Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Кіровоградській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

Проблемні питання по Кіровоградській області

Станом на 1 січня 2010 року укомплектованість лікарськими кадрами складає 66%, середніми медичними працівниками 93,6%. Серед медичних працівників 25% - це працівники пенсійного віку, і ще 20% - передпенсійного. Не укомплектовані лікарями 1 дільнична лікарня, 22 лікарських амбулаторій (2008 рік-16).

Проблемні питання охорони здоров'я м.Кіровограда:

створення в лікарні швидкої медичної допомоги м.Кіровограда відділення переливання крові;

забезпечення санітарним автомобільним транспортом, у т.ч. реанімобілями, станції швидкої допомоги м.Кіровограда;

відкриття специфічного медичного закладу на базі одного із медичних закладів м.Кіровограда для хронічних невиліковних хворих – лікарні Червоного Хреста або хоспісу;

створення у м.Кіровограді міського центру хронічного гемодіалізу.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Кіровоградська область посідає 24-те рейтингове місце (2004 р. – 18, 2005р.– 23, 2006р. – 26, 2007 р. - 23, 2008 – 19).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Кількість постійного населення області станом на 01.01.2010 року становила 1011,4 тис., в тому числі міського 621,8, або 61,5% і сільського 389,6 або 38,5%. Загальна кількість населення за період 2005 – 2009 роки зменшилась на 49,4 тис., або на 4,7%. Від загальної кількості населення особи у працездатному віці становили на початок 2010 року 58,1% проти 58,3% у 2009 році, число осіб пенсійного віку 26,7% проти 26,4% у 2009 році.

В області склався регресивний тип вікової структури населення, про що свідчить співвідношення вікових груп за демографічними поколіннями: питома вага дітей (0 – 14 років) – 14,1% (2009 рік – 14,1%), батьків (15 – 49 років) – 49,3% (2009 рік - 49,5%), прабатьків (50 років і старші) – 36,7% (2009рік- 36,4%). За даними Головного управління статистики за 4 місяці 2010 року в області народилось 3422 новонароджених, померло 6129 осіб, скорочення чисельності населення області за рахунок природного руху становить 2707 осіб. В річному перерахунку показник народжуваності становить 10,2 на 1000 жителів, загальний показник смертності – 18,3 на 1000 жителів, показник природного скорочення населення - - 8,1,

Смертність немовлят у порівнянні з минулим роком має тенденцію до підвищення. Так смертність дітей до 1 року зросла у показнику з 9,65 на 1000 у 2009 році до 10,82 за І півріччя 2010 року, або на 12,1% . Показник материнської смертності зріс з 74,66 на 100 тисяч народжених живими до 79,41, або на 6,4%. Всі чотири випадки - це смерті жінок, які померли від грипу у січні поточного року.

Спостерігається зниження рівнів первинної інвалідності як працездатного з 30,2 на 10 тисяч за І півріччя 2009 року до 25,5 за І півріччя 2010 року, або на 15,6%, так і дитячого населення - з 10,95 за І півріччя 2009 року до 10,0 за аналогічний період 2010 року, або на 8,7%.

Захворюваність населення

Показник поширеності захворювань серед всього населення у І півріччі 2010 року за попередніми даними становив 11412,4 на 10 тисяч населення проти 10868,9 у аналогічному періоді 2009 року, тобто зріс на 5,0%, показник первинної захворюваності населення зріс до 2974,0 проти 2753,7 у І півріччі 2009 року, або на 8,0%.

За підсумками І півріччя 2010 року епідситуація щодо туберкульозу в області поліпшилась. За цей період вперше виявлено 486 хворих на активний туберкульоз, що на 13,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник захворюваності зменшився на 12,7% і склав 47,5 на 100 тис.нас. (2009р.– 54,4). Поліпшилась і структура захворюваності. Зменшилась питома вага деструктивних форм туберкульозу з 40,6% у 2009 році до 35% у поточному році. Зменшилась на 9,3% захворюваність на туберкульоз серед підлітків (2010 р. – 24,3, 2009 р. – 26,8 на 100 тис.підл.нас.) та стабілізувалась – серед дітей віком від 0 до 14 років (показник склав 5,8 на 100 тис.дит.нас.). За 4 місяці 2010 року відмічається зменшення на 7,6% показника смертності від туберкульозу (2010 р. – 8,5, 2009 р. – 9,2 на 100 тис.нас.). За оперативними даними, така ж тенденція зберігається і за 5 місяців.

За оперативними даними обласного канцер-реєстру, показник онкологічної захворюваності склав 183,4 на 100 тисяч населення проти 186,8 за аналогічний період 2009 року, тобто відбулося зменшення на 1,8%. У структурі захворюваності на першому місці рак шкіри (10,8%), на другому – рак легень і молочної залози (по 10,2%), на третьому – рак шлунка (7%), на четвертому – рак ободової і прямої кишок (по 5,9%), на п'ятому – рак тіла матки (5,2%). Відсоток занедбаності у І півріччі 2010 року на 2,1% перевищив показник за аналогічний період 2009 року і склав 21,5% проти 19,4%.

Епідемічний процес ВІЛ-інфекції в області продовжує характеризуватися високою інтенсивністю. Щороку зростає кількість виявлених та зареєстрованих інфікованих і хворих на ВІЛ/СНІД. Станом на 1липня 2010 року в області на обліку перебуває 1215 ВІЛ – інфікованих осіб, проти 1112 за аналогічний період минулого року. Показник поширеності ВІЛ-інфекції по області у І півріччі 2010 році на 100 тис. нас. склав 120,1, проти 119,2 на 100 тис. нас. у 2009 році. Протягом 6 міс. 2010 року в області зареєстровано 102нових випадків ВІЛ–інфекції, проти 121 у 2009 році. Показник захворюваності на ВІЛ складає 10,1 на 100тис.нас., проти 11,8 у аналогічному періоді минулого року..

ІV Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Медичну допомогу населенню області на кінець І півріччя 2009 року надавали 771 медичних заклади, в тому числі 63 лікарняних закладів, 13 диспансерів, 108 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, в тому числі 92 сільських лікарських амбулаторій, 6 стоматологічних поліклінік, 3 санаторії, 3 самостійні станції швидкої медичної допомоги, 526 ФАПів, 12 здоровпунктів тощо.

У мережі лікувально-профілактичних закладів області за І півріччя 2010 року відбулися певні зміни. Число лікарняних закладів скоротилось на 3 за рахунок реорганізації 2-х дільничних лікарень та 1 селищної лікарні Олександрівського району в самостійні амбулаторії. Крім того, у Знам'янському районі закриті 2 фельдшерсько-акушерських пункти.

Загальна чисельність лікарняних ліжок в стаціонарах області на 01.07.2010 року становить 9427, а забезпеченість ліжками 93,2 на 10 тисяч населення проти 95,1 у аналогічному періоді минулого року. Сумарна планова потужність поліклінік у 2010 році склала 25096 відвідувань у зміну або 248,1 на 10 тисяч населення.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Забезпеченість фізичними особами лікарів (без зубних) у 2009 році становила 33,0 на 10 тисяч населення. Залишається вкрай недостатньою забезпеченість сільських лікарських дільниць лікарськими кадрами - на кінець І півріччя 2010 року 1 дільнична лікарня та 22 сільські лікарські амбулаторії не мали жодної зайнятої посади лікаря за винятком стоматолога. Показник укомплектованості штатних посад лікарів зайнятими посадами становить 86,6%, фізичними особами – 65,1.

Збільшилась питома вага атестованих лікарів, яка у 2009 році склала 71,1%. Серед всіх лікарів 24,1% мають вищу кваліфікаційну категорію; першу - 30,4%; другу – 16,7%. Забезпеченість середнім медичним персоналом у 2009 році становила 100,0 на 10 тисяч населення. Відсоток атестованих середніх медичних працівників становить 62,5%. На кінець І півріччя 2010 року 20 ФАПів не мали жодної зайнятої посади середнього медперсоналу.

За І півріччя 2010 року у лікувально-профілактичні заклади області направлено 11 лікарів після закінчення інтернатури та 100 фельдшерів. За 6 місяців поточного року атестовано 252 лікаря та 1189 осіб середнього медичного персоналу.

Матеріально-технічна забезпеченість

В області для надання лікувально-профілактичної допомоги населенню існує 723 лікувально-профілактичних закладів, з них: обласного підпорядкування – 32, міського підпорядкування – 21, центральних районних лікарень – 21, дільничних лікарень – 28, лікарських амбулаторій – 96,фельдшерсько-акушерських пунктів – 525, із яких розташовано 264 заклади в типових приміщеннях, 452 в пристосованих і 7 закладів в змішаних. 55 лікувально-профілактичних закладів опалюються централізовано, 92 від котелень, 77 від топочних, 71 від електроопалення. Решта закладів працюють з пічним опаленням (428 закладів).

166 лікувальних закладів мають централізоване водопостачання. Решта лікувально-профілактичних закладів забезпечена водопостачанням від власних джерел. 100 лікувально-профілактичних закладів мають централізовану систему каналізації. 11 лікувально-профілактичних закладів мають власні очисні споруди. Решта лікувально-профілактичних закладів працюють на вигрібних ямах. Гарячим водопостачанням лікувально-профілактичні заклади забезпечуються від електронагрівальних приладів. Існуючі лікувально-профілактичні заклади телефонним зв'язком забезпечені.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Згідно з оперативними даними, заклади охорони здоров»я Кіровоградської області, при затверджених бюджетних призначеннях на 2010 рік в сумі 717,9 млн. грн. профінансовані за 6 місяців поточного року на суму 331,3 млн. грн., що складає 46,1 відсотка від затвердженого плану на рік. Із розрахунку на 1 жителя фактичні витрати за звітний період склали 325 грн. По закладам охорони здоров'я області, видатки на їх утримання профінансовані у повному обсязі від затверджених асигнувань на звітну дату. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 1 липня 2010 року відсутні. Кредиторська заборгованість по комунальним послугам та енергоносіям за звітний період відсутня.

Складовою частиною фінансування медичних закладів області є надходження коштів до спеціального фонду бюджету. По оперативним даним за 6 місяців 2010 року надходження до спеціального фонду бюджету закладів охорони здоров»я склали 23316,8 тис. грн., що становить 7,03 % від обсягів фінансування по загальному фонду бюджету. Середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони здоров'я області за 6 місяців 2010 року залишається досить низькою і становить приблизно 1365,3 грн., що на 21,7% більше проти відповідного періоду минулого року (1121,3 грн. - 6 місяців. 2009 року).

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

Реформування охорони здоров'я області буде проводитись за основними напрямами галузі охорони здоров'я, які визначено МОЗ України.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року N208 ”Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я” управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації розроблено план оптимізації мережі закладів охорони здоров'я області у 2010 році. Відповідно до плану заплановано:

закриття Березніговатського фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) Петрівського району та Завітнянського ФП Вільшанського району у зв'язку з відсутністю населення для обслуговування;

реорганізація Олексіївського ФАПу Добровеличківського району в сільську лікарську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини (СЛА ЗПСМ);

реорганізація Інгулокам'янської СЛА Новгородківського району в ФАП у зв'язку з відсутністю лікаря та різкого зменшення кількості населення обслуговування;

реорганізація (злиття) Зорянського та Дончанського ФП Витязівської сільської ради Бобринецького району у Зорянський ФАП (зона обслуговування Витязівської СЛА ЗПСМ);

реорганізація В.Байрацького ФАПу Кіровоградського району в СЛА ЗПСМ;

створення Лісівської СЛА Олександрівського району;

реорганізація Вільнянського та Лозоватського фельдшерського пункту (ФП) в приписну дільницю Рівненської дільничної лікарні (ДЛ), а Леонтовичевського ФП - в приписну дільницю поліклініки Новоукраїнської центральної районної лікарні (ЦРЛ);

реорганізація Великовисківської ДЛ Маловисківського району в СЛА ЗПСМ;

реорганізація Добрянської ДЛ Вільшанського району в СЛА ЗПСМ.

реорганізація Маловоднянського ФП Долинського району в СЛА ЗПСМ;

перепрофілізація 4 травматологічних ліжка Голованівської ЦРЛ в хірургічні;

оптимізація 10 ліжок міської лікарні м.Олександрія.

Гостро також стоїть питання оптимізації обласних лікувально-профілактичних закладів, враховуючи, що їх ліжковий фонд перевищує норматив, хоча область не є академічною і не має медичних закладів університетів та АН України.

 

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Кіровоградській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.