Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Луганській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

Основні проблемні питання:

- складна демографічна ситуація (за 5 міс. 2010 року народилось 8089 осіб, померло 16514 осіб, природний приріст склав –8425 осіб, а загальні коефіцієнти на 1000 населення склали 8,5, 17,3 та -8,8 відповідно);

- низький індекс здоров'я населення (захворюваність на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші хвороби суттєво впливає на тривалість життя населення та смертність);

- недостатній рівень фінансування державних та регіональних програм, перш за все з питань охорони здоров'я матерів та дітей, боротьби з епідемією туберкульозу, ВІЛ/CНІД тощо;

- незадовільний матеріально-технічний стан лікувально-профілактичних закладів, передусім закладів охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги;

- низька забезпеченість ЛПЗ медичними кадрами, насамперед у сільській місцевості (загальний дефіцит лікарських кадрів становить 2685 фахівців, середніх медичних працівників – 1391).

Шляхи вирішення:

- забезпечення пріоритетного фінансування виконання заходів державних та регіональних програм, в першу чергу спрямованих на поліпшення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, хворим на соціально значимі хвороби (туберкульоз, СНІД та ін.) та розвиток первинної медико-санітарної допомоги за принципами сімейної медицини;

- проведення ефективної кадрової політики, передусім за рахунок поліпшення кадрового забезпечення первинної медико-санітарної ланки;

- оптимізація мережі медичних закладів, насамперед первинної медико-санітарної ланки та спеціалізованих ЛПЗ, розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

- створення сучасних високоспеціалізованих відділень на базі Луганської обласної клінічної лікарні (кардіохірургії та ангіології, екстреної медичної допомоги), завершення реконструкції блоку інтенсивної терапії Луганського обласного кардіологічного диспансеру, проведення реконструкції Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру зі створенням операційного та лабораторно-реанімаційного блоків;

- технічне та технологічне переоснащення закладів охорони здоров'я (покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, придбання санітарного автотранспорту та сучасного медичного обладнання, передусім для сільських закладів охорони здоров'я);

- продовження будівництва другої черги Слов'яносербської обласної туберкульозної лікарні;

- запровадження сучасних методів та принципів надання медичної допомоги населенню, використання інноваційних технологій і сучасних наукових розробок в діяльності медичних закладів.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Луганська область посідає 14-те рейтингове місце (2004 р. – 7, 2005р.– 20, 2006р. – 22, 2007 р. - 19, 2008 – 22).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров`я населення області

Характеристика демографічної ситуації

За попередніми даними, за 5 міс. 2010 року загальна народжуваність становить 8,5 ‰ (1 півріччя 2009 року – 9,1 ‰), загальна смертність – 17,3‰ померлих на 1000 населення (1 півріччя 2009 року – 18,0), природний приріст – (-8,8) (1 півріччя 2009 року – (-9,0)). В порівнянні з 1 півріччям 2009 р. має місце зниження малюкової смертності з 10,84‰ до 9,28‰.

Захворюваність населення

За попередніми прогнозними даними, у І півріччі 2010 року рівень загальної захворюваності усього населення становить 108502,0 на 100 тис. населення (І півріччя 2009 року – 110888,0). Рівень первинної захворюваності усього населення становить 28179,6 на 100 тис. населення (Іпівріччя 2009 року – 28609,3).За попередніми даними, протягом I півріччя 2010 року зареєстровано 371 новий випадок ВІЛ-інфекції (інтенсивний показник на 100 тис. населення 16,1), що на 17,31 % більше ніж за аналогічний період 2009року (319 випадків, інт. пок. – 13,7).

Показник захворюваності на СНІД в поточному році зріс на 59,5% і склав 5,9 на 100 тис. населення (136 випадків) проти 3,7 (86 випадків) за I півріччя 2009 р. На виконання Указу Президента України №1208 від 12.12.07 р. «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» та відповідного наказу Головного управління охорони здоров'я від 03.03.2008 р. № 21, з метою профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції організовано консультування і добровільне тестування вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію. За I півріччя 2010 р. на ВІЛ інфекцію обстежено 24 410 вагітних (I півріччя 2009 р. - 24565). Відсоток охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних складає 98,9%. Станом на 01.07.2010 р. в області на диспансерному обліку знаходяться 3418 ВІЛ-інфікованих, у т. ч. 238 дітей до 18 років (1 півріччя 2009р.– 3110 осіб).

Завдяки виконанню заходів обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, яка затверджена рішенням обласної ради від 01.06.2007 № 13/16, захворюваність населення на туберкульоз у І півріччі 2010 року зменшилась на 13,2% до 42,2 на 100 тис. населення (І півріччя 2009року – 48,6). Захворюваність дітей в віці до 18 років знизилась на 14,7% та склала 11,6 на 100 тис. відповідного населення (I півріччя 2009 р. – 13,6).

За попередніми даними, у І півріччі 2010 року захворюваність злоякісними новоутвореннями збільшилася з 136,4 у 2009 р. до 139,1 у 2010 р. на 100 тис. населення. Питома вага хворих з занедбаними формами злоякісних новоутворень збільшилася з 22,9% у І півріччі 2009 р. до |супротив| 23,5 % у І півріччі 2010 р. Смертність від злоякісних новоутворень І півріччі 2010 р. склала 89,8 на 100 тис. населення (І півріччя 2009р. - 87,4).

ІV. Ресурси охорони здоров`я

Мережа закладів та установ

Мережа закладів охорони здоров'я представлена 843 лікувально-профілактичними закладами, в тому числі: 127 лікарень, 33 диспансери, 121 амбулаторно-поліклінічні установи, 13 станцій швидкої медичної допомоги, 380 фельдшерсько-акушерських пунктів, 10 санаторіїв, 1 будинок дитини та ін.

Медичну допомогу в закладах охорони здоров'я надають 8993 лікаря і 21458 молодших спеціалістів з медичною освітою (І півріччя 2009 року –9003 лікаря та 21471 середній медичний працівник), що складає відповідно 38,98 та 93,01 на 10 тис. населення.

Матеріально-технічна забезпеченість

З метою забезпечення невідкладних заходів спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення у I півріччі 2010 року було отримано з резервного фонду державного бюджету 17 од. медичного обладнання на суму 1,718 млн. грн. Крім того, за рахунок державного бюджету 2009 року отримано 72 од. обладнання на загальну суму 4,212 млн. грн. Також, отримано 17 од. обладнання на суму 11,842 млн. грн., яке було закуплене в рамках реалізації інвестиційного проекту у 2009 році (постанова КМУ від 05.08.2009 № 819). Будівельні роботи та капітальні ремонти ЛПЗ у І півріччі поточного року не проводилися.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Згідно із загальним фондом бюджету на І півріччя 2010 року видатки на сферу охорони здоров'я місцевих бюджетів по Луганській області затверджено у сумі 845944,62 тис. грн. З них виконано 777485,25 тис. грн., або 91,91 %, з яких захищенні статті складають 790 331,9 тис. грн., або 93,43 % від загального фонду бюджету, виконано з котрих 734518,09 тис. грн., або 92,94 % у порівнянні з плановими показниками.

У тому числі на заробітну плату з нарахуваннями затверджено 610991,03 тис. грн. виконано – 575128,13 тис. грн., або 94,13 % від плану; на продукти харчування затверджено 21836,49 тис. грн. виконано – 19625,42 тис. грн., або 89,87 % від плану; на медикаменти затверджено 52682,38 тис. грн. виконано - 46799,13 тис. грн., або 88,83 % від плану; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 98909,08 тис. грн. виконано - 87926,4 тис. грн., або 88,90 % від плану; трансферти місцевим бюджетам складають 5912,92 тис. грн. виконано - 5039,01 тис. грн., або 85,22 % від плану; капітальні видатки затверджені у сумі 8021,33 тис. грн. виконано - 3786,25 тис. грн., або 47,2 % від плану.

На інші види витрат заплановано коштів у сумі 55612,73 тис. грн., або 6,6 % від затвердженого фонду бюджету на І півріччя 2010 року, виконано з яких 42967,16 тис. грн., або 77,26 % від плану.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

· передача низки обласних спеціалізованих лікувальних установ, розташованих у містах обласного значення, в комунальну власність відповідних територіальних громад;

· реструктуризація ліжкового фонду лікувально-профілактичних установ міст і районів області шляхом переведення цілодобових стаціонарних ліжок в ліжка денного перебування, а також шляхом передачі частині ліжкового фонду органам соціального захисту населення;

· створення умов в установах охорони здоров'я для впровадження в практику роботи елементів страхової медицини і підготовка до зміни їх організаційно-правового статусу;

· відкриття в загальноосвітніх закладах області спеціалізованих класів медико-біологічного профілю на територіях, де спостерігається найбільший дефіцит медичних кадрів;

· навчання студентів і підготовка фахівців в інтернатурі медичних ВНЗ за рахунок коштів бюджетів міст та районів;

· забезпечення медичних працівників житлом за рахунок коштів бюджетів міст та районів;

· організація територіальних медичних об'єднань шляхом передачі всіх установ первинної медико-санітарної допомоги в комунальну власність територіальних громад міст і районів області;

· створення умов для переходу установ первинної ланки на роботу за принципами загальної практики– сімейної медицини;

· впровадження в практику роботи установ первинної лікувально-профілактичної допомоги сучасних технологій профілактики і лікування захворювань шляхом оснащення їх сучасним устаткуванням, засобами зв'язку і санітарним автотранспортом;

· вдосконалення високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання шляхом завершення будівництва блоку інтенсивної терапії Луганського обласного кардіологічного диспансеру та створення на базі Луганської обласної клінічної лікарні сучасних відділень кардіохірургії та ангіології;

· створення на базі Луганської обласної клінічної лікарні сучасного відділення екстреної медичної допомоги;

· впровадження сучасних технологій лікування і діагностики шляхом оснащення Луганської обласної клінічної лікарні сучасним лікувально-діагностичним устаткуванням;

· будівництво операційно-реанімаційного блоку і експрес-лабораторії Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру;

· формування багаторівневої системи надання перинатальної допомоги шляхом організації міжрайонних (міжміських) акушерських стаціонарів.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Луганській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.