Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Медицина та здоров'я

Охорона здоров’я у Чернігівській області у І півріччі 2010 року (реферат)

І. Проблемні питання охорони здоров'я регіону та шляхи їх вирішення

- Покращення матеріально-технічного стану закладів первинної ланки.

- Укомплектування посад лікарів та середніх медичних працівників у закладах первинної медико-санітарної допомоги за фахом „загальна практика-сімейна медицина”.

Шляхи вирішення

1. Структурна реорганізація системи медичного обслуговування з першочерговим розвитком первинної медико-санітарної допомоги на принципах сімейної медицини.

2. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної практики-сімейної медицини, проведення їх технічного дооснащення сучасною апаратурою та обладнанням, приведення їх у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог.

3. Реалізація програми стандартизації медичної допомоги до 2010 року шляхом подальшого впровадження стандартів та протоколів надання медичної допомоги населенню.

4. Зміщення акценту лікування хворих, із стаціонарів з цілодобовим перебуванням в денні стаціонари при амбулаторно-поліклінічних закладах.

5. Подальше навчання на циклах спеціалізації та в інтернатурі спеціалістів за фахом „загальна практика-сімейна медицина”.

6. Реалізація обласної Програми забезпечення житлом працівників гуманітарної сфери в сільській місцевості на 2006-2010 роки.

7. Виконання обласної Програми забезпечення санітарним автотранспортом центральних районних лікарень та закладів охорони здоров'я сільської місцевості Чернігівської області на 2008-2010 роки.

ІІ. Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу

За рейтинговою оцінкою стану здоров'я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України, за оперативними даними моніторингу 2009 року, Чернігівська область посідає 13-те рейтингове місце (2004 р. – 20, 2005р.– 18, 2006р. – 23, 2007 р. - 13, 2008 – 15).

ІII. Демографічна ситуація та стан здоров'я населення області

Характеристика демографічної ситуації

Демографічна ситуація на Чернігівщині залишається складною і не може не викликати надзвичайно серйозної тривоги. Як для області в цілому, так і для окремих її районів характерною рисою сьогодення є демографічна криза. В області відбувається процес депопуляції – систематичне зменшення чисельності населення як наслідок звуженого його відтворення, коли наступні покоління менш чисельні від попередніх. На 01 січня 2010 року чисельність постійного населення по Чернігівській області складає 1101205 осіб (по Україні становить 45771029 чоловік). Чисельність населення області за останні 5 років скоротилось на 58705 (5,3%) осіб. Процес відтворення населення вимагає рівноваги обох статей. Тому важливе значення має такий структурний фактор як чисельне співвідношення між чоловіками і жінками. У структурі населення області переважають жінки 610184 (54,8%), а чоловіків 502603 (45,2%). У міських поселеннях проживає 683468 (61,4%) осіб, з них 312251 (45,7%) чоловіків та 371217 (54,3%) жінок. У сільській місцевості проживає 429319 (38,6%) осіб, з них 190352 (44,4%) чоловіків та 238967 (55,6%) жінок. На 1січня 2010 року середній вік жителів області залишається незмінним (42,8 року). У міських поселеннях цей показник зростає, а середній вік сільських мешканців дещо знизився, хоча сільські жителі значно старші за міських (відповідно 47 та 40 років). Середній вік жінок (45,7) області вищий, ніж чоловіків (39,2).

Демографічні показники за 2005-2009 роки

(дані Головного управління статистики в Чернігівській області)

Роки

Населення

Чоловіки

Жінки

Народжу-ваність

Смертність

Природний приріст

2009

1 112787

502 603

610 184

9,5

20,0

-10,5

2008

1 127357

509 571

617 786

8,9

21,1

-12,2

2007

1 143415

517 304

626 111

8,3

21,4

-13,1

2006

1 159910

525 233

634 677

8,1

21,1

-13,0

2005

1 179179

534 494

644 685

8,1

21,1

-13,0

Захворюваність населення

За останні 5 років рівень захворюваності в області знизився з 73 285,1 до 71 782,4 на 100 тис. населення або на 2,1%

При зменшенні рівня захворюваності збільшилась питома вага окремих класів хвороб в загальній структурі, а саме: розлади психіки та поведінки (на 7,5%); хвороби вуха та соскоподібного відростка (на 5,9%); вагітність, пологи та післяпологовий період (на 5,7%); вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення (на 5,0%); симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, некласифіковані в інших рубриках (на 4,1%); хвороби органів дихання (на 3,9%); травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (на 1,5%).

Рейтингові місця в структурі захворюваності по класам хвороб майже не змінились: І місце – хвороби органів дихання, на які припадає 49,0% від усіх хвороб; ІІ місце – травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин – 8,0%; ІІІ місце - хвороби системи кровообігу – 6,0%; ІV місце – хвороби сечостатевої системи та шкіри і підшкірної клітковини – 5,0%.

IV. Ресурси охорони здоров'я

Мережа закладів та установ

Станом на 01.01.2010р. у системі медичної допомоги області функціонує 927 медичних закладів різного типу, у т.ч. 35 обласних, 13 міських медичних закладів, 22 центральні районні лікарні, 15районних лікарень, 26 сільських дільничних лікарень, 100 лікарських амбулаторій (з них 96 сільських лікарських амбулаторій), 716 фельдшерсько-акушерських пунктів. Бахмацький міжрайонний протитуберкульозний диспансер реорганізовано в Бахмацьку між­районну протитуберкульозну лікарню.

 

2005

2006

2007

2008

2009

Число лікарняних закладів

число ліжок в них

число поліклінік (амбулаторій), жіночих

консультацій, що входять до складу

лікарняних закладів

число закладів що мають відділення

(кабінети) сімейної медицини

81

11182

79

61

80

11130

79

63

79

11060

78

65

78

10990

77

64

78

10841

77

67

Число диспансерів

з них мають ліжка

число ліжок в них

13

9

1635

13

9

1635

13

9

1635

13

9

1635

13

9

1635

Число закладів, що мають денні стаціонари

при поліклініках (амбулаторіях)

число ліжок в них

171

1418

170

1466

173

1476

173

1447

172

1462

Число самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів

у т.ч. сільських лікарських амбулаторій

з них заклади сімейної медицини

105

93

42

101

94

48

103

96

51

104

97

53

103

96

53

Число закладів що надають стоматологічну допомогу

з них стомат. поліклінік (самостійних)

150

5

148

5

148

5

144

5

144

5

Планова потужність всіх амбулаторно-поліклінічних закладів

22729

22729

22804

22804

22744

Число санаторіїв: цілорічних

сезонних

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Число сільських лікарських амбулаторій та дільничних лікарень, в яких жодна лікарська посада (крім стоматологів та зубних лікарів) не зайнята лікарем-основним працівником

34

41

50

50

51

Число фельдшерсько-акушерських пунктів

з них ФАПів, в яких жодна посада середнього медпрацівника не зайнята основним працівником

722

9

722

31

719

72

716

81

716

70

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Динаміка забезпеченості Чернігівської області медичними кадрами

за 2005 – І півр. 2010 роки

Лікарі

2005

2006

2007

2008

2009

І півр. 2010

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

4004

34,0

4007

34,5

3972

34,7

3920

34,8

3905

35,1

3850

35,0

Середні медичні працівники

2005

2006

2007

2008

2009

І півр. 2010

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

Абс. знач.

на 10 тис. населення

 

12482

105,9

12212

105,3

12198

106,7

12053

106,9

12125

109

12198

110,7

 

Атестація медичних кадрів Чернігівської області за 2005 – І півр. 2010 роки

Лікарі

2005

2006

2007

2008

2009

І півр. 2010

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

2894

72,3

2773

69,2

2713

68,3

2694

68,7

2710

69,4

2422 (без СЕС)

66,7

Середні медичні працівники

2005

2006

2007

2008

2009

І півр. 2010

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

Абс. знач.

%

5111

40,9

5079

41,6

5127

42,0

5305

44,0

5462

45,0

4983 (без СЕС)

43,2

Підвищення кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників

 

2005

2006

2007

2008

2009

І півр. 2010

Лікарі

919

951

947

985

888

н/д

Середні медпрацівники

1695

2018

1690

1796

1656

н/д

Матеріально-технічна забезпеченість

Протягом останнього часу в області значно покращилася матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів за рахунок її переоснащення сучасним обладнанням та апаратурою. За 2005-2010 роки отримано медичного обладнання та апаратури на загальну суму 92,7 млн. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету на 56,6 млн. грн.; за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування близько 36,1 млн. грн. В обласній лікарні та обласному онкодиспансері в дію введені сучасні комп'ютерні томографічні установки, відеоендоскопічні діагностичні системи (гастроскоп, колоноскоп), 6 систем для гемодіалізу, впроваджена система „Телекард” для дистанційної передачі ЕКГ із районів в обласний кардіодиспансер, ОСПК отримано апарат для плазмофорезу, ультразвукові діагностичні системи встановлено у 20 медичних закладах, 5 ЦРЛ отримали флюорографи, поновлено 5 стаціонарних рентгенівських діагностичних апаратів та отримано 9 мобільних рентгенівських систем, мамографи отримано в Ніжинську ЦМЛ, онкодиспансер, отримано та закуплено 88 апаратів ШВЛ, в тому числі 6 ШВЛ– для новонароджених та 5 назальних дихальних систем nCPAP, 4 гастрофіброскопи та багато іншого. Питання щодо ефективного та раціонального використання медичного обладнання медичними закладами області знаходиться в управлінні на постійному контролі. Відповідно до наказів УОЗ „Про розподіл медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, закупленого у централізованому порядку” контроль за збереженням та раціональним і цільовим використанням медичного обладнання, отриманого шляхом централізованого постачання покладається на головних лікарів закладів - отримувачів.

V. Економіка, фінанси та майнові виносний.

Фінансово-економічна діяльність

Видатки на охорону здоров'я поступово збільшуються, але поступове збільшення бюджетних призначень на охорону здоров'я відчутних позитивних змін не дає, із загального обсягу фінансування видатки спрямовуються переважно на виплату заробітної плати та оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Поточні видатки

Фінансування по роках

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Сума, тис.грн.

Темп росту,

%

Сума, тис.грн.

Темп росту, %

Сума, тис.грн.

Темп росту, %

Сума, тис.грн.

Темп росту, %

Сума, тис.грн.

Темп росту, %

Загальний обсяг фінансування медичної галузі в тому числі :

278883,6

38,4

356655,3

27,9

458783,0

28,6

613950,6

33,8

665866,7

8,5

на заробітну плату з нарахуваннями

204315,6

46,5

252481,0

23,6

334549,6

32,5

435689,5

30,2

497963,1

14,3

на медикаменти та перев'язувальні матеріали

16206,5

26,0

23278,2

43,6

26919,9

15,6

36684,2

36,3

43602,5

18,9

на продукти харчування

11179,9

27,6

14449

29,2

16456,4

13,9

23012,3

39,8

22350,4

-2,9

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

21187,6

14,6

26392,1

24,6

36513,2

38,3

48374,8

32,5

65413,7

35,2

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3522,3

24,9

10115,3

187,2

6705,5

-33,7

13024,2

94,2

3568,2

-72,6

Залучення позабюджетних коштів

На утримання лікувально-профілактичних закладів спрямовуються також кошти спеціального фонду „позабюджетні надходження” – обсяг яких також поступово збільшується.

-

-

-

-

-

-

-

-

Майнова діяльність

У грудні 2005 року (на виконання рішення 17 сесії четвертого скликання Чернігівської обласної ради від 5 липня 2005 року) був створений та працює „Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом”. У грудні 2007 року, після капітального ремонту, відкрито амбулаторно-поліклінічне відділення. У 2007 році введені в експлуатацію новобудови: дільнична лікарня на 25 ліжок, 50 відвідувань за зміну та сільська лікарська амбулаторія.

В Чернігівській області протягом багатьох років відсутній обласний заклад або відділення з надання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню, що створює значні труднощі у наданні висококваліфікованої медичної допомоги жінкам сільської місцевості. Виконання функцій обласного закладу з надання акушерсько-гінекологічної допомоги покладено на пологовий будинок Чернігівської міської ради, в якому щорічно отримують лікування біля 30% жінок з районів та міст області.

Враховуючи, що в умовах демографічної кризи в районах області зменшується кількість пологів, знижується рівень практичної підготовки лі­карів акушерів-гінекологів та неонатологів, існує нагальна потреба концентрації вагітних групи високого акушерського та перинатального ризику та гінекологічних хворих в спеціалізованому закладі обласного рівня, яким стане побудований акушерсько-гінекологічний корпус. У корпусі передбачають розташувати: пологове відділення, відділення екстрагенітальної патології, гінекологічне відділення, відділення інтенсивної терапії та реанімації, відділення інтенсивної терапії та реанімації для новонароджених, операційний блок. За попередніми розрахунками, вартість будівництва акушерсько-гінекологічного корпусу Чернігівської обласної лікарні орієнтовно складає близько 47,0млн.грн. Вартість проектно-кошторисних робіт – 1,7 млн. грн. Остаточна вартість будівництва буде визначена після виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД).

Рішенням обласної ради про обласний бюджет на 2007 рік прийнято на 13 сесії Чернігівської обласної ради від 9 жовтня 2007 року, виділено з обласного бюджету 600,0 тис. грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації. Для завершення виготовлення ПКД необхідно ще 1,1 млн. грн., а для того, щоб розпочати будівельні роботи, необхідно понад 10,0 млн. грн.

VI. Напрями реформування охорони здоров'я регіону.

1. Створення 7 міжрайонних госпіта­льних округів, 5 міжрайонних полого­вих стаціонарів, відділень для ліку­вання ветеранів та інвалідів ВВв в містах Чернігів, Ніжин, Прилуки.

2. Забезпечення санітарним автотран­спортом центральних районних ліка­рень та закладів охорони здоров'я сільської місцевості.

3. Укомплектування лікувально-про­філактичних закладів сільської місце­вості медичними кадрами.

4. Створити ІІ етап виходжування но­вонароджених на базі обласної дитя­чої лікарні на 20 ліжок.

5. Відкрити «Клініку, дружню до мо­лоді» на базі обласної дитячої лікарні.

Список використаної літератури

1. Національний звіт Міністерства охорони здоров'я України про стан охорони здоров'я у регіонах України за І півріччя 2010

 
Реферат на тему: Охорона здоров’я у Чернігівській області у І півріччі 2010 року (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.