Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Івано-Франківській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І.Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

Підвищення якісних аспектів охорони здоров'я матерів та дітей, продовження впровадження та контроль за дотриманням сучасних перинатальних технологій в закладах (підрозділах) дитинства і рододопомоги.

Розвиток охорони здоров'я сільського населення, у тому числі на засадах загальної практики – сімейної медицини, підготовка лікарських кадрів для села, зокрема лікарів загальної практики-сімейної медицини, укомплектування ними сільських лікарських амбулаторій, зміцнення матеріально-технічної бази фАП і СЛА (АЗПСМ), оснащення їх медобладнанням, апаратурою, санітарним транспортом.

Подолання епідемії туберкульозу і ВІЛ/СНІДу, виконання відповідних програм, дотримання DOTS-стратегії та удосконалення діяльності центрів профілактики і лікування ВІЛ/СНІДу.

Боротьба з онкологічними захворюваннями, заходи з ранньої діагностики і виявлення онкологічних захворювань серед населення шляхом відновлення загальної диспансеризації, своєчасність лікування;

Зниження серцево-судинних захворювань та їх наслідків, сучасні методи лікування серцево-судинної патології, розвиток кардіохірургії.

Технічне дооснащення закладів охорони здоров'я усіх рівнів.

Удосконалення процесів управління в охороні здоров'я, розвиток інформаційних технологій, широке використання телемедицини, впровадження відеоконференцій, електронних носіїв обліково-звітної документації.

Завершення будівництва об'єктів охорони здоров'я області: корпусів Галицької ЦРЛ, обласної клінічної лікарні, обласного перинатального центру, Коломийської інфекційної лікарні, обласного бюро медико-соціальної експертизи, окремих сільських закладів. Розпочати будівництво третьої черги обласної інфекційної лікарні, реконструкцію приміщення під обласний інформаційно-аналітичний центр, здійснити капітальні ремонти амбулаторій та ФАПів

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Івано-Франківська область посідає 18-те рейтингове місце (2004 р. – 26, 2005р.– 25, 2006р. – 27, 2007 р. - 24, 2008 – 23).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення

Характеристика демографічної ситуації

Демографічна ситуація області має стабільно позитивну динаміку, народжуваність продовжує тенденцію до зростання, смертність – до зниження, природні втрати населення за 6 міс. 2010 р. наближені до нуля.

Демографічні показники

6 міс. 2009 р.

6 міс. 2010 р.

Народжуваність, на 1000 населення

6,05

6,12

Смертність, на 1000 населення

6,74

6,42

Природний приріст, на 1000 нас.

-0,69

-0,31

Захворюваність населення

Рівень захворюваності населення області як загальної, так і первинної, впродовж останніх років подано в таблиці.

Показники

(на 1000 населення)

2008

1-півріччя

2009

1-півріччя

2010

1-півріччя

Загальна захворюваність

1273,0

1264,2

1258,4

Первинна захворюваність

467,9

456,1

459,7

У розрізі окремих класів первинна захворюваність в 1-півріччі 2010 р. має тенденцію до зниження по класу хвороб крові та кровотворних органів (1,5%), хвороб ока та придаткового апарату (1,8%), хвороб органів дихання (2,1%) та хвороб сечостатевої системи (1,8%).

Рівень первинної захворюваності окремих нозологій складає: цукровий діабет - 121,2 на 100 тис. населення проти 116,3 в 1-півріччі 2009 р., гострий інфаркт міокарду - 55,5 проти 58,9; мозковий інсульт- 117,8 проти 114,7; онкозахворювання - 120,0 проти 116,2; туберкульоз - 31,4 проти 30,3; гострі алкогольні психози - 5,3 проти 9,3.

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Мережа амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закладів за півроку змін не зазнала.

Амбулаторно-поліклінічні заклади

Заклади

2009 р.

6 міс. 2010 р.

Всього закладів (самостійних)

703

703

- в т.ч. самостійні поліклініки та

амбулаторії

133

133

- з них: сільські лікарські

амбулаторії

126

126

Крім того, поліклініки в складі

лікарняних закладів

55

55

Диспансери

15

15

Стоматологічні поліклініки

7

7

Лікарські здоровпункти

1

1

Крім того, ФАП

547

547

Лікарняні заклади

Тип закладів

2009

6 міс. 2010 р.

Всього, в т.ч.:

78

78

Обласна клінічна лікарня

1

1

Обласна дитяча клінічна лікарня

1

1

Міські лікарні, в т.ч. центральні

16

16

Дитячі міські лікарні

5

5

Інфекційні лікарні

2

2

Центральні районні лікарні

14

14

Районні лікарні

10

10

Дільничні лікарні

4

4

Пологові будинки

5

5

Обласні психлікарні

3

3

Лікарня "Хоспіс”

1

1

Республіканський центр репродукції людини

1

1

Університетська клініка Ів.-Франківського Національного медуніверситету

1

1

Диспансери

14

14

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Заданими моніторингу програми „Кадри”, станом на 01.07.2010 р. в області у лікувально-профілактичних закладах працює 5870 лікарів, в тому числі 239 лікарів-інтернів (без НДІ, СЕС, санаторіїв та коледжів), що складає на 10 тис. населення - 42,6 (Україна за 2009 рік - 35,8). Укомплектованість штатних посад фізичними особами - 93,9%. За 1-півріччя 2010 року пройшли підвищення кваліфікації на передатестаційних циклах, курсах тематичного вдосконалення, спеціалізації та стажування 829 лікарів, пройшли атестацію на підтвердження та присвоєння категорії 501 лікар. Залишається гострою проблемою укомплектованість посад лікарів сільських амбулаторій. Відсоток укомплектованості з стоматологами - 89,5%; без стоматологів - 73,2%.

Матеріально-технічна забезпеченість

У січні-лютому 2010 року відповідно до програми Кабінету Міністрів України щодо покращення надання медичної допомоги сільському населенню в централізованому порядку отримано від ДП «Укрмедпостач» МОЗ України закладами охорони здоров'я області (АЗПСМ) 46 автомобілів Opel Combo на загальну суму 6,45 млн. грн.

У березні поточного року отримано в централізованому порядку лікувально-профілактичними закладами, які надають медичну допомогу сільському населенню (ЦРЛ, ЦМЛ, районних, дільничних лікарень, сільських лікарських амбулаторій ЗП СМ, фельдшерсько-акушерських пунктів): системи ультразвукові діагностичні HD 11 XE Standart – 16 од.; системи ультразвукові діагностичні HD 7 Life – 10 од.; дефібрилятори «Philips» - 11 од.; електрокардіографи триканальні Ucard-100 - 58 од.; прилади для визначення рівня глюкози в крові (глюкометри) IMED-DC – 410 од. на загальну суму 15,8 млн. грн.

Крім вищезазначеного, головним управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації за кошти Державного бюджету на 2009 рік для відділень інтенсивної терапії ЛПЗ області закуплено 3 рентгендіагностичних комплекси КРД-50, 10 переносних рентгенологічних апаратів 10Л6-01, 20 реанімаційно-хірургічних моніторів ЮМ-300, 15 кисневих концентраторів Oxymat 3, 2 шприцеві дозатори ДШ-09, 2 дефібрилятори-монітори ДКИ-Н-10, 3 аналізатори – гематологічний ABX Micros, біохімічний Humaliser 3000 та мікробіологічний Vitek 2 на загальну суму 4,2 млн. грн.

На сьогоднішній день для забезпечення ЛПЗ області першочергово необхідне наступне дороговартісне медичне обладнання: апарат магнітно-резонансної томографії 1,5 Т - 1 од.; багатозрізовий спіральний комп'ютерний томограф -1 од.; рентгендіагностичний комплекс на 3 робочі місця з ЦОЗ - 15 од.; універсальний рентгенографічний комплекс - 15 од.; мамограф цифровий - 5 од.; інкубатор для новонароджених вищого класу - 8 од.; інкубатор для новонароджених середнього класу - 8 од.; апарат ШВЛ для новонароджених вищого класу - 5 од.; апарат для гемодіалізу - 10 од.; мікроскоп операційний - 2 од.; гастрофіброскоп - 10 од.; колоноскоп - 8 од.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Бюджет області на 2010 рік по галузі „Охорона здоров'я” затверджений в сумі 995299,8 тис. грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам лікувальних закладів - 761165,6 тис. грн. (КЕКВ 1110 - 559418,9 тис. грн., КЕКВ 1120 - 201746,7 тис. грн.), придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів- 70410,8 тис. грн., продуктів харчування - 26495,6 тис. грн. енергоносіїв - 76620,8 тис. грн., капітальні видатки - 15742,8 тис. грн.

Профінансовано за 1-півріччя 2010 року - 483715,7 тис. грн., що становить 48,6% до плану. Витрати на одного жителя області за 6 місяців - 350,94 грн. проти 272,74 грн. відповідного періоду минулого року.

Видатки на один ліжко день на придбання медикаментів (разом з програмами та інсулінами) становлять 17,28 грн., на придбання продуктів харчування - 6,54 грн.

Обсяги позабюджетних надходжень, що надійшли за 1-півріччя 2010 року складають 24559,3 тис. грн., основну частку в переліку власних надходжень становлять кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно функціональних повноважень та благодійні внески, гранти, дарунки. Обсяг медичних послуг на одного жителя області становить 17,82 грн.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я

Первинна ланка охорони здоров'я:

- створення райздороввідділів при РДА;

- реорганізація ФАП в сільські лікарські амбулаторії ЗПСМ та створення пунктів ШМД у віддалених сільських населених пунктах (згідно обласної програми);

- розподіл первинної і вторинної ланок шляхом створення центрів ПМСД при центральних (в окремих районах і при інших) районних і міських лікарнях;

- передача стаціонарів 2 дільничних лікарень до соціальної сфери.

ІІ. Вторинна ланка:

- створення райздороввідділів при РДА;

- реорганізація малопотужних міських і районних лікарень в поліклініки (амбулаторії) з денними стаціонарами;

- організація відділень відновного лікування (реабілітації);

- разом з первинною ланкою розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги населенню;

- створення лікарні ШМД в м. Івано-Франківську.

ІІІ. Третинна ланка:

- оптимізація ліжкового фонду і його пере профілізація;

- подальший розвиток університетської клініки з можливим об'єднанням кількох закладів;

- створення реабілітаційних центрів;

- створення центру кардіохірургії при ОКЛ.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Івано-Франківській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.