Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Чернівецькій області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

З метою подолання епідемії туберкульозу в області потребує вирішення питання будівництва обласного протитуберкульозного диспансеру в заміській зоні, для чого здійснено відведення земельної ділянки. Проте, проектування та будівництво неможливе без залучення коштів з державного бюджету (кошторисна вартість будівництва – 300 млн. грн.).

Утримання лікувально-профілактичних закладів сільської мережі за рахунок коштів сільських рад не завжди дає позитивний результат, оскільки сільська рада не завжди визначає потреби медичної галузі як пріоритетні. Саме тому назріла необхідність в наданні центральним районним лікарням статусу головного розпорядника кредитів, оскільки лікарня має можливість визначити основну мету охорони здоров'я території обслуговування, сформувати план її реалізації та здійснювати повсякденний контроль за виконанням, але позбавлена цих повноважень.

З метою вирішення питання покращення надання медичної допомоги населенню області на третинному рівні необхідно придбати якісне нове обладнання для здійснення сучасних медичних технологій для обласних лікувальних закладів. Є необхідність запровадження в обласному кардіологічному диспансері для лікування хворих серцево-судинними захворюваннями коронарографії, стентування.

Потребує кардинального оновлення парк рентгенологічної апаратури, 90% якої (60 апаратів) відпрацювали свій ресурс. Потребують поповнення сучасною діагностичною апаратурою: ангіографом, апаратурою для ендоскопічної хірургії, апаратами для штучної вентиляції легенів та ін. лікувальні заклади обласного підпорядкування (обласна клінічна лікарня, обласний онкологічний диспансер, обласний медичний діагностичний центр, обласна дитяча лікарня).

З метою забезпечення стабільної роботи дитячої інфекційної служби завершити ремонт інфекційної корпусу обласної дитячої клінічної лікарні.

Не ритмічність поставок вакцин для проведення планової імунізації дитячого населення, закуплених за рахунок коштів державного бюджету призвела до порушень виконання календаря профілактичних щеплень у всіх групах дитячого населення, особливо, дітей першого року життя.

Залишається невирішеним питання створення обласного перинатального центру.

Є необхідність створення єдиного медичного простору за рахунок інтеграції відомчої медицини для вирішення медичних питань регіону.

Потребує вирішення питання створення нормативно-правового регулювання платних медичних послуг і чіткого визначення видів і обсягів медичної допомоги, що забезпечується бюджетним фінансуванням, призводить до зниження доступності в отриманні безкоштовної медичної допомоги.

Потребує вирішення проблема введення штатних посад сімейних лікарів та медичних сестер в амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини. Утримання штатної чисельності лікарів загальної практики – сімейної медицини проводиться в межах загальної чисельності дільничних лікарів – терапевтів та лікарів-педіатрів, що значно перевищує обсяг навантаження на одного сімейного лікаря та відповідно погіршує якість надання медичної допомоги.

Залишається невирішеною проблема розподілу фахівців за спеціальностями «Медична психологія» та «Клінічна фармація», так як з року рік заявки від медичних установ області на потребу у зазначених фахівцях в Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації не надходять.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Чернівецька область посідає 6-те рейтингове місце (2004 р. – 27, 2005р.– 8, 2006р. – 1, 2007 р. - 7, 2008 – 8).

ІІІ. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Станом на 01.07.2010 року чисельність постійного населення в області складає 901306 чоловік, у тому числі: доросле населення - 713746 осіб, підлітки - 37124 осіб, діти - 150436 осіб. В порівнянні із І півріччям 2009 року вперше за останнє десятиріччя відбувся приріст населення на 311 осіб, або на 0,03%. При цьому кількість сільського населення порівняно з попереднім роком зменшилася на 1791 особу, або на 0,34 %, а кількість міського населення, навпаки, збільшилась на 2102 особи, або на 0,56%. Найбільше збільшення кількості міського населення відбулося в обласному центрі – на 2239 особи, або на 0,91%.

Розподіл населення за місцем проживання залишається досить стабільним на протязі всіх останніх років. Питома вага сільського населення у І півріччі 2010 року складала 58,5%, а міського – 41,5%. Така ситуація спостерігається в сільських адміністративних районах, де переважає сільське населення, що є характерним для всього західного регіону держави.

Статева структура всього населення області стабільна - в ній переважають жінки – 53,2% від усього населення, а чоловіків – 46,8%.

Основним показником старіння населення є коефіцієнт старіння «згори», який визначає частку осіб, старше працездатного віку, які в Чернівецькій області становлять 21,9% від загальної кількості населення.

В області за останній рік покращилась демографічна ситуація. Показник смертності населення зменшився з 13,5‰, у І півріччі 2009 року до 12,9‰ у І півріччі 2010 року, що на 20,9 % нижче середньо-українського – (Україна-16,3‰) та стабілізувався показник народжуваності – 12,2 ‰, що на 10,9% вище середньо-українського ( Україна - 11,0‰), тобто знизилися темпи скорочення чисельності населення, а відповідно до цього збільшився показник природного приросту, який у І півріччі 2009 року становив – -1,3, а у І півріччі 2010 року – -0,7 (середньо-український – -5,3). Також відмічається зменшення показника смертності у осіб працездатного віку ( 2009 р. – 3,99 ‰, 2010 р. -3,75‰ ).

Кількість пологів за 6 міс. 2010 р. зменшилась порівняно з аналогічним періодом 2009 р. на 5,9 % і складає 5045. Показник перинатальної смертності зменшився на 6% і склав 9,2‰ (І пів.2009р. – 9,78‰ ) У Іпівріччі 2010 р. був зареєстрований один випадок материнської смерті ( показник склав 19,7‰).

Захворюваність населення

Показник поширеності захворювань (попередні дані) серед дорослого населення 18-100 років, в Чернівецькій області за І півріччя 2010 року склав 145679,3 на 100 тис. дор. нас. і зріс на 1,4% в порівнянні із І півріччям 2009 року.

У структурі поширеності захворювань за класами хвороб: перше місце посідають хвороби системи кровообігу - 39,9% або 58130,4 на 100 тис. дор. Нас.; на другому місці хвороби органів дихання - 16,1% або 23496,6 на 100 тис. дор. нас; на третьому місці – хвороби органів травлення – 9,9% або 14524,2 на 100тис.дор. нас. Показник захворюваності (з діагнозом, встановленим вперше в житті) (попередні дані) серед дорослого населення 18-100 років Чернівецької області у І півріччі 2010 року становив 32442,2 на 100\тис. дорослого населення, що на 1,5% більше в порівнянні з І півріччям 2009 року .

У структурі захворюваності за класами хвороб в області: перше місце посідають хвороби органів дихання – 38,7% або 12555,1 на 100 тис. дорослого населення; друге місце – хвороби системи кровообігу– 9,59% або 3082,0 на 100 тис. дорослого населення; третє місце – хвороби сечостатевої системи – 8,53% або 2757,6 на 100 тис. дорослого населення. Найбільш багаточисельну групу в структурі поширеності усіх захворювань серед дорослого населення (39,9%) складають хвороби системи кровообігу.

У структурі хвороб системи кровообігу гіпертонічна хвороба (всі форми) склала 48,2%, ішемічна хвороба серця – 35,5%, цереброваскулярні хвороби – 8,8%. У тому числі 15,4% хвороб системи кровообігу складає стенокардія, 0,1% - гострий та повторний інфаркт міокарда, 0,13% - інсульти.

Захворюваність та поширеність (попередні дані) серед дорослого населення Чернівецької області за рік дещо зросла:

· гіпертонічної хвороби: поширеність на 2,1% ( І півріччя 2009 р. – 28497,8 на 100 тис. дорослого населення, І півріччя 2010 р. – 29107,1), захворюваність - на 2% ( І півріччя 2009 р. – 1121,3 на 100 тис. дорослого населення, І півріччя 2010 р. – 1143,8 на 100 тис. дорослого населення);

· ІХС: поширеність на 5,4% ( І півріччя 2009 р. – 20992,6 на 100 тис. дорослого населення, І півріччя 2010 р. –22133,3 на 100 тис. дорослого населення), захворюваність – на 16,8% ( І півріччя 2009р.– 942,4 на 100 тис. дорослого населення, І півріччя 2010 р. – 1100,4 на 100 тис. дорослого населення);

· стенокардії: поширеність на 11,0% ( І півріччя 2009 р. – 9108,0 на 100 тис. дорослого населення, І півріччя 2010 р. – 10114,2 на 100 тис. дорослого населення), захворюваність - на 6,4% ( І півріччя 2009р.– 322,9 на 100 тис. дор. нас., І півріччя 2010 р. – 342,7 на 100 тис. дор. нас.);

· цереброваскулярних хвороб: поширеність на 2% ( І півріччя 2009 р. – 5193,6 на 100 тис. дор. нас., І півріччя 2010 р. – 5295,6 на 100 тис. дор. нас.), а захворюваність знизилась на 4,6% ( І півріччя 2009 р. – 442,1 на 100 тис. дор. нас., І півріччя 2010 р. – 423,1 на 100 тис. дор. нас.);

Захворюваність дорослого населення на інфаркт міокарда та інсульт в області знизилась відповідно на 4,1% ( І півріччя 2009 р. – 83,9 на 100 тис. дор. нас., І півріччя 2010 р. – 81,9 на 100тис.дор. нас.).

Знизилась поширеність усіх форм активного туберкульозу з 151,2 на 100 тис. нас. у І пів.2009 р. до 150,0 на 100 тис. нас. у І пів. 2010 р., захворюваність всіма формами активного туберкульозу з 26,3 на 100тис. нас. у І пів. 2009 р. до 25,3 на 100 тис. нас. у І пів. 2010 р., смертність від усіх форм туберкульозу з 7,9на 100 тис. нас. у І пів. 2009 р. до 3,5 на 100 тис. нас. у І пів. 2010 р..

Поширеність злоякісними новоутвореннями складала у І півріччі 2009 р. 1882,6 на 100 тис. дор. нас., у І півріччі 2010 р. – 1910,6 на 100 тис. дор. нас.. Захворюваність злоякісними утвореннями зменшилась на 3,5% ( І пів. 2009 р. – 131,1 на 100 тис. дор. нас. І пів. 2010 р. – 135,9 на 100 тис. дор. нас.)

Висновки

1. Наведені вище дані свідчать про зростання поширеності і захворюваності серед дорослого населення області при зверненнях в амбулаторно-поліклінічні заклади майже у всіх класах хвороб.

2. У структурі поширеності та захворюваності домінуюче місце посідають хронічні неепідемічні захворювання: хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби кістково-м'язової та сечостатевої системи.

3. Зростає поширеність та захворюваність соціально обумовлених хвороб: ВІЛ-інфекції, наркоманії, алкогольних психозів тощо.

4. Оскільки показники захворюваності є найбільш чутливими індикаторами змін, що відбуваються, то зазначене вище відображає погіршення як соціально-економічної, так і екологічної ситуації в області. Тому показники захворюваності в нашому регіоні відображають не істинну захворюваність, яка може бути значно нижчою, або вищою, а в певній мірі характеризують рівень надання медичної допомоги.

ІV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа медичних закладів

На 01.07.2010 року в Чернівецькій області функціонує 458 заклади: із них 204 лікувально-профілактичні заклади, 16 санітарно-епідеміологічні, будинок дитини, центр переливання крові, станція швидкої медичної допомоги, бюро судмедекспертизи, патологоанатомічне бюро, центр здоров'я, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, 226 фельдшерсько-акушерських пунктів, 1 науково-дослідний заклад, 1 вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, 3 навчальні заклади I-II рівня акредитації. Стаціонарну допомогу надають 57 лікарняних закладів та 8 диспансерів із стаціонарами.

Загальна потужність ліжкового фонду становила 7889 ліжок (бюджетні) або 87,5 на 10 тисяч населення, по Україні цей показник дорівнює 87,7 на 10 тисяч населення.

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

У Чернівецькій області на 01.07.2010 року зареєстровано 5145,5 всіх штатних лікарських посад (бюджет, госпрозрахунок та система підготовки кадрів), що на 58,0 штатних посад більше, ніж у І пів. 2009 року (І пів. 2009 рік – 5087,5). Кількість зайнятих посад становила 4961,5 на яких працювало 4634 фізичних осіб лікарів. Чисельність лікарів у І пів. 2010 року становила – 4634 що порівняно з І пів. 2009 року на 111осіб більше (2,4%). Укомплектованість всіх штатних посад лікарями (фізичними особами) збільшилася на 1,6 % в порівнянні з І пів. 2009 року складає: І пів. 2009 року - 88,4 %; І пів. 2010 року - 90,0 %. Коефіцієнт сумісництва у лікарів за останній рік майже не змінився і коливається від 1,0 до 1,07.

Розрив між штатними лікарськими посадами і фізичними особами зменшився на 55,25 ( за І пів. 2009 року – 464,25 за І пів. 2010 року – 409,0). Показник забезпеченості як штатними так і зайнятими посадами лікарів на 10 тисяч населення збільшився відповідно з 56,5 (І пів. 2009 року) до 57,1 (І пів. 2010року) – штатними, з 53,8 (І пів. 2009 року) до 55,1 (І пів. 2010 року) – зайнятими, включаючи (бюджет, госпрозрахунок та система підготовки кадрів).

Питома вага атестованих лікарів від тих, хто підлягав атестації, у І пів. 2010 року склала 98,8%, у Іпів. 2009 р. – 96,6 %, тобто відбулося збільшення цього показника на 2,2% . Питома вага атестованих середніх медичних працівників від тих, хто підлягав атестації, у І пів. 2010 року складала 99,5%, у І пів 2009 року – 95,4 %.

Зменшилась кількість осіб пенсійного віку серед лікарів у І пів. 2010 року серед працюючих лікарів особи пенсійного віку становила 15,19%, а у І пів. 2009 року – 18,2%, а серед середнього медперсоналу осіб пенсійного віку навпаки збільшилось з 9,65 у І пів. 2009 року до 10,05 у І пів. 2010року.

Співвідношення між лікарями і середніми медпрацівниками становить 1: 1,67. Кількість всіх зайнятих посад середнього медперсоналу у І пів. 2010 року становила 7755,0, у І пів. 2009 року – 7771,5. Чисельність середнього медперсоналу у І пів. 2010 року – 7769 фізичних осіб ( І пів. 2009 року - 7792).

Показник забезпеченості зайнятими посадами середнього медперсоналу на 10 тисяч населення (бюджет, госпрозрахунок та система підготовки кадрів) лишився стабільним (І пів. 2010 року – 86,1, Іпів. 2009 року – 86,2). Укомплектованість ФАПів середніми медпрацівниками фізичними особами за Іпів. 2010 року становить – 114,14%, (І пів. 2009 року – 112,9%).

За останні роки в області відмічається покращення показника забезпеченості лікарями та середнім медперсоналом на 10 тис. населення, а також укомплектованості ФАПів.

V. Економіка, фінанси та майнові відносини

Фінансово-економічна діяльність

За звітними даними, при уточненому плані асигнувань на 2010 рік в сумі 556186,8 тис. грн. галузь за січень-травень 2010 року профінансовано в сумі 225286,8 тис. грн., або на 40,5 % до річного плану.

Заборгованість по заробітній платі працівникам галузі відсутня. Разом з тим станом на 01.06.2010 р. залишається бюджетна заборгованість по закладах охорони здоров'я області в сумі 615,0 тис. грн. Найбільша заборгованість у Кіцманському – 112,6 тис. грн., м. Чернівці – 193,7 тис. грн. та обласних лікувально-профілактичних закладах – 223,9 тис. грн.

За оперативними даними, середня заробітна плата в травні місяці 2010р. працівників лікувальних закладів області складала в середньому 1491,26 грн., в т.ч.: лікарів – 2064,3 грн., середнього медичного персоналу – 1413,71 грн., молодшого медперсоналу – 1260,4 грн. та іншого персоналу – 1303,58 грн.

Залучення позабюджетних коштів

Станом на 01.06.2010р. залучено додаткових джерел фінансування (спеціального фонду бюджету) на суму 13411,6 тис. грн., що складає 6,0% профінансованих витрат та на 3645,7 тис. грн. більше проти залучених коштів станом на 01.05.10р. При фінансуванні витрат кошти першочергово спрямовуються на пріоритетні напрямки розвитку, в тому числі виплату заробітної плати, надання невідкладної медичної допомоги, харчування, енергоносії, тощо.

При лікувально-профілактичних закладах області функціонує 12 лікарняних кас, в яких нараховується 6841 членів. Серед них: працюючих – 6354, непрацюючих – 17, пенсіонерів – 434, дітей – 36. Середній розмір добровільних внесків становить 100 гривень, для працюючих – 107 гривень, непрацюючих– 80, пенсіонерів і дітей – по 50 гривень. В 2009 році залучено 681 тис. грн., з них витрачено – 500 тис. грн..: на придбання медикаментів – 479 тис. грн.; виробів медичного призначення – 3 тис. грн.; придбання обладнання – 3 тис. грн.; придбання санітарного автотранспорту - 37 одиниць на суму 5млн.247927 тис. грн.

VІ. Напрями реформування охорони здоров'я області:

· Продовження реформування дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з пунктами швидкої медичної допомоги;

· Продовжувати розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги – денних стаціонарів та стаціонарів вдома при амбулаторно-поліклінічних закладах;

· Завершити найближчим часом формування у максимально стислі терміни мережі лікувально-профілактичних закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

· Визначення в законодавчому порядку місця, прав та обов'язків фахівців первинної ланки в їх взаємодії з іншими рівнями медичної допомоги.

· Впорядкування системи надання медичної допомоги з визначеним розподілом первинного, вторинного і третинного рівнів.

· Максимальне забезпечення мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги трудовими, матеріальними та технічними ресурсами.

· Здійснення перерозподілу фінансових ресурсів з акцентом на первинний рівень надання медичної допомоги.

· Оптимізація стаціонарного сектора шляхом впровадження функціональної диференціації ліжкового фонду та розширення мережі стаціонарозамінних форм.

· Створення законодавчої бази щодо формування єдиного медичного простору з оптимізацією обслуговування населення, рівного доступу всього населення до кваліфікованої медичної допомоги та забезпечення територіальної інтеграції лікарень різної підпорядкованості.

· Створення системи медико-соціальної допомоги. Поліпшення координації між органами охорони здоров'я і соціального забезпечення.

· Паралельно зі зміцненням державної системи охорони здоров'я сприяти створенню медичних закладів амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги всіх форм власності.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Чернівецькій області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.