Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Донецькій області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Проблемні питання щодо централізованих постачань.

1.1. Основна проблема – значна кількість лікарських препаратів, у т.ч. таміфлю, отриманих областю за кошти держбюджету і шляхом гуманітарної допомоги для лікування грипу A/Н1N1 і гострих респіраторних захворювань, з коротким терміном придатності.

У зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації по грипу, необхідно рішення питання про розширення їх призначень.

1.2. В області повністю відсутні вакцина БЦЖ, інактивована вакцина проти поліомієліту, проти дифтерії і правця для підлітків і дорослих (АД-М, АДСМ-м, АС).

1.3. Недостатня забезпеченість області кардіовиробами, тест-системами для обстеження вагітних і донорів на ВІЛ-інфекцію, онкологічними препаратами (45% від потреби), медикаментами для лікування хворих на гемофілію (7% від потреби), для проведення діалізу хворим на ниркову недостатність (18% від потреби). Відповідно до ст. 85 БК України здійснювати фінансування бюджетних установ одночасно впродовж одного бюджетного періоду з різних бюджетів забороняється.

2. Забезпечення лікарськими кадрами.

На теперішній час в області низька укомплектованість дільничними педіатрами та неонатологами (78% та 68% відповідно.)

При цьому у 2010 році призначення на роботу в інші регіони України отримали 56% педіатрів - випускників ДонНМУ, які в основному є мешканцями Донецької області.

3. Оновлення системи централізованого постачання кисню в лікувально-профілактичних закладах області потребує значних витрат (проектно-кошторисна документація, проведення робіт з їх облаштування). При складанні кошторисів ЛПЗ видатки на виконання цих заходів на місцевому рівні не передбачаються.

4. Євро – 2012. Відповідно до проекту нової постанови КМУ про внесення змін до відповідної держпрограми, який на даний час знаходиться на узгодженні в Мінекономіки України, загальний обсяг фінансування заходів для області зменшено на 10,0 млн. грн., що нами не погоджено.

Також не враховані пропозиції області щодо фінансування у держпрограмі додаткових заходів: на реконструкцію приймального відділення із створенням відділення невідкладної допомоги в ДОКТМО вартістю 24,0 млн. грн., у т.ч. на 2010 рік - 14,0 млн. грн., та капітальний ремонт гуртожитку № 9 ДонНМУ вартістю 24,2 млн. грн., який був передбачений у 2009 році Угодою між КМУ і Донецькою обласною радою щодо регіонального розвитку Донецької області від 15.09.2007, у т.ч. на 2010 рік - 10,0 млн. грн.

5. Перинатальні центри. В області організована мережа регіональних неонатальних центрів. У подальшому необхідна реорганізація неонатальних центрів в перинатальні. Однак дотепер не розроблено Положення про регіональний перинатальний центр з внесенням відповідних змін до наказу МОЗ України №33.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Донецька область посідає 20-те рейтингове місце (2004 р. – 16, 2005р.– 14, 2006р. – 18, 2007 р. - 21, 2008 – 11).

ІІI. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення

Характеристика демографічної ситуації

Демографічна ситуація в області характеризується зниженням рівня народжуваності, який за I півріччя склав 8,8 (6 міс. 2009р. – 9,5) та високим показником смертності, який в I півріччі склав 17,2 проти 18,0 на 1000 аналогічного періоду 2009р. Малюкова смертність також має тенденцію до зменшення – 11,3 (6міс. 2009р. – 11,8) на 1000 народжених.

Захворюваність населення

Рівень поширеності захворювань серед населення області за звітний період 2010 р. находиться на рівні минулого року і складає 8704,0 на 10 тис. населення(2009 р. – 8698,0), показник первинної захворюваності порівняно з 2009 р. знизився на 0,4% (2010р. – 3030,0, 2009 р. – 3043,0), у т.ч. серед сільських мешканців реєструється зниження поширеності захворювань на 0,9%, первинної захворюваності на 0,7%. Кількість інфарктів міокарду зросла на 381 випадків. Показник захворюваності на 10 тис. дорослого населення збільшився до 7,4 проти 6,4 в минулому році, тобто на 15,6%.

IV. Ресурси охорони здоров'я

 

Мережа закладів та установ

У I півріччі продовжувалася оптимізація мережі закладів охорони здоров'я. У зв'язку з чим зменшилось число міських лікарень на 3 за рахунок реорганізації їх в самостійні поліклініки, ліквідовані ліжка. Загальна кількість диспансерів зменшилась на 2-лікарсько-фізкультурний диспансер ліквідовано як самостійний та приєднано до міської лікарні, а наркологічний диспансер м. Донецька був приєднаний до обласного наркологічного диспансеру. Одна із психоневрологічних лікарень після скорочення ліжкового фонду і закриття стаціонару була переведена в диспансер. На 1 одиницю скоротилось також число стоматологічних поліклінік за рахунок об'єднання з міською стоматологічною поліклінікою. Одне відділення швидкої медичної допомоги реорганізовано в станцію. Таким чином, загальна кількість лікувально-профілактичних закладів склала 567, а в рамках бюджету області – 502.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

У І півріччі поточного року укомплектованість медичними кадрами залишилась на рівні показників півріччя минулого року і склала - 76,6%. Укомплектованість дільничними лікарями-терапевтами знизилась з 67,7% до 67,2%. Це обумовлено проведенням реорганізації амбулаторно-поліклінічної служби - поступовим переходом до системи медичної допомоги населенню на засадах загальної практики - сімейної медицини. Показник укомплектованості дільничними педіатрами збільшився з 77,8% до 78,3%. Укомплектованість лікарями сільської мережі залишилась на рівні минулого року – 60,3%. З 114 сільських амбулаторій 18 не укомплектовані лікарями. Укомплектованість середнього медичного персоналу зросла до 89,1% (1 півріччя 2009р. - 88,0%), але укомплектованість медичним персоналом ФАПів знизилась з 84,6% до 79,5%, 39ФАПів з 506 не мають молодших медичних працівників.

На початок 2010р. питома вага атестованих лікарів склала 73,7%(13546 осіб), молодших медичних спеціалістів – 64,6%(25823 особи). За перше півріччя їх абсолютна кількість збільшилась на 124 та 4303відповідно. На курсах удосконалення пройшли навчання 998 лікарів, 2004 молодших медичних спеціаліста. Крім того проведено навчання 2380 лікарів на 201 семінарі, 45 науково-практичних конференціях, 387 днях спеціаліста.

Матеріально-технічна забезпеченість

В I півріччі поточного року проведені заходи з покращення матеріально-технічної бази охорони здоров'я області. Освоєно капітальних вкладень за кошти місцевого бюджету на будівництво об'єктів 729,9тис. грн. Виконано робіт з капітального та поточного ремонтів на суму 3796,5 тис. грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету - 3731.1 тис. грн. та з інших джерел - 65,4 тис. грн. Придбано санітарного автотранспорту 11 одиниць на суму 4583,6 тис. грн., у тому числі за рахунок держбюджету 7 одиниць на суму 4320,9 тис. грн. та 4 одиниці на суму 262,7 тис. грн. за рахунок благодійної допомоги. Придбано медичної апаратури та обладнання на 21034,4 тис. грн., у тому числі за рахунок держбюджету-16756,3тис.грн., місцевого бюджету - 209,4 тис. грн., кошти підприємств - 3613,9 тис. грн., інші джерела - 454,8 тис. грн. Впроваджено енергоефективних приладів освітлювання 6109 одиниць на суму 149,058 тис. грн., замінено лічильників обліку енергоресурсів 5 одиниць на суму 2041 грн.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

З початку 2010 року галузь «Охорона здоров'я» профінансована за попередніми даними в обсязі 1392,5 млн. грн., що становить 47,7% затверджених планових бюджетних призначень. Видатки на одного мешканця складають 652 грн. Фінансова забезпеченість галузі залишається обмеженою, оскільки реально забезпечується близько 50% потреби для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Збільшення бюджету відбувається в основному за рахунок поетапного підвищення заробітної плати і збільшення тарифів на енергоносії, збільшення витрат на медикаменти і продукти харчування. У структурі видатків бюджету області захищені статті становлять 95,5%, зокрема питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї становить 72,2%, енергоносіїв – 13,6%, медикаментів – 5,5%, продуктів харчування – 3,3%, трансфертів населенню – 0,9%. У той же час видатки на господарські витрати у загальному обсязі фінансування першого півріччя становлять 4,5%.

Загальна вартість ліжко-дня по області склала 122,06 грн., з них по медикаментах – 5,44 грн., по харчуванню – 7,28 грн. Середня заробітна плата по області на 1 червня 2010 року складає 1429 грн., у порівнянні з відповідним періодом 2009 року (1141 грн.) збільшилась на 25%.

Залучення позабюджетних коштів

 

З початку 2010 року установами охорони здоров'я залучено позабюджетних надходжень на суму 85,7 млн. грн. У структурі позабюджетних надходжень добродійні внески (товарні і грошові надходження) складають 59,9%, від надання платних послуг - 34,8%, від господарської діяльності, надходжень від реалізації майна і плати за оренду – 7,0%. За підсумками з початку 2010 року в цілому по галузі «Охорона здоров'я» співвідношення обсягу платних послуг до бюджетного фінансування склало 7,4%. Обсяги власних надходжень збільшились порівняно з аналогічним періодом минулого року з 79,2млн. грн. до 100,8 млн. грн.

Майнова діяльність

В області функціонує 502 лікувально-профілактичних заклади (без ФАПів). За результатами проведеної інвентаризації, близько 35% збудовані до 20 років тому, понад 50% будівель - 40-60 років тому, а 15% - більш ніж 80 років тому. На цей час більша кількість будівель потребують капітального ремонту та реконструкції з урахуванням сучасних вимог експлуатації та заміни інженерних комунікацій.

З метою покращення перебування хворих та умов праці медичних працівників за 2006-2009 рр. та Іпівріччя 2010 року на поточні, капітальні ремонти, реконструкцію та будівництво закладів охорони здоров'я за рахунок всіх джерел фінансування було направлено 489,0 млн. грн. За цей період капітально відремонтовано і частково реконструйовано відділення неонатального спостереження та лікування новонароджених Донецького регіонального центру охорони матері та дитинства, реконструйована: будівлі стаціонарного відділення обласного центру боротьби зі СНІДом; введені в дію поліклініка смт. Сартана Маріупольської міськради, амбулаторія в с. Зоря Володарського р-ну, акушерський корпус в м. Красноармійську.

У 2009 році обласна стоматологічна поліклініка була передана до комунальної власності Донецької міської ради.

Усі комунально-профілактичні заклади області розташовані в приміщеннях комунальної власності місцевих органів, крім дванадцяти, які орендують приміщення.

VI. Напрями реформування с охорони здоров'я регіону

Для впровадження реформування системи охорони здоров'я визначені наступні стратегічні цілі:

I етап на 2010-2011 рр.:

- внесення змін до чинного законодавства;

- прийняття нових законів;

- розробка на регіональному рівні із залученням громадськості планів структурної реорганізації системи охорони здоров'я.

II етап 2012-2015 рр. проведення реформ:

- здійснення структурної реорганізації;

- впровадження нових форм фінансування та оплати праці;

- впровадження соціального медичного страхування.

Необхідні кроки.

Внесення змін до чинного законодавства

- Права людини і громадянина, зобов'язання держави у сфері охорони здоров'я визначаються статтею 49 Конституції України. Однак ряд положень зазначеної статті не відповідають реаліям сьогодення та стримують проведення реформ у галузі.

- Одним з напрямів реформування системи охорони здоров'я є реорганізація установ у некомерційні підприємства. Єдиною законодавчою перепоною на цьому шляху є неузгодженість у визначенні суб'єктів господарювання, які можуть проводити некомерційну діяльність, між Господарським Кодексом України та Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

- Внести зміни до Бюджетного Кодексу України щодо розмежування видатків на охорону здоров'я за рівнями бюджетів.

Провести необхідну роботу з прискорення прийняття нових законів, проекти яких вже обговорювались :

- «Основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я»,

- «Про заклади охорони здоров'я»,

- «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування».

Удосконалення законодавчої бази шляхом внесення змін або прийняттям нових законодавчих актів нададуть змогу :

- реструктуризації та оптимізації мережі закладів охорони здоров'я (створення госпітальних баз медичних округів, екстреної медичної допомоги, центрів первинної медико-санітарної допомоги тощо);

- розмежування фінансування та підпорядкування закладів охорони здоров'я за рівнями: державний, обласний, міський/районний.

 

 

 

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Донецькій області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.