Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Миколаївській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. З метою запобігання випадків материнської та малюкової смертності в області створена та працює комісія щодо передачі приміщення для створення обласного перинатального центру.

2. На базі центральних районних лікарень, де кількість пологів на рік буде не менш 400 доцільно створити міжрайонні пологові відділення.

3. Питання кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я області включено в рішення колегії облдержадміністрації.

Особливо гостро стоїть питання укомплектування первинної ланки сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами як в м. Миколаєві так і в районах області, вирішення проблеми можливе при забезпеченості медичних кадрів житлом, підвищення оплати праці, наявності пільг.

4. Для забезпечення доступної та якісної невідкладної медичної допомоги населенню області необхідно оновити наявний санітарний транспорт.

5. Потребує вирішення питання реорганізації дільничних лікарень у сільські лікарські амбулаторії сімейного типу з ліжками для денного перебування хворих в стаціонарі, що дасть можливість економії бюджетних коштів та направлення їх для надання невідкладної медичної допомоги населенню.

6. Для раціонального використання бюджетних коштів опрацьований план оптимізації ліжкового фонду.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Миколаївська область посідає 11-те рейтингове місце (2004 р. – 5, 2005р.– 4, 2006р. – 4, 2007 р. - 8, 2008 – 12).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Чисельність постійного населення області становить на 01.01.2010 року ­– 1188,8 тис. осіб.

Чисельність міського населення 801,8 тис. осіб, а сільського 387,0 тис. осіб.

на 1 тис. населення

Показник

І півріччя 2009

І півріччя 2010

Народжуваність

5,2

5,1

Смертність

7,2

7,2

Природний приріст

-2,0

-2,1

Показники природного руху сільського населення вищі, ніж міського, як і в цілому по Україні.

Смертність дітей у віці до 1 року: І півріччя 2009 року – 7,92; І півріччя 2010 року – 6,5.

Захворюваність населення

Захворюваність населення (на 100 тис. населення) зростає: І півріччя 2009 року – 31083,0; І півріччя 2010 року – 32112,0. У структурі захворюваності серед всього населення І місце посідають хвороби дихання– 41,4%, на другому місці хвороби системи кровообігу – 9,4%, на третьому хвороби сечостатевої системи – 6,9%. Захворюваність працездатного населення за 6 місяців 2010 року дещо знизилась порівняно з аналогічним періодом минулого року (на 100 тис. населення): І півріччя 2009року– 23144,0; І півріччя 2010року – 23005,0. Завдяки впровадженню заходів обласної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2007–2011 роки захворюваність туберкульозом хоча і залишається досить високою, але постійно зменшується. Захворюваність на туберкульоз на 100 тис. населення: І півріччя 2009 року – 50,4; Іпівріччя 2010 року – 45,4. Захворюваність на СНІД на 100 тисяч населення становить: І півріччя 2009 року – 52,5; Іпівріччя 2010 року – 47,8.

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

З початку року мережа закладів охорони здоров'я не змінювалась.

 

І півріччя 2010

Обласні лікувальні заклади

10

Диспансери

8

ЦРЛ

19

ДЛ

13

СЛА

98

ФАПи

461

Поліклінічні заклади

14

Станції ШМД

24

СЄС

28

Міські лікарні

13

Інші заклади

11

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

У закладах охорони здоров'я Миколаївської області працюють 61 Заслужений лікар України та 27Заслужених працівників охорони здоров'я України, 23 кандидати медичних наук. Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, нижче показника по Україні і становить 31,7, з них атестовано 92,1%. Забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тис. населення становить 80,5, з них атестовано 82,2%. В області 2 медичних коледжі.

Для вирішення кадрової проблеми з початку року розподілено 43 лікаря, в тому числі для сільських районів – 31 та 121 випускник медичних коледжів, з них 72 для сільської мережі, в тому числі 39 на ФАПи. Всі молоді спеціалісти направлені в заклади охорони здоров'я сільської мережі будуть забезпечені житлом за рахунок сільських рад. В районах області створено резерв житла: 10 квартир та 10 будинків, виділяються кошти на придбання житла. З початку року житло отримали – 14 спеціалістів.

Матеріально –технічна забезпеченість

З кожним роком зростає матеріально-технічне забезпечення лікувальних закладів охорони здоров'я області.

 

2009

2010

Апарати УЗД

85

85

Ендоскопічні апарати

111

111

Флюорографи

62

67

– у т.ч. пересувні

20

25

Гемодіалізні апарати (місця)

15

15

У комунальних закладах охорони здоров'я області працюють два комп'ютерних томографи та магнітно-резонансний томограф. У першому півріччі 2010 року за рахунок державного бюджету отримано 30 автомобілів швидкої медичної допомоги. За кошти обласного бюджету придбано 5флюорографів та 16 одиниць санітарного автотранспорту. У 2010 році завершена виплата за ангіографічну рентгенівську систему обласної лікарні, загальна вартість якої 8299 тис. грн. Передбачені кошти на установку інсенератора " Мюллер” для обласного протитуберкульозного диспансеру. Продовжується капітальний ремонт обласного онкологічного диспансеру.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово – економічна діяльність

тис. грн.

Назва

План на 2010 рік

Профінансовано станом на 01.06.10р.

Обласні ЛПЗ

314018,7

113124,2

Міста

274719,8

103780,7

Райони

255093,3

89558,2

Всього по Миколаївській області

843831,8

306463,1

Залучення позабюджетних коштів (тис. грн.)

Назва

Позабюджетні надходження станом на 01.06.10р

Обласні ЛПЗ

5702,8

Міста

5302,6

Райони

3804,6

Всього по Миколаївській області

14810,0

Майнова діяльність

Обласними закладами охорони здоров'я надано в оренду (станом на 01.06.2010) – 8266,96 кв. м.

VI. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

1. З метою запобігання випадків материнської та малюкової смертності в області потребує вирішення питання створення обласного перинатального центру, що дасть змогу сконцентрувати всю акушерсько-гінекологічну та екстрагенітальну патологію, гінекологічну допомогу та Центр планування сім'ї в одному місці, надавати у повному об'ємі кваліфіковану допомогу всім жінкам міст, районів області.

2. Для забезпечення надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам сільської місцевості необхідне створення на базі центральних районних лікарень міжрайонних пологових відділень з кількістю пологів не менше 400 за рік.

3. Для удосконалення надання первинної медичної допомоги сільському населенню необхідно продовжити роботу щодо реорганізації ФАПів, які обслуговують 1 тисячу і більше мешканців у сільські лікарські (сімейні) амбулаторії.

4. Протягом останніх років в області, та взагалі по Україні, має значний розвиток тенденція надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини. На даний час сільські дільничні лікарні виконують соціальну функцію. Потребує вирішення питання реорганізації дільничних лікарень у сільські лікарські (сімейні) амбулаторії з ліжками денного стаціонару, що дасть можливість економії бюджетних коштів та перенаправлення їх на надання невідкладної медичної допомоги населенню.

5. У зв'язку зі зменшенням населення в області, міграцією сільського населення до міст в області функціонує 30 ФАПів, які обслуговують села з чисельністю населення від 11 до 97 мешканців, потребує вирішення на державному рівні питання об'єднання зазначених ФАПів з чисельністю населення, що буде обслуговуватися не менше 300 осіб.

6. З метою оптимізації ліжкового фонду області, покращення медичного забезпечення населення області потребує вирішення на державному рівні питання передачі відомчих закладів охорони здоров'я у підпорядкування управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Миколаївській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.