Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Одеській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Проблеми фінансового забезпечення заходів щодо виконання затверджених галузевих цільових регіональних програм.

2. Проблеми управління охороною здоров'я на територіях, а саме, необхідність надати центральним районним лікарням статус головного розпорядника кредитів оскільки на території центральна районна лікарня має можливість визначити основну мету охорони здоров'я відповідної території, сформувати плани її реалізації та здійснювати повсякденний контроль за виконанням, але позбавлена цих повноважень.

3. Проблемними залишаються питання кадрового забезпечення, особливо у сільській місцевості, що є результатом недостатнього забезпечення медичних працівників, передусім житлом, відсутністю стримуючих матеріальних (нижча заробітна плата по звідній статистичній інформації лише у працівників сільського господарства) та моральних факторів роботи на сілі та престижності лікарської спеціальності.

4. Залишається проблемою оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням, лікарськими засобами та приладами медичного призначення.

5. Існуюча організаційно-функціональна структура галузі і її потужність створюють умови для змушеного здійснення неефективних бюджетних витрат на утримання системи. Останні пов'язані з диспропорціями в обсягах і рівнях надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги, недостатньо раціональними спеціалізацією і територіальним розміщенням лікарняних ліжок, їхнім дублюванням на однієї території (дублювання центрів високо спеціалізованої медичної допомоги ІІІ рівня на базах міських та обласних лікарень; дублювання профілів ліжок центральних районних лікарень територіально розташованих в адміністративних центрах районів, та міських лікарень в даних містах), а також нераціональним використанням лікарняних потужностей, що визначає необхідність приведення мережі у відповідність із сучасними вимогами.

Шляхи вирішення

· Регламентація мінімально необхідного обсягу медичної допомоги, визнання пріоритетів в наданні життєво важливої медичної допомоги населенню.

· Формування механізмів ефективного розподілу і використання фінансових ресурсів охорони здоров'я; створення фінансових і інших умов для задоволення потреби населення в мінімально необхідних обсягах медичної допомоги.

· Більш ефективніше впровадження багатоканальної системи фінансування медичної допомоги.

· Чіткій розподіл медичної допомоги за рівнями її надання.

· Визначення обґрунтованості госпіталізації в лікарняні стаціонари за рівнем надання допомоги, виходячи з критеріїв необхідності, забезпечення цілодобового спостереження і лікування хворих.

· Визначення необхідної сукупної потужності стаціонарів різного профілю для задоволення потреб населення в мінімально необхідної стаціонарної допомозі.

· Реструктуризація служби амбулаторно-поліклінічної допомоги, що надається за територіальним принципом, шляхом створення установ первинної медико-санітарної допомоги, передсусім амбулаторій загальної практики/сімейної медицини.

· Розширення обсягів медичної допомоги, що надаються на умовах різноманітних форм страхування, платних медичних послуг, залучення коштів добровільних об'єднань громадян і благодійних організацій;

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Одеська область посідає 5-те рейтингове місце (2004 р. – 24, 2005р.– 7, 2006р. – 14, 2007 р. - 6, 2008 – 5).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Для демографічних процесів, що зафіксовані в області протягом останніх років, характерне зменшення чисельності населення, як і взагалі по країні. Зміни відбуваються за рахунок природного та міграційного рухів населення. За останні 10 років чисельність населення області скоротилось з 2491,7тисяч жителів в 2000 році до 2 381,1 тисяч на початок 2010-ого року, тобто, на 4,7%. В розподілі населення за місцем проживання відмічається скорочення кількості сільських жителів, в теперішній час 33,9% від загальної чисельності населення області. За віком населення розподіл порівняно з 2009 роком майже не змінився: 18,4% дітей, 58,6% працездатних та 23,0 % пенсіонерів.

Показник народжуваності за перше півріччя поточного року по області становив 5,7 на 1000населення при рівні аналогічного періоду 2009 року 5,9%о. Загальна смертність жителів області знизилась до 7,6 на 1000 жителів, що менш відповідного періоду минулого року (7,8) на 2,6% та рівня 2000-ого (15,2 на 1000 жителів) майже удвічі.

Природний приріст населення по області залишається від'ємним, не зважаючи на щорічне зростання показника народжуваності та зменшення рівня загальної смертності, однак, величина показнику щороку зростає. За минулі 10 років він з мінус 7,2 підвищився до 2,9 у від'ємному варіанті. Крім того, другій рік поспіль в області зареєстровано сільській район з позитивним природним приростом населення – Овідіопольський.

За оперативними даними, рейтинговий показник малюкової смертності за 6 місяців поточного року склав 8,29 %о проти 10,2 на 1000 народжених живими у попередньому році.

Захворюваність населення

Показник первинної захворюваності за 1 півріччя 2010 року по області практично стабілізувався і становив 33 634,9 на 100 тисяч населення (аналогічний період минулого року – 33772,4). Розповсюдженість хвороб зросла на 0,8 відсотку і становила 99 280,3 випадків на 100 тисяч жителів. Серед соціально значимих хвороб відмічається зниження показника захворюваності на усі форми туберкульозу з 38,0 до 37,4 на 100тисяч населення та алкогольні психози до 1,67 на 100 тисяч жителів; стабілізація рівня захворюваність на СНІД, хвороби, які передаються статевим шляхом та злоякісні новоутворення.

Знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень смертності від туберкульозу та по оперативним даним районів становить 12,98 на 100 тисяч населення; питома вага злоякісних новоутворень виявлених в ІV стадії процесу складає за минулі 6 місяців 16,4%. Протягом І півріччя 2010 року в районах області не зареєстроване черепно-мозкових травм у новонароджених.

За перше півріччя поточного року, за оперативними даними, у стаціонарах області проведено 43138оперативних втручань, що декілька менш аналогічного періоду минулого року (46 947). кількість померлих після операцій становила 258 пацієнтів (2009 - 291), післяопераційна летальність залишилась на рівні 0,6 % (2009 - 0,62%).

ІV. Ресурси закладів охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Система лікувально-профілактичних закладів достатньо широка, медичну допомогу населенню надають заклади охорони здоров'я різних рівнів та відомчої підпорядкованості.

На теперішній час медичну допомогу жителям Одеської області надають 1014 закладів охорони здоров'я, 943 з яких утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, в тому числі 25 міських лікарень для дорослих та 5 для дітей, 6 пологових будинків; 40 жіночих консультацій, 17 стоматологічних поліклінік, 162 амбулаторії, у тому числі у сільській місцевості розташовано 144 установи (протягом минулого півріччя Петровська СДЛ Комінтернівського району реорганізована в сільську лікарську амбулаторію ЗПСМ), 25центральних районних лікарень, 3 номерні районні лікарні, 34 сільських дільничних лікарні, 564фельдшерсько-акушерських пунктів, число яких щорічно зменшується у зв'язку з реорганізацією в лікарські амбулаторії, 2 самостійних станції та 49 відділень швидкої медичної допомоги. За минулі 10 років кількість медичних закладів на території області зменшилась на 94 одиниці (9,2%).

Потужність стаціонарних закладів, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, зменшилась в порівнянні з початком року і складає станом на 01.07.2010 року 19 260 ліжок (скорочено 25 ліжок Петровської дільничної лікарні Комінтернівського району та 20 ліжок неврологічного профілю у Б-Дністровській ЦРЛ).

Кількість ліжок ДСП в цілому по території збільшилась на 30 одиниць і складає 2 296 ліжок (на 01.01.2010 - 2266). Відповідно зросла забезпеченість населення області ліжками денних стаціонарів і нараховує 9,64 на 10 тисяч жителів взагалі по області та 13,99 – по сільським адміністративним районах. Кількість пролікованих хворих по оперативним даним збільшилась з 200,8 до 219,23 на 10 тисяч населення взагалі по регіону та з 245,2 до 283,1/10 тис. – по районам області.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

У лікувально-профілактичних закладах області, які фінансуються з місцевих бюджетів, на початок року було затверджено (ф.20) 9291 посада лікарів, на 01.07.2010 року – 9 303,5 посади, в тому числі в обласних лікувально-профілактичних закладах скорочено 19,5 штатних посад спеціалістів, в закладах районного підпорядкування, навпаки, додано – 11,0, тощо. Працює на даних посадах 7 537 лікарів, що перевищує кількість початку року на 46 фізичних осіб в тому числі в районах області – на 13 працівників. Коефіцієнт зайнятості лікарських посад майже не змінився і становить - 90,1%, однак, зареєстроване зменшення числа сумісників. Із працюючих лікарів питома вага пенсіонерів коло 22%.

У штатних розписах установ охорони області було введено на 01.01.2010 року 17093 посади молодших спеціалістів з медичною освітою. На 1 липня поточного року кількість посад зросла до 17113,5одиниць; коефіцієнт зайнятості становив 92,7% проти 93,4% в аналогічному півріччі 2009 року та 93,0% на початку року. Працюють на затверджених посадах 14670 фізичних осіб, що менше річного показнику на 27 працівників. Питома вага пенсіонерів нараховує 15,4%.

Укомплектованість фізичними особами посад лікарів сільських дільничних лікарень та лікарських амбулаторій в середньому по області складав на 01.07.2009 року 60,7%, за 6 місяців поточного року збільшився і становить – 69,6 %. Укомплектованість фізичними особами штатних посад середніх медичних працівників ФАПів щороку поступово зростає: в 2008 році складала 87,6%, на перше липня 2009-ого року – 86,3%, на відповідний час по оперативним даним нараховує – 88,7%. Не укомплектованими медичними працівниками залишаються 52 фельдшерсько-акушерські пункти області.

Атестаційною комісією лікарів при управлінні охорони здоров`я та медицини катастроф облдержадміністрації на протязі І півріччя 2010 року атестовано 883 лікаря. З загальної кількості вперше атестованих спеціалістів на відповідну категорію (551 особа) вищу кваліфікаційну категорію отримали 228 лікарів (41,4%), першу - 181 (32,9%), та другу - 142 лікаря або 25,7%. Підтвердили категорію 312 фахівців, продовжено термін дії категорії – 20. За фахом "Організація і управління охороною здоров`я" атестовано 30 керівників та 28 підтвердили наявну категорію. Слід відмітити, що більш активно атестуються досвідчені лікарі. Взагалі по області питома вага атестованих на кваліфікаційну категорію спеціалістів зросла і становить 70,9% від їх загальної чисельності, крім того, з загального числа працюючих - 1122 лікаря (12,9%) мають сертифікати з присвоєння звання «лікар-спеціаліст». Таким чином, атестовано по основної спеціальності (мають діючі терміни атестації) та мають сертифікати ( допуск до роботи) 83,8% лікарів області.

Матеріально-технічна забезпеченість

У першому півріччі поточного року, не зважаючи на скрутне фінансове становище, керівництво територій і Управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації продовжило приділяти увагу поліпшенню матеріально-технічного оснащення установ галузі. За цей період було придбано: 60автомобілів санітарного транспорту, в тому числі, 33 автомобіля поступили за державними поставками і 26 – придбано за рахунок коштів місцевих бюджетів для забезпечення швидкої медичної допомоги сільському населенню області; 11 ультразвукових діагностичних апарати; рентгенодіагностичний комплекс; 12 одиниць дихальної апаратури; 35 електрокардіографів; 7 одиниць лабораторного обладнання; 10 одиниць фізіотерапевтичної апаратури; 10 одиниць холодильного обладнання; стоматологічна установка; 235глюкометрів, 10 дефібриляторів, відео ендоскопічний комплекс, кабінет лазерної терапії; бронхоскопічні апарати та багато іншого обладнання і інструментарію.

Здійснюється активне впровадження телевізійних медичних консультацій на базі обласної клінічної лікарні. Для даних цілей було закуплено 2 термінали та набори для телевізійної медицини і це дало змогу розширити надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в екстрених випадках захворювання. Вже підключено усі 26 районів області. в тому числі найвіддаленішим від обласного центру.

Продовжуються в області будівні та ремонтні роботи закладів охорони здоров'я. Так, в Красноокнянському районі у першому півріччя 2010 року введено в експлуатацію нове пологове відділення ЦРЛ та почато капітальний ремонт будівлі ФАП с. Ставрово. В червні 2010 року відремонтоване приміщення ФП с. Жовтневе Любашівського району; в клініко-діагностичній лабораторії ЦРЛ цього ж району відкрито бактеріологічний відділ. Проведено капітальний ремонт будівлі Табаківського ФАП Болградського району, на базі якого з липня поточного року буде відкрита АЗПСМ. В поточному році закінчено роботи з реконструкції пологового відділення Фрунзівської ЦРЛ під хірургічне. Завершено капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення Білгород-Дністровської ЦРЛ, на який з обласного бюджету було втрачено майже 1 млн. 300 тисяч гривень. Проведений капітальний ремонт приймального відділення Б-Дністровської міської лікарні на суму 560 тисяч гривень, тощо.

V. Економіка, фінанси та майнова діяльність.

Фінансово-економічна діяльність

На утримання закладів охорони здоров'я області у І першому півріччі поточного року передбачено 833998,8 тисяч грн., профінансовано 701438,3 тис. грн. (84% від затвердженого обсягу). Із загального обсягу фінансування для виплати заробітної плати з нарахуваннями, по оперативним даним, направлено 533402,3тис. грн., що складає 76% у структурі видатків, для придбання медикаментів – 53405,7 тис. грн. (76%), для забезпечення харчування – 16335,2 тис. грн. (2,3%), енергоносії – 63139,3тис. грн. (9,0%), придбання медичного обладнання – 233,1 тис. грн. (0,03%), проведення капітального ремонту - 21,9тис.грн., трансферти населенню – 3773,3 тис. грн. (0,5%), інші видатки, які забезпечують господарське утримання закладів охорони здоров'я – 20024,4 тис. грн. (2,9%). Розмір нормативу бюджетного забезпечення за перше півріччя становить 294,2 гривні на 1 жителя, що у розрахунку на рік становитиме 588,4 грн. (2009 рік – 572,63 грн. на 1 жителя), з урахуванням позабюджетних надходжень – 313,5 грн., в розрахунку на рік – 627,1 грн. (2009 рік – 610,98 грн.).

Обсяг асигнувань, передбачених на утримання закладів охорони здоров'я Одеської області на 2010рік складає 1672226,8 тис. грн., що становить 122,6% від обсягу передбачених асигнувань 2009 року (рівень забезпечення розрахункової потреби становить 60,9%).

Залучення позабюджетних коштів

Загальний обсяг позабюджетних надходжень отриманих на І півріччя поточного року по оперативним даним становить 46476,0 тис. грн., в тому числі: платні медичні послуги – 13335,5 тис. грн. (28,7% в загальній структурі надходжень), медичні огляди – 4745,6 тис. грн. (10,2%), медичні послуги за договорами з підприємствами – 1232,6 тис. грн. (2,6%), інші медичні послуги – 1325,0 тис. грн. (2,8%), інші джерела надходжень (на виконання окремих доручень, благодійні внески та пожертви, гранти та дарунки) – 25631,2 тис. грн. (55,2%), плата за оренду майна – 6394,6 тис. грн. (13,8%). Обсяг позабюджетних коштів, отриманих у виді орендної плати закладами обласного підпорядкування повністю перераховується, відповідно рішенню обласної ради, до обласного бюджету.

Майнова діяльність

Заклади охорони здоров'я області, в основному, розташовані в приміщеннях, які належать до спільної власності територіальних громад, управління яких доручено відповідним радам.

Разом з тим орендують приміщення три заклади обласного підпорядкування (Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІД, Обласна науково-медична бібліотека, Відділення обласного патологоанатомічного бюро). Необхідно відмітити, що зазначені заклади по клопотанню управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації отримали пільгу Одеської міської ради, а саме, орендну оплату з розмірі 1 гривні в місяць.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

У результаті проведення інвентаризації мережі ЛПЗ області та аналізу її діяльності керівництво системою охорони здоров'я регіону визначило резерви для подальшої оптимізації мережі медичних і навчальних закладів різних рівнів надання медичної допомоги та навчання на території області, а саме:

1. Скорочення 200 понаднормативних ліжок психіатричного профілю;

2. Наявність двох госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни; їх об'єднання даси можливість звільнення приміщень, скорочення видатків на утримання будівель, ліжкового фонду, утримання господарчо-обслуговуючого персоналу та підвищення якості надання медичної допомоги;

3. Наявність трьох медичних училищ; об'єднання цих закладів в єдиний Обласний медичний коледж, дасть позитивний ефект, а саме: скорочення видатків на утримання адміністративно-господарського персоналу, удосконалення учбового процесу, створення єдиної системи вищої та післядипломної освіти;

4. Значна кількість дільничних лікарень (значна кількість дільничних лікарень (23 установи або 67,7 відсотків від їх загальної кількості не відповідають нормативним показникам щодо чисельності обслуговує мого населення і лише за третиною (11 закладів або 32,3%) закріплено від 5000 до 7000 тисяч населення та більше).

Проаналізував стан оснащення медичних закладів першого рівня надання медичної допомоги необхідним обладнанням і інструментарієм, кількість обслуговує мого населення, якість та об'єми медичної допомоги, для активізування роботи щодо збереження об'ємів та покращення якості надання медичної допомоги першого рівня, підвищення відповідальності медичних працівників та, відповідно до статті 49 Конституції України, в області протягом 2010 -2011 років заплановано провести наступні заходи щодо оптимізації існуючої в сільській місцевості мережі:

· продовжити реорганізовувати дільничні лікарні в сільські лікарські амбулаторії або передачу їх до сфери соціального захисту населення для організації хоспісів;

· реорганізувати 14 фельдшерсько-акушерських пунктів в 6 районах області, які знаходяться у населених пунктах з кількістю жителів більше 1000, у сільські лікарські амбулаторії а сільські лікарські амбулаторії в 3 районах області в фельдшерсько-акушерські пункти;

· реорганізувати 9 фельдшерсько-акушерських пунктів в 4 районах області шляхом закриття та приєднання обслуговує мого населення до сусідніх фельдшерсько-акушерських пункті.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Одеській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.