Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Полтавській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

На рівні центральних органів влади необхідно

1. Вирішення питання порядку фінансування сільської медицини. Відновити дію Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 13.01.2005р. №2350-ІУ, що передбачає об'єднання фінансових ресурсів сільської медицини на рівні районного бюджету, скасувавши п.48 р.ІІ Закону України «Про державний бюджет України на 2008р. та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

2. Виділення коштів із державного бюджету для введення в дію господарського корпусу та продовження будівництва стаціонарного корпусу обласного протитуберкульозного диспансеру.

3. Більш узгоджене планування та виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу міждержавними та громадськими організаціями.

На рівні Міністерства охорони здоров'я України

1. Для покращення надання спеціалізованої ургентної допомоги важкохворим, насамперед дітям та жінкам, розглянути питання щодо забезпечення із державного бюджету фінансування республіканського центру медицини катастроф санітарним транспортом (літаком, гелікоптером), який забезпечить термінову госпіталізацію хворих до спеціалізованого центру.

2. Переглянути положення про клінічний заклад, затверджене наказом МОЗ України від 05.06.1997 року № 174 „Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я”, передбачивши договірні орендні відносини між клінічним закладом і учбовою установою.

3. Вирішити питання про квоту регіонів на обстеження, лікування та проведення складних оперативних втручань хворим у спеціалізованих профільних науково-дослідних інститутах.

4. Разом з Міністерством оборони України розробити схему взаємодії обл-, рай-, міськвійськоматів по медичному обслуговуванню призовників по госпрозрахунку за кошти Міністерства оборони.

5. Вважаємо за необхідне передбачити програмою державне фінансування та централізоване постачання певної кількості імунобіологічних препаратів(вакцини, імуноглобуліни тощо), що необхідні для застосування у вогнищах, зокрема термінового (профілактика кору, сказу, геморагічних гарячок, вірусних гепатитів та ін.).

6. Вирішити питання закупівлі високоякісних імунобіологічних препаратів для імунізації дітей; організацію високовартісного лікування дітей з онкогематологічною патологією, особливо тих дітей, які потребують трансплантації кісткового мозку; безкоштовного хірургічного лікування дітей з патологією зору.

7. Переглянути штати лікувальної мережі, яка задіяна в наданні лікувально-профілактичних послуг з ВІЛ-інфекції / СНІДу, перш за все в кабінетах «Довіри» відповідно до наказу МОЗ України № 122 від 12.03.2008 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. №33».

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Полтавська область посідає 10-те рейтингове місце (2004 р. – 9, 2005р.– 19, 2006р. – 13, 2007 р. - 25, 2008 – 24).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

 

2005

2006

2007

2008

2009

Всього населення:

1554859

1540522

1532712

1511414

1499567

у т.ч.: міське

930562

926248

923397

916102

912485

сільське

624297

614274

609315

595312

587082

Народжуваність на 1000 нас.

7,7

8,8

8,7

9,7

9,8

Смертність на 1000 нас.

18,9

18,1

18,5

18,4

17,8

Природний приріст

-11,5

-9,3

-9,8

-8,7

-8,0

Демографічна ситуація в області, як і в цілому по державі, протягом останніх років є однією з найбільш гострих соціальних проблем і характеризується високим рівнем смертності та низьким рівнем народжуваності, що призводить до від'ємного приросту населення. Як наслідок – чисельність населення області постійно зменшується і станом на 01.01.2010р. постійне населення склало 1499,5 тис. чол. проти 1511,4 тис. чол. за 2008р. У середньому за рік кількість населення зменшується на 15-18 тис. чол.

Показник малюкової смертності (на 1000 народжених живими) за 2007-2010 рр.

 

2007

2008

2009

І півріччя 2009

І півріччя 2010

Малюкова смертність (на 1000 народжених живими)

8,9

8,6

7,0

7,8

7,4

Показник материнської смертності в динаміці:

2007

2008

2009

І півріччя 2009

І півріччя 2010

На 100 тис. народжених живими

22,52

13,6

13,5

14,04

14,3

Захворюваність населення

Загальна захворюваність населення Полтавської області за останні роки має стабільно високі показники

Регіон

Загальна захворюваність на 10 тисяч населення

2005р

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Полтавська область

17126,5

17176,1

17802,1

18270,0

18353,7

Україна

17263,3

17457,7

17877,3

18131,0

18462,9

Показники захворюваності на хвороби системи кровообігу серед дорослого населення в останні три роки мають тенденцію до зниження: 2007 рік – 624,0 на 10 тис. дорослого населення, 2008 рік – 598,9, 2009рік – 546,6. Полтавська область входить в 4-ку областей, в яких найменша захворюваність на туберкульоз. Протягом 2005–2008 років в області відмічався ріст захворюваності на туберкульоз в середньому на 2 – 2,5% на рік, однак у 2009 році вона зменшилась на 7% і склала 56,0 на 100 тис. населення проти 59,6 за 2008 рік (Україна, 2009– 72,7), за І півріччя 2010 року 24,9 проти 31,1 за І півріччя 2009 року. Захворюваність серед дітей від 0 до 14 років на протязі 5 останніх років залишається стабільною, у 2009 році зменшилась на 23% і склала 3,1 на 100 тис. дитячого населення, що майже у 3 рази нижче рівня по Україні – 8,9.

З моменту виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції в області 1987р. і станом на 01.07.2010р. офіційно зареєстровано 3342 випадки ВІЛ-інфекції, в тому числі 675 випадків захворювань на СНІД і 398випадків смертей від захворювань, обумовлених СНІДом. Станом на 01.07.2010 р. знаходилось на диспансерному обліку в області 1992 особи, з них 185 дітей; 226 осіб хворі на СНІД. Онкозахворюваність на 100тис. населення в І півріччі 2010 року склала 111,0 проти 142,3 за аналогічний період 2009 року, а смертність відповідно 57,3 проти 73,9. Летальність до 1 року 16,4% проти 16,3. В області досягнуто збільшення відсотка охоплення хворих спецлікуванням. За 2009 рік він склав 67,6% (Україна за 2008 рік– 66,3%), І півріччя 2010 року 67,9%. Показник інфекційної захворюваності останні роки в області знаходиться на стабільному рівні з тенденцією до зниження, за винятком незначного зростання в 2009 році за рахунок гострих респіраторних інфекцій.

ІV. Ресурси охорони здоров'я

 В останні роки Головним управлінням охорони здоров'я проводиться активна робота щодо упорядкування мережі лікувально-профілактичних закладів області, спрямована на збільшення, передусім доступності медичної допомоги сільському населенню, розвиток стаціонарозамінних форм лікування, подальший розвиток сімейної медицини. Розроблений план оптимізації мережі закладів до 2012 року. Стаціонарна медична допомога населенню області надається на 12593 ліжках, забезпеченість ліжками на 10тис. нас. – 83,9 (2005 рік – 13018 ліжок, забезпеченість – 82,3 на 10 тис. нас.). При 263 амбулаторно-поліклінічних закладах функціонує 2217 ліжок денного стаціонару, забезпеченість ліжками – 14,8 на 10тис.нас., проліковано хворих на 10 тис. нас. – 499,9 (2005р. закладів – 259, забезпеченість ліжками – 14,0 на 10тис. нас., проліковано хворих – 469,4). При 275 закладах функціонують стаціонари вдома, проліковано хворих за 2009 рік – 702,8 на 10 тис. нас. (2005р. проліковано хворих – 621,5 на 10 тис. нас.). На виконання листа МОЗ України від 07.04.2010 №3.16-77 розроблений план оптимізації ліжкового фонду до 2012 року з урахуванням мережі закладів охорони здоров'я.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Станом на 01.01.2010 р. в області працювало 6649 лікарів, забезпеченість на 10 тис. нас. 44,3 (2005р. – 6645, забезпеченість – 42,0 на 10 тис. нас.), середнього медичного персоналу – 14509 осіб, забезпеченість на 10 тис. нас. склала – 96,8 (2005р. – 15174 осіб, забезпеченість – 95,9 на 10 тис. нас.). В області працює 515лікарів загальної практики – сімейної медицини. В І півріччі 2010 року показник охоплення населення наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря становить – 77,2%, відповідний період 2009 року – 75,7%. Показник укомплектованості лікарями загальної практики - 78,2%.

Матеріально-технічна забезпеченість

Капітальне будівництво лікувально-профілактичних закладів Полтавської області (тис. грн.).

2006

2007.

2008

2009

2010 р. І півріччя

13562,9

40792,7

47094,66

9721,88

Введена в експлуатацію дитяча поліклініка в Київському районі в м. Полтава

Відсутність затвердженого бюджету

Капітальний ремонт лікувально-профілактичних закладів Полтавської області (тис. грн..)

2006

2007

2008

2009

2009

І півріччя

2010 І півріччя

10329,2

16968,2

26349,2

16298,4

4070,6

2179,7

Отримання автомобілів лікувально-профілактичними закладами Полтавської області (одиниць)

2006

2007

2008

2009

2010

38 один.

35 один.

35 один.

9 один.

56 один.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансування охорони здоров'я за І півріччя 2009 року, за 2009 рік та за І півріччя 2010 року

тис. грн.

І півріччя 2009

2009

І півріччя 2010

400789,2

913317,0

303343,4

Залучено позабюджетних коштів в І півріччі 2010 року 28014,1 проти 28981,4 в І півріччі 2009року. Медичним працівникам надане житло в 2007 році – 2 квартири, 2008 рік – 16, 2009 – 10 квартир. Станом на 01.01.2010 року на черзі перебуває 256 медичних працівників, які потребують отримання житла, з них лікарів – 73, за І півріччя 2010 року надане житло одному лікарю.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

- забезпечити планову роботу координаційних рад з метою впливу на органи місцевого самоврядування та інші відомства для вирішення спільних питань по покращенню надання медичної допомоги населенню;

- концентрація потенціалу усіх гілок влади для перелому на кращу ситуацію з глобальних проблем ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії, онкозахворюваності;

- наблизити лікарську допомогу до мешканців села відповідно від фельдшерської до лікарської моделі надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини;

- забезпечити розвиток лікарняних кас області, як першої сходинки переходу на страхову медицину;

- робота над інноваційними і новітніми технологіями та проектами, ефективне використання наявних ресурсів;

- продовжити роботу по профілактиці дитячої та материнської смертності;

- продовження роботи по створенню регіонального центру „Матері і дитини”;

- першочергово забезпечити медичними кадрами заклади охорони здоров'я, які розташовані в сільській місцевості;

- координація діяльності закладів охорони здоров'я різної форми власності та підпорядкування і включення їх до єдиного медичного простору регіону;

- продовжити впровадження експерименту, затвердженого наказом УОЗ від 04.05.05 р. № 208 та наказом УОЗ від 26.12.2006 р. № 627, щодо якісного надання медичної допомоги жителям села і соціально незахищеним групам населення на третинному рівні;

- забезпечити безпеку донорства крові.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Полтавській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.