Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у місті Київ у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

Невідкладному опрацюванню підлягають першочергові завдання :

1. Проведення аналізу стану реалізації Концепції розвитку охорони здоров'я м. Києва з наступним обговоренням та визначенням подальших кроків щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину, вдосконалення ефективного механізму фінансування та управління в сфері охорони здоров`я .

2. Завершення розробки програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в столиці.

Невідкладного вирішення вимагають :

1. Завершення будівництва Центру ПЕТ – технологій для раннього виявлення онкопатології, продовження реконструкції Центру крові та Центру інфекційних хвороб.

2. Підготовка закладів охорони здоров`я до ЄВРО-2012 ( Київські міські клінічні лікарні №12, №17, №18, Олександрівська клінічна лікарня, станція швидкої медичної допомоги, Центр крові)

3. Підвищення економічної ефективності бюджетних та позабюджетних ресурсів в системі охорони здоров'я міста Києва шляхом:

- перерозподілу ресурсів охорони здоров'я в сторону первинної медико-санітарної допомоги до 35-40%,

- запровадження принципів керованої медицини з метою ефективного використання ресурсів на дорого вартісні види медичної допомоги,

- підвищення ефективності використання ресурсів для забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами через запровадження персоніфікованого супроводу.

4. У зв'язку із закінченням терміну дії міської міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я киян на 2003-2011 роки» та враховуючи її ефективність на регіональному рівні, на наступні 10 років необхідно розробити та впровадити нову програму, спрямовану на задоволення потреб населення столиці в охороні його здоров'я, забезпечення якісної і доступної медико-санітарної допомоги та створення умов для формування здорового способу життя.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров`я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров`я України за попередніми даними моніторингу.

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, місто Київ посідає 16-те рейтингове місце (2004 р. – 6, 2005р.– 3, 2006р. – 10, 2007 р. - 18, 2008 – 18).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров`я населення

Характеристика демографічної ситуації (дані попередні розрахункові)

На початок 2010 року в м. Києві проживало 2785,1 тисяч осіб наявного та 2743824 постійного населення. За перше півріччя поточного року в м. Києві народилося 15740 дітей, загальний показник народжуваності становить 11,5‰ (6 міс. 2009р. – 11,7‰). Однією із основних складових природного руху населення є смертність. За 6 місяців 2010 року в м. Києві померло 14380 осіб, коефіцієнт смертності становить 10,5‰ (на 1000 населення) (2009р. 6 міс. – 10,7). Природний приріст за перше півріччя склав +1,0 та залишився на рівні відповідного періоду минулого року .

За останні роки показник смертності поступово зменшується, але все таки залишається на високому рівні. За перше півріччя поточного року смертність у місті залишається на рівні з відповідним періодом минулого року та становить 524,1 на 100 тисяч населення (6 міс. 2009р. -525,0). Структура причин смертності населення м. Києва залишається незмінною. На першому місці хвороби системи кровообігу 64% (показник склав 338,0 проти 337.9 за 6 міс. 2009р.); друге місце займають новоутворення- 17% (показник 89,3 проти 89,1 за відповідний період минулого року); трете місце належить зовнішнім причинам, тобто травмам - 5,4% (показник 28,1 залишився на рівні 6міс. минулого року). Стан охорони здоров'я характеризується рівнями смертності дітей у віці до одного року та смертю жінок від ускладнень вагітності, пологів та післяпологового. Рівень дитячої смертності за 6 місяців 2010року становить 7,03, що на 10,8% менше, ніж за аналогічний період 2009 року (7,88‰); редукований показник (без іногородніх) дорівнює 5,36‰ (показник також знизився на 11,0% порівняно з показником за 6 міс.2009р. – 6,02). Показник материнської смертності за 6 місяців 2010 року становить 11,06 на 100000 живонароджених (2 померлі жінки), що у 2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року (5,39 – 1 померла). Усі випадки материнської смертності визнані незапобіжними.

Захворюваність населення (дані попередні розрахункові)

За 6 місяців поточного року в столиці зареєстровано близько 4,7 мільйонів випадків захворювань, у тому числі 1,6 млн. – це випадки з вперше встановленим діагнозом. Переважна частина відвідувань поліклінічних закладів обумовлена захворюваннями, тільки 28% здійснюється з профілактичною метою. Загалом же у першому півріччі 2010 року в лікувально-профілактичних установах міста, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення, було зареєстровано 16 млн. звернень за медичною допомогою, це на 9,6% більше ніж за той же період в 2009 році (14,2 млн.), або 5,7 відвідувань кожного мешканця столиці (в 2009 році – 5,2 відвідувань).

Рівень поширеності захворювань серед населення досяг 15,0 тис. випадків на 10 000 населення, це на 4,2% більше ніж у попередньому році (14,4 тис. на 10 000 населення). У структурі поширеності хвороб за класами найбільшу питому вагу мають хвороби системи кровообігу – 25,3%. Друге місце займають хвороби органів дихання – 22,5%. Третє – належить хворобам органів травлення, з питомою вагою 13,0%. На четвертому місці посідають хвороби сечостатевої системи – 6,8%. Таке положення залишається незмінним протягом останніх років (в І півріччі 2009 року питома вага вище зазначених патологічних станів становила відповідно - 25,6%, 23,2%, 11,7%, 6,6%).

За 6 місяців 2010 року показник первинної захворюваності населення у цілому становив 5037,2 випадки на 10 000 населення (в основному за рахунок дорослого населення). Порівняно з попереднім роком (4881,0 на 10 тис), зростання складає 3,2%.

Основні причини, що останнім часом формують захворюваність населення столиці, представлені хворобами органів дихання (54,0%), травмами (7,4%), хворобами сечостатевої системи (7,0%), хворобами системи кровообігу (4,2%).

Продовжує спостерігатись тенденція зменшення показника захворюваності на патологію системи кровообігу (243,5 проти 253,4 на 10 тис. 6 міс. 2009 р.), у порівнянні з минулорічним показником зменшення на 3,9%, в т.ч. серед дорослого населення на 4,1%.

Станом на 01.07.2010року контингент онкологічних хворих в столиці нараховує 64199 осіб або 2321,5 на 100 000 населення, це на 3,6% більше ніж на 01.07.2009 року (61969 хворих або 2240,8 на 100 тис. населення). Збільшення даного показника обумовлено як зростанням захворюваності, так і збільшенням терміну життя хворих на рак. Загальна кількість хворих, які перебувають під диспансерним наглядом 5 і більше років постійно зростає, і це є позитивним фактом, якщо в 2009 році питома вага таких хворих становила 61,4%, то в І півріччі 2010 р. – 64,3%. За 6 місяців 2010 року в столиці було виявлено 3690 нових випадків злоякісних новоутворень, захворюваність на онкопатологію становила 133,4 на 100 000 населення, це на 0,1% вище ніж в минулому році.

За підсумками І півріччя поточного року в м. Києві зареєстровано 9375 осіб (336,6 на 100 тис. населення, в 2009 р. – 343,0) в стані наркотичної залежності. Рівень первинної захворюваності населення на наркоманію дещо знизився. Якщо в І півріччі 2009 р. частота появи наркотичної залежності складала 6,4випадки на 100 000 населення, то за аналогічний період 2010 року її рівень становить 5,0 випадків на 100тис. відповідно. Захворюваність на алкогольні психози в І півріччі 2010р. становила 8,2 випадки на 100 000населення. Порівняно з 2009 роком вона зменшилась в 2,2 рази (18,0 на 100 тис.). Захворюваність населення на хронічний алкоголізм за 6 місяців 2009 р. становила 5,7 випадків на 100 000 населення. За той же період поточного року цей показник склав 5,3 випадки на 100 000 населення, тобто на 7,0% менший. Рівень поширеності хронічного алкоголізму залишився майже на рівні минулого року і складає 672,6 випадки на 100 000 населення проти 672,0 в 2009 році.

Порівняно з І півріччям 2009 року первинна захворюваність на туберкульоз серед киян в 2010 році зменшилась з 18,4 до 16,0 випадків на 100000 населення, тобто на 13,0%. Станом на 01.07.2010 року в протитуберкульозних закладах міста під диспансерним спостереженням знаходиться 2345 особи (84,2 на 100тисяч населення), це на 6,3% менше ніж на 01.072009 р. (89,9 на 100 тисяч).

Станом на 01.07.2010 року у м. Києві офіційно зареєстровані та перебувають на диспансерному обліку 7393 ВІЛ-інфікованих та 1096 хворих на СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становить 266,4 на 100 тис. нас., а поширеності СНІД – 39,5 на 100 тис. населення. За 6 місяців 2010 року показник первинної ВІЛ-інфікованості становив 19,7 випадків на 100 тисяч населення. Захворюваність на СНІД в Іпівріччі 2010 року становила 6,5 випадків на 100000 населення.

За даними офіційної статистики кількість померлих від захворювань, обумовлених СНІД, за неповних 6 місяців 2010 року становила 4,75 випадків на 100000 населення.

ІV. Ресурси охорони здоров`я

Мережа закладів та установ

У підпорядкуванні Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення знаходиться 191 заклад, з яких 180 закладів – фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, e тому числі 4 територіальні медичні об'єднання, 5 комунальних підприємств, 4 медичних коледжі.

Стаціонарна допомога. Всього в місті нараховується понад 29 тис. стаціонарних ліжок, з яких 63% - у закладах системи ГУОЗ та МЗ. Стаціонарна допомога мешканцям столиці надається в 56 стаціонарних закладах, підпорядкованих ГУОЗ та МЗ. Станом на 01.07.2010 р. в лікарняних закладах системи Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення - 18952 ліжка різних профілів, в тому числі для обслуговування дорослого населення — 16332 ліжка, дитячого населення — 2620 ліжок, крім того санаторних для дітей — 1425 ліжок та в будинках дитини — 270 ліжок. В стаціонарах лікувально-профілактичних закладів за І півріччя 2010 року проліковано 250 тисяч хворих. Потреба в наданні стаціонарної медичної допомоги населенню міста в межах єдиного медичного простору забезпечується повністю. За результатами аналізу показників використання стаціонарних ліжок у 2010 році встановлено, що незважаючи на постійну увагу щодо раціонального використання наявного ліжкового фонду, інтенсифікацію роботи ліжок шляхом перепрофілювання, втілення в практику діяльності закладів нових методів лікування та діагностики, позитивна динаміка в показниках роботи ліжок відсутня. Середній показник зайнятості лікарняних ліжок у лікувальних закладах міста виріс порівняно з відповідним періодом минулого року з 150,3 днів до 150,4. Показником раціонального використання стаціонарного ліжка є скорочення терміну перебування хворого на ліжку. За 6 місяців 2010 року цей показник у столиці становить 11,1.

Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста надається в 81 поліклініці, які є юридичними особами та в 31 поліклінічних відділеннях при стаціонарних закладах. Кількість відвідувань на одного мешканця до амбулаторно-поліклінічних закладах становить 5,3разів за перше півріччя поточного року. Функціонує мережа денних стаціонарів при амбулаторно-поліклінічних закладах та стаціонарів вдома. Кількість ліжок в таких стаціонарах склала 1633 (на рівні відповідного періоду минулого року), чисельність пролікованих хворих склала 62370 проти 64353 за 6 міс. 2009 року. В стаціонарах вдома було проліковано 138200 хворих (6 міс. 2009р. – 133972). В місті функціонує 23 заклади, які працюють на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини. На 120 посадах лікарів загальної лікарської практики/сімейної медицини працює 100 фізичних осіб, укомплектованість - 83%. Кількість населення на територіальних дільницях сімейних лікарів коливається від 1200 до 1800 осіб.

Невідкладна медична допомога населенню міста на догоспітальному етапі надається в 48 пунктах невідкладної медичної допомоги. Число виїздів на 1000 мешканців збільшилось і становить 78,3 проти 77,3 за відповідний період минулого року.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Кадрова ситуація галузі „Охорона здоров`я” за останні роки не погіршилась, хоча укомплектованість фахівцями по галузі є недостатньою. В системі Головного управління охорони здоров`я штатним розкладом передбачено понад 66 тисяч посад працівників, з них – понад 15,6 тисяч посад лікарів та майже 25 тисяч посад середніх медичних працівників. Загалом укомплектованість по галузі складає 80%. Так, дефіцит лікарів складає понад 3000 осіб, середнього медичного персоналу понад 4000, особливо за спеціальностями: лікарі служби швидкої та невідкладної медичної допомоги, лікарі-фтизіатри, лікарі-лаборанти, дільничні терапевти і педіатри, середній медичний персонал.

Станом на 01.01.2010 року мали кваліфікаційні категорії 9399 лікарів, що складає 75,5% від загальної кількості лікарів, з них: вищу категорію - 4228; першу категорію - 2340; другу категорію - 2831.

Матеріально-технічна забезпеченість

Кількість будівель і споруд, які враховуються на балансі лікувально-профілактичних установ галузі складає 722 будівлі, їх загальна площа перевищує 1,7 млн. кв.м. Основними завдання зі зміцнення матеріально-технічної бази галузі є реконструкція туберкульозних закладів існуючих лікарень, проведення капітальних ремонтів старих поліклінік, модернізація і переоснащення харчоблоків, пралень, заміна ліфтів і модернізація ліфтового господарства, будівництво медичних амбулаторій та поліклінік на нових житлових масивах. Згідно з Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік планується виділення з міського бюджету коштів на будівництво, реконструкцію та проектування медичних закладів в обсязі 140,5млн грн. Основними об'єктами Програми визначено наступні об'єкти: створення центру із застосуванням ПЕТ-технології для раннього виявлення онкологічних захворювань на території існуючої Київської міської онкологічної лікарні на вул. Верховінній,69; реконструкція корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній,3; реконструкція з розширенням будівель центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні м.Києва на вул. Шовковичній,39/1; об'єкти ЄВРО-2012.

У І півріччі 2010 року активізовано роботи з реконструкції Центру ПЕТ-технології. На сьогодні виконано робіт на суму 51,3 млн.грн. На теперішній час КП «Інженерний центр» (як замовником) і Головним управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення приймаються всі заходи для виконання основного комплексу робіт по створенню Центру ПЕТ-технології протягом третього кварталу 2010 року. Крім того, розпочато роботи з проектування 4-х об'єктів ЄВРО – 2012 (КМКЛ №12, КМКЛ №17, КМКЛ №18, Олександрівська лікарня).

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Бюджетом на 2010 рік затверджено фінансування галузі в сумі 2174537,9 тис. грн. у тому числі: на заробітну плату 1674683,3 тис. грн.; на медикаменти 184346,1 тис.грн.; на продукти харчування 44057,6тис. грн.; на енергоносії 218064,0 тис. грн.; на інші статті видатків 53386,9 тис. грн. Станом на 01.06.2010 року профінансовано згідно тимчасового кошторису видатків 708892,6 тис. грн.

Залучення позабюджетних коштів

Діяльність закладів охорони здоров`я, підпорядкованих ГУОЗ та МЗ по власним надходженням до спеціального фонду здійснювались у відповідності до діючого в цій сфері законодавства України. Станом на 01.06 2010 р. надходження до спеціального фонду (разом із залишками на початок року) становили понад 104 млн. 75 тис. грн., у тому числі за платні послуги – 36 млн. 663 тис. грн., за господарську діяльність – 1 млн. 196 тис. грн., за оренду – 26 млн. 694 тис. грн, благодійні внески – 20 млн. 932 тис. тощо.

Видатки за вказаний період по спеціальному фонду становили 84 млн. 162 тис. грн., а саме:

- на медикаменти – 21 млн. 857 тис. грн.;

- на харчування – 2 млн. 693 тис. грн.;

- на оплату комунальних послуг – 9 млн. 544 тис. грн.;

- капітальні видатки – 8 млн. 751 тис. грн..

- на заробітну плату з нарахуванням – 16 млн. 477 тис. грн.

Залишок коштів на кінець зазначеного періоду становить 19 млн. 913 тис. грн. Значний обсяг бюджетної заборгованості було погашено за рахунок власних надходжень завдяки ефективному менеджменту, впровадженому в лікувально-профілактичних закладах та ряду антикризових заходів, проведених в Головному управлінні охорони здоров`я та медичного забезпечення.

VІ. Напрямки реформування охорони здоров`я м. Києва

Система охорони здоров`я столиці понад два роки функціонує в умовах прийняття програмних документів стосовно подальшого розвитку системи охорони здоров'я міста, які були запроваджені в 2007 році, в яких чітко визначені основні завдання Головного управління, керівників лікувальних закладів щодо створення належних умов діяльності закладів з метою максимального забезпечення потреб столиці в доступній та якісній медичній допомозі в умовах єдиного медичного простору.

Для управління амбулаторно-поліклінічними та стаціонарними закладами на адміністративних територіях районів створені три територіальні медичні об'єднання Старокиївське, Либідське та Лівобережне.

Територіальні медичні об`єднання об'єднують комплекс лікувально-профілактичних та інших закладів, функціонально і організаційно пов`язаних між собою не по адміністративному принципу, а по принципу доступності та якості надання медичної допомоги населенню, незалежно від місця проживання, що визначено наказом МОЗ України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів у закладах охорони здоров'я».

Всі ці заходи з часу їх реалізації дали свої переваги.

Можливість проведення єдиної бюджетно-фінансової політики виключно в інтересах киян, незалежно від місця проживання пацієнтів;

Оптимізація мережі та ліжкового фонду в залежності від рівні захворюваності населення та зручності отримання медичної допомоги.

Ефективне використання медичного обладнання з врахуванням його раціонального перерозподілу між лікувальними закладами.

Можливість проведення єдиної кадрової політики - навчання лікарів і середнього медичного персоналу, перерозподіл кадрових ресурсів залежності від необхідності між стаціонарними та амбулаторно-поліклінічними закладами.

Забезпечена наступність у роботі амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів.

Можливість виконання ст. 38 «Основ законодавства України про охорону здоров'я» щодо вільного вибору пацієнтом лікувальної установи та лікаря незалежно від місця проживання та рівня бюджетного фінансування.

Все це дало можливість реалізувати основні завдання Київської міської державної адміністрації щодо створення належних умов діяльності установ з метою максимального забезпечення потреб столиці в доступній та якісній медичній допомозі в умовах єдиного медичного простору.

З часу запровадження нової моделі системи управління охороною здоров`я міста та створення Територіальних медичних об'єднань, є всі підстави стверджувати про її ефективність, про що свідчать показники здоров`я населення та діяльності закладів охорони здоров`я.

Крім того, необхідно підкреслити, що відповідно до Пропозицій Міністерства охорони здоров`я України щодо реформування галузі передбачено створення Госпітальних округів, виходячи з доказового менеджменту та найкращого світового досвіду, з метою покращення якості медичної допомоги з одночасним підвищенням ефективності використання наявних ресурсів.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у місті Київ у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.