Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Львівській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Низький і невідповідний рівень оплати праці працівників галузі, що створює відтік кваліфікованих медичних працівників з галузі.

Збільшення фінансування галузі.

2. Застарілі і неефективні штатні нормативи, яка не відповідає сучасним вимогам.

Перегляд штатних нормативів МОЗ України.

3. Будівництво нових приміщень для лікувальних закладів та капітальні ремонти існуючих.

Виділення цільових бюджетних коштів для будівництва та ремонтів. Реалізація інвестиційного проекту будівництва обласної клінічної лікарні під гарантії Уряду.

4. Низький обсяг фінансування медичної галузі Львівщини у порівнянні з іншими територіями.

Збільшення обсягів фінансування галузі.

5. Проведення оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів області.

Створення єдиних медичних просторів.

6. Передача ФАПів з підпорядкування сільських рад у підпорядкування ЦРЛ та здійснення фінансування за рахунок коштів районного бюджету.

Рішення сесій районних рад щодо передачі ФАПів під юрисдикцію ЦРЛ.

7. Реформування стоматологічної служби.

Переведення стоматології з бюджетного утримання на функціонування на засадах госпрозрахунку та самоокупності зі збереженням пільг соціально незахищеним верствам населення та дітям.

8. Розвиток служби медицини катастроф.

Відкриття повноцінних дистанційних міжрайонних пунктів служби медицини катастроф, забезпечення реанімобілями.

9. Створення єдиної системи реабілітації та відновного лікування з врахуванням рекреаційних та кліматичних факторів регіону.

Вирішення питання відшкодування видатків за лікування в стаціонарах області іногородніх та іноземних пацієнтів, що поступають з санаторно-курортних і спортивно-оздоровчих закладів.

10. Кардинальне покращення медичної допомоги дітям з вродженими вадами серця.

Створення обласного центру дитячої кардіології і кардіохірургії в МДКЛ м.Львова.

11. Забезпечення дітей з важкими формами втрати слуху кохлеарною імплантацією.

Прийняття відповідної Державної програми.

12. Зниження рівня охоплення дітей імунопрофілактикою.

Усунення перебоїв в поставках імунобіологічних препаратів з МОЗ.

13. Недосконалість системи управління закладами охорони здоров'я через їх підпорядкування управлінням майна, райдержадміністраціям.

Запровадження чіткого механізму вертикального галузевого підпорядкування закладів охорони здоров'я.

14. Штатна чисельність обласного і міських УОЗ є значно меншою від інших галузевих управлінь ОДА, що не дає змоги їх своєчасно і повноцінно вирішувати поставлені важливі завдання, зокрема оперативного характеру.

Затвердження Постановою КМУ нової редакції Положення про територіальний орган управління охороною здоров'я і типової структури обласного управління охорони здоров'я з врахування реальних вимог часу. 

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Львівська область посідає 22-ге рейтингове місце (2004 р. – 22, 2005р.– 21, 2006р. – 19, 2007 р. - 14, 2008 – 17).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Станом на 1 липня 2010 року постійне населення області складає 2531,2 тисяч населення (проти 2534,6 тисяч осіб на початок 2009 року). У Львівській області у 2009 році продовжувалася позитивна динаміка народжуваності, яка на Львівщині за останні 5 років зросла з 10,2 у 2005 році до 11,8 у 2009 році. У 2009 році народилося 30079 дітей, що на 1072 дітей більше від попереднього року. Чисельність новонароджених у 2009 р. порівняно з 2004 роком збільшилась на 3824 дитини або на 14,4%.

Але впродовж І півріччя 2010 року (за розрахунковими даними) спостерігається спад народжуваності з 11,4‰ у І півріччі 2009 року до 10,8‰, що зумовлено зменшенням кількості народжених живими.

Показник загальної смертності утримується на рівні показника 2009 року і становить 12,9‰, а показник природного приросту населення незначно погіршився у порівнянні з І-м півріччям 2009 року – «мінус» 2,1‰ та «мінус» 1,9, відповідно.

Показники на 1000 населення (‰)

2005

2006

2007

2008

2009

6 міс. 2009

6 міс. 2010

Народжуваність

10,2

10,6

10,7

11,3

11,8

11,4

10,8

Смертність

13,7

13,5

13,6

13,7

12,9

13,3

12,9

Природний приріст

-3,5

-2,9

-2,9

-2,4

-1,1

-1,9

-2,1

Малюкова смертність

8,3

8,0

10,4

9,0

8,0

7,96

8,14*

* дані за 5 місяців 2010 року

Захворюваність населення

Поширеність,

на 1000 відп. нас.

2005

2006

2007

2008

2009

6 міс. 2009

6 міс. 2010

Діти

1795,3

1852,1

1899,0

1868,8

1935,2

1104,8

1065,8

Підлітки

1340,1

1445,3

1536,0

1485,2

1572,1

940,1

998,0

Дорослі

1556,3

1571,8

1638,7

1683,2

1698,8

1097,6

1079,8

Всього

1587,2

1612,2

1676,2

1704,1

1730,7

1092,0

1074,3

Захворюваність,

на 1000 відп. нас.:

2005

2006

2007

2008

2009

6 міс. 2009

6 міс. 2010

Діти

1309,6

1357,0

1414,0

1379,2

1475,6

720,2

690,5

Підлітки

800,8

868,0

948,9

894,6

1004,8

489,2

510,1

Дорослі

702,4

697,5

732,2

719,0

735,8

355,2

345,2

Всього

812,4

814,2

852,0

831,4

863,4

418,9

405,9

Як випливає з вищенаведених таблиць, впродовж останніх 5 років як захворюваність (вперше виявлені хвороби), так і поширеність хвороб (усі зареєстровані захворювання) зросла у всіх вікових групах. Серед причин росту вищевказаних показників одні з основних – активізація проведення профілактичних оглядів серед населення, особливо у сільській місцевості, виявлення захворювань на ранніх стадіях розвитку патології.

Попередні дані показників поширеності хвороб та захворюваності уперше в житті за І-е півріччя 2010 року дещо нижчі за аналогічні показники 6 місяців 2009 року (крім вікової групи дітей підліткового віку), але прогнозувати динаміку захворюваності до кінця року є передчасним – попереду осінньо-зимовий сезон загострення низки хронічних захворювань.

Щодо захворюваності на окремі нозології та соціально узалежнені захворювання, то за попередніми даними у Іу півріччі 2010 року спостерігається стабільна ситуація із захворюваністю на гострий інфаркт міокарда – 0,56 на 1000 населення проти 0,58 у першому півріччі минулого року, інсульти – 0,94 проти 0,97, травми та отруєння – 14,8 проти 15,7, відповідно.

Дещо зменшилась захворюваність на активний туберкульоз – за попередніми даними за І-е півріччя 2010 року з уперше в житті виявленим діагнозом виявлено 782 хворих проти 966 за 6 місяців 2009 року. Відповідно, захворюваність на активний туберкульоз зменшилась з 38,1 до 30,9 на 100 тисяч населення.

IV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Кількість лікувально-профілактичних закладів у Львівській області станом на 01.07.2010 року становить 344 закладів (проти 326 у 2005 році) та 1012 ФАПів (проти 1030 у 2005 році). Збільшення кількості ЛПЗ відбулось, переважно, за рахунок зростання кількості лікарських амбулаторій (з 165 у 2005 році до 191 у 2010 р.) шляхом перепрофілювання дільничних лікарень та ФАПів.Кількість закладів сімейної медицини станом на 01.07.2010 року становить 254 заклади, у тому числі 151 СЛА ЗПСМ. До підпорядкування ГУОЗ ЛОДА належить 19 центральних районних лікарень, 20 районних лікарень, 9 дільничних лікарень, 33 міських лікарень, лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова та інші.

Станом на 01.07.2010 року мережа ліжок становить 22983 ліжок, показник забезпеченості населення на 10 тисяч ліжок – 90,6 (проти 94,2 у 2004 році). У порівнянні з 2009 роком кількість ліжок збільшилась на 10одиниць за рахунок збільшення потужності регіонального онкологічного центру (+ 20 ліжок) та скорочення ліжкового фонду на 10 ліжок у Сокальському районі. Всього впродовж 2005-2009 років ліжкова мережа зменшилась на 828 ліжок цілодобового використання або на 3,5%.

Надання невідкладної медичної допомоги населенню області та ліквідацію медичних наслідків техногенного, природного та епідемічного характеру в області забезпечує обласний центр медицини катастроф, 2 станції і 59 пунктів швидкої медичної допомоги.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації.

У ЛПЗ області, які підпорядковані ГУОЗ ЛОДА, зареєстровано 11072,0 штатних посад лікарів проти 10870,75 посад у 2005 році (збільшення на 1,9%). Кількість штатних посад середнього медичного персоналу становить 22011,25 проти 21685,75 у 2005 році (збільшення на 1,5%). Чисельність фізичних осіб лікарів (без зубних) досягла 11533 проти 10665 лікарів у 2005 році (ріст на 8,1%). Відповідно, забезпеченість лікарями (без зубних) на 10 тис. нас. становить 45,5 проти 41,8 у 2005 році.

Чисельність середнього медичного персоналу збільшилась з 23664 у 2005 році до 24126 фізичних осіб (на 2,0%). Забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тис. населення – 95,2 проти 92,1 у 2005 році.

Невідповідний рівень оплати праці працівників галузі, відсутність житла за місцем скерування молодих фахівців, складні умови праці знижують престижність професії, зростає відтік кваліфікованих медичних працівників з галузі.

Кадровий склад медицини Львівщини має високий рівень професійної кваліфікації. Зокрема серед лікарів області 56% атестовані на вищу кваліфікаційну категорію, 28% на першу категорію. В практичній медицині сьогодні працює 3 доктори медичних наук, 170 кандидатів медичних наук, біля 100 магістрів державного управління.

Матеріально-технічна забезпеченість

На балансі ЛПЗ області знаходиться 1389 будівель, з них 740 (53,3%) лікувального призначення. Близько 45% наявних будівель побудовані за типовими проектами, решта пристосовані. Майже 43% будівель збудовані понад 50 років тому. За останні 5 років в області було збудовано 46 будівель, з них 12 для сільських ЛПЗ. У 2009 році завершено будівництво 5-ти об'єктів: СЛА с. Верхня Яблунька Турківського району, поліклініки Яворівської ЦРЛ, котельні обласної лікарні позалегеневого туберкульозу, гаражів у Старосамбірському протитуберкульозному диспансері та обласній інфекційній лікарні.

У даний час продовжуються будівельні роботи у Пустомитівському районі - СЛА ЗПСМ с. Зубра; під реконструкцією знаходиться 47 будівель, в основному (64%) це будівлі обласних установ. З числа наявних будівель близько 31% потребують поточного і 20% – капітального ремонтів, в аварійному стані знаходяться 33 будівлі. Із загального числа будівель 587 (58,8%) мають централізоване опалення, 286 (28,7%) автономне та 127 (12,5%) пічне.

У розпорядженні ЛПЗ області є 1082 одиниці транспортних засобів, з них 813 одиниць санітарного, 193 – легкового та 76 – вантажного, крім того 34 одиниці гужового транспорту. Майже 93% загальної кількості транспортних засобів експлуатується. На початок 2010 року потреба у транспортних засобах ЛПЗ області складала 392 одиниці. У зв'язку із введенням в дію з 01.10.2009 року Національного стандарту України "Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування" ГУОЗ області подана заявка щодо потреби у санітарному автотранспорті для закладів охорони здоров'я на 2010 рік – 246 одиниць, в т.ч. для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу – 87 одиниць. У І кварталі ЛПЗ області одержали, із числа заявлених, 43 автомобілі з них 33 для лікувальних закладів сільської місцевості.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Бюджет установ охорони здоров'я Львівської області на 2010 рік згідно оперативних даних становить 1798,8 млн. грн. Виконання бюджету області станом на 1 червня 2010 року склало 610,8 млн. грн., або 33,9%. Видатки на медикаменти профінансовані в сумі 36,6 млн. грн., видатки на харчування - 15,3 млн. грн.

На виконання Комплексної програми «Цукровий діабет» та заходів з лікування нецукрового діабету на 2010 рік передбачені кошти в сумі 20,5 млн. грн., з яких станом на 1 червня 2010 р. профінансовано 2360,2 тис. грн (59,6%).

На виконання постанови КМ України від 29.12.2009р. № 1418 з 1 січня 2010 року лікарям та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою встановлено надбавку за вислугу років в розмірі 10-30%. Оплата праці працівників закладів бюджетної сфери проведена з врахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі: з 1 січня 2010 р.- 869 грн., з 1 квітня 2010 р.- 884 грн.

Поряд з видатками за рахунок коштів бюджету, закладами охорони здоров'я області за 5 місяців 2010 року залучені позабюджетні кошти та гуманітарна допомога на суму 32,7 млн. грн. Відповідно до Бюджетного Кодексу України у І кварталі 2010 р. погашена кредиторська заборгованість по видатках, яка склалась станом на 1.01.2010 р., в сумі 6,8 млн. грн. За 5 місяців 2010 року за розподілами МОЗ України згідно з Державними програми отримано обладнання та медикаментів на суму 35588,2 тис. грн., зокрема медикаментів та лікарських засобів - 9623,3 тис. грн.; медичного обладнання - 25964,9 тис. грн.

VI. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

–Виконання положень Програми Президента України «Україна для людей» та «Програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік» щодо розвитку галузі охорони здоров'я.

–Завершення підготовки концепції розвитку галузі охорони здоров'я області до 2015 року та подання її на розгляд сесії Львівської обласної ради.

–Впровадження європейських стандартів в організацію надання медичної допомоги населенню на всіх етапах. Здійснення аудиту якості медичної допомоги в області. Постійна робота над зростання рівня задоволеності медичною допомогою населення регіону.

–Подальший якісний розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню області на засадах загальної практики/сімейної медицини.

–Удосконалення системи профілактичних медичних оглядів на засадах цільової диспансеризації населення, впровадження програм масового скринінгу населення.

–Створення єдиної обласної служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф.

–Раціональне використовування наявних ресурсів: оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів області та реструктуризація ліжкового фонду з урахуванням медико-економічної ефективності роботи ліжка (створення міжрайонних центрів).

–Створення єдиних медичних територіальних просторів з метою концентрації матеріальних ресурсів та забезпечення надання високоякісної медичної допомоги.

–Пріоритетний розвиток закладів охорони материнства і дитинства. Регіоналізація перинатальної допомоги області з подальшим активним впровадженням ефективних перинатальних технологій.

–Розвиток обласної клінічної лікарні на засадах «університетської клініки». Реалізація інвестиційного проекту «Будівництво обласної клінічної лікарні (університетської клініки)».

–Створення центрів високоспеціалізованої, високотехнологічної медичної допомоги на базі провідних обласних лікарень.

–Інтенсифікація розвитку стаціонарозамінних форм медичної допомоги (денні стаціонари, стаціонари вдома, стаціонари одного дня).

–Створення мережі хоспісних відділень, а також передача існуючих дільничних лікарень органам соціального захисту для створення закладів соціальної опіки.

–Реформування стоматологічної служби області шляхом переведення з бюджетного утримання на функціонування на засадах госпрозрахунку та самоокупності зі збереженням існуючих пільг соціально незахищеним верствам населення та дітям.

–Здійснення реорганізація служби крові області з проведенням передпірядкування відділень трансфузіології і утворенням єдиної структури служби крові з головною організацією обласним центром служби крові.

–Формування в області єдиної мережі закладів медичної реабілітації та відновного лікування хворих з врахуванням рекреаційних та кліматичних факторів регіону.

–Покращання надання послуг з лабораторної діагностики хворих шляхом створення централізованої лабораторної служби області.

–Реалізація програмно-цільового фінансування для розвитку пріоритетних напрямів медицини Львівщини.

–Інформатизація медичної галузі Львівщини, реалізація програми розвитку телемедицини на території Львівської області

–Відокремлення господарських підрозділів лікарень шляхом передачі їх в оренду спеціалізованим підприємствам (пральні, харчоблоки).

–Створення належного захисту і безпеки пацієнтів та медичних працівників, пропаганда здорового способу життя населення, підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань громадян з метою запобігання захворювань та залучення широких верств населення до збереження та зміцнення власного здоров'я.

–Забезпечення раціонального, ефективності і справедливого використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров'я.

–Забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики та деонтології.

–Покращення матеріально-технічного стану:

· проведення реконструкції з надбудовою обласного центру служби крові;

· створення банку для тривалого зберігання донорської крові при ультранизьких температурах;

· оснащення всіх ВТ низькотемпературними рефрижераторними центрифугами, вагами –дозаторами;

· оснащення лабораторії діагностики ВІЛ інфекції ЛОЦСК обладнанням для проведення діагностики методом ПЛР;

· закупівля устаткування для отримання препаратів крові методом ультрафільтрації.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Львівській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.