Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Хмельницькій області у І півріччі 2010 року (реферат)

1. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

· Сучасна демографічна ситуація в області, як і в країні в цілому, досить складна і характеризується зменшенням чисельності населення через суттєве перевищення смертності над народжуваністю. Високий рівень смертності населення області, у тому числі й працездатного, передусім обумовлений хворобами системи кровообігу, злоякісними новоутвореннями.

· Залишається неблагополучною епідситуація щодо захворюваності на туберкульоз, реєструються високі темпи зростання захворюваності населення на ВІЛ-інфекцію.

· Недостатній рівень фінансування закладів охорони здоров'я, в першу чергу сільської місцевості, внаслідок чого недостатніми темпами проводиться модернізація та заміна медичної апаратури і обладнання

· Проблема кадрового дефіциту в закладах охорони здоров'я, зокрема сільських, що в основному зумовлено низькою заробітною платою та незадовільним рівнем розвитку інфраструктури села.

· Недосконала нормативно-правова база регулювання відносин в галузі.

· Наявна потреба в значних додаткових коштах для продовження будівництва так званих «довгобудів».

· Недостатні темпи впровадження надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

З метою вирішення вказаних проблем на регіональному рівні необхідно:

Забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів шляхом оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів. А саме:

· реформування дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з пунктами швидкої медичної допомоги;

· подальшої оптимізації ліжкового фонду та розвитку стаціонарозамінних форм;

· розмежування закладів первинної та вторинної медичної допомоги з відповідним розмежуванням фінансування;

З метою удосконалення системи надання медичної допомоги населенню необхідно:

· продовжити розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини шляхом реорганізації ФАПів, що функціонують в селах з числом жителів 1000 і більше, в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини;

· збільшення обсягів позабюджетних надходжень шляхом співпраці медичних структур з благодійними громадськими фондами, участі в міжнародних проектах, збільшення обсягів платних послуг, активізації роботи по створенню і діяльності лікарняних кас;

· поліпшити укомплектування посад медичних працівників в закладах охорони здоров'я сільської місцевості за рахунок покращення матеріально-технічної бази сільських закладів, забезпечення медичних працівників житлом і відповідним рівнем заробітної плати;

· продовжити дооснащення лікувально-профілактичних закладів сучасним медичним обладнанням та апаратурою;

· продовжити відкриття відділень анестезіології та інтенсивної терапії в центральних районних лікарнях.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я області за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Хмельницька область посідає 21-ше рейтингове місце (2004 р. – 15, 2005р.– 11, 2006р. – 15, 2007 р. - 17, 2008 – 14).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення.

Характеристика демографічної ситуації

Сучасний стан відтворення населення області, як і в цілому в державі, характеризується як демографічна криза. Чисельність постійного населення за 2009 рік зменшилась на 7,4 тис. осіб і станом на 1січня 2010 року становила 1330,8 тис. осіб. Показник природного скорочення населення хоча й залишається високим, але у 2009 році став значно краще, ніж в минулі роки (2005 рік – 8,4 на 1 тис. нас., 2007– 6,9, 2008 – 6,0, 2009 – 5,3). За 4 місяці 2010 року рівень народжуваності в області склав 10,7 на 1тис. нас., загальної смертності – 16,5, показник природного скорочення населення – (-5,8). Рівень смертності дітей у віці до 1 року за 5 міс. 2010 року 8,4 на 1 тис. народжених живими. Випадки материнської смертності не зареєстровані

Захворюваність населення

Стан здоров'я населення області в цілому не покращується. Однак, ситуація щодо інфекційної захворюваності стабілізувалась, зокрема і епідситуація з туберкульозу.

Показник захворюваності на туберкульоз населення Хмельницької області за 6 міс. 2010 р. становить 27,43 на 100 тис. населення (6 міс. 2009 – 30,7), тобто захворюваність порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилась на 12%.

За 5 місяців 2010 року в області порівняно з аналогічним періодом 2009 року захворюваність гострими кишковими інфекціями знизилась на 5,3 %, захворюваність вірусними гепатитами знизилась в 1,5разу за рахунок вірусних гепатитів «А», гострі вірусні захворювання верхніх дихальних шляхів на 21,1%. Не зареєстровано випадків кору, правцю, спорадичні випадки епідемічного паротиту (5 випадків).

В області, як і в державі в цілому, зберігається тенденція до збільшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зростання кількості хворих на СНІД. На обліку станом на 1 липня 2010 року перебувало 1725 ВІЛ-інфікованих, з них хворих на СНІД - 146. Показник поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення – 128,9 на 100 тис. Порівняно з аналогічним періодом приріст захворюваності у 2010 році склав 23% . Народилось дітей від ВІЛ-інфікованих матерів – 31. Збільшилась питома вага статевого шляху інфікування і становить 47,6% ( 6 міс. 2009 р.- 42%). Смертність від хвороб зумовлених ВІЛ-інфекцією/СНІДом склала 2,6 на 100 тис. нас.

У зв'язку із несприятливою екологічною ситуацією та постарінням населення в Україні і в області захворюваність злоякісними пухлинами стабільно, хоча незначними темпами, зростає. Захворюваність населення на злоякісні захворювання за 6 міс. 2010 року склала 166,8 на 100 тис. нас. (6 міс. 2009 р. - 165,3). Збільшилась питома вага виявлених хворих на онкопрофоглядах до 21,6% (6 міс. 2009 р.- 20,1%). Зменшилась кількість хворих виявлених в IV стадії захворювання, їх питома вага становить 13,3% від усіх вперше виявлених ( 2009 рік – 13,8%).

За перше півріччя 2010 року вперше взято на облік 755 хворих на хронічний алкоголізм, станом на 1.07.2010 перебуває на обліку всього 24146 осіб, показник - 181,4 на 10 тис. нас.. Також вперше в поточному році взято на облік 44 наркохворих, перебуває на обліку всього 1958 хворих, показник 14,7 на 10 тис. нас.

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

В області функціонує 1216 закладів охорони здоров'я системи МОЗ України, в тому числі:

· 36 закладів обласного підпорядкування (з них 1 обласна лікарня, 1 обласна дитяча лікарня, 7диспансерів, 3 психіатричні лікарні, 2 туберкульозні лікарні, 1 госпіталь для ІВВВ, 6 санаторіїв, 1 стоматполіклініка, 2 станції переливання крові, 1 центр СНІДу, 1 центр невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф, 4 медичні коледжі (училища) та 5 інші);

· 19 закладів в містах обласного значення (м.Хмельницький, м.Кам'янець-Подільський і м.Нетішин), (з них 17 лікувально-профілактичних закладів, в т.ч. 3 міські лікарні, 6 поліклінік, 2стоматполіклініки, 1 перинатальний центр, 1 дитяча лікарня, 1 інфекційна лікарня, 2 станції швидкої медичної допомоги, 1 протитуберкульозний диспансер).

· 1193 заклади - у сільських адміністративних районах (з них 1 міська, 20 центральних районних, 10районних і 28 дільничних лікарень, 118 лікарських амбулаторій, в т.ч. 97 працюють за сімейним принципом, 3 стоматполіклініки та 983 фельдшерсько-акушерських пункти).

Крім цього, заклади охорони здоров'я області представлені приватними структурами та закладами інших міністерств та відомств. За даними статистичні звітів за 2009 рік в області функціонує 10лікарняних закладів, 24 амбулаторно-поліклінічних заклади інших Міністерств і відомств, 61 приватна установа, 185 приватних підприємців.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

У лікувально-профілактичних закладах області системи МОЗ України та в закладах підготовки кадрів працює 5003 лікаря, 13 тисяч молодших медичних спеціалістів. Показник забезпеченості населення лікарями становить 37,4 на 10 тис. населення, молодшими медичними спеціалістами – 96,9 на 10 тис. населення. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами в цілому по закладах всіх типів складає 80,1%. Висока питома вага в закладах охорони здоров'я області працюючих пенсіонерів. Серед лікарів пенсіонери складають 23,3 %, серед середнього медичного персоналу – 12,3%.

У закладах післядипломної освіти за 6 міс. 2010 р. пройшли спеціалізацію 59 лікарів, підготовку на передатестаційному циклі – 521 лікарів, тематичне удосконалення – 28 лікарів. На даний час навчання на інтернатурі за державним замовленням в лікувально-профілактичних закладах області проходять 154 лікаря, на контрактній основі – 167 лікарів. У відділенні післядипломної освіти Хмельницького базового медичного коледжу за 6 міс.2010 р. пройшли курсову перепідготовку 1 416 молодших медичних спеціалістів, в тому числі на виїзних циклах – 133.

Матеріально-технічна забезпеченість

Стан матеріально-технічного забезпечення значної частини лікувально-профілактичних закладів області, особливо в сільській місцевості, не повною мірою відповідає вимогам часу.

За 6 місяців 2010 року з Державного бюджету проводились централізовані поставки: 10 апаратів ШВЛ «HT5OH1» на загальну суму 1100,0 тис. грн.; 1 апарат ШВЛ «Ivent201» – 110,0 тис. грн.; 1бронхофіброскоп – 85,0 тис. грн.; 5 моніторів пацієнта (пульсоксиметр) на загальну суму 40,0 тис грн.; 43 електрокардіографи 3-х канальні на загальну суму 685,9 тис. грн.; 6 систем УЗД на загальну суму 3254,5тис. грн.; 9 дефібриляторів на загальну суму 1 291,1 тис. грн.; 228 приладів для визначення рівня глюкози на загальну суму 127,1тис.грн.

За рахунок інвестиційного проекту область отримала 52 легкових автомобіля «Opel Combo» на загальну суму 7 362,3 тис. грн. У поточному році для закупівлі діагностичної апаратури та санітарного транспорту з обласного бюджету заплановано використати 16 млн. 260 тис. грн..

Однак 10,4% рентгенодіагностичного обладнання, яке перебуває на балансі, не функціонує, близько 40% діючого застаріло і потребує заміни. 30 відсотки наявної ендоскопічної апаратури не функціонує і потребує списання або ремонту та модернізації. Біля 60% наявного в лікувально-профілактичних закладах області автомобільного транспорту вичерпали свій моторесурс.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Консолідований бюджет галузі охорони здоров'я Хмельницької області на 2010 рік склав 953711,2тис. грн., що становить 712,8 грн. на одного мешканця (2008р.: бюджет – 707268,7 тис. грн., на одного мешканця – 525,0 грн., 2009р.: 826840,1 тис. грн., на одного мешканця – 617,9 грн.), у т. ч.:

- державний бюджет – 37134,6 тис. грн.

- обласний бюджет – 334 718,3 тис. грн.

- бюджети міст, районів, сіл та селищ – 581 821,2 тис. грн.

Структура видатків на охорону здоров'я в бюджеті 2010 року:

- заробітна плата – 70% (2008 р. –66,6%, 2009 р. – 68,6%)

- придбання медикаментів – 9,4% (2008 р. – 8,4%, 2009 р. – 10,4%)

- придбання продуктів харчування – 4,1% (2008 р. – 4,3%, 2009р. – 4,5%)

- видатки на енергоносії – 8,7% (2008 р. – 8,7%, 2009 р. – 7%)

- капітальні видатки – 3% (2008 р. – 7,8%, 2009 р. – 2,8%)

Середня заробітна плата медичних працівників в І півріччі 2010 року склала 1650 грн., у т.ч. лікарів – 2230 грн.

Видатки закладів області за І півріччя профінансовано в сумі 353654 тис. грн.. що складає 37% від річної суми видатків. Це пояснюється тим, що фінансування закладів в І півріччі здійснювалось по тимчасовому кошторису. На придбання медикаментів в І півріччі виділено 27897,4 тис. грн., при цьому видатки на одного мешканця в середньому склали 20,85 грн. На придбання обладнання в 2010 році заплановано видатків в сумі 18315,9 тис. грн., на проведення капітальних ремонтів, будівництв та реконструкцій – 11420,0 тис. грн.

Залучення позабюджетних коштів

Одним із джерел фінансування галузі охорони здоров'я є надходження коштів від надання платних послуг та залучення позабюджетних коштів. За І півріччя за рахунок цих видів надходжень надійшло 18359,7 тис. грн., з них кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно функціональних повноважень складають 10715,3 тис. грн., (або 58%), кошти від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, на виконання окремих доручень – 4340,5 тис. грн., плата за оренду майна – 1099,2 тис. грн., надходження від господарської діяльності – 2204,7 тис. грн.

VI. Напрями реформування охорони здоров'я області

· Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини шляхом реформування ФАПів, що обслуговують населення чисельністю 1000 і більше жителів, та лікарських амбулаторій в амбулаторії загальної практики/сімейної медицини і створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги.

· Структурна реорганізація мережі лікувально-профілактичних закладів, оптимізація ліжкового фонду стаціонарів відповідно до реальних потреб населення. Реформування в першу чергу малопотужних дільничних лікарень, в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

· Створення міжрайонних спеціалізованих відділень з метою концентрації кадрового потенціалу та сучасного дороговартісного медичного обладнання, як початковий етап на шляху створення госпітальних округів.

· Реорганізація ФАПів, що обслуговують 200 і менше жителів в пункти прийому хворих фельдшером або сімейним лікарем (згідно графіка) шляхом об'єднання їх з найближчими ФАПами або амбулаторіями, що підпорядковуються тій же сільській раді.

· Розмежування фінансування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Хмельницькій області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.