Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Київській області у І півріччі 2010 року (реферат)

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Київська область посідає 12-те рейтингове місце (2004 р. – 10, 2005р.– 9, 2006р. – 5, 2007 р. - 2, 2008 – 2).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров`я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Для демографічної ситуації області характерно зниження чисельності постійного населення, ріст чисельності людей похилого віку, зріст навантаження населення працездатного віку непрацездатним населенням, зниження чисельності дітей підліткового віку (15-17 років), ріст чисельності дітей віком 0-14 років за рахунок дітей віком 0-6 років.

Природний рух населення (на 1000 всього населення)

 

Народжуваність

Смертність

Природний приріст

1 півріччя 2009 р.

1 півріччя 2010 р.

1 півріччя 2009 р.

1 півріччя 2010 р.

1 півріччя 2009 р.

1 півріччя 2010 р.

Область

5,8

5,6

8,7

8,4

-2,9

-2,8

*розрахункові дані

Порівняно з ідентичним періодом 2009 року у 2010 році спостерігається зниження показника народжуваності на 3,4%, показника смертності на 3,4%, збільшення показника природного приросту. За оперативними даними, показник малюкової смертності складає 7,28‰ (69 дітей).

Захворюваність населення (розрахункові данні)

В області все ще тримається висока загальна захворюваність всього населення, але в І півріччі 2010 року показник поширеності всіх хвороб нижчий в порівнянні з ідентичним періодом 2009 року на 0,5% (Іпівріччя 2009р. – 13292,40/000, І півріччя 2010р. – 13225,60/000). Показник захворювань усіх хвороб з діагнозом встановленим вперше в житті зріс в І півріччі 2010р. на 1,7%.

За мірою впливу на стан здоров'я населення перше рейтингове місце належить хворобам системи кровообігу, їм належить перше місце в структурі смертності всього населення, населення працездатного віку. Показник поширеності хвороб системи кровообігу в І півріччі 2010р. нижчий в порівнянні з попереднім роком на 2,5%, показник захворюваності також знизився на 2,6%. За окремими класами, такими як клас хвороб органів дихання, показник поширеності зріс з 2471,50/000 до 2524,50/000 на 2,1%. Зріс і показник захворюваності з 1930,00/000 до 1974,00/000 на 2,3%. За класом хвороб органів травлення показник поширеності знизився з 1546,50/000 в І півріччі 2009р. до 1518,40/000 в І півріччі 2010р. на 1,8%, а показник захворюваності зріс з 119,70/000 до 120,90/000 на 1%. Для І півріччя 2010р. характерно зниження показника поширеності всіх хвороб, незначне зростання захворюваності. Відповідно за основними класами хвороб та нозологіями не спостерігається різкого зниження або зростання хвороб. Як серед дорослого, так і серед дитячого населення спостерігається накопичення хронічних хвороб.

ІV. Ресурси охорони здоров`я .

Мережа закладів та установ

У Київській області як у містах, так і сільській місцевості створено широку мережу закладів охорони здоров'я, що становить 1008 закладів. Станом на 1.07.2010 року мережа Київської області представлена: 92 лікарняними закладами, серед яких 25 ЦРЛ, 6 РЛ та 31 дільнична лікарня; 10 диспансерами; 1 станцією переливання крові; 47 станціями та відділеннями швидкої медичної допомоги (у т.ч. двома самостійною); 219 самостійними амбулаторно - поліклінічними закладами, серед яких 211 амбулаторій (з них 203 сільських), в тому числі 168 амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 27 здоровпунктів; 672фельдшерсько-акушерські пункти; 8стоматологічних поліклінік; 2 будинки дитини; 2 санаторії.

Протягом 1 півріччя 2010 року в області було реорганізовано 2 заклади в амбулаторії загальної практики сімейної медицини ( 2 дільничні лікарні). Ліжковий фонд лікарняних закладів становить 13645 ліжок, забезпеченість яким на 10 тисяч населення становить 79,5 ліжок. За І півріччя 2010 року було скорочено 108 ліжок.

Протягом І півріччя 2010 року в області реорганізовано 2 дільничних лікарні в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Продовжується робота щодо подальшої реорганізації дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та створення на базі деяких дільничних лікарень хоспісів.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

В закладах області на 7788,25 штатних посадах лікарів працює 5617 осіб лікарів. Укомплектованість штатних посад зайнятими становить 89,4% (станом на 1.01.2010 року 89,5%). Число вакантних ставок лікарів – 819. Укомплектованість штатних посад зайнятими середнього медперсоналу становить 92,9%( станом на 1.01.2010 року 92,0%).

На квартирному обліку для отримання житла станом на 1.07.2010 року в області перебуває 434 лікарі та 691 молодший спеціаліст з медичною освітою, з них в сільській місцевості 231 лікар, та 326 молодших спеціалістів з медичною освітою. За перше півріччя отримали житло два лікарі та 2 медичні сестри.

Матеріально-технічна забезпеченість

У даний час в області є нагальна потреба у завершенні будівництва (реконструкції) декількох об'єктів охорони здоров'я: - реконструкція радіологічного корпусу обласного онкологічного диспансеру (роботи розпочаті у 2004 році, загальна кошторисна вартість 93,6 млн. грн.). Профінансовано 26,4млн.грн. Для завершення будівельно-монтажних робіт необхідно 7,1 млн. грн., в даний час виділені кошти на завершення добудови; - будівництво поліклініки на 1 тис. відвідувань у місті Бровари (роботи розпочаті у 1992 р., загальна кошторисна вартість 58547,1 тис. грн., профінансовано 37572,4 тис. грн., будівельна готовність 75%), в даний час виділені кошти для завершення будівництва у поточному році.

Матеріально-технічна база обласних протитуберкульозних закладів є вкрай недостатньою, тому існує проблема створення в області обласної протитуберкульозної лікарні на 500 ліжок. Вирішення проблеми можливо шляхом реорганізації обласної психоневрологічної лікарні № 2 (смт.Ворзель) у протитуберкульозну.

З метою створення на базі обласної психоневрологічної лікарні № 2 обласної протитуберкульозної лікарні на 500 ліжок відповідно до рішення сесії Київської обласної ради від 2 квітня 2009 року „ Про внесення змін до Київської обласної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2006-2010 роки” передбачено виділення коштів на створення такої лікарні.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Впродовж поточного періоду в області відсутня заборгованість з виплати заробітної плати медичним працівникам. Значно зменшена заборгованість за використані енергоносії.

Лікувальними закладами області залучено для потреб системи охорони здоров'я області понад 51 млн. грн. позабюджетних коштів. Із яких 9,2 млн. кошти отримані за рахунок добровільного медичного страхування.

Однак залишається несприятливою структура фінансування витрати на заробітну плату в середньому по області складають 75 % від обсягів фінансування, на оплату комунальних платежів 14 %. По закладах охорони здоров'я районів та міст структура фінансування іще більш несприятлива відповідно 78 % та 15 %.

До проблем, які потребують вирішення, відноситься проблема профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Область залишається чи не єдиною в Україні де немає можливості надання хворим кардіохірургічної допомоги та проведення інвазивних методів обстеження кардіологічних хворих. У зв'язку з чим розроблена та затверджена обласною радою програма „Профілактики та лікування серцево-судинних захворювань”. На виконання програми в обласному бюджеті передбачено на поточний рік 1,3 млн. грн..

Залишається невирішеною проблема забезпечення кадрами лікувальних закладів, які функціонують у сільській місцевості. Вирішення проблеми можливе шляхом забезпечення житлом фахівців, які повинні працювати в цих закладах. Забезпечення житлом можливе за рахунок виділення ділянок під забудову, надання цільових кредитів, виділення готового житла за рахунок коштів місцевих бюджетів. В даний час питанням забезпечення житлом займається обласна державна адміністрація. Питання роботи первинної ланки медичної допомоги буде заслухане на колегії облдержадміністрації 13 липня 2010 року.

Переважна більшість центральних районних лікарень області є малопотужними, що не дає можливості забезпечити в них умови для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Особливо це стосується хірургічної та акушерської допомоги. Вирішити проблему можливо за рахунок створення міжрайонних потужних відділень (центрів). За розрахунком таких відділень (центрів) необхідно 7.

Для реалізації таких планів необхідне узгоджене рішення районних державних адміністрацій щодо передачі коштів на утримання таких відділень.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Київській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.