Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Дніпропетровській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

1. Неефективний розподіл ресурсів на фінансування первинної медико-санітарної допомоги населенню в сільській місцевості

Вирішення питання консолідації відповідних місцевих бюджетів на рівні району неможливо без прийняття змін до Бюджетного кодексу України

2. Продовження регіоналізація перинатальної допомоги в області.

Відсутність законодавчо закріпленого нормативного акту щодо необхідної мінімальної кількості пологів на рік для функціонування пологових стаціонарів, його кадрового та матеріально-технічного оснащення. Крім того між рішенням колегії та наказами МОЗ по реформуванню акушерської допомоги існує розбіжність у такій кількості пологів 400 проти 300.

3. Питання використання медикаментів та лікарських засобів, які були отримані в період епідемії грипу та обмежений термін їх використання.

Відсутній порядок використання вищезазначених ліків та медичних засобів розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 року № 1190-р.

4. Відсутність чіткого порядку або єдиної методики розрахунку потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Прийняття на рівні Міністерства охорони здоров'я України наказу про порядок або методику розрахунку потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Дніпропетровська область посідає 9-те рейтингове місце (2004 р. – 25, 2005р.– 27, 2006р. – 20, 2007 р. - 22, 2008 – 27).

ІІІ. Демографічна ситуація

Характеристика демографічної ситуації

Загальна чисельність населення Дніпропетровської області становить 3 млн. 352 тис. мешканців, в тому числі: дітей 0 -17 років – 560,9 тис. – 16,7%; осіб працездатного віку – 2 млн. 28 тис. чол. – 60,5%; осіб пенсійного віку – 839,2 тис. чол. – 25,0%; жінок – 1 млн. 822 тис., у т.ч. репродуктивного віку – 872 тис. осіб. Міське населення складає 2 млн. 810 тис. (83,8% від всього населення). В сільських адміністративних районах мешкає 560,7 тис. За 5 місяців 2010 року (за даними Держкомстату) народилося 14665 немовлят, що на 593 менше ніж у минулому році. Показник народжуваності – 10,5 на 1тис. народжених (зменшення на 3,7%). Показник смертності знизився на 4% (померло на 893 особи менш) та становить 16,7 на 1 тис. нас. Природний рух – «- 6,2» проти «-6,5».

Серед причин смерті перше місце посідають хвороби кровообігу – в структурі смертності 64,9%. Друге місце займають новоутворення – 12,4%. На третьому місці – нещасні випадки, отруєння та травми частка яких, серед причин смерті зменшилась з 9,5% до 7,4%.

Показник малюкової смертності – 8,3 на 1 тис. народжених живими, що нижче загальнодержавного показника (9,3‰) та на 11,7% нижче ніж за той же період 2009 року (9,5‰). Структура малюкової смертності залишається стабільною. Перше місце займають стани, які виникли в пренатальному періоді (57,0%), на другому – вроджені вади розвитку (20,0%), на третьому – нещасні випадки, травми та отруєння (4,6%). За I півріччя 2010 року в області зареєстровано 3 випадки материнської смертності (у тому числі 3 від грипу Н1N1), а показник становить 17,6 на 100 тис. народжених живими (16,6 – 3 випадки у минулому році, з причин важкої екстрагенітальної патології).

Захворюваність населення

Поширеність усіх хвороб серед населення області – 11634,6 на 10 тис. нас. (у т.ч. дорослого – 12125,9, дитячого – 9224,9). Захворюваність на 10 тис. нас. – 4130,3, у т.ч. дорослого – 3628,1 на 10 тис. відповідного нас., дітей – 6592,6 на 10 тис. дітей до 17 років включно. Виявлено захворювань при профоглядах 753,9 на 10 тис. нас. – 18,3% до захворювань встановлених вперше в житті.

Відповідно до наказу головного управління охорони здоров'я були здійснені виїзди спеціалістів обласних лікувальних закладів для проведення профілактичних оглядів сільського населення: обласною дитячою лікарнею на 9 територій (оглянуто 814 дітей); обласною дорослою лікарнею на 39 територій та надано 2280 лікарських консультацій, пересувною амбулаторією проведено 3897 лабораторно-діагностичних та 5983 рентгенологічних обстеження; обласним госпіталем ІВВВ на 9 територій, оглянуто 672 ветерани. Протягом І півріччя 2010 року в області відбулося зниження на 20,7% показника захворюваності на туберкульоз в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – з 50,8 до 40,3 на 100 тис. нас. Захворюваність туберкульозом легенів зменшилась в 1,3 рази і становить 34,2 проти 43,9 на 100 тис. нас. за 6 місяців 2009 року. Захворюваність деструктивними і бактеріальними формами зменшилась на 31,5% та 23,2%; становить 10,0 – деструктивними формами та 11,6 на 100 тис. нас. туберкульоз з бактеріовиділенням. Захворюваність на туберкульоз дітей 0-14 років складає 5,8 проти 9,8 на 100 тис. дитячого нас. за минулий рік (зменшення у 1,7 рази). Серед підлітків зниження захворюваності на туберкульоз дорівнює 34,4% (з 31,7 до 20,8 на 100 тис. відповідного нас.). Показник смертності від туберкульозу за 5 місяців 2010 року зменшився майже в 2 рази, і становить 5,9 на 100 тис. нас. проти 11,5 за аналогічний період минулого року.

Впродовж І півріччя 2010 року в області зареєстровано 4725 нових випадків захворюваності на злоякісні новоутворення, або 140,9 на 100 тис. нас. (152,9 – І півріччя 2009 року). Показник занедбаності онкопатології знизився на 8,0%, та дорівнює 23,1 на 100 тис. нас. Виявлення онкохворих при профілактичних оглядах складає 25,3% (на рівні І півріччя 2009 року). Рівень смертності населення області від онкопатології за І півріччя 2010 року дорівнює 74,2 проти 80,5 на 100 тис. нас. у І півріччі 2009 року (зменшення на 7,8%).

У І півріччі 2010 року показник захворюваності на ВІЛ-інфекцією становить 52,0 проти 55,2 на 100 тис. за 6 місяців 2009 року (зменшення на 5,8%). Показник захворюваності на СНІД – 15,9 проти 11,7 на 100 тис. нас. за І півріччя 2009 року (збільшення на 35,9%). За звітний період обстежено на ВІЛ – 180905 мешканців області. Поширеність ВІЛ-інфекції – 536,3 проти 486,5 на 100 тис. нас. (темп приросту 10,2% проти 17,6% за 2009 рік). На обліку перебуває 1405 хворих на ВІЛ-інфекцію дітей, серед них 138 зі СНІДом. Антиретровірусну терапію отримують 2337 пацієнтів, в тому числі 370 дітей (додатково залучено 480 осіб до терапії). Програма ВААРТ впроваджена на 15 територіях області. У комплексі заходів з профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу серед споживачів ін'єкційних наркотиків замісну підтримуючу терапію впроваджено на базі 13 кабінетів 10 медичних закладів області, до терапії залучено 591 пацієнт з наркотичною залежністю.

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

В області існує розвинена мережа закладів охорони здоров'я, які надають усі основні види медичної допомоги жителям області. Мережа містить 170 лікарняних закладів, 14 спеціалізованих диспансерів, 209 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, з них 10 селищних та 152 сільських лікарських амбулаторій, 23 стоматологічні поліклініки, 14 санаторіїв для дорослих та дітей і 84 заклади інших типів. E сільських адміністративних районах працюють 543 ФАПи. В області функціонує 14 обласних лікарень (5566 ліжок), 69 міських лікарень (15677 ліжок), 10 дитячих міських лікарень (1275 ліжок), 2лікарні швидкої медичної допомоги (690 ліжок), 22 ЦРЛ (4246 ліжка), 1 районна (45 ліжок) та 30 дільничних лікарень (497 ліжок), 6 пологових будинків (965 ліжок), 2 клініки НДІ (500 ліжок), та 8спеціалізованих лікарень. Медична допомога населенню області надається в 1022 закладах охорони здоров'я: первинна лікувально-профілактична допомога – 737 заклади І рівня (в т.ч. 114 загальної практики/сімейної медицини); спеціалізована допомога – 160 закладів ІІ рівня та високоспеціалізована – 29закладів ІІІ рівня надання медичної допомоги.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

У закладах охорони здоров'я області станом на 01.07.10 зареєстровано 17803 посади лікарів, та 35615 посад молодших медичних спеціалістів; забезпеченість штатними посадами лікарів – 52,8, а молодшими спеціалістами з медичною освітою - 96,5 на 10 тис. нас.

В медичних установах області працює 13005 лікарів та 28335 молодших спеціалістів з медичною освітою. Забезпеченість фізичними особами лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою становить відповідно 38,58 та 84,06 на 10 тис. населення. В області зростають показники осіб пенсійного віку. За підсумками I півріччя 2010 року серед загальної чисельності лікарів осіб пенсійного віку 25%, молодших спеціалістів з медичною освітою 17,2%. Укомплектованість штатних посад фізичними особами лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою становить 75,75% та 86,88% відповідно. Чисельність спеціалістів, які мають кваліфікаційні категорії, як в цілому, так і вищої та першої кваліфікаційної категорії зросла, як серед лікарів, так і серед молодших спеціалістів з медичною освітою. Відповідно ці показники становлять: лікарів – 75,4%, молодших спеціалістів з медичною освітою – 63,6%.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

Видатки на охорону здоров'я обласного бюджету у порівнянні з минулим роком збільшено на 26% і складають 817,9млн. грн. За 6 місяців 2010 року на утримання установ системи охорони здоров'я з обласного бюджету спрямовано 329,6 млн.грн., збільшення за аналогічний період минулого року на 44,4млн.грн. (15,6 %). Забезпечено 100% виплати заробітної плати та спожитих енергоносіїв по закладах охорони здоров'я. В рамках виконання обласних галузевих програм з початку поточного року придбано медикаменти та витратні матеріали на загальну суму 22,3 млн. грн., що дозволило забезпечити: інсулінами 14114 хворих, у тому числі 614 дітей на цукровий діабет до 1 вересня 2010 року, спрямовано 10,3 млн. грн.; 190 хворих на хронічну ниркову недостатність витратними матеріалами для гемодіалізу та перитоніального діалізу (10,0млн. грн.); проведення 919 операцій на серці і судинах, в т.ч. 63 у дітей (2,2 млн. грн.); проведення профілактики дихальних розладів у 56 маловагових новонароджених (355,08 тис. грн.). Видано 19936 пільгових рецептів інвалідам ВВВ та учасникам бойових дій за кошти обласного бюджету (899,6 тис. грн.), забезпечено сан-курортним лікуванням – 1513, оздоровлено у стаціонарах – 15023, проведено протезувань (зубо-, слухо-, очне-) – 1951 ветерану. За рахунок коштів обласного бюджету здійснюються ремонтно-будівельні роботи по 12 об'єктах охорони здоров'я на загальну суму -25,8 млн. грн (обласна дитяча лікарня, завершення реконструкції газової котельні Гейківської психоневрологічної лікарні, завершення реконструкції фізіотерапевтичного корпусу дитячого психоневрологічного санаторію №4, влаштування дільниці під інсенератор у ДОККЛПО «Фтизіатрія» тощо). Крім того, у централізованому порядку за рахунок коштів державного бюджету отримано матеріальних цінностей на загальну суму 22,7 млн.грн., у вигляді гуманітарної допомоги 0,1 тис грн.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я регіону

За рішенням підсумкової колегії головного управління охорони здоров'я у лютому 2010 року проведена розробка комплексного плану економічних реформ за напрямом медичне обслуговування. Наказом від 12.04.10 № 285 «Про реалізацію пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я в області» створена робоча група з реалізації пілотного проекту у складі працівників головного управління охорони здоров'я, обласної санітарно-епідеміологічної станції головних лікарів медичних установ області, вчених Дніпропетровської державної медичної академії.

Проведена інвентаризація мережі та поглиблений аналіз діяльності системи охорони здоров'я області. За підсумками на колегії головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації 18.05.10 розглянуто питання щодо стану організації первинної медико-санітарної допомоги, впровадження засад сімейної медицини, визначені напрямки реформування галузі. 20.05-21.05.10 спільно із ДДМА проведено Українську науково-практичну конференцію «Від науки до практики». 29.05.10 проведено колегію Дніпропетровської облдерж-адміністрації «Про стан надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям області. Впровадження засад сімейної медицини». За підсумками видані розпорядження голови облдерж-адміністрації від 04.06.10 №Р-252/0/3-10 «Про формування та налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної первинної медико-санітарної допомоги» та доручення від 09.06.10 №07-66/0/35-10 «Про реалізацію пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я області». Створено робочу групу з реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я області.

Наказом головного управління охорони здоров'я від 31.05.10 №409 «Про вдосконалення роботи щодо профілактики захворювань серед населення області» передбачені додаткові заходи щодо профілактики захворювань, впровадження здорового способу життя. Сумісно з обласною телерадіокомпанією Державного комітету телебачення і радіомовлення України розроблено та впроваджується в діяльність «План висвітлення шляхів реформування закладів охорони здоров'я у телевізійних передачах ДТРК» щодо інформування населення області стосовно необхідності та доцільності проведення реформування галузі охорони здоров'я.

Реалізація зазначених заходів дозволила загалом протягом І півріччя скоротити 302 стаціонарних ліжка, а також провести оптимізацію мережі сільських медичних закладів: реорганізувати 5 дільничних лікарень в сільські лікарські амбулаторії; перепрофілювати 5 лікарських амбулаторій в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини; реорганізувати 1 сільську лікарську амбулаторію з населенням менше 1 тисячі осіб у ФАП; реорганізувати 5 малопотужних ФАПів у медичні пункти. Продовжити розпочату у 2008 році реформування служби крові шляхом реорганізації малорентабельних та неефективних відділень переливання крові та створення регіонального реєстру донорів, що дозволяє не збільшуючи фінансових витрат забезпечити інфекційну безпеку донорської крові, підвищити якість препаратів крові та зменшити обсяги вибраковування крові. За звітний період реорганізовано відділення переливання крові міської лікарні № 4 м. Павлограда у пункт зберігання ургентних запасів компонентів і препаратів крові. Впроваджено програмне забезпечення обласного реєстру донорів у Криворізькому відділенні переливання крові. Продовжити реорганізацію будинків дитини відповідно Концепції розвитку будинків дитини до 2017 року та відкрити з 01.07.10 – 10 реабілітаційних ліжок при будинку дитини у м. Кривий Ріг, а на базі раніше створених 3 центрів ранньої медико-соціальної реабілітації на 70 ліжок при будинках дитини мм. Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Нікополя у 2010 році отримати реабілітаційне лікування 251 дитині сумісно з матерями. Проводити регіоналізацію перинатальної допомоги. Із 22 сільських районів лише в 10 районах області подовжують функціонувати пологові відділення, з яких 3 малопотужних потребують реорганізації в акушерсько-гінекологічні відділення без пологових ліжок. Пологова допомога мешканка 12 територій області забезпечується у міжрайонних пологових центрах. Даний шлях реформування акушерської допомоги та активне впровадження низько затратних перинатальних технологій дозволило на звітний період забезпечити зростання кількості партнерських пологів до 71%, знизити кількість ускладнених пологів до 32 % та захворюваності новонароджених до 158,7 на 1000 народжених живими та зменшити до показника 1,74 на 1000 народжених кількості дітей залишених у пологових стаціонарах.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Дніпропетровській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.