Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Херсонській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Поліпшення демографічної ситуації в області шляхом:

- підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров'я, що забезпечують медичний супровід материнства та дитинства;

- скерування діяльності лікувально-профілактичних закладів та залучення громади області до запобігання смертності та зниження захворюваності населення на хвороби серцево-судинної системи, онкологічну патологію та туберкульоз і СНІД за рахунок посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;

- дооснащення закладів охорони здоров'я (в першу чергу обласного онкологічного диспансеру, дитячої обласної клінічної лікарні) сучасним лікувально-діагностичним обладнанням;

- організація лікувально-діагностичного процесу в новобудові першої черги обласного онкологічного диспансеру та сприяння добудові його другої черги.

2. В області зберігається стійка тенденція щодо дефіциту медичних кадрів. З метою укомплектування галузі кадрами лікарів і середнього медичного персоналу (насамперед у сільській місцевості), необхідно забезпечити їх житлом, у т.ч. шляхом придбання його з такого, що виставлено на продаж.

3. Постійним джерелом туберкульозної інфекції та загрозою для подальшого зараження оточуючих є безпритульні та соціально дезадаптовані люди. З метою соціальної підтримки зазначених верств населення необхідно створити мережу пунктів харчування та притулків з дотриманням необхідного санітарно – гігієнічного режиму.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Херсонська область посідає 25-те рейтингове місце (2004 р. – 21, 2005р.– 26, 2006р. – 24, 2007 р. - 26, 2008 – 25).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

За 5 місяців 2010 року в області народилося 4863 немовляти проти 5001 за аналогічний період 2009року. Показник малюкової смертності знизився на 11,6 % і становить 8,46 на 1000 народжених живими проти 9,57 за 5 місяців 2009 року.

Захворюваність населення

Захворюваність усіх хвороб за підсумками І півріччя 2010 року зменшилася на 3,2% та склала 29137,8 на 100 тис. населення проти 30083,0 за аналогічний період 2009 року. У структурі захворюваності хвороб перші місця посідають хвороби: системи кровообігу, органів дихання, сечостатевої системи, травми та отруєння та інфекційні та паразитарні хвороби .

Найбільш поширеною патологією області є серцево-судинні захворювання, що мають тенденцію до зростання. Протягом 2006-2010 років поширеність захворювань системи кровообігу зросла на 16,9% і становить 19938,0 на 100 тисяч населення. Постійно зростає поширеність наступних хвороб: органів травлення (+23%), нервової та ендокринної систем (+55%), розлади психіки та поведінки – 5050,0 (більше ніж удвічі).

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Мережа закладів охорони здоров'я області, підпорядкованих управлінню та МОЗ України, має розвинену інфраструктуру та включає наступні заклади: - 397 фельдшерсько-акушерських пунктів; - 87 лікарських амбулаторій (у тому числі 55 закладів працює на засадах сімейної медицини, з них у селі - 52); - 27 дільничних лікарень; - 18 центральних районних лікарень, 6 міських та 8 обласних лікарень; 5обласних диспансерів (кардіологічний, онкологічний, шкіряно-венерологічний, наркологічний протитуберкульозний); - 5 дитячих санаторіїв різного профілю, два з яких розташовані у сільській місцевості; - обласні центри: служби крові, медико-соціальної експертизи, здоров'я та спортивної медицини, екстреної медичної допомоги, профілактики та боротьби зі СНІДом; - обласне бюро судово-медичної експертизи; - санітарно-епідеміологічні станції – 22 та 2 дезінфекційні станції.

Матеріально-технічна забезпеченість

Протягом першого півріччя 2010 року матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів області за рахунок місцевих бюджетів не оновлювалася.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Планові витрати на 1 мешканця у 2010 році становлять 691,68 грн. проти 560,17 грн. у 2009 році (+23,5%) та проти 503,86 грн. у 2008 році (+37,3%). За оперативними даними станом на 01.06.2010 року зведені бюджетні призначення галузі "Охорона здоров'я” області на 2010 рік затверджено в сумі 756,3млн. Грн., що на 125,7 млн. Грн. більше ніж у 2009 році (зростання становить 19,9 %) та на 196 млн. Грн., або 35% більше ніж у 2008 році.

На оновлення та поповнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області на 2010 рік по капітальних видатках затверджено 5,7 млн. грн. З них профінансовано та використано за 6місяців поточного року 913,4 тис. грн., тобто 16% від річного плану.

Фонд оплати праці за 6 місяців 2010 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 98,8 млн. грн., або на 67,7% і становить 244,8 млн. грн. Зростає середня заробітна плата працівників галузі, так порівняно з аналогічним періодом 2009 року збільшення складає 20,4%. Таким чином, середня заробітна плата медичних працівників області перевищила прожитковий мінімум у 1,7 разу і становить 1426,3 грн. (1184,7 грн. у аналогічному періоді минулого року) та на 542,3 грн. (61,3%) перевищує мінімальну заробітну плату, у тому числі середня заробітна плата: лікарів – 2086,9 грн.; середнього медперсоналу – 1349,5 грн.; молодшого медперсоналу – 1071,6 грн. Станом на 01.06.2010 року по лікувально-профілактичних закладах області заборгованість по заробітній платі відсутня.

Залучення позабюджетних коштів

Додатковим джерелом фінансування закладів охорони здоров'я залишаються кошти спеціального фонду. З початку 2010 року залучено позабюджетних надходжень на суму 21,1 млн. грн. (проти 18,9млн.грн. аналогічного періоду 2009 року), що становить 5,8% від бюджетного фінансування. Витрати позабюджетних коштів на 1 мешканця області з початку року склали 19,3 грн. проти 19,07 грн. у аналогічному періоді минулого року.

Майнова діяльність

До сфери управління охорони здоров'я облдержадміністрації входять заклади, що належать до об'єктів спільної власності територіальних громад області. Управління охорони здоров'я облдержадміністрації власних приміщень не має, земельними ділянками не володіє. На території обласних медичних закладів надаються приміщення на підставі договорів оренди, які укладені за відповідними рішеннями обласної ради – власника об'єктів спільної власності територіальних громад області.

Згідно з рішенням обласної ради від 11 вересня 2003 року №161 „Про Типовий договір оренди та річні орендні ставки за використання нерухомого майна” контроль за укладанням договорів, сплати орендної плати покладено на постійну комісію обласної ради з питань обліку, управління та приватизації власності.

Лікувальними закладами проведена державна реєстрація прав власності на нерухоме майно з обов'язковою видачею свідоцтва про право власності місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Майже всіма закладами оформлено державний акт на право постійного користування землею. На теперішній час такий акт не оформлено лише трьома закладами (обласний кардіологічний диспансер, Новокаховський дитячий протитуберкульозний санаторій „Джерельце” та Генічеське медичне училище). Основною причиною затримання є переоформлення документів щодо зміни назви та статутів закладів.

На теперішній час проводиться оформлення відповідних документів щодо розробки проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я області

В області розроблено механізм оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, який передбачає:

1. Прискорення розвитку мережі амбулаторно-поліклінічної допомоги (першочергово у сільській місцевості) шляхом:

- створення лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини на базі фельдшерсько-акушерських пунктів (53 заклади), діючих у населених пунктах з кількістю мешканців 1000 та більше;

- створення центрів первинної медико-санітарної допомоги на базі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (до 2012 року заплановано відкриття 16 центрів);

- об'єднання 24 фельдшерсько-акушерських пунктів у селах з кількістю населення менше 100 осіб та приєднання 3 закладів до центрів первинної медико-санітарної допомоги, що створюються.

2. Відкриття пунктів невідкладної медичної допомоги з радіусом обслуговування не більше 15 км на базі сільських лікарських амбулаторій/дільничних лікарень.

3. У 2009 році управлінням розроблено проект оптимізації стаціонарної медичної допомоги, який затверджено відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації. Нараховується 478понаднормативних ліжок (599 у 2009 році) у міських та районних лікувальних закладах первинного та вторинного рівнів (з них у районах області – 283 ліжка). Пропонується реорганізація частини цілодобових ліжок дільничних лікарень у ліжка - денних стаціонарів, з реструктуризацією цих закладів в амбулаторії (відділення) загальної практики/сімейної медицини, частини – в територіальні центри соціального обслуговування (або ХОСПІСи) пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з фінансуванням з бюджетів районних управлінь праці та соціального захисту населення.

4. Подальша реструктуризація медико-санітарної допомоги на користь ефективних технологій, впровадження стаціонарозамінних форм медичного обслуговування.

5. Поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів (за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів).

6. Створення міжрайонних спеціалізованих відділень (пологових, невідкладної кардіологічної допомоги). Реструктуризації діючого у районних лікарнях м. Херсона ліжкового фонду та створення міських спеціалізованих центрів: кардіологічних, пульмонологічних, гастроентерологічних, пологових та гінекологічних.

7. Створення відділення закритого типу для хворих на хіміорезистентні форми туберкульозу та відділення для хворих на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію, на базі протитуберкульозних закладів області.

8. Розширення пропозицій медичних послуг за рахунок розвитку недержавного медичного обслуговування та нових організаційно-економічних форм функціонування галузі.

9. Зміцнення взаємодії усіх ланок галузі охорони здоров'я області.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Херсонській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.