Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Харківській області у І півріччі 2010 року (реферат)

I. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Повільні темпи впровадження європейських стандартів надання медичної допомоги населенню відповідно до обсягів та видів медичних послуг, реальне скорочення видатків на поточне утримання закладів охорони здоров'я при збільшенні рівня цін і зменшенні доходної частини місцевих бюджетів.

Шляхи вирішення:

- оптимізація мережі та ліжкового фонду лікувально-профілактичних закладів із приведенням їх до рівня європейських стандартів, створення єдиного медичного простору;

- подальше впровадження напрацювань міжнародних проектів на території області у напрямках запровадження нового механізму фінансування галузі; впровадження стандартів та протоколів надання медичної допомоги населенню за її профілями та видами; розвиток корпорації лікарень.

2. Відсутність єдиної управлінської галузевої вертикалі на території сільського району та бюджетної відповідальності за стан надання медичної допомоги всім жителям району на рівні районних державних адміністрацій та районних рад.

Шляхи вирішення:

- продовження передачі закладів охорони здоров'я первинної медико-санітарної ланки доспільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

3. Низький рівень забезпечення хворих області на цукровий діабет інсулінами

Шляхи вирішення:

- на рівні МОЗ України вирішення питання щодо виділення з державного бюджету коштів для придбання інсулінів для населення області відповідно до розрахункових потреб;

- на регіональному рівні - за рахунок обласного бюджету виділити додаткові кошти для забезпечення хворих інсулінами.

4. Тенденція до зниження рівня укомплектованості сімейними лікарями закладів охорони здоров'я, насамперед сільської місцевості

Шляхи вирішення:

- прийняття загальнодержавної програми «Сільський лікар», що передбачає суттєве покращення оплати праці та соціально-побутових умов медичних працівників первинної ланки;

- активізація діяльності місцевих органів влади щодо залучення медичних працівників до роботи у закладах охорони здоров'я сільської місцевості

5. Нестабільна ситуація у службі охорони материнства та дитинства

Шляхи вирішення:

- зниження рівня материнської та малюкової смертності;

- створення обласного перинатального та міжрайонних перинатальних центрів;

- забезпечення медичним обладнанням та апаратурою пологових будинків, палат інтенсивної терапії новонароджених;

- продовження впровадження сучасних перинатальних технологій у діяльність лікувально-профілактичних закладів, сучасних стандартів надання медичної допомоги дітям і матерям та отримання статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»;

- укомплектування вакантних посад лікарями-неонатологами та дитячим анестезіологами.

 

II. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я регіону за даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Харківська область посідає 2-ге рейтингове місце (2004 р. – 4, 2005р.– 1, 2006р. – 2, 2007 р. - 1, 2008 – 4).

III. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

За попередніми даними, в області народилося 13274 малюків, що на 81 більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Показник народжуваності становить 4,82 на 1000 населення. Показник смертності населення зменшився на 2,23% і становить 7,31 на 1000 населення. Природний рух населення залишається від'ємним, але є тенденція щодо його зменшення – (-2,49) у 2010 році проти (-3,24) за 2009рік.

Померло 119 новонароджених, показник малюкової смертності склав 8,7 на 1000 дітей, народжених живими, проти 8,4 у 2009 році. Головними причинами у структурі малюкової смертності, як і у минулому році, є стани перинатального періоду та вроджені вади, питома вага яких становить понад 50%. Зареєстровано 2 випадки материнської смертності показник становить 13,4 проти 3,8 у 2009 році.

Захворюваність населення

За попередніми даними, зареєстровано 3428186 захворювань, в тому числі вперше 1109217 захворювань. Показник поширеності становить 124504,9 на 100 тис. населення (2009 р. – 127016,4). У структурі поширеності захворювань за класами хвороб, як і у 2009 р., I місце займають хвороби системи кровообігу (30,9%), II – хвороби органів дихання (16,3 %), III – хвороби органів травлення (11,9%).

Показник захворюваності становить 40284,6 на 100 тис. населення (2009 р. - 40538,8). У структурі захворюваності I місце займають - хвороби органів дихання (40,6 %), II – хвороби системи кровообігу (10,3%), III – хвороби сечостатевої системи (6,6 %).

Відмічається зниження захворюваності на туберкульоз на 16,5 %, показник становить – 28,7 на 100тис. населення. Показник смертності від туберкульозу зменшився з 8,2 на 100 тис. населення у 2009 році до 7,6 – 2010 р. За попередніми даними має тенденцію до зниження захворюваність активними формами туберкульозу серед дітей - з 5,5 на 100 тис. населення (2009 р.) до 4,1 (2010 р.).

Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію становить 9,24 на 100 тис. населення проти 11,2 за аналогічний період 2009 р. (в абсолютних числах - 254 випадки проти 312). Показник захворюваності на СНІД у порівнянні з минулим роком також зменшився і становить 1,42 на 100 тис. населення (в абсолютних числах - 39 та 55 хворих відповідно).

Зменшилась захворюваність злоякісними новоутвореннями на 9,2 % і становить 112,3 на 100 тис. населення проти 123,7 у 2009р. Дорічна летальність збільшилась з 6,8% до 7,6 %.

Кількість вперше визнаних інвалідами в працездатному віці становить 17,4 на 10 тис. населення працездатного віку проти 17,7 у 2009 році.

 

IV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Станом на 01.07.2010 року в області функціонує 1015 закладів різних форм підпорядкування. 972заклади охорони здоров'я, підпорядковані Головному управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації: - лікарні – 101; - диспансери – 24; - самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади – 287; - стоматологічні поліклініки – 11; - обласний центр служби крові – 1; - станція швидкої медичної допомоги – 1; - будинки дитини – 4; - санаторії – 10; - бюро судмедекспертизи – 1; - центр здоров'я – 2; - центр медичної статистики – 1; - ФАПи – 517; - медичні коледжі – 8; - медична бібліотека – 1; - база спецмедпостачання – 1.

9 закладів, підпорядкованих МОЗ України; 10 науково-дослідних інститутів АМН та НАН України; 24 відомчі заклади.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Станом на 01.07.2010 р. в бюджетних закладах охорони здоров'я Харківської області зареєстровано 12769,75 штатних лікарських посад, на яких працює 10225 лікарів. Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами складає 80,1% (по Україні - 80,7%), зайнятими особами – 93,2%. Дефіцит лікарських кадрів протягом останніх років залишається стабільно високим – більше 2000, у 2009 році – 2544лікарів.

Укомплектованість лікарями в сільській місцевості не перевищує 70,5%. Забезпеченість населення лікарями становить 36,9 на 10 тисяч населення (по Україні - 39,2%). У місті Харкові, де функціонують вищі медичні заклади освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, утримується показник забезпеченості лікарями на рівні 58,7 на 10 тис. населення.

На базі Харківської медичної академії післядипломної освіти, Національного фармацевтичного університету забезпечено безперервну професійну підготовку та удосконалення лікарів та провізорів.

Забезпечується дотримання законодавства України з питань працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчались за бюджетні кошти. Головним управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації при розподілі випускників вищих медичних закладів першочергова увага приділяється направленню на роботу в заклади охорони здоров`я сільської місцевості.

Матеріально–технічна забезпеченість

За І півріччя 2010 року перепрофільовано приміщення будівлі аптеки під діагностичний центр обласної клінічної лікарні – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ІІ пусковий комплекс). За рахунок коштів обласного бюджету на базі обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні введено в дію сучасну діагностичну ПЛР - лабораторію для роботи в складних епідемічних умовах на грип та ГРВІ. На капітальні ремонти за рахунок різних джерел фінансування витрачено 526,6 тис. грн. проти 856,8 тис грн. у 2009 р. У зв'язку з затвердженням державного та місцевих бюджетів у II кварталі 2010 року питання щодо зміцнення та розширення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я буде вирішуватись протягом II півріччя 2010 року.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

За оперативними даними, видатки на утримання закладів охорони здоров'я збільшилися з 398693,0тис. грн. (2009 р.) до 460951,3 тис. грн. (2010 р.), або на 15,6%.

Збільшилися видатки на забезпечення:

- у стаціонарних умовах – з 10,60 грн. (2009 р.) до 13,83 грн. (2010 р.) у розрахунку на 1 ліжко – день по медикаментах;

- швидкої медичної допомоги – з 2,40 грн. (2009 р.) до 2,52 грн. (2010 р.) у розрахунку на 1 виклик;

- харчування хворих – з 8,34 грн. (2009 р.) до 9,18 грн. (2010 р.) урозрахунку на 1 ліжко – день по харчуванню;

- амбулаторно-поліклінічної служби з 0,41грн. (2009 р.) до 0,66 грн. (2010 р.) у розрахунку на 1 відвідування.

Дещо зменшилися видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій – з 17,38 грн. (2009р.) до 9,98 грн. (2010 р.) урозрахунку на 1 пільгового хворого та фактичні витрати на 1 мешканця - з 402,64 (2009 р.) до 354,94 (2010 р.).

Середня заробітна плата медичних працівників становить 1457,3 грн., що на 14,6% більше у порівнянні з 2009 р. (1271,0 грн.).

VI. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

1. Пріоритетний розвиток первинної ланки медичної допомоги шляхом:

- забезпечення оптимізації галузі охорони здоров'я на первинному рівні шляхом відокремлення первинної ланки та створення центрів первинної медико-санітарної допомоги;

- зміни організаційно - правового статусу медичних закладів з бюджетних на державні (комунальні) некомерційні медичні підприємства, розширення їх прав як юридичних осіб;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості;

- активізація роботи щодо укомплектування лікарськими кадрами закладів охорони здоров'я сільської місцевості.

2. Удосконалення системи управління галуззю, насамперед на рівні районів області, шляхом продовження роботи щодо передачі закладів охорони здоров'я сільської місцевості на районний рівень управління та фінансування, створення єдиної управлінської галузевої вертикалі на території сільського району, цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

3. Оптимізація мережі та ліжкового фонду лікувально-профілактичних закладів із приведенням їх до рівня європейських стандартів з метою ефективного використання наявних фінансових, матеріально – технічних та кадрових ресурсів.

4. Вирішення питання щодо забезпечення фінансування дільничних лікарень шляхом передачі трансфертів із служби соціального захисту, або реорганізації їх в територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

5. Створення міжрайонних спеціалізованих центрів та корпорації лікарень.

6. Створення міжрайонних центрів, що будуть забезпечувати пільгове зубопротезування пільгового контингенту, неонатологічну допомогу, мамографічне обстеження жіночого населення; надання невідкладної медичної допомоги у період проведення чемпіонату ЄВРО-2012 року з футболу

7. Подальше впровадження досвіду, набутого у рамках реалізації міжнародних пілотних проектів у сфері охорони здоров'я, у діяльність медичної галузі регіону.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Харківській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.