Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у місті Севастополь у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення:

- низька укомплектованість лікарями первинної ланки надання медичної допомоги (70%, з них: терапевти – 55%, педіатри – 77%);

- висока питома вага осіб пенсійного віку серед лікарів (36%), медичних сестер (27,6%);

- зношеність матеріально-технічної бази;

- невідповідність об'ємів бюджетного фінансування фактичній потребі та діючим нормативам.

Серйозною проблемою, яка стоїть перед галуззю охорони здоров'я, є забезпечення гарантованої Конституцією України безоплатної медичної допомоги населенню в умовах глобальної фінансової кризи і критичного недофінансування поліклінік та лікарень.

Шляхи вирішення:

- введення страхової медицини шляхом прийняття Закону України «Про обов'язкове медичне страхування» або збільшення фінансування до фактичної потреби;

- підвищення заробітної плати медичним працівникам. Перехід на контрактну основу оплати праці шляхом прийняття відповідних нормативних документів Кабінетом Міністрів України.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, місто Севастополь посідає 26-те рейтингове місце (2004 р. – 23, 2005р.– 24, 2006р. – 21, 2007 р. - 27, 2008 – 20).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення міста

Характеристика демографічної ситуації

З 2004 року відмічається поступове зростання чисельності населення Севастополя (на 1,7 тис.) – з 376390 до 378 106 (станом на 01.01.2010р.).

Демографічні дані

6 міс. 2009 р.

6 міс.

2010 р.

Народилось живими

1989

1954

Померло

2911

2932

Різниця між народженими живими та померлими

-922

-978

На 1000 чол. населення:

- народжуваність

5,26

5,16

- смертність

8,13

7,74

- природній приріст (втрата) населення

-2,44

-2,58

Дитяча смертність на 1000 народжених живими

8,67

10,45

Захворюваність населення

На тлі стабільного рівня захворюваності відмічалося постійне зростання поширеності хвороб (на 45%), останні 3 роки ці показники стабілізувалися, щоправда у 2009 році дещо зріс показник первинної захворюваності переважно за рахунок зростання захворюваності органів дихання.

До найбільш поширених хвороб, провідним чинником ризику яких є літній вік, відносяться ЗН (злоякісні новоутворення), ЦВХ (цереброваскулярні хвороби) та ІХС (ішемічна хвороба серця). У структурі поширеності хвороби системи кровообігу посідають перше місце – 44,5%.

Практично на 60% рівень смертності визначають хвороби системи кровообігу. Основні фактори ризику цих хвороб – похилий вік і артеріальна гіпертонія.

Показник

6 міс. 2009

6 міс. 2010

Захворюваність: (на 100 000 дор. населення)

 

- гіпертонічна хвороба (всі форми)

785,2

675,6

-цереброваскулярні хвороби

369,0

310,4

- ішемічна хвороба серця

461,5

397,6

Поширеність: (на 100 000 дор. населення)

 

- гіпертонічна хвороба (всі форми)

30782,1

29614,8

- цереброваскулярні хвороби

14870,1

11698,2

- ішемічна хвороба серця

18583,0

18463,9

Демографічне постаріння від медицини практично не залежить, тому одним з наших завдань є організація профілактики і лікування артеріальної гіпертонії серед жителів м. Севастополя. Організована практично 100% госпіталізація хворих з гострою цереброваскулярною та гострою коронарною патологією в стаціонари. Поліпшені умови нейрохірургічного відділення, що дозволить в майбутньому впровадити сучасну спеціалізовану допомогу хворим з геморагічними інсультами.

Питання невідкладної допомоги при гострої серцево-судинній і цереброваскулярній патології в місті відпрацьовані на досить високому рівні. Істотно розширює діагностичні можливості МРТ- та КТ- діагностика.

У 2010 р. залишається неблагополучною ситуація з патологією, що має глибоке соціальне коріння. Якщо за останніх 3 роки захворюваність туберкульозом вдалося стабілізувати, то захворюваність наркоманією та ВІЛ-інфекцією, навпаки, продовжує зростати. Захворюваність туберкульозом залишається на високому рівні (на 100 000 населення), хоча і відмічається деяке зниження порівняно з 6 міс. 2009 р. на 3,8%: 6 міс. 2009 р. – 32,1; 6 міс. 2010 р. – 30,9. За 6 міс. 2010 р. відмічається значне зниження смертності від туберкульозу в порівнянні з 2009 р. з 9,3. до 7,9 на 100000 населення (-15%). За 6 міс. 2010 р. зросла кількість осіб з виявленим ВІЛ-асоційованим туберкульозом з 20 до 25. ВІЛ-інфекція/СНІД в м. Севастополі за 6 міс. 2010 року зареєстровано: випадків ВІЛ-інфекції з вперше в житті встановленим діагнозом – 127; 6 міс. 2009 р. – 126 вип.. Введено в АРТ 355 дорослих пацієнтів і 23 дітей на базі міського СНІД-центру. З березня 2009р впроваджена замісна підтримуюча терапія для ПІН, що страждають наркотичною залежністю від опію.

Залишається актуальною і проблема онкопатології, оскільки на стабільно високому рівні залишаються : захворюваність: 6 міс. 2009 р. – 200,5; 6 міс. 2010 р. –171,2 ; і смертність: за 6 міс. 2009р.– 117,3; за 6 міс. 2010 р. – 98,0 (на 100 тис. населення).

IV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Лікувально-профілактична допомога населенню м. Севастополя надається в 10 лікарнях (7 – міських, 2 – спеціалізованих, 1- дільничній), 4-х диспансерах (протитуберкульозний, онкологічний, шкірно-венерологічний, лікарсько-фізкультурний), 2-х дитячих поліклініках, 4-х стоматологічних поліклініках, 12-ти фельдшерсько-акушерських пунктах.

Крім цього, у регіоні є: бюро судово-медичної експертизи, станція швидкої медичної допомоги, центр переливання крові, будинок дитини, центр здоров'я, 2 дитячих спеціалізованих санаторії, 6 санітарно-епідеміологічних закладів.

Мережа сімейної медицини представлена підрозділами в 8-ти лікувально-профілактичних закладах, в т.ч. 1 амбулаторією сімейної медицини в складі міської лікарні №1 та сімейними дільницями в інших закладах.

Продовжується будівництво поліклініки в бухті Козачій; вирішено питання про виділення додаткових площ для розширення амбулаторії сімейної медицини у складі міської лікарні №1 у 5-му мікрорайоні.

На принципах сімейної медицини сільські жителі обслуговуються 10 дільницями в складі міських лікарень. Сільське населення медичну допомогу отримує в Орлинівській дільничній лікарні, 12-ти фельдшерсько-акушерських пунктах, а також в міських лікарнях.

У зв'язку з компактністю регіону та особливостями територіально-адміністративного розподілу міста (відсутні сільські адміністративні райони, а є прикріплене сільське населення), медична допомога жителям сільської зони відповідає міському рівню.

Амбулаторна допомога дитячому населенню надається в двох самостійних дитячих поліклініках, консультативній поліклініці міської лікарні №5 (Центр охорони здоров'я матері та дитини), дитячих поліклініках в складі міських лікарень №№3,4,9 та Орлинівській дільничній лікарні. Стаціонарну допомогу дитяче населення отримує в міській лікарні №5. Загальна кількість лікарняних ліжок в системі охорони здоров'я міста – 2988, а загальна планова потужність поліклінік складає 6930 відвідувань за зміну.

Останні роки в галузі проводилася планомірна реструктуризація мережі з переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу. Зміни торкнулися, в основному, стаціонарів. Так, за період з 1990 р. по 2010 р. число ліжок на 10000 населення скоротилося на 26% (з 106,6 до 78,6). В процесі реструктуризації галузі за період з 1990 р. по 2010 р. скоротилася чисельність лікарів – на 35% (з 56,6 до 42,0 на 10000 нас.), мед. сестер – на 37% (з 127,6 до 80 на 10000 нас.). При цьому потужність поліклінічної ланки незначно зменшилось.

Останніми роками у галузі проводилася планомірна реструктуризація мережі з переорієнтацією на первинну медико-санітарну допомогу. Зміни стосувалися переважно стаціонарів. Так, за період з 1990 р. по 2010 р. число ліжок на 10000 населення скоротилося на 26% (з 106,6 до 78,6). В процесі реструктуризації галузі за період з 1990 р. по 2010 р. скоротилася чисельність лікарів – на 35% (з 56,6 до 42,0 на 10000 нас.), мед. сестер – на 37% (з 127,6 до 80 на 10000 нас.). При цьому потужність поліклінічної ланки незначно зменшилось.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

 

Лікарі

 

6 міс. 2009 р.

6 міс. 2010 р.

Посад за штатним розписом (місцевий бюджет)

2000,0

2005,25

Фізичні особи

1446

1441

Укомплектованість фіз. особами (%)

72,3

71,9

% атестованих на категорії *

68,9

64,8

% осіб пенс. віку *

68,9

64,8

 

Середній медичний персонал

 

6 міс. 2009 р.

6 міс. 2010 р.

Посад за штатним розписом (місцевий бюджет)

3695,25

3694,25

Фізичні особи

2964

2895

Укомплектованість фіз. особами (%)

80,2

78,4

% атестованих на категорії *

43,6

43,7

% осіб пенс. віку *

26,0

27,5

* - показник розраховано зі звіту по кадрах

У цілому станом на 01.01.10 р. рівень забезпеченості населення регіону медичними кадрами на рівні середніх українських показників. Проте, впродовж останніх років спостерігається істотний відтік кадрів. При загальній укомплектованості фізичними особами лікарських посад – 76,7%, катастрофічно не вистачає лікарів-лаборантів (17,9%) (із врахуванням спеціалістів з вищою немедичною освітою), дільничних терапевтів (57,3%), неонатологів (61,51%), фтизіатрів (75,2%). Укомплектованість лікарями ЗП-СМ вища від середньо-міського рівня (85,1%). Посади стоматологів укомплектовані на 87,6% та дерматовенерологів на 77,6%. У 2010 р. практично кожний 3-ій медичний працівник – пенсіонер. Питома вага пенсіонерів досягла серед лікарів – 36%, серед м/с – 27,6%.

Причина відпливу кадрів – зниження соціального статусу медичного працівника: вкрай низька заробітна плата, відсутність житла для молодих фахівців, зношеність матеріально-технічної бази лікарень. незважаючи на те, що в галузевій структурі бюджетних витрат відрахування на заробітну плату склали 74%, її рівень залишається одним з найнижчих в місті, і майже в 2 рази нижчий від визначеного законодавством. З метою підвищення економічної мотивації дільничної служби ПМСД з 2008 р. міською Радою затверджена і в 2010 р. збережена 10%-а надбавка до посадового окладу дільничних лікарів та медичних сестер. Усі лікарі та середній медичний персонал регулярно підвищують свій професійний рівень на передатестаційних, тематичних курсах відповідно до затверджених планів.

Матеріально-технічна забезпеченість

У зв'язку з недостатнім фінансуванням галузі основна частина бюджетних коштів спрямовується на «захищені» статті витрат (заробітна плата, придбання медикаментів, продуктів харчування, комунальні платежі). Коштів, які виділяються на відновлення матеріально-технічної бази, недостатньо, внаслідок чого зношеність становить більше 70%.

Впродовж останніх років реалізовується Програма капітальних ремонтів ЛПЗ міста, що дозволило провести або розпочати комплексні ремонти у відділеннях практично всіх лікарень, що найбільше потребують цього.

Кошти, спрямовані на проведення капітальних ремонтів в медичних закладах міста

№ з/п

6 міс. 2009 р.

6 міс. 2010 р.

1.

За рахунок бюджетних коштів (млн. грн.)

6,0

-

2.

За рахунок позабюджетних коштів (млн. грн.)

3,1

-

- у 1 півріччі 2010 р. кошти на ремонт не надходили

Завдяки коштам, що виділяються за даною Програмою, у 2008-2009 роках відкриті нова лікарська амбулаторія та відділення паліативного лікування «хоспіс».

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Фінансування медичної галузі здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Впродовж останніх років фінансування галузі складає близько 50-55% від нормативної потреби. Збільшення коштів, що виділяються з бюджету, пропорційне процесам інфляції, і не в змозі скільки-небудь значущо змінити ситуацію.

№ з/п

Найменування показника

6 міс. 2009 р.

6 міс. 2010 р.

1.

Нормативна потреба млн. грн.)

227,8

279,5

2.

Фактичне фінансування (заг. фонд)

млн. грн.)

112,5

128,5

3.

Питома вага фактичного фінансування до нормативу (в %)

49,4

46,0

4.

Залучення позабюджетних коштів

млн. грн.)

18,4

5,0

Щорічне зростання нормативної потреби в бюджетних асигнуваннях обумовлене: підвищенням заробітної плати медичних працівників; подорожчанням ліків, інших витратних матеріалів і продуктів харчування; зростанням тарифів на комунальні послуги, енергоресурси, ППМ для санітарного транспорту; впровадженням в медичну практику затверджених МОЗ України лікувально-діагностичних стандартів. Критичне недофінансування галузі привело до неадекватного розподілу бюджетних коштів: зарплата з комунальними витратами – 89%, медикаменти – 4,1%, харчування – 1,6%, інші витрати – 5,3%. Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, останніми роками при формуванні і реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я на регіональному рівні пріоритет надається програмно – цільовим методам розвитку. Хоча в останні роки збільшується залучення позабюджетних коштів, але вони не покривають дефіцит бюджетних асигнувань.

В цілях оптимізації діяльності ЛПЗ в умовах фінансової кризи керівникам ЛПЗ доручено забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України №1036 від 26.11.08р. «Деякі питання організації бюджетного процесу».

Управлінням охорони здоров'я розроблено методичний план заходів, спрямованих на боротьбу з проявами корупції та злочинності. Щоквартально здійснюється моніторинг ефективного та цільового використання бюджетних коштів. Проводяться тематичні перевірки використання медикаментів та обладнання, які були придбані за кошти державного бюджету.

Майнова діяльність

Одним з додаткових фінансових ресурсів для утримання лікувальних закладів є орендна плата, яка отримується від здачі в оренду вільних приміщень та майна:

6 міс. 2009 р.

3 міс. 2010 р.

6 міс. 2010 р.

Площа, яка здається в оренду (кв. м)

6452,47

6178,45

6178,45

Кошти, отримані від оренди та компенсації комунальних послуг (тис. грн.)

2034,40

619,80

1240,0

VI. Напрями реформування охорони здоров'я м. Севастополя

1. Удосконалення системи державного управління в сфері охорони здоров'я:

- затвердження гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги реально забезпеченої бюджетними коштами: первинна медико-санітарна допомога та невідкладна допомога при загрозливих життєвих станах (Постанова КМ України від 11.07.02 № 955);

- зміна статусу лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) на неприбуткові медичні підприємства (НМП) (Постанова КМ України від 13.06.07 № 815);

- закріплення за регіональними управліннями охорони здоров'я – головними розпорядниками кредитів (УОЗ) функцій замовників медичних послуг серед НМП (Постанова КМ України від 13.06.07 №815);

- затвердження критерію «ціна - якість» у якості основного при розподілі бюджетного замовлення на медичні послуги серед НМП.

2. Оптимізація мережі ЛПЗ міста

- скорочення до середньоєвропейських цифр нормативу забезпеченості населення лікарняними ліжками (Постанова КМУ від 28.06.97 № 640);

- скасування штатних нормативів (наказ МОЗ України від 23.02.2000р. №33) та впровадження в галузі контрактної форми оплати праці;

- реорганізація мережі шляхом укрупнення комунальних закладів охорони здоров'я;

- перепідпорядкування регіональним УОЗ відомчих медичних закладів (у випадку дублювання функцій - закриття останніх).

3. Реформування системи охорони здоров'я на бюджетно-страхову модель.

У зв'язку з очікуваним в 2010 р. істотним скороченням бюджетного фінансування управлінням охорони здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації підготовлений проект оптимізації структури регіональної медичної служби. Заходи, запропоновані в проекті, дозволяють скоротити витрати на зміст лікарень та поліклінік при збереженні основних обсягів медичної допомоги населенню.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у місті Севастополь у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.