працездатного віку в загальній чисельності населення у 2009 році становила 21,9%. За останні 5 років кількість населення області зменшилась на 79,4 тис. осіб (1,3%), з них сільського - на 13, 6 тис. осіб (-2,2%); у той же час дещо зросла кількість міських жителів. Більше третини населення проживає на території, що зазнала впливу наслідків аварії на ЧАЕС. Починаючи з 2008 року демографічна ситуація в області зберігає позитивні тенденції. У динаміці Іпівріччя 2009-2010 років рівень народжуваності зріс з 7,2 на 1 тисячу жителів до 8,4 на 1 тисячу жителів, або на 15,3 %. Показник смертності населення склав 6,8 на 1 тисячу жителів ( 2009р- 6,7). Природний приріст зріс з +0,5 до +1,6 на 1 тисячу жителів. Смертність дітей до 1 року за І півріччя 2009 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року дещо зросла : з 7,2 до 8,6 на 1000 народжених живими. Зареєстровано 2 випадки материнської смертності. За оперативними даними моніторингу статистичних даних за І півріччя 2010 року: народилось - 8246 дітей, рівень народжуваності - 8,4 на 1 тисячу жителів (за аналогічний період 2009року народилось – 7670 дітей, або 7,2 на 1 тисячу жителів); смертність населення -6,8 на 1 тисячу жителів ( І половина 2009 року - 6,7 на 1 тисячу жителів); позитивний природний приріст зріс до +1,6 (І половина 2009 року - +0,5); малюкова смертність - 8,6 на 1 тисячу народжених живими (І половина 2009 року - 7,2 на 1 тисячу народжених живими); материнська смертність -24,2 на 100 тисяч народжених живими (зареєстровано 2 випадки материнської смертності); за аналогічний період 2009 року материнська смертність не реєструвалась.

Захворюваність населення

Рівень первинної захворюваності населення у поточному році зріс з 385,6 до 394,9 на 1 тисячу населення, у тому числі серед дорослого населення з 286,1 до 321,4 на 1 тисячу населення , або на 10,9%. Поряд з цим первинна захворюваність серед дітей знизилась на 3,8 %. Суттєве зниження первинної захворюваності спостерігається серед підлітків (15-17 років) - з 559,5 до 297,1. У структурі захворюваності переважають хвороби органів дихання, органів травлення, травми та отруєння , хвороби системи кровообігу. У порівнянні з І півріччям 2009 року, у поточному році зареєстровано зниження первинної захворюваності деякими інфекційними та паразитарними хворобами, злоякісними новоутвореннями, хворобами нервової системи та системи кровообігу, СНІДом. Дещо зріс рівень первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення: з 25,5 до 25,8 на 10 тисяч дорослого населення, або на 1,2 %; серед населення працездатного віку – показник зріс з 29,4 до 30,7 на 10 тисяч працюючого населення, або на 4,2% .

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Мережа лікувально-профілактичних закладів Рівненської області нараховує 853 медичних закладів, з них 69 стаціонарних, 119 самостійних амбулаторно-поліклінічних, 14 центральних районних та 9 районних лікарень, 17 дільничних, 95 лікарських амбулаторій, в тому числі 87 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 628 фельдшерсько-акушерських пунктів, 32 здоровпункти.

Спеціалізована допомога надається 21 обласним закладом охорони здоров'я. Загальна кількість стаціонарних ліжок становить 10010; показник забезпечення населення лікарняними ліжками - 87,0. Робота ліжка за 200 рік склала 340,7 днів, оберт ліжка 26,9 рази, середнє знаходження хворого на ліжку – 12,5 дні, летальність – 0,68. Крім того, на території області функціонують 6 відомчих закладів охорони здоров'я з ліжковим фондом 610 ліжок.

У рамках реалізації регіонального плану реформування первинної медико-санітарної допомоги, у 2010році було створено 3 відділення загальної практики/сімейної медицини при самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах у Рівненському, Зарічненському, Дубенському районах.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Забезпеченість населення області лікарськими кадрами дещо зросла ( з 37,3 на 10 тис. населення у 2009 році до 38,1 у 2010). У сільських адміністративних районах показник забезпеченості лікарями складає 22,6 на 10 тис. населення і залишається практично незмінним з 2002 року. Низькі показники забезпеченості лікарськими кадрами в районах, що зазнали радіоактивного впливу внаслідок аварії на ЧАЕС( від 16,3 до 21,3 на 10 тис. населення). Згідно зі штатними нормативами у лікувально-профілактичних закладах області зареєстровано 5476 штатних посад лікарів, на яких працює 4376 фізичних осіб; укомплектованість лікарськими кадрами складає 84,1 % (2009 р. – 83,7%), при цьому частка осіб пенсійного віку серед лікарів становить близько 20,0%. Кількість вакантних посад постійно складає до 500 посад. Укомплектованість штатних посад молодших медичних спеціалістів щороку забезпечується на 100,0%.

З метою поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я області у сільській місцевості, станом на 01.07. 2010 р управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації направлено на навчання у вищі медичні заклади освіти за цільовими направленнями 55 осіб, зокрема за сільською квотою 45 осіб, за Чорнобильською - 10 осіб. З випуску 2010 р. для проходження інтернатури та наступного працевлаштування в заклади охорони здоров'я області направлено 140 випускників, 103 з них– у заклади охорони здоров'я сільської місцевості.

Впродовж І півріччя 2010 року, в рамках безперервного післядипломного навчання, на базах вищих учбових закладів, філіях факультетів післядипломного навчання Львівського державного медичного університету ім. Д. Галицького та Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, що функціонують на базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру та Рівненської обласної лікарні, а також виїзних циклах передатестаційної підготовки підвищили свою кваліфікацію 720лікарів; 1631 молодших спеціалістів з медичною освітою підвищили свою кваліфікацію при Рівненському базовому медичному коледжі

Матеріально-технічна забезпеченість.

У поточному році управління охорони здоров'я облдержадміністрації п продовжить роботу, спрямовану на зміцнення та розширення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та спрямування коштів з місцевих та державного бюджетів на капітальне будівництво та реконструкцію медичних закладів. Для цієї мети планується виділити більше 10 млн. грн. Серед об'єктів, будівництво яких планується розпочати або продовжити, є: добудова адміністративно-господарського корпусу Рокитнівського медучилища; капремонт приміщень Рівненського державного базового медичного коледжу; капремонт учбового корпусу Дубенського медичного коледжу; продовження будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу Дубенського медичного коледжу; капремонт приміщень 8 поверху обласного клінічного лікувально-діагностичного центру; переведення котельні обласного дитячого багатопрофільного санаторію «Козинський» на альтернативні види палива; реконструкція котельні із заміною котлів в Зарічненській центральній районній лікарні; реконструкція котельні із заміною котельного обладнання в Гощанській центральній районній лікарні; реконструкція котельні із заміною котлів в Олександрійській районній лікарні Рівненського району; заміна котла в котельні Березнівської центральної районної лікарні. Крім цього, у разі виділення коштів будуть закінчені роботи з реконструкції приміщень обласного госпіталю для інвалідів війни, приймального відділення обласної дитячої лікарні, лікарської амбулаторії с.В.Озери Дубровицького району, приміщення обласної стоматполіклініки, пологового відділення Березівської дільничної лікарні Рокитнівського району, а також будівництво центральної районної лікарні в смт Рокитно, переобладнання казарми військової частини № 15 під терапевтичний корпус на 100 ліжок Сарненської центральної районної лікарні, закінчення будівництва господарського корпусу Зірненської протитуберкульозної лікарні.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Плановий обсяг фінансування галузі охорони здоров'я області на 2010 рік становить 649 932,9тис.грн., або збільшено проти минулого року на 4,2 %; профінансовано станом на 01.06.2009 р. 282 630,7тис. грн., що становить 43,48% до планових річних видатків.

Залучення позабюджетних коштів

За 5 місяців поточного року для потреб закладів охорони здоров'я шляхом залучення позабюджетних коштів, що не суперечить чинному законодавству, додатково акумульовано 26397,8 тис.грн., у тому числі через благодійні внески, гранти та дарунки, а також кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ залучено 19186,0 тис. грн., або 72,6% від залучених позабюджетних коштів. З метою упорядкування використання залучених коштів благодійних внесків та скерування їх на першочергові потреби ургентної та невідкладної медичної допомоги 1 липня поточного року прийнято розпорядження голови облдержадміністрації « Про упорядкування використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладами охорони здоров'я». Станом на 01.07.08 р. при закладах охорони здоров'я функціонують 14 лікарняних кас. Набуває розвитку добровільне медичне страхування.

Майнова діяльність

Надходження від господарської та/або виробничої діяльності, оренди майна бюджетних установ, плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, коштів комунальних послуг склали 7211,8 тис. гривень.

VI. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

Удосконалення структури управління

- Завершення створення районних відділів охорони здоров'я в усіх районах.

Реорганізація мережі закладів

- Реорганізація санаторіїв «Новостав», «Козин», «Клевань» в два санаторії шляхом об'єднання двох протитуберкульозних на базі санаторію «Новостав» та створення багатопрофільного дитячого санаторію «Козин», залишивши незмінним ліжковий фонд.

- Створення на базі Дубенського міжрайонкодиспансеру хоспісу потужністю 45 ліжок.

- Створення на базі обласної стоматполіклініки госпрозрахункового закладу з не бюджетним фінансуванням.

- Вирішення на рівні відповідних міністерств питання передачі відомчих лікарень на залізничному транспорті ст. Здолбунів та Рівненської відділової лікарні в систему МОЗ України для створення на їх базі обласної інфекційної лікарні, центру боротьби зі СНІДом, лікарні швидкої допомоги.

- Створення на базі обласної бази спецмедпостачання госпрозрахункового комунального підприємства з матеріально-технічного постачання лікувально-профілактичних закладів області з мережею районних комунальних аптек аптечними пунктами в кожній амбулаторії на кожному ФАПі.

- Дооснащення медичним обладнанням, проведення реконструкції перинатального центру.

Фінансування закладів охорони здоров'я

- Забезпечення, спільно з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, централізації коштів в районних бюджетах для фінансування лікувально-профілактичних закладів первинного рівня (дільничні лікарні, сільські лікарські амбулаторії, амбулаторії загальної практики/сімейної медицини, ФАПи), після прийняття відповідних нормативно-законодавчих актів.

- Провадження багатоканальності фінансування, використовуючи джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (благодійні внески, лікарняні каси, страхові компанії), забезпечення прозорості їх використання, передусім для потреб ургентної та невідкладної медичної допомоги.

Кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я

- Активізація профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх шкіл області спільно з органами місцевого самоврядування.

- Збільшення квоти прийому сільської молоді у вищі учбові медичні заклади.

- Спільна з органами місцевого самоврядування робота по створенню молодим спеціалістам належних умов роботи, забезпечення службовим житлом за рахунок сільських громад, матеріального стимулювання та закріплення таких умов контрактом.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Рівненській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.